Harry HR

Privacybeleid

Ontdek hoe we je privacy beschermen bij Harry HR. Onze Privacy Policy beschrijft onze toewijding aan het beschermen van jouw persoonlijke informatie. Wees gerust, je gegevens worden met de grootste zorg en transparantie behandeld.

Laatste bijwerking: 5 januari 2024

Harry HR - ITéaal Beheer BV biedt een platform - inclusief tools en applicaties - gecommercialiseerd als "Harry HR" dat de middelen biedt om Employee Experience te meten en te verbeteren. Dit doen we door alle medewerkers een stem te geven binnen hun organisatie door de Harry HR Experience app voor Medewerkers en Dashboard voor Leiders.
Harry HR - ITéaal Beheer BV begrijpt het belang van de bescherming van Persoonsgegevens en de eventuele gevolgen van datalekken voor onze klanten. Daarom hebben wij bedrijfsprocedures en beveiligingsmaatregelen in het leven geroepen. Dit alles ter bescherming van uw en uw medewerkers en organisaties Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie.

Toepassing en reikwijdte

Ons Privacybeleid beschrijft onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie door Harry HR - ITéaal Beheer BV (gecommercialiseerd als "Harry HR").

Dit Privacybeleid ("Beleid") is bedoeld om verantwoorde en transparante praktijken vast te stellen voor het beheer van Persoonsgegevens en om te voldoen aan de relevante en toepasselijke wettelijke vereisten. Dit Beleid zet de normen, verantwoordelijkheden en verplichtingen van Harry HR uiteen met betrekking tot alle Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens die Harry HR verzamelt, raadpleegt of verwerkt in het kader van zijn bedrijfsvoering en specificeert de verplichtingen van Harry HR die voortvloeien uit onze Voorwaarden van Service ("Voorwaarden") die worden aangegaan tussen Harry HR en zijn zakelijke klanten ("Klant"), waarbij Harry HR mogelijk Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens hanteert of er toegang toe heeft.

Dit Beleid regelt ook Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie die verzameld wordt over de Gebruikers van de HarryHR.com website (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden) en legt uit hoe Harry HR Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie gebruikt en openbaar maakt die verzameld wordt van mensen en/of organisaties die haar website bezoeken en anderszins interactie hebben met Harry HR via https://harryhr.com en haar zusterwebsites. Het legt ook uit hoe Harry HR cookies en soortgelijke technologieën gebruikt. Indien U niet akkoord gaat met dit Beleid, bezoek of gebruik dan niet het Harry HR EXP en/of Platform en alle gerelateerde diensten ("Diensten") of onze website(s).

Hoe wij voor uw gegevens zorgen

Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie wordt gedefinieerd als alle informatie over een identificeerbaar individu. Hieronder vallen bijvoorbeeld e-mailadressen en contactgegevens en alle soortgelijke informatie die aan Harry HR wordt verstrekt in het kader van de bedrijfsvoering of die Harry HR ontvangt uit zakelijke verzoeken. Persoonsgegevens die zijn samengevoegd en/of geanonimiseerd of die niet in verband kunnen worden gebracht met een identificeerbaar individu, worden niet als Persoonsgegevens beschouwd.

Internationale naleving
Harry HR voldoet aan: 

1. Wetten voor gegevensbescherming die van toepassing zijn op Harry HR (GDPR, in de EU en gehost)
2. Anti-spam wetgeving van toepassing op Harry HR
3. Toepasselijke industrienormen inzake gegevensbescherming, vertrouwelijkheid of informatiebeveiliging. 

Harry HR is wereldwijd actief en daarom kan de door Harry HR beheerde informatie in sommige gevallen worden overgedragen, verwerkt en opgeslagen in andere landen, hoewel Harry HR er te allen tijde voor zal zorgen dat Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie wordt beschermd door geheimhoudings- en beveiligingsprocedures en -beschermingen die minimaal gelijkwaardig zijn aan die van Harry HR zelf. Wij dragen alleen Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie naar een ander land indien dit 'nodig' is. Regelmatig worden al onze gegevens binnen Nederland gehost en daarbij opgeslagen in fysiek gescheiden datacenters.

Harry HR houdt zich aan dit beleid en aan de toepasselijke wetten voor gegevensbescherming in de Nederlandse private sector, zoals AVG (indien van toepassing).

Harry HR voldoet ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Waar van toepassing is onze inzet voor een dergelijke verordening te vinden in ons Addendum Gegevensverwerking. Harry HR (of derden die handelen namens Harry HR) kan Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens die Harry HR verzamelt overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Wanneer een dergelijke overdracht plaatsvindt, zal Harry HR stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens worden beschermd.
Harry HR verricht dergelijke overdrachten alleen als aan ten minste één van de volgende voorwaarden is voldaan:

Harry HR heeft een contract gesloten op basis van de "Standaard Contractuele Clausules", mits dat contract, in combinatie met technische en organisatorische maatregelen, passende waarborgen biedt voor de rechten van de personen wier persoonsgegevens worden doorgegeven. Op deze doorgifte zijn "bindende bedrijfsvoorschriften" van toepassing, die door de gegevensbeschermingsautoriteiten zijn goedgekeurd. Of een dergelijke doorgifte valt onder een "adequaatheidsbesluit" van de Europese Commissie. 

Gebruik van uw gegevens via onze diensten

Bij het verlenen van de Diensten verwerkt Harry HR alleen Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie in overeenstemming met de Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving. Harry HR gebruikt in het algemeen Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie  van of over haar Klanten en Gebruikers voor de volgende doeleinden:

- Het aanmaken, instellen en beheren van de Account(s) van de Klant.
- Om betalingen te verwerken, om te reageren op vragen van de Klant in verband met zijn account en om contact op te nemen met de Klant over de Service's van Harry HR of zaken in verband met zijn account.
- Om Services te leveren, inclusief het bieden van toegang en gebruik van het Harry HR (EXP) Platform aan de Klant en zijn Gebruikers en klantenondersteuning.
- De activiteiten en activiteiten van Harry HR beheren en ontwikkelen
- Gebruikersgedrag meten en analyseren
- Om de Service's, Producten, Website en Marketing van Harry HR of andere functies te bewaken, te onderhouden en te verbeteren.
- Om te begrijpen hoe Gebruikers omgaan met Harry HR en ervoor te zorgen dat onze diensten, producten of functies correct werken
- Om nieuwe diensten, producten, functies, programma's en promoties te ontwikkelen
- Om de behoeften en voorkeuren van Klanten en Gebruikers te begrijpen en aan te passen hoe we producten, programma's en Services op maat maken en verkopen aan onze Klanten en Gebruikers op basis van hun interesse en gebruik.
- Om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten en om Harry HR in staat te stellen te voldoen aan contractuele vereisten met betrekking tot de aan de Klant geleverde Diensten
- Uitvoeren enquêtes over de kwaliteit van de Service's en/of Producten van Harry HR of om feedback te verzamelen over de Service's
- Om de Klant aanbiedingen te doen voor aanvullende diensten, functies en producten die volgens Harry HR interessant kunnen zijn voor de Klant
- Om markt- of benchmarkingonderzoek en gegevensanalyse uit te voeren door huidige of eerder verzamelde Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie op te sporen en te analyseren
- Om de doeltreffendheid van onze marketing- en verkoopactiviteiten te meten

Waar en indien mogelijk gebruikt Harry HR Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie in een geaggregeerd en/of gedeïdentificeerd formaat.
Tenzij vereist of toegestaan door de wet, gebruikt Harry HR niet Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie  voor enig ander of nieuw doel zonder voorafgaande toestemming van zijn klant(en).

Harry HR verzamelt en gebruikt in het algemeen Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie van of over haar website Gebruikers als volgt:

Informatie verstrekt door gebruikers
In veel gevallen verzamelt Harry HR Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie rechtstreeks van Gebruikers wanneer zij de website bezoeken of gebruiken. 

Harry HR kan de naam, functie, organisatie eenheid en naam, contact informatie, e-mail adres en andere informatie van Gebruikers verzamelen wanneer Gebruikers een aanvraag doen, een demo boeken of contact opnemen met Harry HR via de website.
Wanneer Gebruikers zich aanmelden om de nieuwsbrief van Harry HR te ontvangen of wanneer Gebruikers een aanvraag of bestelling indienen voor een proef of dienst van Harry HR.

Wanneer Gebruikers de website bezoeken, kan hen van tijd tot tijd worden gevraagd informatie te verstrekken, zoals de titel van de Gebruiker, om Harry HR te helpen de ervaring van de Gebruiker bij het gebruik van de website te personaliseren of aan te passen.

Wanneer Gebruikers de website bezoeken, kan Harry HR, met behulp van elektronische middelen zoals cookies, technische informatie verzamelen. Deze informatie kan informatie bevatten over bezoeken aan de website, waaronder het IP adres van de computer van de Gebruikers en welke browser werd gebruikt om de website te bekijken, het besturingssysteem van de Gebruikers, de resolutie van het scherm, de locatie, de taalinstellingen in de browsers, de site waar de Gebruiker vandaan kwam, de gezochte sleutelwoorden (indien afkomstig van een zoekmachine of iets dergelijks), het aantal bekeken pagina's, ingevoerde informatie, bekeken advertenties, enz.
Deze gegevens worden gebruikt om de effectiviteit van de website te meten en te verbeteren of om de gebruikerservaring te verbeteren. Meestal is deze informatie geanonimiseerd, maar als deze informatie betrekking heeft op een identificeerbaar individu, behandelt Harry HR deze informatie als Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie. 

Harry HR kan ook, zonder beperkingen, het volgende type informatie verzamelen en gebruiken wanneer Gebruikers de website bezoeken en/of met Harry HR interageren:
- Google Analytics: Harry HR gebruikt Google Analytics waarmee het informatie kan zien over de website activiteiten van de gebruiker, inclusief, maar niet beperkt tot, paginaweergaven, bron en tijd besteed op onze website. Deze informatie is niet geanonimiseerd en wordt weergegeven als getallen, wat betekent dat het niet te herleiden is naar individuen. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van Google Analytics door naar de Google Analytics opt-out pagina te gaan.

- HubSpot: Harry HR gebruikt HubSpot waarmee het informatie kan zien over de website activiteiten van Gebruikers, inclusief, maar niet beperkt tot, bekeken pagina's, bron en tijd besteed op onze website. Deze informatie is echter niet geanonimiseerd en Gebruikers kunnen zich niet afmelden voor het gebruik van HubSpot door Harry HR.

- Google AdWords: Harry HR gebruikt Google AdWords Remarketing om reclame te maken voor Harry HR op het internet en om op websites van derden (waaronder Google) te adverteren voor eerdere bezoekers van de website. AdWords remarketing toont advertenties aan Gebruikers op basis van welke delen van de Harry HR website zij hebben bekeken door het plaatsen van een cookie in de webbrowser van de Gebruiker. Dit kan betekenen dat Harry HR adverteert aan eerdere bezoekers die een taak op de site niet hebben voltooid of dit kan zijn in de vorm van een advertentie op de Google zoekresultaten pagina, of een site in het Google Display Netwerk. Deze cookie identificeert de Gebruiker op geen enkele manier en geeft geen toegang tot de computer of het mobiele apparaat van de Gebruiker. De cookie wordt alleen gebruikt om andere websites aan te geven dat de Gebruiker een bepaalde pagina van de website heeft bezocht, zodat zij de Gebruiker advertenties met betrekking tot die pagina kunnen tonen. Als Gebruikers niet willen deelnemen aan Google AdWords Remarketing, kunnen zij zich afmelden door naar de Ads Preferences Manager van Google te gaan.

Harry HR kan ook een beperkt aantal vertrouwde derden toestaan cookies van de website te installeren. De website kan advertenties van derden en links naar andere websites bevatten die kunnen worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te genereren. Gepersonaliseerde advertenties, ook wel interest-based of behavioral ads genoemd, zijn advertenties gebaseerd op informatie over Gebruikers, zoals pageviews op de website, informatieaanvragen of aankopen op de website. Harry HR verstrekt geen Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie aan adverteerders of aan sites van derden die op interesse gebaseerde advertenties op de website weergeven. Adverteerders en andere derde partijen (inclusief de advertentienetwerken, ad-serving bedrijven en andere dienstverleners die wij kunnen gebruiken) mogen echter aannemen dat Gebruikers die interactie hebben met of klikken op een gepersonaliseerde advertentie of inhoud die op de website wordt getoond, deel uitmaken van de groep waarop de advertentie of inhoud is gericht. 

Adverteerders of advertentiebedrijven die namens ons werken, gebruiken soms technologie om de advertenties die op de website verschijnen rechtstreeks aan de browser van de gebruikers aan te bieden. Zij kunnen ook cookies gebruiken om de effectiviteit van hun advertenties te meten en de inhoud van de advertenties te personaliseren. Harry HR heeft geen toegang tot of controle over cookies of andere functies die adverteerders en websites van derden kunnen gebruiken, en de informatie praktijken van deze adverteerders en websites van derden vallen niet onder dit Beleid. Neem rechtstreeks contact met hen op voor meer informatie over hun privacypraktijken. Gebruikers kunnen zich in het algemeen ook afmelden voor het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties van externe adverteerders en advertentienetwerken die lid zijn van de Digital Advertising Alliance van Nederland. 

Keuze met koekjes
Gebruikers kunnen het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen van hun browser te activeren. De "Help"-functie van de meeste browsers vertelt gebruikers hoe zij kunnen voorkomen dat hun browser nieuwe cookies accepteert, hoe zij de browser kunnen laten waarschuwen wanneer zij een nieuwe cookie ontvangen, of hoe zij cookies helemaal kunnen uitschakelen. Als Gebruikers ervoor kiezen om geen toestemming te geven, of vervolgens cookies te blokkeren, hebben zij mogelijk geen toegang tot de gehele of gedeeltelijke inhoud van de website. Bovendien kunnen Gebruikers soortgelijke gegevens die door browser add-ons worden gebruikt, uitschakelen of verwijderen door de instellingen van de add-on te wijzigen of de website van de fabrikant ervan te bezoeken.

Privacybeleid van andere websites
Dit beleid heeft alleen betrekking op het gebruik en de bekendmaking van informatie door Harry HR. Andere websites die toegankelijk zijn via de website hebben hun eigen privacy beleid en hun eigen praktijken voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van gegevens.

Persoonlijke informatie uit andere bronnen
Harry HR kan van derden aanvullende Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie over een Website Gebruiker verkrijgen indien deze Gebruiker aan deze derden toestemming heeft gegeven om zijn informatie te delen.

Het delen van Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie
Harry HR zal Persoonlijke Informatie niet verkopen, verhuren of verhandelen aan derden. Harry HR kan echter Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie wanneer dit is toegestaan en/of vereist door de wet of als volgt:

Binnen Harry HR
We kunnen delen Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie binnen Harry HR (d.w.z. tussen onze filialen en dochterondernemingen) in Nederland voor de in dit beleid beschreven doeleinden.

Dienstverleners
Harry HR kan toegang tot Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie verlenen aan derde dienstverleners in verband met de uitvoering of de verbetering van haar website en Diensten. Alvorens Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie te delen met een van zijn derde dienstverleners, zal Harry HR ervoor zorgen dat de derde partij redelijke gegevensbeheerpraktijken hanteert om de vertrouwelijkheid en veiligheid van Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie te handhaven en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Zoals toegestaan of wettelijk vereist
Harry HR kan Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie openbaar maken indien dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving of door de juiste wettelijke of overheidsinstantie. Harry HR kan ook informatie vrijgeven aan zijn accountants, auditors, agenten en advocaten in verband met de handhaving of bescherming van zijn wettelijke rechten. Harry HR kan ook bepaalde Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie vrijgeven wanneer zij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat een dergelijke vrijgave redelijkerwijs noodzakelijk is om de rechten, eigendom of veiligheid van anderen en zichzelf te beschermen, in overeenstemming met of zoals toegestaan door de wet.
Indien Harry HR een overheids- of ander regelgevend verzoek ontvangt voor enige Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie, zal Harry HR de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen, tenzij het verboden is dit te doen, zodat de Klant de mogelijkheid heeft zich tegen een dergelijke actie te verdedigen. Harry HR zal redelijkerwijs met de Klant samenwerken bij deze verdediging.

Zakelijke transactie
Harry HR mag openbaar maken Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie aan een derde in verband met een verkoop of overdracht van zaken of activa, een fusie, reorganisatie of financiering van delen van ons bedrijf. In het geval dat de transactie wordt voltooid, blijven de Persoonsgegevens echter beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In het geval dat de transactie niet wordt voltooid, zal Harry HR van de andere partij eisen dat deze de Persoonsgegevens niet gebruikt of openbaar maakt. Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie ontvangen op welke manier dan ook en deze te verwijderen Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie.

Veiligheidsprogramma

Harry HR zal de Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie opslaan en verwerken op een wijze die in overeenstemming is met de beveiligingsnormen van de sector, en zolang als nodig is voor de doeleinden zoals beschreven in dit Beleid, tenzij een langere bewaring wettelijk verplicht is.
Harry HR heeft technische, organisatorische en administratieve systemen, beleid en procedures ingevoerd om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie te helpen waarborgen en om het risico van onbevoegde toegang tot of gebruik van Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie te beperken, waaronder: 

1. Passende administratieve, technische en fysieke waarborgen en andere beveiligingsmaatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de door haar beheerde Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens te waarborgen
2. Een beveiligingsontwerp dat ten doel heeft te voorkomen dat de eigen informatiesystemen, computernetwerken of gegevensbestanden door onbevoegde gebruikers, virussen of kwaadaardige computerprogramma's in gevaar worden gebracht.
3. Passende interne praktijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, versleuteling van gegevens in doorvoer; het gebruik van passende firewall- en antivirussoftware; het onderhouden van deze tegenmaatregelen, besturingssystemen en andere toepassingen met passende redelijke actuele virusdefinities en beveiligingspatches om nadelige gevolgen voor de Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie die zij beheert te voorkomen
4. Passende logging en waarschuwingen om de toegangscontroles te bewaken en de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen
5. Alleen geautoriseerde Gebruikers toegang verlenen tot systemen en toepassingen, en alle personen met geautoriseerde toegang tot 
Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie moeten een echte zakelijke noodzaak hebben om kennis te nemen voordat zij toegang krijgen (samen het "beveiligings- en veiligheidsprogramma").

Onze medewerkers en interne opleiding

Harry HR handhaaft voldoende training programmas om ervoor te zorgen dat haar werknemers en alle anderen die namens haar optreden op de hoogte zijn van en zich houden aan haar beveiligings- en veiligheidsprogramma.
Harry HR oefent het nodige en passende toezicht uit op zijn betrokken werknemers om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens die hij beheert op passende wijze te handhaven. 

(Gegevens) Incidenten
In geval van een incident met Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie zal Harry HR de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen van een datalek, van een verlies van gegevens of van een falen van het Beveiligings- en Veiligheidsprogramma van Harry HR:

1. die heeft geleid of vermoedelijk heeft geleid tot verlies, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, gebruik of verwerving van gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie (met inbegrip van papieren dossiers)
2. Wdie, naar de mening van Harry HR, een reëel risico inhoudt van aanzienlijke schade aan personen wier Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie wordt beïnvloed ("gegevensincident").

Hoewel de eerste kennisgeving in beknopte vorm kan plaatsvinden, wordt aan de Klant een volledige schriftelijke kennisgeving gedaan binnen de wettelijk vereiste termijn, indien van toepassing. De kennisgeving bevat een redelijk gedetailleerde samenvatting van de aard en de omvang van het gegevensincident (met inbegrip van elk type gegevenselement) en de door Harry HR genomen of te nemen corrigerende maatregelen.
Harry HR neemt onmiddellijk alle noodzakelijke en raadzame corrigerende maatregelen en werkt met de Klant samen bij alle redelijke inspanningen om de negatieve gevolgen van Gegevensincidenten te beperken en herhaling ervan te voorkomen.

Wettelijke rechten van gebruikers

Voor zover de verwerking van Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens door Harry HR onderworpen is aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679), beroept Harry HR zich op haar legitieme belangen, zoals hierboven beschreven, die niet zwaarder wegen dan uw gegevensbeschermingsbelangen, om Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens te verwerken. 

Behoudens de toepasselijke wetgeving hebben Gebruikers ook het recht om: 

1. Toegang tot en rectificatie of wissing van Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie, voor zover Harry HR mogelijk bepaalde Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie moet bewaren, onder meer voor het bijhouden van gegevens of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
2. Het gebruik van Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie door Harry HR beperken of er bezwaar tegen maken (hoewel dit in sommige gevallen kan betekenen dat de Diensten of de website niet langer gebruikt worden) wanneer Harry HR zich beroept op een legitiem belang (of dat van een gerelateerde derde) en er iets is aan de specifieke situatie van de Gebruiker dat gevolgen heeft voor de fundamentele rechten en vrijheden van de Gebruiker.
3. Een klacht indienen bij hun lokale gegevensbeschermingsautoriteit
4. Gebruikers / Klanten hoeven geen vergoeding te betalen om deze rechten uit te oefenen, maar Harry HR kan een redelijke vergoeding vragen of weigeren te voldoen als het verzoek ongegrond, repetitief of buitensporig is.

Bereik ons

Vragen, opmerkingen of klachten over dit beleid of de manier waarop Harry HR omgaat met Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie kunnen worden gericht aan hi@harryhr.com.

Een Gebruiker en/of Klant die zijn gegevensbeschermingsrechten wil uitoefenen met betrekking tot Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie die door ons wordt opgeslagen of verwerkt in naam van een Klant (bv. de werkgever), moet zijn verzoek richten aan die Klant, als zijnde de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. Indien Harry HR het verzoek van een dergelijke Gebruiker ontvangt om zijn gegevensbeschermingsrechten uit te oefenen (inclusief voor toegang tot of correctie van Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie), zal Harry HR de Gebruiker doorverwijzen naar de Klant en, op verzoek van de Klant, de Klant bijstaan bij het beantwoorden van dat verzoek, indien van toepassing.

Wijziging van het privacybeleid
Harry HR zal zijn beleid en procedures zo nodig herzien en bijwerken om op de hoogte te blijven van regels en voorschriften, nieuwe technologieën, normen en zorgen van klanten. Dit beleid kan daarom van tijd tot tijd veranderen. 

Als Harry HR wijzigingen aanbrengt die de privacyrechten van Gebruikers wezenlijk veranderen, kan Harry HR aanvullende kennisgeving doen, zoals via e-mail of via de Diensten of de website. Als Gebruikers en/of Klanten het niet eens zijn met de voorwaarden van dit Beleid, is hun enige remedie het staken van het gebruik van de websites en onze diensten.