Гаррі HR

Terms of Use

Navigate our Terms of Use for a seamless experience. Understand the guidelines that govern your interaction with Harry HR’s platform. Your compliance ensures a harmonious partnership as we shape the future of Employee Experience together.

Ці умови надання послуг ("Загальні умови") регулюють використання та підписку на Веб-сайт та/або Платформу Harry HR, що надаються компанією ITeaal Beheer B.V. ("Harry HR"). Отримуючи доступ до Веб-сайту та/або Платформи Harry HR або підписуючи чи приймаючи цю угоду, ви погоджуєтеся з Загальними умовами від свого імені як Користувача та/або, залежно від обставин, від імені організації, яку ви представляєте ("Клієнт"), за винятком випадків, коли у вас є письмова угода з Harry HR, що замінює цю угоду.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЛУМАЧЕННЯ

Наведені нижче терміни, написані з великої літери, мають значення, наведені нижче:

 1. "Активний Користувач" означає Користувача, якого було запрошено приєднатися до Платформи Harry HR, який зареєстрований на Платформі Harry HR і чия реєстрація не була деактивована Клієнтом або Harry HR за вказівкою Клієнта;
 2. "Афілійована особа" означає як (a) будь-яку особу, яка прямо чи опосередковано контролює Сторону, контролюється нею або перебуває під спільним контролем зі Стороною. Для цілей посилання на будь-яку Афілійовану особу в цій Угоді "контроль" (включаючи терміни "контролює" та "перебуває під спільним контролем") означає: (i) володіння більш ніж 50% акціонерного капіталу або бенефіціарної участі такої особи, або право голосувати чи призначати більшість членів ради директорів чи іншого керівного органу такої особи; або (ii) повноваження прямо чи опосередковано керувати або визначати керівництво та політику такої особи будь-яким способом, чи то через володіння цінними паперами з правом голосу, чи то за контрактом, чи то в інший спосіб;
 3. "Дані Клієнта" означає будь-який контент, який може включати Персональні дані Користувачів, що Клієнт або Користувачі надають або передають Harry HR у зв'язку з Services, включаючи індивідуальні запитання, складені Користувачами, відповіді на них опитуваннявідповіді на опитування, фотографії та коментарі;
 4. "Особиста інформація клієнта" означає будь-яку особисту інформацію, що міститься в даних клієнта;
 5. "Дата набуття чинності" означає (i) для Користувача - першу дату доступу Користувача до Веб-сайту або Платформи Harry HR; або (ii) для Клієнта - останню дату підписання Загальних умов обома Сторонами або дату прийняття Клієнтом Загальних умов, залежно від обставин;
 6. "Платформа Harry HR" означає інструменти та платформу для взаємодії на робочому місці, що комерціалізуються компанією Harry HR як "Harry HR" і доступні Клієнтам або Користувачам;
 7. "Сторони" означає (i) Harry HR та Клієнта; або (ii) Harry HR та Користувача, залежно від обставин;
 8. "Особиста інформація" має значення, викладене в Законах про конфіденційність;
 9. "Законодавство про конфіденційність" означає все чинне законодавство про захист даних і конфіденційність, нормативні акти та інструкції, що регулюють захист персональних даних;
 10. "Політика конфіденційності" означає Політику конфіденційності Harry HR, доступну за посиланням https://harryhr.com/privacy.
 11. "Конфіденційна особиста інформація" має значення, викладене в Законах про конфіденційність, і може включати расу, етнічну приналежність, національне походження, релігійну приналежність, сексуальну орієнтацію або фізичну чи психічну інвалідність;
 12. "Співробітник(и) Замовника" означає будь-якого Користувача, запрошеного Замовником для надання відповідей на опитування, відповідей на опитування, коментарів, відгуків та пропозицій через Платформу Harry HR, включаючи будь-якого співробітника Замовника;
 13. "Термін" має значення, викладене в Розділі 8.1 (Термін);
 14. "Користувач" означає, залежно від обставин, будь-якого користувача Веб-сайту або будь-яку особу, якій Клієнт надає доступ до Платформи Harry HR, включаючи будь-яких адміністраторів облікових записів, керівника компанії, керівника групи та будь-якого Співробітника(ів) за контрактом Клієнта; та
 15. "Веб-сайт" означає загальнодоступний веб-сайт, доступний за адресою https://HarryHR.com/, а також його дочірні веб-сайти, надані Harry HR (включаючи https://harryhr.com/how-to).
 16. Термін "включаючи" не є вичерпним і означає "в тому числі, без обмежень".

2. ДОСТУП ТА ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ АБО ПЛАТФОРМИ HARRY HR

 1. Веб-сайт. Користувачі можуть отримати доступ до Веб-сайту та користуватися ним відповідно до Загальних положень. Harry HR може переглядати зміст, можливості та функції Веб-сайту в будь-який час без попереднього повідомлення. Harry HR може в будь-який час, тимчасово або назавжди, обмежити або призупинити доступ до Веб-сайту на власний розсуд, у тому числі з метою оновлення та технічного обслуговування Веб-сайту.
 2. Services. Протягом Строку (як визначено в Розділі 8.1 (Строк)) Harry HR надає Клієнту, його Користувачам та Афілійованим особам право доступу та використання Платформи Harry HR та будь-яких пов'язаних з нею послуг відповідно до Загальних Умов ("Services?").
 3. Зміни в Послугах. Harry HR пропонує Послуги у відповідності до опису на своєму Веб-сайті та пов'язаної з ним документації. Harry HR може переглядати зміст, можливості та функції Платформи Harry HR у будь-який час без попереднього повідомлення. Harry HR надасть Клієнту попереднє повідомлення, якщо в Платформу Harry HR будуть внесені зміни, що призведуть до загального суттєвого зменшення призначення Платформи Harry HR. Якщо таке суттєве зменшення відбувається, і це суттєво впливає на використання Клієнтом Платформи Harry HR, Клієнт може припинити свою підписку відповідно до Розділу 8.2(ii).
 4. Тимчасове призупинення надання послуг. Час від часу Harry HR може тимчасово обмежувати або призупиняти надання Послуг на власний розсуд, у тому числі для проведення оновлень та технічного обслуговування Платформи Harry HR. Клієнт може в будь-який час проконсультуватися на сторінці статусу Harry HR (https://harryhr.statuspage.io), де заздалегідь повідомляється про заплановане технічне обслуговування, яке може вплинути на доступність Платформи Harry HR.
 5. Неприйнятне використання. Клієнт і Користувачі не повинні, не намагатися і не дозволяти третім особам (i) ділитися непублічними функціями або контентом Веб-сайту або Платформи Harry HR з будь-якою третьою стороною; (ii) копіювати, дублювати, здійснювати зворотне проектування, декомпілювати, декодувати, розшифровувати, дизасемблювати, записувати, змінювати, покращувати, модифікувати, об'єднувати, адаптувати, перекладати, створювати будь-які похідні роботи або іншим чином відтворювати будь-яку частину Веб-сайту або Платформи Harry HR (для ясності, Клієнт і Користувачі не повинні отримувати доступ до Веб-сайту або Платформи Harry HR з метою створення продукту або послуги, що конкурує з Послугами, або для створення продукту з використанням ідей, функцій, функцій чи графіки, подібних до ідей, функцій, функцій чи графіки Веб-сайту або Платформи Harry HR) (iii) надсилати будь-які віруси, хробаки, бомби уповільненої дії, троянські програми або інший шкідливий або зловмисний код, файли, скрипти, агенти або програми; (iv) намагатися отримати несанкціонований доступ або порушити цілісність або працездатність Веб-сайту або Платформи Harry HR; або (v) використовувати Веб-сайт або Платформу Harry HR у спосіб, що перевантажує або загрожує цілісності, працездатності або доступності Веб-сайту або Платформи Harry HR. Крім того, Веб-сайт або Платформа Harry HR не повинні використовуватися для збору, управління або обробки Конфіденційної особистої інформації, і Harry HR не несе жодної відповідальності, яка може виникнути в результаті використання Клієнтом або Користувачами Веб-сайту або Платформи Harry HR для збору або обробки Конфіденційної особистої інформації. Зокрема, категорії атрибутів Користувача, створені адміністратором облікового запису Клієнта, не повинні створюватися таким чином, щоб це призводило до введення Конфіденційної особистої інформації. Клієнт несе відповідальність за інформування Користувачів про те, що Конфіденційна особиста інформація не повинна надаватися на Платформі Harry HR. У разі виникнення підозри щодо порушення цього розділу, Harry HR може призупинити доступ Клієнта та Користувачів до Веб-сайту або Послуг без попереднього повідомлення, на додаток до інших засобів правового захисту, які можуть бути у розпорядженні Harry HR. HARRY HR НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКЕ НЕПРИЙНЯТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ HARRY HR.
 6. Безпека облікового запису та доступ. Клієнт і Користувачі повинні вживати всіх розумних заходів для запобігання несанкціонованому доступу до Платформи Harry HR, в тому числі шляхом захисту своїх паролів та іншої інформації для входу. Клієнт несе відповідальність за будь-яку діяльність, що відбувається в його обліковому записі (крім діяльності, за яку безпосередньо відповідає Harry HR і яка не здійснюється відповідно до інструкцій Клієнта), незалежно від того, санкціонував Клієнт цю діяльність чи ні. Клієнт або Користувачі повинні негайно повідомити Harry HR, якщо їм стане відомо про будь-який несанкціонований доступ до свого облікового запису або його використання.
 7. Системи Клієнта. Клієнт несе відповідальність за підтримку та оновлення будь-яких операційних систем, інтернет-браузерів, антивірусного програмного забезпечення або іншого програмного забезпечення, яке його Користувачі використовують для доступу до Послуг та їх використання. Послуги можуть не працювати належним чином, якщо операційні системи, інтернет-браузери та антивірусне програмне забезпечення Клієнта не оновлені.
 8. Неприйнятна поведінка Користувачів. Щоб забезпечити безпечне та продуктивне використання Платформи Harry HR, Користувачі не повинні, а Клієнт повинен забезпечити, щоб Користувачі не мали неналежної поведінки, включаючи (i) спроби розкрити особу Користувача; (ii) видавати себе за іншу фізичну або юридичну особу; (iii) використовувати Послуги для надсилання спаму або інших небажаних повідомлень в порушення чинного законодавства; або (iv) надання будь-яких Даних Клієнта або використання Даних Клієнта у спосіб, який є незаконним, шкідливим, загрозливим, образливим, насильницьким, переслідуючим, наклепницьким, вульгарним, непристойним, образливим, непристойним, принизливим, ненависницьким, неетичним або іншим чином неприйнятним, в тому числі за ознакою раси, етнічної приналежності, національного походження, релігійної приналежності, сексуальної орієнтації, статі, гендерної ідентичності, фізичної або психічної інвалідності. Клієнт і Користувачі розуміють, що, користуючись Послугами, вони можуть отримати доступ до даних Клієнта, наданих Користувачами з порушенням цього розділу, і за жодних обставин Harry HR не несе жодної відповідальності за будь-які такі дані Клієнта. Harry HR має право на власний розсуд видаляти будь-які Дані Клієнта, які порушують Загальні умови, і розкривати особу Користувача Клієнту або будь-якому органу, якщо цього вимагає закон, якщо такий Користувач передає Дані Клієнта з порушенням цього розділу. КЛІЄНТ І КОРИСТУВАЧІ ПОВИННІ З ПОВАГОЮ СТАВИТИСЯ ДО ПРАВА НАЙМАНОГО ПРАЦІВНИКА(ІВ) КЛІЄНТА НА ЗБЕРЕЖЕННЯ АНОНІМНОСТІ. Клієнт несе відповідальність за моніторинг і контроль всієї діяльності, що здійснюється Користувачами на Платформі Harry HR. Harry HR не зобов'язана перевіряти, як Користувачі використовують Платформу Harry HR, включаючи те, як Співробітник(и) Клієнта відповідають на опитування, надають відгуки та коментарі. HARRY HR НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКУ НЕПРИЙНЯТНУ ПОВЕДІНКУ КОРИСТУВАЧІВ.
 9. Відшкодування Клієнтом або Користувачем. Клієнт або Користувач зобов'язуються захищати, відшкодовувати збитки та звільняти від відповідальності компанію Harry HR та її посадових осіб, директорів, акціонерів, батьків, дочірні компанії, агентів, правонаступників і правонаступників від зобов'язань, збитків і витрат, включаючи будь-які нараховані відсотки та розумні судові витрати, що виникають або пов'язані з претензіями третіх осіб у зв'язку з (i) змістом або характером Даних Клієнта, в тому числі Даних Клієнта, що суперечать положенням Розділів 2.5 (Неприйнятне використання) або 2.8 (Неприйнятна поведінка користувачів); (ii) порушенням гарантій, викладених у Розділі 2.10 (Дотримання законодавства) та Розділі 4.1 (Дані клієнта); (iii) передбачуваним або фактичним використанням, зловживанням, неналежним використанням або невикористанням Веб-сайту або Послуг Клієнтом або будь-яким Користувачем, у тому числі з порушенням Розділів 2.5 (Неприйнятне використання) або 2.8 (Неприйнятна поведінка користувачів). Harry HR зобов'язана надати Клієнту або Користувачу негайне письмове повідомлення про будь-яку таку претензію, позов або розгляд, а також надати Клієнту або Користувачу право взяти на себе виключний захист і контроль, а також співпрацювати з будь-якими обґрунтованими запитами, що допомагають Клієнту або Користувачу в захисті та врегулюванні такої справи. Клієнт або Користувач не повинні врегульовувати або йти на компроміс з будь-якою такою претензією, позовом або судовим розглядом без попередньої письмової згоди Harry HR, в якій не повинно бути необґрунтовано відмовлено, якщо (а) це призводить до відповідальності або визнання будь-якої відповідальності з боку Harry HR; (б) врегулювання не включає повне звільнення від відповідальності Harry HR; або (в) врегулювання включає умови, відмінні від повного звільнення від відповідальності Harry HR та виплати грошей.
 10. Дотримання законів. При наданні або використанні Послуг Сторони зобов'язуються дотримуватися всіх застосовних законів, включаючи закони про конфіденційність і застосовні антикорупційні закони. Клієнт також несе відповідальність за отримання будь-якої згоди, що вимагається чинним законодавством від своїх Користувачів, або має законний інтерес, щоб дозволити Клієнту користуватися Послугами та дозволити Harry HR надавати Послуги відповідно до Загальних Умов.
 11. Дотримання вимог Користувачами. Клієнт повинен гарантувати, що його Користувачі дотримуються всіх застосовних законів, включаючи Закони про конфіденційність, при використанні або доступі до Платформи Harry HR, а також, що такі Користувачі керуються і дотримуються Загальних положень.

3. ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ ПЛАТФОРМИ HARRY HR ТА ВИСТАВЛЕННЯ РАХУНКІВ

 1. Вартість послуг. За надання Послуг Клієнт сплачує компанії Harry HR плату, що застосовується до обраного плану підписки, як зазначено на Веб-сайті або в письмовій пропозиції, наданій компанією Harry HR, яка може бути щомісячною, щорічною або багаторічною ("Плата за послуги"). Вартість послуг визначається відповідно до кількості Активних користувачів. Плата за послуги, що застосовується до щомісячної підписки, виставляється щомісяця і підлягає сплаті на дату виставлення рахунку. Плата за послуги, що застосовується до річної підписки, виставляється щорічно на початку річного періоду і підлягає сплаті протягом 30 (тридцяти) днів з дати виставлення рахунку. Сервісні збори, що застосовуються до багаторічної підписки, виставляються на початку періоду підписки і підлягають сплаті протягом тридцяти (30) днів з дати виставлення рахунку.
 2. Поновлення. Для щомісячних підписок підписка Клієнта буде автоматично поновлена в перший день після закінчення місяця підписки ("Дата поновлення") на додатковий період підписки в один місяць, якщо тільки Клієнт не скасує свою підписку до Дати поновлення відповідно до Розділу 8.2(i) (Припинення). Якщо Клієнт має річну або багаторічну підписку, Harry HR надсилає повідомлення про поновлення щонайменше за тридцять (30) днів до дати закінчення річного або багаторічного терміну підписки. Клієнт може поновити свою підписку на той самий термін підписки до закінчення терміну, в іншому випадку Загальні умови втрачають чинність відповідно до Розділу 8.1 (Термін дії). Плата за послуги, що застосовується до будь-якого такого поновлення, є стандартною Платою за послуги Harry HR, як зазначено на Веб-сайті на момент поновлення.
 3. Зміна кількості Активних користувачів. Вартість послуг визначається відповідно до кількості Активних користувачів. Якщо Клієнт бажає збільшити кількість Користувачів, які мають право доступу та використання Платформи Harry HR, Клієнт може зробити це наступним чином:
  1. Річна або багаторічна підписка. Клієнт за річною або багаторічною підпискою може в будь-який час збільшити кількість авторизованих Активних користувачів через розділ "Білінг" Платформи Harry HR. Будь-яка додаткова Плата за послуги, пов'язана з таким збільшенням авторизованих Активних користувачів, буде пропорційно розподілена на період, що залишився до кінця поточного терміну підписки Клієнта, списана з рахунку Клієнта та підлягає сплаті після збільшення кількості авторизованих Активних користувачів.
  2. Щомісячна підписка. Клієнт на щомісячній підписці може в будь-який час збільшити кількість авторизованих Активних користувачів без необхідності сплачувати додаткову Плату за послуги, пов'язану з таким збільшенням кількості авторизованих Активних користувачів, на період, що залишився до кінця поточного терміну підписки. Кількість авторизованих платних Користувачів за поновленою підпискою дорівнює кількості авторизованих Користувачів в останній день поточного терміну підписки, що закінчується.
 4. Коригування кількості активних користувачів при поновленні. При продовженні терміну дії підписки Плата за послуги визначається наступним чином:
  1. Річна або багаторічна підписка. Якщо Клієнт не надасть інших інструкцій до Дати поновлення, при кожному поновленні річної або багаторічної підписки кількість авторизованих платних Активних користувачів поновленої підписки буде більшою з (i) авторизованих платних Активних користувачів у поточному періоді підписки; та (ii) фактичної кількості Користувачів, що використовують Платформу Harry HR у поточному періоді підписки. Якщо кількість Активних користувачів перевищує кількість авторизованих Активних користувачів протягом річного періоду, Harry HR має право на сплату будь-якої додаткової Плати за послуги, пов'язаної з такими додатковими Активними користувачами, пропорційно до решти терміну підписки. У такому випадку Harry HR повідомить Клієнта до виставлення рахунку на сплату відповідної Плати за послуги.
  2. Щомісячна підписка. Кількість авторизованих платних Користувачів поновленої підписки - це кількість авторизованих Користувачів в останній день поточного терміну підписки, що закінчується.
 5. Ніяких відшкодувань. За винятком випадків, коли в цьому документі прямо передбачено інше, платежі не підлягають поверненню, і немає ніяких відшкодувань або зарахувань за частково використані періоди або кількість користувачів.
 6. Прострочена плата за послуги. Harry HR має право призупинити надання Послуг без попередження, якщо Клієнт прострочив сплату виставлених йому рахунків за Послуги. Послуги будуть відновлені протягом одного (1) робочого дня з моменту оплати.
 7. Безкоштовна пробна версія або безкоштовна підписка. Якщо Клієнт реєструється для отримання безкоштовної пробної версії або безкоштовної підписки на Послуги, Harry HR надаватиме Клієнту такі Послуги на пробній або безкоштовній основі безкоштовно до більш ранньої з наступних дат: (i) закінчення періоду безкоштовної пробної версії, що застосовується до Клієнта; (ii) дати початку будь-якої платної підписки, придбаної Клієнтом на такі Послуги; або (iii) припинення пробної версії або безкоштовної підписки в будь-який час за рішенням Harry HR або Клієнта на власний розсуд.
 8. Сторонній платіжний процесор. Harry HR залишає за собою право використовувати сторонню платіжну систему, що відповідає стандарту PCI-DSS, для виставлення рахунків та отримання платежів за цим Договором. Клієнт цим уповноважує Harry HR передавати платіжну інформацію, яка може включати Персональні дані, такому сторонньому платіжному процесору, в тому числі з метою оновлення способу оплати Клієнта.
 9. Податки. Якщо не зазначено інше, Плата за послуги не включає жодних податків, зборів, мита або подібних державних нарахувань, включаючи податки на додану вартість, продажі, використання або утримання податків, що стягуються будь-якою місцевою, державною, провінційною або іноземною юрисдикцією (далі - "Податки"). Клієнт несе відповідальність за сплату Податків, за винятком тих, що стягуються з Harry HR на основі його доходу. Harry HR виставить Клієнту рахунок на сплату таких Податків, якщо Harry HR має юридичне зобов'язання це зробити, і Клієнт сплатить такі Податки, якщо такий рахунок буде виставлено.

4. ДАНІ

 1. Дані Клієнта. Клієнт або Користувач заявляє і гарантує, що він володіє або отримав всі необхідні права, право власності та інтереси, а також отримав всі необхідні згоди на передачу Даних Клієнта відповідно до Загальних Умов, і що Дані Клієнта не порушують права інтелектуальної власності третіх осіб і використовуються відповідно до будь-якого трудового законодавства, застосовного до Клієнта. Клієнт або Користувач надає Harry HR всесвітнє, невиключне, безстрокове та безоплатне право доступу, використання, обробки, копіювання, розповсюдження, виконання, експорту та відображення Даних Клієнта лише в межах, дозволених законодавством та обґрунтовано необхідних (i) для надання, підтримки та покращення Послуг; (ii) для запобігання або вирішення проблем з обслуговуванням, безпекою, підтримкою або технічними питаннями; або (iii) для створення анонімних та агрегованих даних, не пов'язаних з конкретним Клієнтом, які не становлять Дані Клієнта і належать Harry HR, в тому числі для використання в цілях порівняльного аналізу та маркетингу відповідно до Політики конфіденційності або в інших випадках, прямо дозволених Клієнтом у письмовій формі або відповідно до вимог законодавства. Це право зберігається щодо анонімних даних і будь-яких залишкових резервних копій Даних Клієнта, зроблених у ході звичайної діяльності, навіть після припинення дії Загальних положень.
 2. Дані замовника підлягають анонімності та конфіденційності. Відповіді на опитування, відповіді на анкети, коментарі, відгуки та пропозиції, надані Співробітником(ами) замовника, є анонімними та конфіденційними, якщо тільки Співробітник(и) замовника не вирішить в рамках Платформи Harry HR зняти анонімність та конфіденційність щодо такого контенту. Будь-які Дані Клієнта, щодо яких Співробітник(и) Клієнта не прийняли рішення про зняття анонімності та конфіденційності, зберігаються компанією Harry HR в таємниці та не передаються Клієнту. Якщо компанія Harry HR отримує запит від Підрядного(их) працівника(ів) клієнта на видалення його коментаря, який може містити Персональні дані, або від Користувача на отримання Персональних даних, що стосуються його або її, які він або вона надали Клієнту і які обробляються компанією Harry HR, Клієнт цим уповноважує компанію Harry HR задовольнити цей запит.
 3. Захист даних клієнта. Harry HR зберігає та обробляє Дані клієнтів відповідно до Політики конфіденційності та Додатку про обробку даних, де це може бути застосовано. Harry HR впровадила технічні, організаційні та адміністративні системи, політики та процедури, а також інші заходи, описані в Політиці конфіденційності, щоб допомогти забезпечити безпеку, цілісність, доступність та конфіденційність Даних Клієнта, а також зменшити ризик несанкціонованого доступу до Даних Клієнта або їх використання. Тим не менш, розміщення даних в Інтернеті пов'язане з ризиками несанкціонованого розкриття, втрати або викриття, і, отримуючи доступ до Платформи Harry HR та використовуючи її, Клієнт бере на себе такі ризики, за винятком грубої недбалості або протиправних дій з боку Harry HR.

Телеметричні дані з веб-сайту та HR-платформи Harry HR

 1. Телеметричні дані. У межах, дозволених законодавством, телеметричні дані, пов'язані з тим, як Користувачі отримують доступ до Веб-сайту та Платформи Harry HR (включаючи функції та можливості Веб-сайту та Платформи Harry HR, які використовуються Користувачами, дані стекування та звіти, пов'язані з ними), а також анонімні або зведені дані, отримані на основі таких телеметричних даних, не є Клієнтськими даними, і належать Harry HR.

Особиста інформація

 1. Персональна інформація. Під час користування Послугами та/або під час доступу до Веб-сайту, в тому числі шляхом підписки на розсилку новин Harry HR, завантаження контенту з Веб-сайту або використання чат-боту Веб-сайту, Клієнт та/або Користувач можуть передавати Harry HR, а Harry HR може збирати, отримувати доступ або обробляти Персональні дані, в тому числі, у відповідних випадках, Дані Клієнта, що містять Персональні дані. Harry HR збирає, отримує доступ або обробляє будь-яку Персональну інформацію відповідно до Політики конфіденційності. Клієнт та/або Користувач погоджується на передачу, обробку та зберігання Персональних даних відповідно до Загальних положень, Політики конфіденційності та Додатку про обробку даних, де це може бути застосовано.

Конфіденційна інформація

 1. Конфіденційна інформація. "Конфіденційна інформація" означає будь-яку непублічну, конфіденційну або делікатну інформацію, включаючи Дані клієнта, що розкривається Стороною або від її імені ("Сторона, що розкриває") іншій Стороні ("Сторона, що отримує"), і виключає будь-яку інформацію, яка є такою:
  1. відповідно до чинного законодавства про конфіденційність, є загальнодоступною або згодом стає загальнодоступною, окрім випадків порушення Загальних умов;
  2. що підтверджується документальними та компетентними доказами: (a) відома Стороні, що отримує, або її працівникам, агентам чи представникам до такого розкриття, або (b) без використання Конфіденційної інформації, самостійно розроблена Стороною, що отримує, або її працівниками, агентами чи представниками після такого розкриття; або
  3. що підтверджується документальними та компетентними доказами, згодом законно отриманими Стороною, що отримує, або її співробітниками, агентами чи представниками від третьої сторони без зобов'язань щодо конфіденційності, за умови, що таке джерело, наскільки відомо Стороні, що отримує, не порушує своїх зобов'язань щодо нерозголошення перед Стороною, що розкриває інформацію.
 2. Використання або розголошення Конфіденційної інформації. Сторона, що отримує, повинна використовувати або розкривати Конфіденційну інформацію тільки для здійснення своїх прав і виконання своїх обов'язків відповідно до Загальних умов. Сторона, що одержує, повинна проявляти такий самий ступінь обережності та захисту щодо Конфіденційної інформації, який вона проявляє щодо своєї власної конфіденційної інформації, і в будь-якому випадку, щонайменше, старанність та обачність. Сторона-одержувач не повинна прямо чи опосередковано розкривати, копіювати, поширювати, перевидавати або дозволяти будь-якій третій стороні мати доступ до будь-якої Конфіденційної інформації, за винятком того, що Harry HR може розкривати Конфіденційну інформацію своїм стороннім постачальникам послуг у зв'язку з наданням або покращенням Послуг, і в цьому випадку Harry HR гарантує, що третя сторона дотримується розумних методів роботи з даними для збереження конфіденційності та безпеки Конфіденційної інформації та запобігання несанкціонованому доступу. Незважаючи на вищесказане, Сторона, що отримує, може розкривати Конфіденційну інформацію відповідно до вимог чинного законодавства або відповідного юридичного чи державного органу. Сторона, що отримує, повинна негайно повідомити Сторону, що розкриває, про будь-яку таку юридичну або державну вимогу і розумно співпрацювати зі Стороною, що розкриває, у будь-яких зусиллях, спрямованих на отримання захисного припису або іншим чином оскаржити таке необхідне розкриття, за рахунок Сторони, що розкриває. Положення цього розділу замінюють будь-яку попередню угоду про нерозголошення, укладену між Сторонами, і така угода не має подальшої сили або дії.
 3. Повернення Конфіденційної інформації. Після припинення або закінчення терміну дії Загальних умов та на вимогу однієї зі сторін, інша сторона повинна повернути всю Конфіденційну інформацію іншій стороні; за умови, однак, що кожна сторона може зберігати копії Конфіденційної інформації іншої сторони виключно для архівування, аудиту, аварійного відновлення, юридичних та/або регуляторних цілей, за умови, що сторона, яка зберігає, не використовуватиме збережену Конфіденційну інформацію з будь-якою іншою метою.
 4. Термін дії зобов'язань щодо конфіденційності. Відповідно до чинного законодавства, вищезазначені зобов'язання кожної сторони щодо Конфіденційної інформації залишаються чинними після припинення або закінчення терміну дії Загальних умов і продовжують діяти протягом трьох (3) років після припинення або закінчення терміну дії, якщо тільки чинне законодавство не вимагає збереження Конфіденційної інформації протягом більш тривалого періоду часу.

Додаткові права

 1. На Сторони можуть поширюватися додаткові умови відповідно до Загального регламенту захисту даних (Регламент (ЄС) 2016/679). Такі умови можна знайти в Додатку про обробку даних, доступному за адресою https://HarryHR.com/gdpr-and-data-safety/, який цим включається шляхом посилання і є частиною Загальних умов, наскільки це може бути застосовано. У разі будь-якого конфлікту або невідповідності між Додатковою угодою про обробку даних та Загальними умовами, переважну силу має Додаткова угода про обробку даних.

5. ГАРАНТІЇ ТА ВІДМОВИ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ HARRY HR

 1. Harry HR заявляє та гарантує, що (i) Платформа Harry HR не порушує права інтелектуальної власності третіх осіб і не є зловживанням або привласненням комерційної таємниці; (ii) за умови належного використання Клієнтом, використання Клієнтом Платформи Harry HR не порушує права інтелектуальної власності третіх осіб; і (iii) вона має право надати доступ та використання Платформи Harry HR Клієнту.
 2. Відмова від гарантії. HARRY HR НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО ВЕБ-САЙТ АБО ПЛАТФОРМА HARRY HR БУДУТЬ БЕЗПЕРЕБІЙНИМИ, СВОЄЧАСНИМИ, БЕЗДЕФЕКТНИМИ, БЕЗПОМИЛКОВИМИ, БЕЗВІРУСНИМИ АБО ВІЛЬНИМИ ВІД ІНШИХ ШКІДЛИВИХ КОМПОНЕНТІВ, А ТАКОЖ НЕ БУДУТЬ ПРЕДМЕТОМ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ АБО РОЗКРИТТЯ. КЛІЄНТ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ТИМ, ЩО ВЕБ-САЙТ ТА ПЛАТФОРМА HARRY HR НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є" ТА "ЯК ДОСТУПНО", З УСІМА ДЕФЕКТАМИ ТА ПОМИЛКАМИ, ЯКЩО ТАКІ Є. HARRY HR НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ЗАПЕВНЕНЬ ЧИ ГАРАНТІЙ, ЯВНИХ ЧИ НЕЯВНИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ БУДЬ-ЯКІ НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ТОВАРНОГО ВИГЛЯДУ ТА ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. ІНФОРМАЦІЯ, СТВОРЕНА ТРЕТІМИ ОСОБАМИ, ДО ЯКОЇ МОЖНА ОТРИМАТИ ДОСТУП НА ВЕБ-САЙТІ АБО ПЛАТФОРМІ HARRY HR, НЕ СХВАЛЮЄТЬСЯ HARRY HR, І, МОЖЛИВО, НЕ БУЛА ПЕРЕГЛЯНУТА HARRY HR, І ЗАЛИШАЄТЬСЯ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ. HARRY HR НЕ КОНТРОЛЮЄ ДАНІ КЛІЄНТІВ І НЕ ГАРАНТУЄ ТОЧНІСТЬ, ЦІЛІСНІСТЬ АБО ЯКІСТЬ ТАКИХ ДАНИХ КЛІЄНТІВ ТА БУДЬ-ЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ОТРИМАНОЇ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ АБО ПЛАТФОРМУ HARRY HR. КЛІЄНТ НЕСЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОЦІНКУ ТОЧНОСТІ, ДОСТОВІРНОСТІ, ПОВНОТИ ТА КОРИСНОСТІ ДАНИХ КЛІЄНТА ТА БУДЬ-ЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ОТРИМАНОЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕБ-САЙТУ АБО ПЛАТФОРМИ HARRY HR, А ТАКОЖ ЗА ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ТАКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОВ'ЯЗАНІ З ЦИМ НАСЛІДКИ. HARRY HR НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКУ ТАКУ ІНФОРМАЦІЮ, ОТРИМАНУ КЛІЄНТОМ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ АБО ПЛАТФОРМУ HARRY HR.
 3. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 4. Обмеження в доларах США. ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ ШАХРАЙСТВА, ФІЗИЧНОЇ ТРАВМИ АБО СМЕРТІ ЧИ НАВМИСНОЇ АБО ГРУБОЇ ВИНИ БУДЬ-ЯКОЇ ЗІ СТОРІН, ВІДШКОДУВАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЗАЗНАЧЕНИХ У РОЗДІЛІ 7.2 (ВІДШКОДУВАННЯ), АБО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗАМОВНИКА ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ, ЗАЗНАЧЕНИХ У РОЗДІЛІ 2.9 (ВІДШКОДУВАННЯ КЛІЄНТОМ АБО КОРИСТУВАЧЕМ), В ЖОДНОМУ РАЗІ СУКУПНА, КУМУЛЯТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БУДЬ-ЯКОЇ ЗІ СТОРІН ЗА ДОВЕДЕНІ ПРЯМІ ЗБИТКИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ ЗАГАЛЬНИХ УМОВ АБО ПОВ'ЯЗАНІ З НИМИ, НЕ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ ЗАГАЛЬНУ СУМУ, ЩО БУЛА СПЛАЧЕНА ТА ПІДЛЯГАЄ СПЛАТІ, ЯКЩО ТАКА Є, КЛІЄНТОМ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ ПРОТЯГОМ 12 МІСЯЦІВ, ЩО ПЕРЕДУВАЛИ ОСТАННІЙ ПОДІЇ, ЯКА ПРИЗВЕЛА ДО ВИНИКНЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, АБО СТО ДОЛАРІВ США У ВИПАДКУ З КОРИСТУВАЧЕМ. НАЯВНІСТЬ БІЛЬШ НІЖ ОДНІЄЇ ПРЕТЕНЗІЇ НЕ ЗБІЛЬШУЄ АБО ПРОДОВЖУЄ ЦЕЙ ЛІМІТ. СТОРОНИ РОЗУМІЮТЬ, ЩО ОСНОВНОЮ МЕТОЮ ЦЬОГО РОЗДІЛУ Є РОЗПОДІЛ РИЗИКІВ ЗА ЦІЄЮ УГОДОЮ МІЖ СТОРОНАМИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ З УРАХУВАННЯМ ВАРТОСТІ ПОСЛУГ, ЯКА БУЛА Б ЗНАЧНО ВИЩОЮ, ЯКБИ HARRY HR ВЗЯЛА НА СЕБЕ БУДЬ-ЯКУ ІНШУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ОКРІМ ВИКЛАДЕНОЇ В ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ. HARRY HR ПОКЛАДАЛАСЯ НА ЦІ ОБМЕЖЕННЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ТОГО, ЧИ НАДАВАТИ ПРАВА НА ДОСТУП ТА ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ АБО ПОСЛУГ.
 5. ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН ЖОДНА ЗІ СТОРІН НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ІНШОЮ СТОРОНОЮ ЗА БУДЬ-ЯКІ ВТРАЧЕНІ ПРИБУТКИ, ДОХОДИ, ДІЛОВУ РЕПУТАЦІЮ, БІЗНЕС АБО ДАНІ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ, СПЕЦІАЛЬНІ, ВИПАДКОВІ АБО ШТРАФНІ ЗБИТКИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ ЗАГАЛЬНИХ УМОВ АБО ПОВ'ЯЗАНІ З НИМИ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЯК ВОНИ БУЛИ СПРИЧИНЕНІ, ЧИ ТО ЗА ДОГОВОРОМ, ДЕЛІКТОМ АБО ЗА БУДЬ-ЯКОЮ ІНШОЮ ТЕОРІЄЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, І НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ БУЛА СТОРОНА ПОВІДОМЛЕНА ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ НАВМИСНОЇ АБО ГРУБОЇ ВИНИ СТОРОНИ. ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ ВИНЯТКИ НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ТІЙ МІРІ, В ЯКІЙ ЦЕ ЗАБОРОНЕНО ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ.
 6. Якщо Клієнт наймає консультанта для надання послуг, пов'язаних із впровадженням та використанням Платформи Harry HR, Harry HR не несе жодної відповідальності за такі послуги.
 7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК
 8. Права не надаються. Harry HR зберігає всі права, право власності та інтереси щодо Веб-сайту та Платформи Harry HR, а також контенту, до якого Клієнт отримує доступ через Веб-сайт та Платформу Harry HR, за винятком Даних Клієнта. Загальні умови не надають Клієнту жодних прав інтелектуальної власності на Веб-сайт або Платформу Harry HR, а також на логотипи та інші торгові марки Harry HR. Клієнт або Користувачі не повинні видаляти, змінювати або приховувати будь-які повідомлення про авторські права, торгові марки або інші права власності, що з'являються на Веб-сайті або Платформі Harry HR.
 9. Harry HR захищатиме, відшкодовуватиме збитки та забезпечуватиме безпеку Клієнта та його посадових осіб, директорів, акціонерів, батьків, дочірніх компаній, агентів, правонаступників і правонаступників від будь-яких Збитків за позовами третіх осіб, за умови, однак, що Harry HR не несе відповідальності, якщо Збитки за позовами третіх осіб проти Клієнта виникають у зв'язку з (i) змістом або характером Даних Клієнта; (ii) будь-яким продуктом, що не належить до компанії Harry HR; або (iii) будь-якою модифікацією, комбінуванням чи розробкою Платформи Harry HR, що здійснюється не компанією Harry HR. Клієнт зобов'язаний негайно надати компанії Harry HR письмове повідомлення про будь-яку претензію третьої сторони, що підлягає відшкодуванню, та надати компанії Harry HR право взяти на себе виключний захист і контроль, а також співпрацювати з будь-якими обґрунтованими запитами, що допомагають компанії Harry HR у захисті та врегулюванні такої справи. Harry HR не буде врегульовувати або йти на компроміс у будь-якому Судовому процесі щодо претензій третіх осіб, що підлягає відшкодуванню, який призводить до відповідальності або визнання Клієнтом будь-якої відповідальності, без попередньої письмової згоди Клієнта, причому така згода не може бути безпідставно відмовлена. Harry HR не буде врегульовувати або йти на компроміс у будь-якому Судовому процесі щодо претензій третіх осіб, що підлягає відшкодуванню, без попередньої письмової згоди Клієнта, в якій не може бути безпідставно відмовлено, якщо (а) це призводить до відповідальності або визнання Клієнтом будь-якої відповідальності; (б) врегулювання не включає повного звільнення від відповідальності сторін, яким надано відшкодування; або (в) врегулювання включає умови, відмінні від повного звільнення від відповідальності сторін, яким надано відшкодування, та виплати грошових коштів. Для цілей цього розділу застосовуються такі визначення:
  1. "Процедура за позовом третьої сторони, що підлягає відшкодуванню" означає будь-яку судову, адміністративну або арбітражну дію, позов, претензію, розслідування або розгляд, порушену проти Клієнта, що випливає з позову третьої сторони про те, що програмне забезпечення, яке використовується в Платформі Harry HR, порушує будь-які права інтелектуальної власності такої третьої сторони; і
  2. "Збитки за позовами третіх осіб" означає будь-яку суму, остаточно присуджену або виплачену в результаті врегулювання будь-якого провадження за позовами третіх осіб, що підлягають відшкодуванню.
 10. Будь-які відгуки або пропозиції, надіслані або надані Клієнтом або Користувачами компанії Harry HR, Платформі Harry HR або Веб-сайту з метою покращення Платформи Harry HR або Веб-сайту, можуть бути реалізовані компанією Harry HR будь-яким способом, включаючи майбутні вдосконалення та модифікації Веб-сайту або Платформи Harry HR. У такому випадку Клієнт та Користувачі надають Harry HR необмежене, всесвітнє, безвідкличне, безстрокове, субліцензійне, передаване, повністю оплачене, безоплатне право використовувати будь-який такий відгук або пропозицію з будь-якою метою без будь-яких зобов'язань або компенсації Клієнту, Користувачам або будь-якій третій стороні. Крім того, Harry HR може вільно використовувати всі загальні знання, досвід, ноу-хау, роботи і технології, включаючи ідеї, концепції, процеси і методи, пов'язані з наданням Послуг або отримані під час надання Послуг.
 11. ТЕРМІН ДІЇ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
 12. Загальні умови набувають чинності з Дати набрання чинності та (i) для Клієнта - до закінчення всіх строків підписки на Платформу Harry HR, включаючи всі поновлення, або до їх припинення однією або обома Сторонами відповідно до Розділу 8.2 (Припинення); або (ii) для Користувача - до тих пір, поки він або вона має доступ до Веб-сайту або Платформи Harry HR ("Строк"). Для цілей Загальних умов строк підписки закінчується, якщо він не поновлюється відповідно до Розділу 3.2 (Поновлення).
 13. Дія Загальних положень може бути припинена:
  1. Клієнтом у будь-який час, якщо він скасує Послуги через свій обліковий запис на платформі Harry HR або через представника клієнта Harry HR;
  2. Сторони можуть розірвати Договір у будь-який час, якщо інша Сторона суттєво порушує будь-яке із своїх зобов'язань за цими Загальними умовами. Якщо істотне порушення можна виправити, дія Загальних Умов може бути припинена лише в тому випадку, якщо таке порушення не буде виправлено протягом 15 днів після того, як одна Сторона повідомить іншу Сторону про таке порушення. Для більшої ясності, будь-яке порушення Клієнтом Розділу 2.5 (Неприйнятне використання) та 2.8 (Неприйнятна поведінка Користувачів) вважається істотним порушенням Загальних Умов;
  3. компанією Harry HR, якщо Клієнт не здійснить будь-яку оплату Плати за послуги протягом 15 днів після того, як Harry HR надасть Клієнту повідомлення про те, що такі суми є простроченими; або
  4. Harry HR для зручності, з письмовим повідомленням щонайменше за 30 днів для щомісячної підписки або щонайменше за 90 днів для річної або багаторічної підписки.
 14. Плата за дострокове розірвання - розірвання для зручності. У випадку, якщо Клієнт в односторонньому порядку розриває цю угоду з міркувань зручності до закінчення Строку дії та не сплатив повну вартість Послуг, що підлягає сплаті за цією угодою, він сплачує в якості неустойки плату за розірвання, що дорівнює вартості Послуг за угодою, яка залишилася несплаченою Клієнтом ("Плата за розірвання"). Сторони обумовлюють, що вищевказаний Збір за розірвання не є штрафом, а скоріше розумною мірою відшкодування збитків, виходячи з очікувань сторін щодо характеру збитків, які можуть виникнути в результаті такого розірвання.
 15. У разі розірвання договору відшкодування не здійснюється. Розділ 3.3 (Відшкодування не здійснюється) застосовується незалежно від причини розірвання. Однак, якщо Клієнт розірвав Загальні умови відповідно до Розділу 8.2 (ii) або якщо Harry HR розірвав Загальні умови відповідно до Розділу 8.2 (iv), Harry HR повертає всі передплачені Плати за послуги, пропорційно до залишку невикористаного Терміну. ЦИМ КЛІЄНТ ПРЯМО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ СТАТЕЙ 2125-2129 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ КВЕБЕКУ.
 16. Будь-які права та зобов'язання Сторін за цим Договором, які за своїм характером розумно призначені для того, щоб пережити припинення або закінчення терміну дії Загальних Умов, залишаються чинними після припинення або закінчення терміну дії Загальних Умов, включаючи Розділи 2.5 (Неприйнятне використання), 2.8 (Неприйнятна поведінка користувачів), 2.9 (Відшкодування збитків Клієнтом), 4.7 (Використання або розголошення конфіденційної інформації), 5.2 (Відмова від гарантій), 6 (Обмеження відповідальності), 7 (Інтелектуальна власність та зворотній зв'язок), 8 (Строк та розірвання) та 9 (Загальні положення), залишаються чинними після припинення дії Загальних умов.

6. ГЕНЕРАЛ

 1. Клієнт надає Harry HR право використовувати назву та логотип компанії Клієнта як посилання в маркетингових або рекламних цілях, у тому числі на своєму веб-сайті або блозі та в інших публічних або приватних комунікаціях з існуючими або потенційними клієнтами Harry HR. Якщо Клієнт бажає обмежити таке право в будь-який час, він повинен повідомити про це Harry HR за наступною електронною адресою: hi@harryhr.com. Клієнт зберігає всі права, право власності та інтерес до такої назви компанії та логотипу.
 2. Регулююче право та місце проведення. Загальні умови регулюються, тлумачаться та виконуються виключно відповідно до законодавства, що застосовується в Нідерландах, без посилання на (i) будь-який принцип колізійного права, який передбачає застосування матеріального права іншої юрисдикції до прав або обов'язків Сторін; (ii) Конвенцію Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року; або (iii) інші міжнародні закони. Будь-які судові спори, що будь-яким чином стосуються Послуг або Загальних положень, розглядаються виключно в судовому окрузі Зюйд-Голландія, Нідерланди, і Сторони відмовляються від будь-яких заперечень щодо того, що таке місце розгляду є незручним або неналежним. Кожна Сторона відмовляється від будь-якого права на суд присяжних у зв'язку з будь-яким позовом або судовим розглядом, що будь-яким чином випливає з Послуг або Загальних умов або пов'язаний з ними.
 3. Конкретне виконання. Незважаючи на будь-які інші положення Загальних Умов, Сторона, яка не порушила Загальних Умов, може негайно вимагати примусового виконання Загальних Умов шляхом примусового виконання або судової заборони, без будь-якої вимоги щодо внесення застави або іншого забезпечення.
 4. Форс-мажорні обставини. За винятком випадків, коли в Загальних умовах прямо передбачено інше, Harry HR не несе відповідальності за невиконання або затримку у виконанні своїх зобов'язань внаслідок непередбачуваних і непереборних обставин, включаючи зовнішні причини з тими ж характеристиками, які можуть включати атаки з відмовою в обслуговуванні, відмову стороннього хостинг-провайдера або постачальника комунальних послуг, страйки, дефіцит, заворушення, пожежі, стихійні лиха, війну, терористичні акти і дії уряду.
 5. Жодних інших угод. Ці Загальні умови є повним і виключним викладом домовленостей Сторін щодо предмета цього Договору і замінюють собою всі усні або письмові пропозиції, домовленості, заяви, умови, гарантії, зобов'язання та інші повідомлення між Сторонами, що стосуються цього Договору, включаючи, без обмежень, будь-які угоди про нерозголошення, що стосуються предмета цього Договору, будь-яку документацію щодо замовлення, а також будь-які умови або документацію, на які немає прямих посилань в цих Загальних умовах.
 6. Harry HR може надсилати повідомлення відповідно до Загальних положень на контактні адреси електронної пошти Клієнта, надані Клієнтом. Клієнт може надсилати повідомлення відповідно до Загальних Умов на адресу електронної пошти Harry HR hi@harryhr.com. Повідомлення вважаються отриманими через 24 години після їх відправлення.
 7. Правонаступництво та правонаступники. Загальні умови є обов'язковими для виконання та діють на користь відповідних правонаступників Сторін.
 8. Відмова однієї зі Сторін від відповідальності за невиконання зобов'язань іншою Стороною не означає відмови від відповідальності за будь-яке наступне порушення або невиконання зобов'язань Стороною, яка порушила зобов'язання.
 9. Наскільки це дозволено чинним законодавством, Сторони відмовляються від будь-якого положення закону, яке може зробити будь-яке положення Загальних Умов недійсним або іншим чином нездійсненним у будь-якому відношенні. У випадку, якщо положення Загальних Умов буде визнано недійсним або таким, що не має юридичної сили, таке положення тлумачитиметься так, щоб воно відповідало своєму призначенню в максимальному обсязі, дозволеному чинним законодавством, а решта положень Загальних Умов залишатимуться в повній мірі чинними та дійсними.
 10. Експорт технологій. Клієнт не повинен експортувати будь-яке програмне забезпечення, надане Harry HR, або іншим чином вивозити його з Нідерландів або Європейського Союзу, окрім як у відповідності до всіх чинних законів і правил Нідерландів та ЄС. Не обмежуючи загальний характер вищезазначеного, Клієнт не повинен дозволяти будь-якій третій стороні отримувати доступ або використовувати Веб-сайт або Платформу Harry HR в країні, на яку поширюється ембарго Нідерландів або Європейського Союзу, або експортувати таке програмне забезпечення в таку країну.
 11. Закон про захист прав споживачів. Harry HR - це інструмент для роботи на робочому місці, призначений для використання підприємствами та організаціями, а не для споживчих цілей. У максимальному обсязі, дозволеному законом, закони про захист прав споживачів не застосовуються.
 12. Неналежна поведінка. Клієнт, його Користувачі та Harry HR визнають право працівників на роботу в середовищі, вільному від утисків, включаючи сексуальні домагання та дискримінацію. Сторони не повинні, і вони повинні забезпечити, щоб їхні відповідні працівники, агенти та представники не брали участі в будь-якій поведінці, яка створює залякуюче, вороже або образливе робоче середовище.

  У разі отримання заяви про неналежну поведінку, переслідування або дискримінацію у зв'язку з цими Загальними положеннями, Сторони погоджуються співпрацювати з метою проведення розслідування у пріоритетному порядку.

  Порушення цього розділу вважається суттєвим порушенням Загальних положень.

 13. Взаємовідносини Сторін. Сторони є незалежними контрагентами. Загальні умови не створюють між Сторонами партнерських, франчайзингових, спільних, агентських, фідуціарних або трудових відносин. Кожна Сторона заявляє та гарантує, що вона має повноваження погоджуватися з цими Загальними умовами від імені організації, яку вона представляє.
 14. За винятком випадків, коли Клієнт має письмову угоду з Harry HR, що замінює її, Harry HR може час від часу вносити зміни до Загальних положень на своєму Веб-сайті в міру розвитку свого бізнесу. Будь-які зміни до Загальних Умов набувають чинності з дати публікації змін компанією Harry HR. Клієнт і Користувачі можуть переглянути найновішу версію Загальних положень у будь-який час, відвідавши цю сторінку за адресою https://harryhr.com/terms. Якщо Клієнт або Користувачі користуються Послугами або отримують доступ до Веб-сайту, залежно від обставин, після дати набрання чинності будь-якими змінами, таке використання або доступ буде означати прийняття переглянутих Загальних положень.
Last Update: 2024-01-05.