Home

Verbeter de
Employee Experience

Haal het maximum uit uw Human Capital met één centraal platform dat werknemers op de eerste plaats zet.

Harry HR - Employee Experience Indicator

Verhoog werkgeluk, verlaag verloop
met de tools van Harry HR

📣

Connect

Centraliseer alle interne communicatie. Bereik en betrek medewerkers ongeacht hun locatie of functie.

🏆

Loyalty

Toon waardering op de momenten die ertoe doen met het moderne loyaliteitssysteem voor werknemers.

🌡

Measure

Krijg inzicht in het sentiment op de werkvloer. Tijdig bijsturen door real-time inzicht in Human Capital.

Dienst

Bied 24/7 service en ondersteuning voor werknemers; De virtuele assistent beantwoordt >70% van medewerkersvragen volledig automatisch én direct.

🧪

Learn

Breng het kennisniveau op peil met een moderne leerervaring. Van gamified BHV-training tot onboarding leerpad.

Knowledge

Kennis borgen en op een toegankelijke manier beschikbaar maken. Met uitgebreide inzichten in de kennisbehoeften van uw personeel.

dna_1f9ec

Creëer en behoud de bedrijfscultuur

Gemiddeld 51% van de werknemers in middelgrote tot grote organisaties voelt zich niet voldoende geïnformeerd op het werk. Als gevolg daarvan begrijpen zij niet waarom beslissingen worden genomen en voelen zij zich niet betrokken.

Harry HR - Connect centraliseert de interne bedrijfscommunicatie en distribueert de juiste communicatie en informatie naar de juiste medewerkers binnen de organisatie. Vanuit het dashboard krijg je inzicht in welke teams je hebt bereikt en welke niet. Zo zorgen we samen voor een grotere impact van de interne communicatie.

Harry HR - Betrek en informeer uw Werknemers
telescoop_1f52d

Weet wat er speelt binnen de organisatie

Jaarlijks gaan 13 miljoen werkdagen verloren door stress, prestatiedruk en andere burn-out gerelateerde klachten. Measure van Harry HR meet elke week binnen 30 seconden het sentiment onder alle medewerkers. Zo heeft u altijd een accuraat en actueel inzicht in medewerkerstevredenheid en werkbeleving.

Onze unieke SatisQuestions® meetmethode voor medewerkersbetrokkenheid en -geluk laat medewerkers drie stellingen per week beantwoorden met een enkele tik op een emoji. Vanuit het Harry HR dashboard krijgt u inzicht in de eNPS van de organisatie en welke onderdelen van de Employee Experience extra aandacht nodig hebben. Standaard wordt een vragenset voor het meten op basis van de acht van werkgeluk meegeleverd.

Harry HR - People Analytics Dashboard
person-lifting-weights_medium-dark-skin-tone_1f3cb-1f3fe_1f3fe

Het moderne loyaliteitsprogramma voor medewerkers

Verschillende studies tonen aan dat slechts 2 op de 5 werknemers optimaal presteren. De meest genoemde reden hiervoor is dat veel werknemers zich niet gewaardeerd voelen; vooral wanneer zij bovengemiddeld hebben gepresteerd.

Introduceer een modern loyaliteitsprogramma voor medewerkers met Loyalty van Harry HR. Daag alle medewerkers en teams uit om punten te verdienen in de digitale omgeving voor medewerkers. Koppel het systeem aan het kassasysteem, het ticketcenter of andere bedrijfssoftware om volautomatisch punten uit te keren voor uitzonderlijke prestaties. Tevens verdienen medewerkers punten door actief bij te dragen aan de bedrijfscultuur, de kennisbank en zelfs wanneer zij jarig zijn.

Tevreden teams
Tevreden directie