Tam özellikli EXP'niz.
Sürprizler olmadan.

🔮 KRISTAL BERRAKLIĞINDA
Faaliyetlerimizin ancak ekteki şartlar da dahil olmak üzere düzgün ve iyi bir ürün sunduğumuzda sürdürülebilir olacağına inanıyoruz.

🔐 GÜVENLIĞINIZ BIZIM IÇIN ÖNEMLIDIR
Çok fazla hassas veri aktarıyoruz. Bu yüzden sadece Avrupa GDPR ve ISO 27001 Prosedürlerine uygun olarak çalışıyoruz.

Hizmet Koşulları

Son güncelleme: 7 Haziran 2021.

Bu hizmet koşulları, ITéaal Beheer BV ("ITéaal") tarafından sağlanan Web Sitesinin ve/veya Harry HR EX Platformunun kullanımını ve bunlara aboneliği yönetir. Web Sitesine ve/veya Harry HR Platformuna erişerek veya Taraflar işbu sözleşmeyi imzalayarak veya kabul ederek, Harry HR / ITéaal ile daha önce yapılmış yazılı bir sözleşmeniz olmadığı sürece, Genel Şartları bir Kullanıcı olarak kendi adınıza ve/veya duruma göre temsil ettiğiniz kuruluş ("Müşteri") adına kabul etmiş olursunuz. Web Sitesine veya Harry HR EX Platformuna temsil ettiğiniz kuruluş adına erişiyorsanız, onun adına Genel Şartları kabul etme yetkisine sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Genel Şartların koşullarını kabul etmiyorsanız, Web Sitesini veya Harry HR EX Platformunu kullanmayın veya bunlara erişmeyin.

Şartlar veya koşullar dahil değildir
1. Müşteri tarafından Harry HR'a sağlanan herhangi bir sipariş belgesinde
2. Müşterinin satıcı kurulum süreci ile Genel Şartlara dahil edilecek veya Genel Şartların herhangi bir parçasını oluşturacak ve bu tür şartlar veya koşullar Harry HR / ITéaal tarafından kabul edilse veya Harry HR Müşteriden ödeme kabul etse bile tüm bu şartlar veya koşullar hükümsüz ve geçersizdir.

Tanımlar ve Yorumlama

 1. Aşağıdaki büyük harfli terimler aşağıda kendilerine atfedilen anlamlara sahip olacaktır:
 2. "Dahil" terimi sınırlayıcı değildir ve "sınırlama olmaksızın dahil" anlamına gelir.

Web sitesine ve EXP'ye erişim ve kullanım

 1. Web sitesi. Kullanıcılar, Web Sitesine Genel Şartlara uygun olarak erişebilir ve kullanabilir. Harry HR, Web Sitesinin içeriğini, özelliklerini ve işlevlerini herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın revize edebilir. Harry HR, Web Sitesine yükseltme ve bakım yapmak da dahil olmak üzere, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Web Sitesine erişimi herhangi bir zamanda geçici veya kalıcı olarak sınırlayabilir veya askıya alabilir.
 2. Hizmetler. Süre boyunca Harry HR, Müşteriye ve Kullanıcılarına ve Bağlı Kuruluşlarına Harry HR Platformuna ve ilgili tüm hizmetlere Genel Şartlar ("Hizmetler").
 3. Hizmet Revizyonları. Harry HR, Hizmetleri maddi olarak Web Sitesindeki açıklamaya ve ilgili belgelere uygun olarak sunacaktır. Harry HR, Harry HR Platformunun içeriğini, özelliklerini ve işlevlerini herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın revize edebilir. Harry HR Platformunda, Harry HR Platformunun amacında genel olarak önemli bir azalmaya neden olan bir değişiklik olursa, Harry HR Müşteriye önceden bildirimde bulunacaktır. Böyle bir maddi azalma meydana gelirse ve Müşteri Harry HR Platformunu kullanımından maddi olarak etkilenirse, Müşteri aboneliğini sonlandırabilir.
 4. Hizmetlerin Geçici Olarak Askıya Alınması. Harry HR, Harry HR Platformuna yükseltme ve bakım yapmak da dahil olmak üzere, kendi takdirine bağlı olarak Hizmetleri zaman zaman geçici olarak sınırlayabilir veya askıya alabilir.
 5. Kabul Edilemez Kullanım. Müşteri ve Kullanıcılar, üçüncü tarafların aşağıdakileri yapmasına izin vermeyecek, buna teşebbüs etmeyecek veya izin vermeyecektir: (i) Web Sitesinin veya Harry HR Platformunun kamuya açık olmayan özelliklerini veya içeriğini herhangi bir üçüncü tarafla paylaşmak; (ii) Web Sitesinin veya Harry HR Platformunun herhangi bir bölümünü kopyalamak, çoğaltmak, tersine mühendislik yapmak, kaynak koda dönüştürmek, kodunu çözmek, şifresini çözmek, parçalarına ayırmak, kaydetmek, değiştirmek, geliştirmek, değiştirmek, birleştirmek, uyarlamak, tercüme etmek, herhangi bir türev çalışma oluşturmak veya başka bir şekilde çoğaltmak (açıklık getirmek amacıyla, Müşteri ve Kullanıcılar, Hizmetlerle rekabet eden bir ürün veya hizmet oluşturmak veya Web Sitesi veya Harry HR Platformundakilere benzer fikirler, özellikler, işlevler veya grafikler kullanarak bir ürün oluşturmak için Web Sitesine veya Harry HR Platformuna erişmeyecektir); (iii) herhangi bir virüs, solucan, saatli bomba, truva atı veya diğer zararlı veya kötü amaçlı kod, dosya, komut dosyası, aracı veya program göndermek; (iv) Web Sitesine veya Harry HR Platformuna yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak veya Web Sitesinin veya Harry HR Platformunun bütünlüğünü veya performansını bozmak; veya (v) Web Sitesini veya Harry HR Platformunu, Web Sitesinin veya Harry HR Platformunun bütünlüğünü, performansını veya kullanılabilirliğini aşırı yükleyecek veya tehdit edecek şekilde kullanmak. Ayrıca, Web Sitesi veya Harry HR Platformu Hassas Kişisel Bilgileri toplamak, yönetmek veya işlemek için kullanılmayacaktır ve Harry HR, Müşterinin veya Kullanıcıların Web Sitesini veya Harry HR Platformunu Hassas Kişisel Bilgileri toplamak veya işlemek için kullanmasından kaynaklanabilecek hiçbir yükümlülüğe sahip olmayacaktır. Özellikle, Müşteri hesap yöneticisi tarafından oluşturulan Kullanıcı nitelikleri kategorileri, Hassas Kişisel Bilgilerin girilmesine neden olacak şekilde oluşturulmayacaktır. Müşteri, Hassas Kişisel Bilgilerin Harry HR Platformuna gönderilmemesi gerektiği konusunda Kullanıcıları bilgilendirmekle sorumludur. Bu Bölümün herhangi bir ihlalinden şüphelenmesi durumunda, Harry HR, Harry HR'nin sahip olabileceği diğer çözüm yollarına ek olarak, Müşterinin ve Kullanıcıların Web Sitesine veya Hizmetlere erişimini önceden bildirimde bulunmaksızın askıya alabilir. HARRY HR, HARRY HR PLATFORMUNUN KABUL EDİLEMEZ KULLANIMI İÇİN HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
 6. Hesap Güvenliği ve Erişim. Müşteri ve Kullanıcılar, şifrelerini ve diğer giriş bilgilerini korumak da dahil olmak üzere Harry HR Platformuna yetkisiz erişimi önlemek için tüm makul adımları atacaktır. Müşteri, hesabında meydana gelen tüm faaliyetlerden (Harry HR'nin doğrudan sorumlu olduğu ve Müşterinin talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilmeyen faaliyetler dışında), Müşteri bu faaliyeti yetkilendirmiş olsun veya olmasın, sorumludur. Müşteri veya Kullanıcılar, hesabına herhangi bir yetkisiz erişimin veya hesabının kullanımının farkına varırsa Harry HR'yi derhal bilgilendirecektir.
 7. Müşteri Sistemleri. Müşteri, Kullanıcılarının Hizmetlere erişmek ve Hizmetleri kullanmak için kullandığı tüm işletim sistemlerinin, İnternet tarayıcılarının, anti-virüs yazılımlarının veya diğer yazılımların bakımından ve güncellenmesinden sorumludur. Müşterinin işletim sistemleri, İnternet tarayıcıları ve anti-virüs yazılımları güncel değilse Hizmetler düzgün çalışmayabilir.
 8. Kullanıcıların Kabul Edilemez Davranışları. Harry HR Platformunun güvenli ve verimli bir şekilde kullanılmasına yardımcı olmak için, Kullanıcılar (i) bir Kullanıcının kimliğini ifşa etmeye çalışmak; (ii) başka bir kişi veya kuruluşun kimliğine bürünmek; (iii) Hizmetleri yürürlükteki yasaları ihlal ederek spam veya başka bir şekilde istenmeyen mesajlar göndermek için kullanmak dahil olmak üzere uygunsuz davranışlarda bulunmayacak ve Müşteri de Kullanıcıların uygunsuz davranışlarda bulunmamasını sağlayacaktır; veya (iv) ırk, etnik köken, ulusal köken, dini aidiyet, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsiyet kimliği veya fiziksel veya zihinsel engellilik dahil olmak üzere yasa dışı, zararlı, tehdit edici, küfürlü, şiddet içeren, taciz edici, karalayıcı, iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, saldırgan, uygunsuz, aşağılayıcı, nefret dolu, etik olmayan veya başka bir şekilde sakıncalı olan herhangi bir Müşteri Verisinin sunulmasına izin vermek veya Müşteri Verilerini kullanmak. Müşteri ve Kullanıcılar, Hizmetleri kullanarak, Kullanıcılar tarafından gönderilen ve bu Bölümü ihlal eden Müşteri Verilerine maruz kalabileceklerini ve Harry HR'nin bu tür Müşteri Verilerinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını anlarlar. Harry HR, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Genel Şartları ihlal eden herhangi bir Müşteri Verisini kaldırma ve bir Kullanıcının bu Bölümü ihlal edecek şekilde Müşteri Verilerini aktarması halinde, yasaların gerektirmesi halinde Kullanıcının kimliğini Müşteriye veya herhangi bir makama açıklama hakkına sahip olacaktır. MÜŞTERİ VE KULLANICILAR, KATILIMCILARIN ANONİM KALMA HAKKINA SAYGILI OLACAKTIR. Harry HR Platformunda Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetleri izlemek ve kontrol etmek Müşterinin sorumluluğundadır. Harry HR, Katılımcıların anketlere ve yoklamalara nasıl yanıt verdiği ve geri bildirim ve yorumlar sağladığı da dahil olmak üzere Kullanıcıların Harry HR Platformunu nasıl kullandığını gözden geçirme yükümlülüğü altında değildir. HARRY HR, KULLANICILARIN KABUL EDİLEMEZ DAVRANIŞLARI İÇİN HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
 9. Müşteri veya Kullanıcı Tarafından Tazminat. Müşteri veya Kullanıcı, Harry HR ve görevlilerini, yöneticilerini, hissedarlarını, ebeveynlerini, iştiraklerini, acentelerini, haleflerini ve devralanlarını (i) Bölüm 2. 5 (Kabul Edilemez Kullanım) veya 2.8 (Kullanıcıların Kabul Edilemez Davranışı) ihlalindeki Müşteri Verileri de dahil olmak üzere Müşteri Verilerinin içeriği veya niteliğinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan herhangi bir adli, idari veya tahkim davasına, üçüncü taraf davasına, talebine, soruşturmasına veya takibine karşı tahakkuk eden faizler de dahil olmak üzere savunacak, tazmin edecek ve zararsız tutacaktır.5 (Kabul Edilemez Kullanım) veya 2.8 (Kullanıcıların Kabul Edilemez Davranışları); (ii) Genel Şartlarda yer alan herhangi bir garanti, sözleşme veya diğer yükümlülüğün Müşteri veya herhangi bir Kullanıcı tarafından ihlali; veya (iii) Bölüm 2.5 (Kabul Edilemez Kullanım) veya 2.8'in (Kullanıcıların Kabul Edilemez Davranışları) ihlali dahil olmak üzere Müşterinin veya herhangi bir Kullanıcının Web Sitesini veya Hizmetleri iddia edilen veya fiili kullanımı, kötüye kullanımı, uygunsuz kullanımı veya kullanmaması. Harry HR, Müşteriye veya Kullanıcıya bu tür herhangi bir iddia, dava veya işlem hakkında derhal yazılı bildirimde bulunmalı ve Müşteriye veya Kullanıcıya münhasır savunma ve kontrolü üstlenme hakkı vermeli ve Müşterinin veya Kullanıcının bu tür bir konuyu savunmasına ve çözmesine yardımcı olan makul taleplerle işbirliği yapmalıdır. Müşteri veya Kullanıcı, Harry HR'nin önceden yazılı onayı olmadan (bu onay makul olmayan bir şekilde esirgenmeyecektir), (a) Harry HR tarafından herhangi bir yükümlülük veya yükümlülüğün kabulü ile sonuçlandığında; (b) uzlaşma Harry HR için tam bir yükümlülük ibrası içermediğinde; veya (c) uzlaşma Harry HR için tam bir yükümlülük ibrası ve para ödemesi dışında şartlar içerdiğinde, bu tür herhangi bir iddia, dava veya işlemle uzlaşmayacak veya uzlaşmayacaktır.
 10. Yasalara Uygunluk. Hizmetleri sağlarken veya kullanırken Taraflar, Gizlilik Yasaları dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yasalara uyacaktır. Müşteri ayrıca Kullanıcılarından yürürlükteki yasaların gerektirdiği her türlü izni almaktan veya Müşterinin Hizmetleri kullanmasına ve Harry HR'nin Hizmetleri Genel Şartlara uygun olarak sağlamasına izin vermek için meşru bir menfaate sahip olmaktan sorumludur.
 11. Kullanıcılar Tarafından Uyum. Müşteri, Harry HR Platformunu kullanırken veya erişirken Kullanıcılarının Gizlilik Yasaları dahil olmak üzere tüm geçerli yasalara uymasını ve bu Kullanıcıların Genel Şartlara tabi olmasını ve bunlara uymasını sağlamalıdır.

Hizmet ücretleri ve faturalandırma

 1. Hizmet Ücretleri. Hizmetler karşılığında Müşteri, faturanın Müşteriye gönderildiği tarihe tekabül eden abonelik döneminin başında, Müşteri ile Harry HR arasında yazılı olarak, örneğin bir fiyat teklifinde, başka ödeme koşulları kararlaştırılmadığı sürece, Müşteri tarafından seçilen abonelik dönemi (aylık veya yıllık) için Web Sitesinde belirtilen ücretleri Harry HR'ye ödeyecektir ("Hizmet Ücretleri"). Müşterinin aboneliği, abonelik süresinin sona ermesini takip eden ilk gün otomatik olarak yenilenecektir ("Yenileme Tarihi") Yenileme Tarihinden önce aboneliğini iptal etmediği sürece, o sırada sona eren abonelik dönemiyle aynı abonelik dönemi için. Yalnızca yıllık abonelik dönemi için Harry HR, Yenileme Tarihinden en az 30 gün önce Müşteriye bir yenileme bildirimi gönderecektir ve bu nedenle Müşteri artık Hizmetleri yenilemek istemezse, Müşteri aboneliğini zamanında iptal etmekten sorumludur. Taraflarca aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, bu tür bir yenileme için geçerli olan Hizmet Ücretleri, Harry HR'nin o zamanki standart Hizmet Ücretleri olacaktır.
 2. Kullanıcı Sayısındaki Değişim. Hizmet Ücretleri, Kullanıcı sayısına göre belirlenir. Müşteri, Harry HR Platformuna erişim ve kullanım yetkisi olan Kullanıcı sayısını artırmak isterse, bunu aşağıdaki şekilde yapabilir:
  1. Yıllık abonelik. Yıllık aboneliği olan Müşteri, Harry HR Platformunun "faturalama" bölümü aracılığıyla yetkili ücretli Kullanıcı sayısını istediği zaman artırabilir. Yetkili ücretli Kullanıcıların bu şekilde artırılmasıyla ilişkili artan Hizmet Ücretleri, Müşterinin o zamanki mevcut abonelik döneminin kalan süresi üzerinden orantılanacak, Müşteri hesabından tahsil edilecek ve söz konusu yetkili ücretli Kullanıcı artışının uygulanmasıyla ödenecek ve ödenecektir. Yenileme Tarihinden önce Müşteri tarafından aksi belirtilmedikçe, yıllık bir aboneliğin her yenilenmesi için, yenilenen aboneliğin yetkili ücretli Kullanıcı sayısı, o sırada geçerli olan abonelik dönemindeki yetkili ücretli Kullanıcılar ve o sırada geçerli olan abonelik döneminde Harry HR Platformunu kullanan gerçek Kullanıcı sayısından yüksek olanı olacaktır.
  2. Aylık abonelik. Aylık aboneliğe sahip Müşteri, o sırada geçerli olan abonelik döneminin kalan süresi için bu tür bir yetkili Kullanıcı artışıyla ilişkili herhangi bir ek Hizmet Ücreti ödemek zorunda kalmadan herhangi bir zamanda yetkili Kullanıcı sayısını artırabilir. Yenilenen abonelik için yetkili ücretli Kullanıcı sayısı, o sırada geçerli olan sona eren abonelik döneminin son günündeki yetkili Kullanıcı sayısı olacaktır.
 3. Para İadesi Yok. Burada açıkça aksi belirtilmedikçe, ödemeler iade edilmez ve kısmen kullanılan dönemler veya Kullanıcı sayısı için geri ödeme veya kredi yoktur.
 4. Ücretsiz deneme veya Freemium Abonelik. Müşteri, Hizmetler için ücretsiz deneme veya freemium abonelik için kaydolursa, Harry HR, Müşteri için geçerli olan ücretsiz deneme süresinin bitimine; Müşteri tarafından söz konusu Hizmetler için satın alınan herhangi bir ücretli aboneliğin başlangıç tarihine; veya Harry HR veya Müşteri tarafından herhangi bir zamanda deneme veya freemium aboneliğin feshine kadar, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, söz konusu Hizmetleri deneme veya freemium temelinde ücretsiz olarak Müşteriye sunacaktır.
 5. Üçüncü Taraf Ödeme İşlemcisi. Harry HR, işbu belge kapsamındaki tüm faturalandırma ve ödemelerin alınması için üçüncü taraf bir ödeme işlemcisi kullanma hakkını saklı tutar.
 6. Vergiler. Aksi belirtilmedikçe, Hizmet Ücretleri, herhangi bir yerel, eyalet, il veya yabancı yargı yetkisi tarafından değerlendirilebilen katma değer, satış, kullanım veya stopaj vergileri (topluca "Vergiler") dahil olmak üzere herhangi bir vergi, harç, resim veya benzer devlet değerlendirmelerini içermez. Müşteri, gelirine dayalı olarak Harry HR'ye karşı değerlendirilebilenler dışındaki Vergileri ödemekten sorumludur. Harry HR'nin bunu yapmak için yasal bir yükümlülüğü varsa, Harry HR bu tür Vergiler için Müşteriye fatura kesecektir ve Müşteri bu tür Vergileri fatura kesilmesi halinde ödeyecektir.

Veri

 1. Müşteri Verileri
  1. Müşteri Verileri. Müşteri veya Kullanıcı, gerekli tüm haklara, mülkiyete ve menfaatlere sahip olduğunu veya bunları elde ettiğini ve Müşteri Verilerini Genel Şartlarla ilişkili olarak aktarmak için gerekli tüm izinleri aldığını ve Müşteri Verilerinin herhangi bir üçüncü taraf fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini ve Müşteri için geçerli olan tüm iş kanunlarına uygun olarak kullanıldığını beyan ve garanti eder. Müşteri veya Kullanıcı, Harry HR'ye Müşteri Verilerine yalnızca yasaların izin verdiği ölçüde ve (i) Hizmetleri sağlamak, sürdürmek ve iyileştirmek; (ii) hizmet, güvenlik, destek veya teknik sorunları önlemek veya ele almak için makul olarak gerekli olduğu şekilde erişme, kullanma, işleme, kopyalama, dağıtma, gerçekleştirme, dışa aktarma ve görüntüleme için dünya çapında, münhasır olmayan, kalıcı ve telifsiz bir hak verir; veya (iii) Gizlilik Politikasına uygun olarak kıyaslama ve pazarlama amaçlı kullanım veya Müşteri tarafından yazılı olarak açıkça izin verilen veya yasaların gerektirdiği durumlar dahil olmak üzere, Müşteri Verilerini oluşturmayan ve Harry HR'ye ait olan belirli bir Müşteriyle ilgili olmayan anonimleştirilmiş ve toplu veriler oluşturmak. Bu hak, Genel Şartların feshedilmesinden sonra bile anomimleştirilmiş veriler ve Müşteri Verilerinin olağan iş akışı içinde yapılan kalan yedek kopyaları ile ilgili olarak devam eder.
  2. Anonimlik ve Gizliliğe Tabi Müşteri Verileri. Anketlere verilen yanıtlar, bir Yanıtlayıcı tarafından sağlanan SatisQuestions'a verilen yanıtlar, Yanıtlayıcı Harry HR Platformunda söz konusu içerikle ilgili olarak anonimliği ve gizliliği kaldırmayı seçmediği sürece anonim ve gizlidir. Yanıtlayanların anonimliği ve gizliliği kaldırmayı tercih etmediği tüm Müşteri Verileri, Harry HR tarafından gizli tutulacak ve Müşteri ile paylaşılmayacaktır. Harry HR'nin bir Yanıtlayıcıdan Kişisel Bilgiler içerebilecek yorumunu silmesi veya bir Kullanıcıdan Müşteriye sağladığı ve Harry HR tarafından işlenmekte olan kendisiyle ilgili Kişisel Bilgileri alması yönünde bir talep alması halinde, Müşteri işbu belge ile Harry HR'yi bu talebe uyması için yetkilendirir.
  3. Müşteri Verilerinin Korunması. Harry HR, Müşteri Verilerini geçerli olduğu durumlarda Gizlilik Politikasına uygun olarak saklayacak ve işleyecektir. Harry HR, Müşteri Verilerinin güvenliğini, bütünlüğünü, kullanılabilirliğini ve gizliliğini sağlamaya yardımcı olmak ve Müşteri Verilerine yetkisiz erişim veya Müşteri Verilerinin kullanımı riskini azaltmak için teknik, organizasyonel ve idari sistemler, politikalar ve prosedürlerin yanı sıra Gizlilik Politikasında ayrıntıları verilen diğer önlemleri uygulamıştır. Bununla birlikte, verilerin çevrimiçi olarak barındırılması, yetkisiz ifşa, kayıp veya maruz kalma risklerini içerir ve Harry HR Platformuna erişirken ve kullanırken, Harry HR'nin ağır ihmali veya yasa dışı davranışı dışında, Müşteri bu riskleri üstlenir.

  Web Sitesinden ve Harry HR Platformundan Telemetrik Veriler

  1. Telemetrik Veriler. Yasaların izin verdiği ölçüde, Kullanıcıların Web Sitesine ve Harry HR Platformuna nasıl eriştikleri ve bunları nasıl kullandıklarıyla ilgili telemetrik veriler (Web Sitesinin ve Harry HR Platformunun Kullanıcılar tarafından kullanılan özellikleri ve işlevleri, yığın izleme verileri ve bunlarla ilgili raporlar dahil) ve bu tür telemetrik verilerden türetilen anonimleştirilmiş veya birleştirilmiş veriler Müşteri Verilerini oluşturmaz ve Harry HR'ye aittir.

  Kişisel Bilgiler

  1. Kişisel Bilgiler. Hizmetleri kullanırken Müşteri, Kişisel Bilgiler içeren Müşteri Verilerini Harry HR'ye aktarabilir. Harry HR, Kişisel Bilgileri Gizlilik Politikasına uygun olarak toplayacak, bunlara erişecek veya işleyecektir. Müşteri, Kişisel Bilgilerin Genel Şartlar ve Gizlilik Politikası ve varsa Veri İşleme Eki uyarınca aktarılmasına, işlenmesine ve saklanmasına rıza gösterir.

  Gizli Bilgiler

  1. Gizli Bilgiler. "Gizli Bilgiler" ifadesi, Müşteri Verileri de dahil olmak üzere, bir Tarafça veya onun adına ifşa edilen kamuya açık olmayan, gizli veya hassas bilgiler anlamına gelir ("Açıklayan Taraf") diğer Tarafa ("Alıcı Taraf") ve aşağıdaki bilgileri hariç tutar:
   1. geçerli Gizlilik Yasalarına tabi olarak, Genel Koşulların ihlali dışında kamuya açık veya daha sonra kamuya açık hale gelen
   2. Belgesel ve yetkin kanıtlarla ispatlandığı üzere: söz konusu ifşadan önce Alıcı Taraf veya çalışanları, aracıları veya temsilcileri tarafından bilinen veya Gizli Bilgi kullanılmadan, Alıcı Taraf veya çalışanları, aracıları veya temsilcileri tarafından söz konusu ifşadan sonra bağımsız olarak geliştirilen
   3. Belgesel ve yetkin delillerle kanıtlandığı üzere, söz konusu kaynağın, Kabul Eden Tarafın bilgisi dahilinde, İfşa Eden Tarafa karşı ifşa etmeme yükümlülüklerini ihlal etmemesi kaydıyla, Kabul Eden Taraf veya çalışanları, acenteleri veya temsilcileri tarafından gizlilik yükümlülüğü olmaksızın üçüncü bir taraftan sonradan yasal olarak elde edilmiş olması.
  2. Gizli Bilgilerin Kullanımı veya İfşası. Alıcı Taraf, Gizli Bilgileri yalnızca Genel Şartlar kapsamındaki haklarını kullanmak ve sorumluluklarını yerine getirmek için kullanacak veya ifşa edecektir. Alıcı Taraf, Gizli Bilgilerle ilgili olarak kendi gizli bilgileriyle ilgili olarak gösterdiği özen ve korumayı gösterecek ve her halükarda en azından özenli ve ihtiyatlı bir özen gösterecektir. Harry HR'nin Gizli Bilgileri Hizmetlerin ifası veya iyileştirilmesi ile bağlantılı olarak üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına ifşa edebilmesi haricinde, Alıcı Taraf Gizli Bilgileri doğrudan veya dolaylı olarak ifşa etmeyecek, kopyalamayacak, dağıtmayacak, yeniden yayınlamayacak veya herhangi bir üçüncü tarafın Gizli Bilgilere erişimine izin vermeyecektir; bu durumda Harry HR, üçüncü tarafın Gizli Bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini korumak ve yetkisiz erişimi önlemek için makul veri uygulamalarını sürdürmesini sağlayacaktır. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, Alıcı Taraf, Gizli Bilgileri yürürlükteki yasaların veya uygun yasal veya resmi makamların gerektirdiği şekilde ifşa edebilir. Alıcı Taraf, İfşa Eden Tarafa bu tür yasal veya resmi talepler hakkında derhal bildirimde bulunacak ve masrafları İfşa Eden Tarafa ait olmak üzere, koruyucu bir emir talep etme veya başka bir şekilde gerekli ifşaya itiraz etme çabalarında İfşa Eden Tarafla makul ölçüde işbirliği yapacaktır. Bu Bölümün hükümleri, Taraflar arasında daha önce yapılmış olan herhangi bir gizlilik anlaşmasının yerine geçecek ve söz konusu anlaşmanın başka bir gücü veya etkisi olmayacaktır.

  Ek Haklar

  1. GDPR. Taraflar, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (Yönetmelik (AB) 2016/679) kapsamında ek hüküm ve koşullara tabi olabilir ve bu hüküm ve koşullar işbu belgede atıfta bulunularak dahil edilmiş ve uygulanabilir olduğu ölçüde Genel Koşulların bir parçası haline getirilmiştir.

Garantiler ve Feragatnameler

 1. Garanti. Harry HR şunları beyan ve garanti eder: Harry HR Platformu herhangi bir üçüncü taraf fikri mülkiyet hakkını ihlal etmez veya bir ticari sırrın kötüye kullanılması veya zimmete geçirilmesi teşkil etmez; Müşterinin uygun kullanımına bağlı olarak, Müşterinin Harry HR Platformunu kullanımı herhangi bir üçüncü taraf fikri mülkiyet hakkını ihlal etmez; ve Harry HR Platformunun erişimini ve kullanımını Müşteriye verme hakkına sahiptir.
 2. Garanti Feragatnameleri. HARRY HR, WEB SİTESİNİN VEYA HARRY HR PLATFORMUNUN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, HATASIZ, VİRÜSSÜZ VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERDEN ARINDIRILMIŞ OLACAĞINI VEYA YETKİSİZ KULLANIMA VEYA İFŞAYA MARUZ KALMAYACAĞINI GARANTİ ETMEZ. MÜŞTERİ, WEB SİTESİNİN VE HARRY HR PLATFORMUNUN "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU GİBİ", VARSA TÜM KUSUR VE HATALARIYLA BİRLİKTE SAĞLANDIĞINI KABUL EDER. HARRY HR, TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR BEYAN VEYA GARANTİDE BULUNMAZ. ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA OLUŞTURULAN VE WEB SİTESİNDE VEYA HARRY HR PLATFORMUNDA ERİŞİLEBİLEN BİLGİLER HARRY HR TARAFINDAN ONAYLANMAMIŞTIR VE HARRY HR TARAFINDAN İNCELENMEMİŞ OLABİLİR VE ÜÇÜNCÜ TARAFIN SORUMLULUĞUNDA KALIR. HARRY HR, MÜŞTERİ VERİLERİNİ KONTROL ETMEMEKTE VE BU TÜR MÜŞTERİ VERİLERİNİN VE WEB SİTESİ VEYA HARRY HR PLATFORMU ARACILIĞIYLA ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR BİLGİNİN DOĞRULUĞUNU, BÜTÜNLÜĞÜNÜ VEYA KALİTESİNİ GARANTİ ETMEMEKTEDİR. MÜŞTERİ VERİLERİNİN VE WEB SİTESİNİN VEYA HARRY HR PLATFORMUNUN KULLANIMI YOLUYLA ELDE EDİLEN BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU, GÜVENİLİRLİĞİNİ, BÜTÜNLÜĞÜNÜ VE KULLANIŞLILIĞINI DEĞERLENDİRMEK, BU BİLGİLERE DAYALI KARARLAR ALMAK VE UYGULAMAK VE İLGİLİ SONUÇLARIYLA İLGİLENMEK MÜŞTERİNİN TEK SORUMLULUĞUDUR. HARRY HR, WEB SİTESİ VEYA HARRY HR PLATFORMU ARACILIĞIYLA MÜŞTERİ TARAFINDAN KULLANILAN BU TÜR BİLGİLER İÇİN HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ. HARRY HR, MÜŞTERİNİN HARRY HR PLATFORMUNU KULLANMASI DURUMUNDA HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

 1. Euro Cap. HİLE, FİZİKSEL YARALANMA VEYA ÖLÜM VEYA HARRY HR'NİN KASITLI VEYA AĞIR KUSURU VEYA FİKRİ MÜLKİYET İHLALİNİN TAZMİNİ (TAZMİNAT) HARİÇ OLMAK ÜZERE, HARRY HR'NİN GENEL ŞARTLARDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ OLDUĞU KANITLANMIŞ DOĞRUDAN ZARARLARA İLİŞKİN TOPLAM, KÜMÜLATİF SORUMLULUĞU, HİÇBİR DURUMDA, SORUMLULUĞA YOL AÇAN SON OLAYDAN ÖNCEKİ 12 AY İÇİNDE MÜŞTERİ TARAFINDAN BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA ÖDENEN VE ÖDENECEK OLAN TOPLAM TUTARI VEYA BİR KULLANICI SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA YÜZ EURO'YU AŞMAYACAKTIR. BİRDEN FAZLA TALEBİN VARLIĞI BU SINIRI GENİŞLETMEYECEK VEYA UZATMAYACAKTIR. TARAFLAR, BU BÖLÜMÜN TEMEL AMACININ, BU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ RİSKLERİ TARAFLAR ARASINDA PAYLAŞTIRMAK VE HARRY HR'NİN BURADA BELİRTİLENLER DIŞINDA HERHANGİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENMESİ DURUMUNDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DAHA YÜKSEK OLACAK OLAN HİZMET ÜCRETLERİ GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA OLASI SORUMLULUĞU SINIRLANDIRMAK OLDUĞUNU ANLAMAKTADIR. HARRY HR, WEB SİTESİNE VEYA HİZMETLERE ERİŞİM VE KULLANIM HAKLARINI SAĞLAYIP SAĞLAMAYACAĞINA KARAR VERİRKEN BU SINIRLAMALARA DAYANMIŞTIR.
 2. Dışlama. HİÇBİR DURUMDA TARAFLARDAN BİRİ DİĞER TARAFA KARŞI, GENEL ŞARTLARDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ OLAN HERHANGİ BİR KAR, GELİR, İYİ NİYET, İŞ VEYA VERİ KAYBI YA DA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ VEYA CEZAİ ZARARLAR İÇİN SORUMLU OLMAYACAKTIR; BU ZARARLAR İSTER SÖZLEŞMEDEN, İSTER HAKSIZ FİİLDEN VEYA BAŞKA BİR SORUMLULUK TEORİSİNDEN KAYNAKLANSIN VE TARAFIN BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUP OLMAMASINA BAKILMAKSIZIN, TARAFIN KASITLI VEYA AĞIR KUSURU HARİÇ. YUKARIDAKİ İSTİSNALAR, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR TARAFINDAN YASAKLANDIĞI ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLMAYACAKTIR.
 3. Danışman. Müşterinin Harry HR Platformunun uygulanması ve kullanımıyla ilgili hizmetleri yerine getirmesi için bir danışman tutması durumunda, Harry HR'nin bu hizmetlerle ilgili hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Fikri Mülkiyet ve Geri Bildirim

 1. Verilen Hak Yok. Harry HR, Müşteri Verileri dışında, Web Sitesi ve Harry HR Platformu ve Müşterinin Web Sitesi ve Harry HR Platformu aracılığıyla eriştiği içerik üzerindeki tüm hak, mülkiyet ve menfaatleri elinde tutar. Genel Şartlar, Müşteriye Web Sitesi veya Harry HR Platformu ya da Harry HR'nin logoları ve diğer ticari markaları üzerinde herhangi bir fikri mülkiyet hakkı vermez. Müşteri veya Kullanıcılar, Web Sitesinde veya Harry HR Platformunda görünen herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet bildirimlerini kaldırmayacak, değiştirmeyecek veya gizlemeyecektir.
 2. Tazminat. Harry HR, Müşteriyi ve onun memurlarını, direktörlerini, hissedarlarını, ebeveynlerini, iştiraklerini, acentelerini, haleflerini ve vekillerini herhangi bir Üçüncü Taraf Hak Talebi Zararına karşı savunacak, tazmin edecek ve zararsız tutacaktır; ancak Harry HR'nin, Müşteriye karşı Üçüncü Taraf Hak Talebi Zararlarının Müşteri Verilerinin içeriğinden veya doğasından; Harry HR ürünü olmayan herhangi bir üründen veya Harry HR Platformunun Harry HR tarafından gerçekleştirilmeyen herhangi bir modifikasyonundan, kombinasyonundan veya geliştirilmesinden kaynaklandığı ölçüde hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Müşteri, Harry HR'ye herhangi bir Üçüncü Taraf Tazmin Edilebilir Dava hakkında derhal yazılı bildirimde bulunmalı ve Harry HR'ye münhasır savunma ve kontrolü üstlenme hakkı vermeli ve Harry HR'nin bu konuyu savunmasına ve çözmesine yardımcı olan makul taleplerle işbirliği yapmalıdır. Harry HR, Müşterinin önceden yazılı onayı olmaksızın (bu onay makul olmayan bir şekilde esirgenmeyecektir), Müşteri tarafından sorumluluk veya herhangi bir sorumluluğun kabulü ile sonuçlanan herhangi bir Üçüncü Taraf Tazmin Edilebilir Davasını çözmeyecek veya uzlaşmayacaktır. Harry HR, Müşterinin önceden yazılı onayı olmadan (bu onay makul olmayan bir şekilde alıkonulmayacaktır), Müşteri tarafından herhangi bir yükümlülük veya yükümlülüğün kabulü ile sonuçlandığında, uzlaşma tazmin edilen taraflar için tam bir sorumluluk ibrasını içermediğinde veya uzlaşma tazmin edilen taraflar için tam bir sorumluluk ibrası ve para ödemesi dışında şartlar içerdiğinde, herhangi bir Üçüncü Taraf Tazmin Edilebilir Davayı çözmeyecek veya uzlaşmayacaktır. Bu Bölümün amacı doğrultusunda aşağıdaki tanımlar geçerlidir:
  1. "Üçüncü Taraf Tazmin Edilebilir Dava" Harry HR Platformunda kullanılan yazılımın söz konusu üçüncü tarafın herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal ettiğine dair bir üçüncü taraf iddiasından kaynaklanan Müşteri aleyhine açılan herhangi bir adli, idari veya tahkim davası, dava, talep, soruşturma veya işlem anlamına gelir
  2. "Üçüncü Taraf Hasar Kayıpları" herhangi bir Üçüncü Taraf Tazmin Edilebilir Davasında nihai olarak hükmedilen veya uzlaşma için ödenen herhangi bir tutar anlamına gelir.
 3. Geri bildirim. Harry HR Platformunu veya Web Sitesini iyileştirmek için Müşteri veya Kullanıcılar tarafından Harry HR ile veya Harry HR Platformu veya Web Sitesi ile gönderilen veya paylaşılan her türlü geri bildirim veya öneri, Web Sitesinde veya Harry HR Platformunda gelecekte yapılacak geliştirmeler ve değişiklikler de dahil olmak üzere Harry HR tarafından herhangi bir şekilde uygulanabilir. Böyle bir durumda, Müşteri ve Kullanıcılar, Harry HR'ye, Müşteriye, Kullanıcılara veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı herhangi bir yükümlülük veya tazminat olmaksızın, herhangi bir amaç için bu tür geri bildirim veya önerileri kullanmak üzere sınırsız, dünya çapında, geri alınamaz, sürekli, alt lisanslanabilir, devredilebilir, tamamen ödenmiş, telifsiz bir hak verir. Buna ek olarak, Harry HR, Hizmetlerin sağlanmasıyla ilgili veya bu sırada edinilen fikirler, kavramlar, süreçler ve teknikler dahil olmak üzere tüm genel bilgi, deneyim, know-how, çalışma ve teknolojileri yeniden kullanmakta serbest olacaktır.

Terim ve Fesih

  1. Dönem. Genel Şartlar, Yürürlük Tarihi itibariyle ve (i) Müşteri için, tüm yenilemeler de dahil olmak üzere Harry HR Platformuna tüm abonelik koşulları sona erene kadar veya Fesih uyarınca Taraflardan herhangi biri veya her ikisi tarafından feshedilene kadar; veya bir Kullanıcı için, Web Sitesine veya Harry HR Platformuna eriştiği sürece ("Terim").
  2. Fesih. Genel Şartlar feshedilebilir:
   1. Müşteri, Harry HR Platform hesabı veya bir Harry HR müşteri temsilcisi aracılığıyla Hizmetleri istediği zaman iptal edebilir;
   2. diğer Tarafın Genel Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini esaslı bir şekilde ihlal etmesi halinde Taraflar tarafından herhangi bir zamanda feshedilebilir. Esaslı ihlalin düzeltilebilir olması halinde, Genel Koşullar ancak Taraflardan birinin diğer Tarafa ihlale ilişkin bildirimde bulunmasından sonraki 15 gün içinde söz konusu ihlalin düzeltilmemesi halinde feshedilebilir. Açıklık getirmek amacıyla, Kabul Edilemez Kullanım ve Kullanıcıların Kabul Edilemez Davranışları Bölümlerinin Müşteri tarafından ihlal edilmesi Genel Şartların esaslı ihlali olarak kabul edilecektir;
   3. Harry HR'nin söz konusu tutarların vadesinin geçtiğini Müşteriye bildirmesinden sonraki 15 gün içinde Müşteri Hizmet Ücretlerinin herhangi bir ödemesini yapmazsa Harry HR tarafından
   4. tarafından, aylık yenileme için en az 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunulması veya yıllık yenileme için en az 90 gün önceden yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir.
  3. Fesih Durumunda Para İadesi Yok. Bölüm Para İadesi Yok, fesih nedenine bakılmaksızın geçerlidir. Ancak, Müşteri Genel Şartları feshetmişse veya Harry HR Genel Şartları feshetmişse, Harry HR kullanılmayan Sürenin geri kalanı için önceden ödenmiş tüm ücretleri iade edecektir.
  4. Hayatta Kalma. Tarafların burada yer alan ve doğası gereği Genel Şartların feshi veya sona ermesinden sonra da geçerli olması amaçlanan tüm hak ve yükümlülükleri, Kabul Edilemez Kullanım, Kullanıcıların Kabul Edilemez Davranışları, Müşteri Tarafından Tazminat, Gizli Bilgilerin Kullanımı veya İfşası, Garanti Feragatnameleri, Sorumluluğun Sınırlandırılması, Fikri Mülkiyet ve Geri Bildirim, Süre ve Fesih ve Genel Bölümleri de dahil olmak üzere Genel Şartların feshi veya sona ermesinden sonra da geçerli olacaktır.

Genel

 1. Tanıtım. Müşteri, Harry HR'ye Müşterinin şirket adını ve logosunu, Web Sitesinde veya blogunda ve Harry HR'nin mevcut veya potansiyel müşterileriyle diğer kamuya açık veya özel iletişimlerinde pazarlama veya tanıtım amacıyla referans olarak kullanma hakkını verir. Müşteri bu hakkı herhangi bir zamanda sınırlamak isterse, Harry HR'yi aşağıdaki e-posta adresinden bilgilendirecektir: hi@harryhr.com. Müşteri, söz konusu şirket adı ve logosuna ilişkin tüm hak, unvan ve menfaatleri saklı tutar.
 2. Geçerli Kanun ve Yer. Genel Şartlar, Tarafların hakları veya görevlerine başka bir yargı alanının maddi kanunlarını uygulayacak herhangi bir kanunlar ihtilafı ilkesine; 1980 tarihli Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'na veya diğer uluslararası kanunlara atıfta bulunulmaksızın, yalnızca Hollanda'da yürürlükte olan kanunlara göre yönetilecek, yorumlanacak ve uygulanacaktır.
 3. Spesifik Performans. Genel Şartlardaki diğer herhangi bir hükme bakılmaksızın, ihlalde bulunmayan Taraf, Genel Şartların herhangi bir şekilde ihlal edilmesi üzerine, herhangi bir teminat veya başka bir teminat gösterme zorunluluğu olmaksızın, derhal özel ifa veya ihtiyati tedbir yoluyla Genel Şartların uygulanmasını talep edebilir.
 4. Mücbir Sebepler. Genel Koşullarda aksi açıkça belirtilmedikçe, Harry HR, hizmet reddi saldırıları, üçüncü taraf barındırma sağlayıcısı veya hizmet sağlayıcısının arızası, grevler, kıtlıklar, isyanlar, yangınlar, doğal afetler, savaş, terörizm ve hükümet eylemleri gibi aynı özelliklere sahip harici nedenler de dahil olmak üzere, öngörülemeyen ve karşı konulamaz bir olay nedeniyle yükümlülüklerinin yerine getirilmesindeki herhangi bir başarısızlık veya gecikmeden sorumlu olmayacaktır.
 5. Başka Anlaşma Yok. Genel Şartlar, Tarafların işbu sözleşmenin konusuyla ilgili anlaşmasının tam ve münhasır beyanıdır ve işbu sözleşmenin konusuyla ilgili gizlilik anlaşmaları da dahil olmak üzere Taraflar arasındaki tüm sözlü veya yazılı tekliflerin, mutabakatların, beyanların, koşulların, garantilerin, taahhütlerin ve diğer iletişimlerin yerine geçer.
 6. Bildirimler. Harry HR, Genel Koşullar uyarınca bildirimleri Müşteri tarafından sağlanan e-posta iletişim noktalarına gönderebilir. Müşteri, Genel Koşullar uyarınca bildirimleri hi@harryhr.com adresinden Harry HR'ye gönderebilir. Bildirimler gönderildikten 24 saat sonra alınmış sayılacaktır.
 7. Atama ve Halefler. Genel Şartlar, Tarafların ilgili halefleri ve devralanları için bağlayıcı olacak ve onların yararına olacaktır.
 8. Feragatname. Taraflardan herhangi birinin, diğer Tarafın ifadaki herhangi bir temerrüdünden feragat etmesi, temerrüde düşen Tarafın daha sonraki herhangi bir ihlalinden veya temerrüdünden feragat ettiği anlamına gelmez.
 9. Bölünebilirlik. Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, Taraflar işbu belge ile Genel Şartların herhangi bir maddesini geçersiz veya başka bir şekilde uygulanamaz kılacak herhangi bir yasa hükmünden feragat eder. Genel Koşulların bir hükmünün geçersiz veya başka bir şekilde uygulanamaz olduğuna karar verilmesi durumunda, söz konusu hüküm, yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde amacını yerine getirecek şekilde yorumlanacak ve Genel Koşulların geri kalan hükümleri tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.
 10. Teknoloji İhracatı. Müşteri, yürürlükteki tüm Hollanda ve AB yasaları ve yönetmeliklerine uymadıkça Harry HR tarafından sağlanan hiçbir yazılımı ihraç etmeyecek veya başka bir şekilde Hollanda'dan çıkarmayacaktır. Yukarıda belirtilenlerin genelliğini sınırlamaksızın, Müşteri, herhangi bir üçüncü tarafın Hollanda veya Avrupa Birliği tarafından ambargo uygulanan bir ülkede Web Sitesine veya Harry HR Platformuna erişmesine veya bunları kullanmasına veya bu tür bir yazılımı ihraç etmesine izin vermeyecektir.
 11. Tüketiciyi Koruma Kanunu. Harry HR, işletmeler ve kuruluşlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış bir Çalışan Deneyimi Platformudur ve tüketici amaçlı değildir. Yasaların izin verdiği azami ölçüde, tüketici koruma yasaları geçerli değildir.
 12. Tarafların İlişkisi. Taraflar bağımsız yüklenicilerdir. Genel Şartlar, Taraflar arasında bir ortaklık, imtiyaz, ortak girişim, acente, mütevelli veya istihdam ilişkisi oluşturmaz.
 13. Değişiklikler. Müşterinin Harry HR ile yerine geçen yazılı bir anlaşması olmadığı sürece, Harry HR, işleri geliştikçe Genel Şartları zaman zaman Web Sitesinde değiştirebilir. Genel Şartlarda yapılacak herhangi bir revizyon, Harry HR'nin değişiklikleri yayınladığı tarihte yürürlüğe girecektir. Müşteri ve Kullanıcılar, https://harryhr.com/terms adresindeki bu sayfayı ziyaret ederek Genel Şartların en güncel sürümünü istedikleri zaman inceleyebilirler. Müşteri veya Kullanıcılar Hizmetleri kullanırsa veya duruma göre Web Sitesine herhangi bir değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra erişirse, bu kullanım veya erişim, revize edilmiş Genel Şartların kabul edildiği anlamına gelecektir.