Гаррі HR

Аналітика та статистика співробітників

Розкриття потенціалу персоналій співробітників

ілюстрація персонажів співробітників, тренд на artstation

In today's competitive business landscape, organizations are increasingly recognizing the importance of employee experience in attracting and retaining top talent. To create a remarkable employee experience, компанії повинні розуміти свою робочу силу на більш глибокому рівні. Одним з ефективних способів досягти цього є використання персонажів співробітників. У цій статті ми розглянемо ключові елементи створення персонажів співробітників і те, як їх можна використовувати для покращення взаємодії з працівниками.

Що таке Персони співробітників?

Персонажі співробітників - це вигадані представництва різних сегментів робочої сили вашої організації. Вони виходять за межі базових демографічних даних і заглиблюються в психографічні аспекти, такі як мотивації, потреби, виклики та прагнення різних груп працівників. Так само, як і образи клієнтів, образи співробітників допомагають HR-командам здобути емпатію та зрозуміти унікальні перспективи своїх працівників.

Ключові елементи побудови персоналії працівника

 1. Дослідження та збір даних
  Щоб створити точний і змістовний портрет працівника, HR-фахівці повинні розпочати комплексне дослідження. Це передбачає збір якісних і кількісних даних з різних джерел, включаючи опитування, інтерв'ю, фокус-групи та платформи зворотного зв'язку з працівниками. Аналіз цих даних дозволяє виявити закономірності та спільні риси, що дають змогу ідентифікувати окремі сегменти працівників.
 2. Визначення критеріїв сегментації
  Критерії сегментації дозволяють HR-командам розподіляти працівників на значущі групи. Ці критерії можуть включати такі фактори, як посадові обов'язки, підрозділи, географічне розташування, покоління або навіть психографічні характеристики, такі як вподобання в спілкуванні та стиль роботи. Обрані критерії повинні відповідати цілям організації та уможливлювати розробку індивідуальних стратегій для задоволення конкретних потреб кожного сегмента.
 3. Створення профілів персони
  Після того, як критерії сегментації визначені, настав час створити детальні профілі персонажів. Кожна персона повинна мати ім'я, фотографію та розповідь, яка відображає її характеристики, мотивацію, цілі, больові точки та очікування. Ця інформація олюднює персонажів і робить їх зрозумілими для HR-команд, менеджерів та керівників.
 4. Перевірка та вдосконалення персонажів
  Персоналії працівників не є статичними об'єктами; вони потребують постійного вдосконалення та перевірки. HR-команди повинні отримувати зворотній зв'язок від працівників, керівників та інших зацікавлених сторін, щоб забезпечити точність і актуальність персонажів. Періодично переглядати та оновлювати персоналії на основі нових знань і потреб працівників, що змінюються, дуже важливо.

Використання персоналій співробітників для покращення Employee Experience

 1. Адаптація комунікації та залучення
  Персоналії співробітників дають змогу HR-командам розвивати цільову комунікацію та стратегії залучення. Розуміючи комунікаційні вподобання та мотивації різних сегментів працівників, організації можуть створювати повідомлення та ініціативи, які резонують з кожною людиною, сприяючи відчуттю зв'язку та залученості.
 2. Персоналізація Learning та розробка
  Персонажі співробітників допомагають у проектування персоналізованого навчання та програми розвитку. Визначаючи навички, інтереси та кар'єрні прагнення різних сегментів працівників, відділ кадрів може розробити навчальні модулі та можливості для розвитку, які відповідають індивідуальним потребам кожної людини, тим самим підвищуючи задоволеність працівників та їхній професійний розвиток.
 3. Розробка значущих винагород і визнання
  Персоналії співробітників допомагають HR-командам адаптувати програми винагород і визнання для різних сегментів робочої сили. Розуміючи, що мотивує кожну особистість, організації можуть розробити системи винагород, які відповідають їхнім уподобанням, тим самим підвищуючи моральний дух, продуктивність і загальну задоволеність працівників.
 4. Формування політики та практик на робочому місці
  Персоналії працівників дають цінну інформацію про унікальні виклики та потреби різних сегментів працівників. Ця інформація може допомогти у розробці інклюзивної політики на робочому місці, гнучких графіків роботи та ініціатив, спрямованих на задоволення конкретних потреб персонажів. Пристосовуючись до цих вимог, організації сприяють більш сприятливе та заохочувальне робоче середовище.

Безкоштовний шаблон для створення персоналій співробітників

Створення портретів співробітників - це стратегічний підхід до розуміння та покращення досвіду співробітників. Інвестуючи час і зусилля у створення точних і детальних персонажів, організації можуть отримати цінну інформацію про свою різноманітну робочу силу і відповідно адаптувати ініціативи, політики і практики. Персоналії працівників діють як орієнтири, допомагаючи HR-командам створювати інклюзивне, цікаве та повноцінне робоче середовище, яке знаходить відгук у колективі.
  Поділіться цим:

  Пов'язані публікації

  Використовуйте цифрові інструменти для покращення відкритого спілкування на робочому місці

  У сучасному швидкоплинному робочому середовищі відкрита комунікація має вирішальне значення для успіху. Використовуючи цифрові інструменти, такі як відеоконференції та миттєвий...