Harry HR

Measure och förbättra Employee Experiences

Mät medarbetarnöjdheten på ett enkelt sätt och få insikter som går att agera på. Ge HR och ledare tillgång till realtidsanalys för att förbättra medarbetarupplevelsen och driva på organisationsförbättringar.

Anställda som arbetar på kontor

Lås upp äkta Employee Experiences

Få djupgående insikter i dina medarbetares känslor och engagemangsnivåer med Harry HR - Measure, som sömlöst mäter medarbetarnöjdhet i realtid genom vår intuitiva SatisQuestions®-metodik. Detta gör att du kan driva meningsfulla förbättringar i organisationens kultur och produktivitet genom att förstå och omedelbart ta itu med medarbetarnas oro.

Modern metod för medarbetarundersökningar

Mät medarbetarnöjdheten med emoji-baserade enkäter.

Insikter i realtid

Omedelbar återkoppling för agilt beslutsfattande.

Anpassningsbara enkäter

Anpassa frågorna till organisationens behov och utmaningar.

Ledarskapsanalys

Följ upp ledarskapets effektivitet och medarbetarnas känslor.

Sektorspecifik

Ta itu med unika branschutmaningar på ett effektivt sätt.

Ta kontroll över din Employee Experience idag

Optimera medarbetarnas tillfredsställelse

Upptäck medarbetarnas känslor på ett enkelt sätt med SatisQuestions®, Harry HR:s intuitiva verktyg för mätning av nöjdhet. Få insikter i realtid för att förbättra organisationskulturen och produktiviteten på ett smidigt sätt.

Insikter i realtid

Få omedelbar feedback om medarbetarnas åsikter för snabb åtgärd.

Användarvänligt gränssnitt

Samla enkelt in feedback med intuitiva emoji-baserade svar.

Sömlös integration

Integrera SatisQuestions® sömlöst i dina befintliga HR-system.

Frekvens och bekvämlighet

Samla kontinuerligt in feedback med bara 20 sekunder per svar, vilket ger minimalt avbrott i medarbetarnas arbetsflöden.

Förbättra insikterna om humankapitalet

Utnyttja handlingsbara data för att driva proaktiva förbättringar av medarbetarnas välbefinnande och engagemang. Stärk HR-personal och ledare med omfattande dashboard-insikter för välgrundade beslut och effektiva strategier.

Synlighet i realtid

Få tillgång till realtidsdata om medarbetarnas välbefinnande och engagemangsnivåer i hela organisationen, vilket ger möjlighet till proaktivt beslutsfattande och snabba insatser.

Teamspecifika insikter

Gör det möjligt för teamledare att få tillgång till skräddarsydda insikter om teamets välbefinnande och engagemang, vilket främjar en kultur av ansvarstagande och ständiga förbättringar på teamnivå.

Användbara analyser

Utnyttja användbara analyser för att identifiera trender, mönster och förbättringsområden i medarbetarupplevelsen, vilket underlättar datadrivna strategier för att förbättra arbetsplatskulturen och produktiviteten.

AI-drivna HR-rekommendationer

Dra nytta av AI-drivna rekommendationer som ger vetenskapligt underbyggda insikter och förslag för att optimera medarbetarupplevelsen, vilket säkerställer datadrivet beslutsfattande och effektiva insatser.

Smidig integration med er HR-infrastruktur

Harry HR - Measure integreras sömlöst med ledande HR-plattformar som Workday och ADP, vilket säkerställer att varje anställd får snabb kommunikation under hela sin resa, från ombordstigning till offboarding. Utnyttja kraften i uppkoppling för en sammanhängande och engagerande personlig medarbetarupplevelse.

Översikt Funktionaliteter
Harry HR - Mätning

Utforska de olika funktionerna i Harry HR - Measure, skräddarsydda för att förbättra din organisations medarbetarupplevelse. Från känsloanalys till anpassningsbara enkäter, lås upp kraftfulla verktyg för att förstå och förbättra medarbetarnöjdheten. Utnyttja flexibiliteten i AI-drivna rekommendationer och realtidsanalys för att driva meningsfulla förändringar i din arbetsplatskultur.

Frågor om tillfredsställelse®

Samla in snabb feedback från medarbetarna genom emoji-baserade svar.

Riktade enkäter

Skräddarsy enkäter till specifika medarbetargrupper för att få mer relevanta insikter.

Omnikanal

Nå medarbetare via olika kanaler, inklusive mobilappar, e-postmeddelanden och webbplattformar.

Brinnande frågor

Samla snabbt insikter om angelägna frågor med korta, riktade SatisQuestions®.

Varumärkesdesign

Anpassa applikationens gränssnitt så att det återspeglar din organisations varumärke.

Ledarskapsanalys

Utvärdera ledarskap och teamprestationer med hjälp av datadrivna insikter.

Anpassade enkäter

Utforma enkäter som är skräddarsydda för din organisations unika behov och mål.

Handlingsinriktade insikter

Få praktiska rekommendationer baserade på realtidsdata för att driva fram positiva förändringar.

Tydliga rapporter

Generera rapporter som är lätta att tolka och presentera för intressenter.

Allmänna frågor

Hitta svar på vanliga frågor om Harry HR - Measure i vår sektion för allmänna frågor. Upptäck viktig information för att öka din förståelse och optimera din upplevelse av vår plattform för att mäta medarbetarupplevelsen.

Measure ger värdefulla insikter om medarbetarnas upplevelse av din organisation, så att du kan identifiera förbättringsområden och öka den övergripande tillfredsställelsen och produktiviteten. Genom att mäta känslor och engagemangsnivåer kan du skräddarsy strategier för att tillgodose specifika behov, vilket i slutändan leder till en mer engagerad och motiverad personalstyrka.

Tekniska frågor

Upptäck tekniska insikter om Harry HR - Measure i vårt avsnitt Tekniska frågor. Få kunskap om systemkompatibilitet, datasäkerhetsprotokoll och integrationsmöjligheter för att förbättra din förståelse och maximera effektiviteten hos vår plattform.

Datasäkerheten på Harry HR - Learn säkerställs genom olika åtgärder, inklusive kryptering av data i transit och i vila, rollbaserade åtkomstkontroller och regelbundna säkerhetsgranskningar.

Frågor om fakturering

Utforska faktureringsrelaterade frågor i vårt avsnitt Faktureringsfrågor. Få klarhet i prenumerationsplaner, betalningsmetoder och faktureringscykler för att hantera ditt Harry HR - Loyalty-konto effektivt.

Harry HR erbjuder flera prenumerationsplaner för att tillgodose olika organisatoriska behov, inklusive månads- och årsalternativ med varierande nivåer av funktioner och support. Kontakta oss för mer information och för att begära en personlig offert för din organisation.