Harry HR

Gizlilik Politikası

Discover how we protect your privacy at Harry HR. Our Privacy Policy outlines our commitment to safeguarding your personal information. Rest assured, your data is handled with the utmost care and transparency.

Last update: 5th January 2024

Harry HR - ITéaal Beheer BV, Employee Experience'yi ölçmek ve iyileştirmek için araçlar ve uygulamalar içeren ve "Harry HR" olarak ticarileştirilen bir platform sunmaktadır. Bunu, Çalışanlar için Harry HR Experience uygulaması ve Liderler için Dashboard ile tüm çalışanlara kuruluşlarında bir ses vererek yapıyoruz.
Harry HR - ITéaal Beheer BV, Kişisel Bilgilerin korunmasının öneminin ve veri sızıntılarının müşterilerimiz için yaratabileceği nihai etkinin farkındadır. Bu nedenle iş prosedürlerini ve güvenlik önlemlerini şekillendirdik. Tüm bunlar sizin ve çalışanlarınızın ve kuruluşlarınızın Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgilerini korumak içindir.

Uygulama ve Kapsam

Gizlilik Politikamız, aşağıdaki bilgilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin uygulamalarımızı açıklamaktadır Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgiler Harry HR - ITéaal Beheer BV ("Harry HR" olarak ticarileştirilmiştir) tarafından.

Bu Gizlilik Politikası ("Politika"), Kişisel Bilgilerin yönetimi için sorumlu ve şeffaf uygulamalar oluşturmayı ve ilgili ve geçerli yasal gereklilikleri karşılamayı amaçlamaktadır. Bu Politika, Harry HR tarafından iş faaliyetleri sırasında toplanan, erişilen veya işlenen Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgilerle ilgili olarak Harry HR'nin standartlarını, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini ortaya koymakta ve Harry HR ile kurumsal müşterileri ("Müşteri") arasında imzalanan ve Harry HR'nin Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgileri işleyebileceği veya bunlara erişebileceği Service Koşullarımızdan ("Koşullar") kaynaklanan Harry HR'nin yükümlülüklerini belirtmektedir.

Bu Politika ayrıca HarryHR.com web sitesi Kullanıcıları hakkında toplanan Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgileri (Şartlarda tanımlandığı gibi) yönetir ve Harry HR'nin web sitesini ziyaret eden ve https://harryhr.com ve kardeş web siteleri aracılığıyla Harry HR ile başka şekilde etkileşime giren kişi ve/veya kuruluşlardan toplanan Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgileri nasıl kullandığını ve ifşa ettiğini açıklar. Ayrıca Harry HR'nin çerezleri ve benzer teknolojileri nasıl kullandığını da açıklar. Bu Politikayı kabul etmiyorsanız, Harry HR EXP ve/veya Platformuna ve ilgili hizmetlere ("Hizmetler") veya web sitemize (sitelerimize) erişmeyin veya bunları kullanmayın.

Verilerinize nasıl bakıyoruz

Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgiler tanımlanabilir bir birey hakkındaki herhangi bir bilgi olarak tanımlanır. Bu, örneğin, e-posta adreslerini ve iletişim bilgilerini ve ticari faaliyetleri sırasında Harry HR'ye sağlanan veya Harry HR'nin ticari sorulardan alabileceği benzer bilgileri içerebilir. Toplanmış ve/veya kimliksizleştirilmiş veya tanımlanabilir bir bireyle ilişkilendirilemeyen Kişisel Bilgiler, Kişisel Bilgi olarak kabul edilmez.

Uluslararası Uyumluluk
Harry HR ile uyumludur: 

1. Data protection laws applicable to Harry HR (GDPR, EU-based and Hosted)
2. Harry HR için geçerli anti-spam mevzuatı
3. Veri koruma, gizlilik veya bilgi güvenliği ile ilgili geçerli endüstri standartları. 

Harry HR küresel operasyonlara sahiptir ve bu nedenle, bazı durumlarda, Harry HR tarafından yönetilen bilgiler diğer ülkelere aktarılabilir, işlenebilir ve saklanabilir, ancak Harry HR her zaman aşağıdakileri sağlayacaktır Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgiler en azından Harry HR'nin kendisi tarafından dış kaynak olarak kullanılanlara eşdeğer gizlilik ve güvenlik prosedürleri ve korumaları ile korunmaktadır. Biz yalnızca Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgilerin 'ihtiyaç duyulması' halinde başka bir ülkeye aktarılması. Düzenli olarak tüm verilerimiz Hollanda'da fiziksel olarak ayrılmış veri merkezlerinde barındırılır ve böylece depolanır.

Harry HR complies with this Policy as well as applicable Holland private sector data protection laws such as AVG (when applicable).

Harry HR ayrıca Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (Yönetmelik (AB) 2016/679) de uymaktadır. Uygulanabilir olduğu durumlarda, bu yönetmeliğe olan bağlılığımız Veri İşleme Ekimizde bulunabilir. Harry HR (veya Harry HR adına hareket eden üçüncü taraflar), Harry HR'nin topladığı Hassas Organizasyonel ve/veya Kişisel Bilgileri Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ülkelere aktarabilir. Böyle bir aktarımın gerçekleştiği durumlarda, Harry HR Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgilerin korunmasını sağlamak için gerekli adımları atacaktır.
Harry HR bu tür transferleri yalnızca aşağıdaki koşullardan en az birinin mevcut olması halinde yapacaktır:

Harry HR, teknik ve organizasyonel önlemlerle birlikte söz konusu sözleşmenin kişisel verileri aktarılan bireylerin hakları için uygun güvenceler sunması koşuluyla "Standart Sözleşme Maddeleri "ne dayalı bir sözleşme imzalamıştır. Bu tür bir aktarım, veri koruma yetkilileri tarafından onaylanmış olan "Bağlayıcı Kurumsal Kurallar" tarafından yönetilmektedir. Veya bu tür bir aktarım Avrupa Birliği Komisyonu'nun "yeterlilik kararı" kapsamındadır. 

Verilerinizin hizmetlerimiz aracılığıyla kullanımı

Harry HR, Hizmetleri sağlarken yalnızca şunları işler Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgiler Şartlara ve geçerli yasalara uygun olarak. Harry HR genellikle şunları kullanır Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgiler  Müşterilerinden ve Kullanıcılarından veya onlar hakkında aşağıdaki amaçlar için:

- Müşteri Hesap(lar)ını oluşturmak, tesis etmek ve yönetmek
- Ödemeleri işleme koymak, Müşterinin hesabıyla ilgili sorularına yanıt vermek ve Harry HR'nin Service'leri veya hesapla ilgili konular hakkında Müşteriyle iletişime geçmek için
- Müşteriye ve Kullanıcılarına Harry HR (EXP) Platformuna ve müşteri desteğine erişim ve kullanım sağlamak da dahil olmak üzere Service'leri sağlamak
- Harry HR'ın iş ve operasyonlarını yönetmek ve geliştirmek
- Kullanıcı davranışını ölçmek ve analiz etmek
- Harry HR'ın Service'lerini, Ürünlerini, Web Sitesini ve Pazarlamasını veya diğer özelliklerini izlemek, sürdürmek ve geliştirmek için
- Kullanıcıların Harry HR ile nasıl etkileşime girdiğini anlamak ve hizmetlerimizin, ürünlerimizin veya özelliklerimizin doğru çalışmasını sağlamak
- Yeni hizmetler, ürünler, özellikler, programlar ve promosyonlar geliştirmek
- Müşterilerin ve Kullanıcıların ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlamak ve ürünleri, programları ve Service'leri Müşterilerimize ve Kullanıcılarımıza ilgi ve kullanımlarına göre nasıl uyarlayıp pazarlayacağımızı özelleştirmek
- Yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılamak ve Harry HR'nin Müşteriye sağlanan Hizmetlerle ilgili sözleşme gerekliliklerini karşılamasına izin vermek
- Yürütmek için anketler Harry HR'nin Service'lerinin ve/veya Ürünlerinin kalitesi hakkında veya Service'ler hakkında geri bildirim toplamak için
- Harry HR'nin Müşterinin ilgisini çekebileceğine inandığı ek hizmetler, özellikler ve ürünler için Müşteriye teklifler sunmak
- Mevcut veya önceden toplanmış Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgileri izleyip analiz ederek pazar veya kıyaslama araştırması ve veri analitiği yapmak
- Pazarlama ve satış faaliyetlerimizin etkinliğini ölçmek için

Harry HR, mümkün olduğunda ve mümkün olduğunda, Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgileri toplu ve/veya kimliksizleştirilmiş bir biçimde kullanacaktır.
Yasalar gerektirmedikçe veya izin vermedikçe, Harry HR aşağıdakileri kullanmayacaktır Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgiler  Müşteri(ler)inin önceden onayını almadan başka veya yeni bir amaç için kullanamaz.

Harry HR genellikle şunları toplar ve kullanır Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgiler veya web sitesi Kullanıcıları hakkında aşağıdaki gibi:

Kullanıcılar Tarafından Sağlanan Bilgiler
Çoğu durumda Harry HR, web sitesini ziyaret ettiklerinde veya kullandıklarında Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgileri doğrudan Kullanıcılardan toplar. 

Harry HR, Kullanıcıların adını, işlevini, organizasyon birimini ve adını, iletişim bilgilerini, e-posta adresini ve Kullanıcılar bir soruşturma yaptığında, bir demo rezervasyonu yaptığında veya web sitesi aracılığıyla Harry HR ile iletişime geçtiğinde sağlanan diğer bilgileri toplayabilir.
Kullanıcılar Harry HR'nin haber bültenini almak için kaydolduğunda veya Kullanıcılar bir Harry HR denemesi veya hizmeti için bir talep veya sipariş gönderdiğinde.

Kullanıcılar web sitesini ziyaret ettiklerinde, Harry HR'nin web sitesini kullanırken Kullanıcı deneyimini kişiselleştirmesine veya özelleştirmesine yardımcı olmak için zaman zaman Kullanıcı unvanı gibi bilgileri sağlamaya davet edilebilirler.

Kullanıcılar web sitesini ziyaret ettiğinde, Harry HR çerezler gibi elektronik araçlar kullanarak teknik bilgiler toplayabilir. Bu bilgiler, Kullanıcıların bilgisayarının IP adresi ve web sitesini görüntülemek için hangi tarayıcının kullanıldığı, Kullanıcıların işletim sistemi, ekran çözünürlüğü, konumu, tarayıcılardaki dil ayarları, Kullanıcının geldiği site, aranan anahtar kelimeler (bir arama motorundan veya benzerinden geliyorsa), sayfa görüntüleme sayısı, girilen bilgiler, görülen reklamlar vb. dahil olmak üzere web sitesine yapılan ziyaretlerle ilgili bilgileri içerebilir.
Bu veriler, web sitesinin etkinliğini ölçmek ve iyileştirmek veya Kullanıcılar için deneyimi geliştirmek için kullanılır. Çoğu zaman bu bilgiler kişiselleştirilmese de, bu bilgilerin tanımlanabilir bir bireyle ilgili olması durumunda, Harry HR bu bilgileri Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgiler olarak ele alacaktır. 

Harry HR ayrıca, sınırlama olmaksızın, Kullanıcılar web sitesinde Harry HR'yi ziyaret ettiğinde ve/veya Harry HR ile etkileşime girdiğinde aşağıdaki türde bilgileri toplayabilir ve kullanabilir:
- Google Analytics: Harry HR, sayfa görüntülemeleri, kaynak ve web sitemizde geçirilen süre dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcı web sitesi etkinlikleri hakkındaki bilgileri görmesini sağlayan Google Analytics'i kullanır. Bu bilgiler kişiselleştirilmez ve sayı olarak görüntülenir, yani bireylere geri izlenemez. Kullanıcılar, Google Analytics devre dışı bırakma sayfasını ziyaret ederek Harry HR'nin Google Analytics kullanımını devre dışı bırakabilir.

- HubSpot: Harry HR, sayfa görüntülemeleri, kaynak ve web sitemizde geçirilen süre dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcı web sitesi etkinlikleri hakkındaki bilgileri görmesini sağlayan HubSpot'u kullanır. Ancak, bu bilgiler kişiselleştirilmemiştir ve Kullanıcılar Harry HR'nin HubSpot kullanımından vazgeçemezler.

- Google AdWords: Harry HR, Harry HR'nin İnternet genelinde reklamını yapmak ve web sitesinin önceki ziyaretçilerine üçüncü taraf web sitelerinde (Google dahil) reklam vermek için Google AdWords Yeniden Pazarlama'yı kullanır. AdWords yeniden pazarlama, Kullanıcıların web tarayıcısına bir çerez yerleştirerek Harry HR web sitesinin hangi bölümlerini görüntülediklerine bağlı olarak Kullanıcılara reklamlar gösterecektir. Bu, Harry HR'nin sitedeki bir görevi tamamlamamış önceki ziyaretçilere reklam verdiği anlamına gelebilir veya bu, Google arama sonuçları sayfasında veya Google Görüntülü Reklam Ağı'ndaki bir sitede bir reklam şeklinde olabilir. Bu çerez hiçbir şekilde Kullanıcıyı tanımlamaz veya Kullanıcıların bilgisayarına veya mobil cihazına erişim sağlamaz. Çerez yalnızca diğer web sitelerine Kullanıcının web sitesinde belirli bir sayfayı ziyaret ettiğini belirtmek için kullanılır, böylece Kullanıcıya o sayfayla ilgili reklamlar gösterebilirler. Kullanıcılar Google AdWords Yeniden Pazarlama'ya katılmak istemezlerse, Google'ın Reklam Tercihleri Yöneticisi'ni ziyaret ederek vazgeçebilirler.

Harry HR ayrıca sınırlı sayıda güvenilir üçüncü tarafın web sitesinden çerez yüklemesine izin verebilir. Web sitesi, kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturmak için kullanılabilecek üçüncü taraf reklamları ve diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bazen ilgi alanına dayalı veya davranışsal reklamlar olarak da adlandırılan kişiselleştirilmiş reklamlar, web sitesindeki sayfa görüntülemeleri, bilgi talepleri veya web sitesindeki satın alımlar gibi Kullanıcılar hakkındaki bilgilere dayanan reklamlardır. Harry HR, reklamcılara veya web sitesinde ilgi alanına dayalı reklamlar gösteren üçüncü taraf sitelere herhangi bir Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgi sağlamaz. Ancak, reklamcılar ve diğer üçüncü taraflar (reklam ağları, reklam hizmeti veren şirketler ve kullanabileceğimiz diğer hizmet sağlayıcılar dahil), web sitesinde görüntülenen kişiselleştirilmiş bir reklam veya içerikle etkileşime giren veya bunlara tıklayan Kullanıcıların, reklam veya içeriğin yönlendirildiği grubun bir parçası olduğunu varsayabilir. 

Reklamverenler veya bizim adımıza çalışan reklam şirketleri bazen web sitesinde görünen reklamları doğrudan Kullanıcıların tarayıcısına sunmak için teknoloji kullanırlar. Reklamlarının etkinliğini ölçmek ve reklam içeriğini kişiselleştirmek için de çerezleri kullanabilirler. Harry HR, reklamcıların ve üçüncü taraf sitelerin kullanabileceği çerezlere veya diğer özelliklere erişemez veya bunları kontrol edemez ve bu reklamcıların ve üçüncü taraf web sitelerinin bilgi uygulamaları bu Politika kapsamında değildir. Gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen doğrudan onlarla iletişime geçin. Kullanıcılar ayrıca, Hollanda Dijital Reklamcılık İttifakı üyesi olan üçüncü taraf reklamverenlerden ve reklam ağlarından kişiselleştirilmiş reklamlar almayı genellikle devre dışı bırakabilir. 

Kurabiye ile Seçim
Kullanıcılar, tarayıcılarındaki ayarları etkinleştirerek çerez kullanımını engelleyebilirler. Çoğu tarayıcıdaki "Yardım" özelliği, Kullanıcılara tarayıcılarının yeni çerezleri kabul etmesini nasıl engelleyeceklerini, yeni bir çerez aldıklarında tarayıcının Kullanıcıları nasıl bilgilendireceğini veya çerezleri nasıl tamamen devre dışı bırakacaklarını söyleyecektir. Kullanıcılar onay vermemeyi seçerse veya daha sonra çerezleri engellerse, web sitesinin içeriğinin tamamına veya bir kısmına erişemeyebilirler. Ayrıca Kullanıcılar, tarayıcı eklentileri tarafından kullanılan benzer verileri, eklentinin ayarlarını değiştirerek veya üreticisinin web sitesini ziyaret ederek devre dışı bırakabilir veya silebilir.

Diğer Web Sitelerinin Gizlilik Politikaları
Bu Politika yalnızca Harry HR tarafından bilgilerin kullanımı ve ifşasını ele almaktadır. Web sitesi aracılığıyla erişilebilen diğer web sitelerinin kendi gizlilik politikaları ve veri toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları vardır.

Diğer Kaynaklardan Kişisel Bilgiler
Harry HR, bir web sitesi Kullanıcısı hakkında üçüncü taraflardan ek Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgiler elde edebilir, eğer söz konusu Kullanıcı bu üçüncü taraflara bilgilerini paylaşma izni vermişse.

Paylaşımı Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgiler
Harry HR, Kişisel Bilgileri herhangi bir üçüncü tarafa satmayacak, kiralamayacak veya ticaretini yapmayacaktır. Ancak, Harry HR şunları paylaşabilir Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgiler yasalar tarafından yetkilendirildiğinde ve/veya gerektiğinde veya aşağıdaki şekilde:

Harry HR bünyesinde
Paylaşabiliriz Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgiler Bu Politikada açıklanan amaçlar doğrultusunda Hollanda'da Harry HR bünyesinde (yani bağlı şirketlerimiz ve iştiraklerimiz arasında).

Hizmet Sağlayıcılar
Harry HR, web sitesinin ve Hizmetlerinin performansı veya iyileştirilmesi ile bağlantılı olarak üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgilere erişim izni verebilir. Harry HR, Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgileri üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarından herhangi biriyle paylaşmadan önce, üçüncü tarafın Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini korumak ve yetkisiz erişimi önlemek için makul veri yönetimi uygulamalarını sürdürmesini sağlayacaktır.

Yasaların İzin Verdiği veya Gerektirdiği Şekilde
Harry HR, Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgileri yürürlükteki yasaların veya uygun yasal veya resmi makamların gerektirdiği şekilde ifşa edebilir. Harry HR ayrıca yasal haklarının uygulanması veya korunması ile bağlantılı olarak muhasebecilerine, denetçilerine, temsilcilerine ve avukatlarına da bilgi ifşa edebilir. Harry HR ayrıca, başkalarının ve kendisinin haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak için makul ölçüde gerekli olduğuna inanmak için makul gerekçelere sahip olduğunda, yasalara uygun olarak veya yasalarca yetkilendirildiği şekilde belirli Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgileri yayınlayabilir.
Harry HR'nin herhangi bir Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgi için resmi veya diğer düzenleyici bir talep alması durumunda, Harry HR, bunu yapması yasaklanmadığı sürece, Müşterinin bu tür bir eylemi savunma seçeneğine sahip olması için Müşteriyi derhal bilgilendirecektir. Harry HR, bu tür bir savunmada Müşteri ile makul ölçüde işbirliği yapacaktır.

Ticari İşlem
Harry HR şunları ifşa edebilir Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgiler iş veya varlıkların satışı veya devri, bir birleşme, yeniden düzenleme veya işimizin bazı bölümlerinin finansmanı ile bağlantılı olarak üçüncü bir tarafa. Ancak, işlemin tamamlanması durumunda, Kişisel Bilgiler geçerli veri koruma yasaları tarafından korunmaya devam edecektir. İşlemin tamamlanmaması durumunda, Harry HR diğer tarafın Kişisel Bilgileri kullanmamasını veya ifşa etmemesini talep edecektir. Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgiler her ne şekilde olursa olsun almak ve bu tür Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgiler.

Güvenlik ve Emniyet Programı

Harry HR, Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgileri endüstri güvenlik standartlarıyla tutarlı bir şekilde ve yasalar daha uzun bir saklama süresi gerektirmediği sürece bu Politikada açıklanan amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacak ve işleyecektir.
Harry HR, Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgilerin güvenliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamaya yardımcı olmak ve Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kullanımı riskini azaltmak için teknik, organizasyonel ve idari sistemler, politikalar ve prosedürler uygulamıştır: 

1. Yönettiği Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için tasarlanmış uygun idari, teknik ve fiziksel korumalar ve diğer güvenlik önlemleri
2. Kendi bilgi sistemlerinin, bilgisayar ağlarının veya veri dosyalarının yetkisiz Kullanıcılar, virüsler veya kötü niyetli bilgisayar programları tarafından tehlikeye atılmasını önlemeye yönelik bir güvenlik tasarımı
3. Aktarım halindeki verilerin şifrelenmesi; uygun güvenlik duvarı ve antivirüs yazılımlarının kullanılması; yönettiği Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgilerin olumsuz etkilenmesini önlemek için bu karşı önlemlerin, işletim sistemlerinin ve diğer uygulamaların uygun makul güncel virüs tanımları ve güvenlik yamaları ile muhafaza edilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uygun dahili uygulamalar
4. Erişim kontrollerini izlemek ve veri bütünlüğü ve gizliliğini sağlamak için uygun günlük kaydı ve uyarılar
5. Yalnızca yetkili Kullanıcıların sistemlere ve uygulamalara erişimine izin verilmesi ve yetkili erişimi olan tüm kişilerin 
Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgiler erişim öncesinde işle ilgili gerçek bir bilmesi gereken olmalıdır (birlikte "Güvenlik ve Emniyet Programı").

Çalışanlarımız ve kurum içi eğitim

Harry HR yeterli Eğitim programları çalışanlarının ve onun adına hareket eden diğer kişilerin Güvenlik ve Güvenlik Programından haberdar olmalarını ve bunlara bağlı kalmalarını sağlamak.
Harry HR, yönettiği Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgilerin uygun gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için ilgili çalışanları üzerinde gerekli ve uygun denetimi uygulayacaktır. 

(Veri) Olaylar
Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgileri içeren bir olay olması durumunda Harry HR, Müşteriyi bir veri ihlali, veri kaybı veya Harry HR'nin Güvenlik ve Emniyet Programının başarısızlığı konusunda derhal bilgilendirecektir:

1. Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgilerin (basılı kopya kayıtlar dahil) kaybı, yetkisiz erişimi, ifşası, kullanımı veya ele geçirilmesi ile sonuçlanan veya sonuçlandığından şüphelenilen
2. WHarry HR'nin görüşüne göre, bu durum Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgiler etkilenmiştir ("Veri Olayı").

İlk bildirim özet şeklinde olsa da, geçerli olduğu durumlarda yasal olarak gerekli zaman dilimi içinde Müşteriye kapsamlı bir yazılı bildirim yapılacaktır. Bildirimde Veri Olayının niteliği ve kapsamı (her bir veri unsuru türü dahil olmak üzere) ve Harry HR tarafından gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek düzeltici eylem makul ayrıntılarla özetlenecektir.
Harry HR, gerekli ve tavsiye edilen tüm düzeltici eylemleri derhal gerçekleştirecek ve Veri Olaylarının olumsuz etkilerini azaltmak ve tekrarlanmalarını önlemek için tüm makul çabalarda Müşteri ile işbirliği yapacaktır.

Kullanıcıların yasal hakları

Harry HR'nin Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgileri işlemesi Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (Yönetmelik (AB) 2016/679) tabi olduğu ölçüde, Harry HR Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgileri işlemek için yukarıda açıklanan ve veri koruma menfaatleriniz tarafından geçersiz kılınmayan meşru menfaatlerine dayanır. 

Yürürlükteki yasalara tabi olarak, Kullanıcılar ayrıca aşağıdaki haklara sahiptir: 

1. Harry HR'nin kayıt tutma amaçları veya yasal yükümlülüklere uymak da dahil olmak üzere belirli Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgileri tutması gerekebileceği ölçüde, Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgilere erişim ve bunların düzeltilmesi veya silinmesi
2. Harry HR'nin meşru bir menfaate (veya ilgili bir üçüncü tarafın menfaatine) dayandığı ve Kullanıcının özel durumuyla ilgili olarak Kullanıcının temel hak ve özgürlüklerini etkileyen bir hususun bulunduğu hallerde, Harry HR'nin Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgileri kullanmasını kısıtlamak veya buna itiraz etmek (ancak bazı durumlarda bu, Hizmetleri veya web sitesini artık kullanmamak anlamına gelebilir)
3. Yerel veri koruma yetkilisine şikayette bulunma
4. Kullanıcılar / Müşteriler bu tür hakları kullanmak için bir ücret ödemek zorunda kalmayacaktır, ancak Harry HR makul bir ücret talep edebilir veya talebin asılsız, tekrarlayan veya aşırı olması durumunda uymayı reddedebilir.

Bize ulaşın

Bu Politika veya Harry HR'nin Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgileri ele almasıyla ilgili her türlü soru, açıklama veya şikayet hi@harryhr.com adresine bir e-posta gönderilerek ele alınabilir.

Bir Müşteri (örneğin işveren) adına tarafımızca saklanan veya işlenen Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgilerle ilgili olarak veri koruma haklarını kullanmak isteyen bir Kullanıcı ve/veya Müşteri, sorgusunu veri denetleyicisi olarak söz konusu Müşteriye yöneltmelidir. Harry HR, söz konusu Kullanıcının veri koruma haklarını kullanma talebini alırsa (Hassas Kurumsal ve/veya Kişisel Bilgiye erişim veya düzeltme dahil), Harry HR Kullanıcıyı Müşteriye yönlendirecek ve Müşterinin talebi üzerine, varsa, söz konusu talebe yanıt vermede Müşteriye yardımcı olacaktır.

Gizlilik Politikası Değişikliği
Harry HR, kurallar ve düzenlemeler, yeni teknolojiler, standartlar ve müşteri endişeleri ile güncel kalmak için politika ve prosedürlerini gerektiği şekilde gözden geçirecek ve güncelleyecektir. Bu nedenle bu Politika zaman zaman değişebilir. 

Harry HR, Kullanıcıların gizlilik haklarını önemli ölçüde değiştiren değişiklikler yaparsa, Harry HR e-posta yoluyla veya Hizmetler veya web sitesi aracılığıyla ek bildirim sağlayabilir. Kullanıcılar ve/veya Müşteriler bu Politikanın şartlarını kabul etmezse, tek çareleri web sitelerini ve hizmetlerimizi kullanmayı bırakmaktır.