Harry HR

Frigör din Knowledge-potential

Bygg en intern kunskapsbas som ger dina medarbetare den information och de insikter de behöver för att prestera på topp.

Ingenjörer utbyter kunskap i robotfabriken

Förstå dina medarbetares Knowledge-behov

Upptäck var ditt team behöver stöd eller utbildning med Knowledge Needs Insights. Uppmuntra samarbete och feedback för att förbättra din kunskapsbas. Visualisera användningstrender för att optimera din strategi.

Direkt tillgång till intern Knowledge

Ge medarbetarna omedelbar tillgång till den information de behöver, när de behöver den. Från skrivbordet till smarttelefonen.

Quick Access QR-koder - Kunskap - Harry HR

Gå bortom gränserna

Stärk en global arbetsstyrka: AI-översättningar för sömlös kunskapsdelning mellan olika språk.

Översätt intern kunskapsbas - Kunskap - Harry HR

Knowledge Behov

Identifiera kunskapsluckor och vidta datadrivna beslut om din strategi för kunskapshantering.

Knowledge Effektivitet

Minska antalet supportärenden och telefonsamtal och eliminera behovet av kostsamma och tidskrävande träningsprogram.

Kvalitetskontroll

Avancerad automatiserad kvalitetskontroll garanterar korrekt och aktuell information.

Enkel åtkomst till Knowledge på alla enheter

Transformera Knowledge Discovery med AI-drivna lösningar

Frigör den fulla potentialen i din organisations kunskapsbas med AI-drivna lösningar från Harry HR - Knowledge. Revolutionera hur dina anställda upptäcker och får tillgång till information, effektiviserar arbetsflöden och ökar produktiviteten. Med avancerade AI-algoritmer blir det snabbare och mer intuitivt att hitta relevant kunskap, vilket ger dina medarbetare möjlighet att fatta välgrundade beslut och utmärka sig i sina roller.

Enkel sökning

Inga fler komplicerade termer eller koder, skriv bara och rätt information visas. Hitta den information du behöver direkt, med hjälp av naturligt språk och avancerade sökalgoritmer.

Naturligt förhållningssätt

Knowledge-delning blir ett naturligt och smidigt arbetsflöde. Tillgänglig via olika kanaler, till exempel webbapp, mobilapp och till och med ditt nuvarande intranät.

Personliga rekommendationer

Håll dig uppdaterad med den senaste informationen som är viktig för dig. Få relevanta kunskapsartiklar och förslag baserat på din arbetsprofil, dina intressen och din sökhistorik.

Automatiserade översättningar

I en globaliserad värld är det viktigt att kunna dela med sig av kunskap till medarbetare över hela världen, oavsett vilket språk de talar. Knowledge gör detta möjligt genom att automatiskt översätta kunskapsobjekt till praktiskt taget alla språk.

Utnyttja samarbetet med den sociala plattformen Knowledge

Ge dina medarbetare möjlighet att samarbeta sömlöst med Harry HR - Knowledge:s sociala Knowledge-plattform. Underlätta öppen kommunikationVår plattform underlättar samarbete, idéutbyte och problemlösning bland medarbetarna och främjar en kultur av samarbete och kollektiv intelligens. Med funktioner som medarbetargenererat kunskapsinnehåll och omedelbara återkopplingsslingor underlättar vår plattform teamarbete och innovation, vilket driver organisatorisk framgång.

Social kunskapsbas

Främja samarbete och kunskapsdelning mellan dina medarbetare, så att alla får tillgång till värdefulla insikter och expertis.

Återkoppling av kunskap

Ge medarbetarna möjlighet att bidra till den kontinuerliga förbättringen av kunskapsobjekten genom strukturerade feedback-loopar, vilket förbättrar kvaliteten och relevansen i din kunskapsbas.

Ägarskap i samverkan

Utse "Knowledge Keepers" för att säkerställa att de delade kunskaperna är korrekta och relevanta, och främja en kultur av kollektivt ägande.

Smarta QR-koder

Förenkla tillgången till viktiga kunskapsresurser genom att implementera QR-koder som direkt länkar medarbetarna till relevant information, vilket förbättrar effektiviteten och produktiviteten.

Identifiera Knowledge-gap och medarbetarbehov

Identifiera områden där ytterligare utbildning eller resurser behövs inom din organisation, och se till att Personalutveckling initiativ är anpassade till strategiska mål och individuella tillväxtmöjligheter. Genom att utnyttja datadrivna insikterHarry HR - Knowledge ger HR-personal möjlighet att proaktivt åtgärda kunskapsluckor och förbättra medarbetarnas prestationer.

Knowledge Analysverktyg

Utnyttja användbara insikter för att optimera din organisations strategi för kunskapshantering.

Förbättring av prestanda

Ge medarbetarna riktade resurser för att förbättra deras arbetsprestationer.

Behov av utbildning

Identifiera luckor i medarbetarnas färdigheter och kunskaper för att skräddarsy utbildningsprogram på ett effektivt sätt.

Visualisering av data

Visualisera trender för kunskapsutnyttjande för att skräddarsy utbildningsupplevelser för maximal effekt och engagemang.

Smidig integration med er HR-infrastruktur

Harry HR - Knowledge integreras sömlöst med ledande HR-plattformar som Workday och ADP, vilket säkerställer att varje anställd får snabb kommunikation under hela sin resa, från ombordstigning till offboarding. Utnyttja kraften i uppkoppling för en sammanhängande och engagerande personlig medarbetarupplevelse.

Översikt Funktionaliteter
Harry HR - Kunskap

Upptäck de robusta funktionerna i Harry HR - Knowledge, utformade för att effektivisera kunskapsdelning och främja samarbete i hela din organisation. Från att skapa en omfattande intern kunskapsbas till att utnyttja avancerade sökfunktioner, låsa upp en rad verktyg som är utformade för att förbättra dina anställdas upplevelse och öka produktiviteten.

Social kunskapsbas

Främja samarbete och effektivitet genom att göra det möjligt för anställda att dela insikter och expertis på en centraliserad plattform.

Riktad Knowledge

Skräddarsy information till specifika medarbetargrupper för att säkerställa relevans och effektivitet i kunskapsförmedlingen.

Omnikanal

Få sömlös åtkomst till och bidra till kunskapsbasen från alla enheter och plattformar, vilket förbättrar tillgängligheten och användarupplevelsen.

Knowledge Delning

Underlätta utbytet av idéer och bästa praxis bland de anställda och främja Kontinuerlig inlärning och förbättring.

Varumärkesdesign

Förstärk företagets identitet och kultur genom att anpassa utseendet och känslan i kunskapsbasen.

AI Enkel sökning

Förenkla informationshämtning med AI-drivna sökfunktioner, så att användarna snabbt kan hitta relevanta kunskapsobjekt.

Automatiserade översättningar

Bryt ner språkbarriärer genom att automatiskt översätta kunskapsobjekt till flera språk, vilket främjar global kunskapsdelning.

Handlingsinriktade insikter

Få värdefulla insikter om kunskapsanvändning och användarengagemang, vilket ger möjlighet till datadrivet beslutsfattande och kontinuerlig förbättring.

Kvalitetskontroll

Säkerställa att innehållet i kunskapsbasen är korrekt och relevant genom automatiserade kvalitetskontroller och återkopplingsmekanismer samt upprätthålla en hög standard.

Allmänna frågor

Upptäck viktiga insikter i Harry HR - Knowledge i vår sektion för allmänna frågor. Hitta svar på vanliga frågor, så att du kan förbättra din förståelse och optimera din kunskapsdelning inom din organisation.

Harry HR - Knowledge underlättar strömlinjeformad kunskapsdelning, ger team möjlighet att skapa värdefullt innehåll och ger handlingsbara insikter om kunskapsbehov. Detta bidrar till att förbättra samarbetet, effektiviteten och beslutsfattandet inom din organisation.

Tekniska frågor

Upptäck de tekniska nyanserna av Harry HR - Knowledge i vårt avsnitt med tekniska frågor. Få insikter i systemkrav, säkerhetsprotokoll och integrationsmöjligheter för att förbättra dina kunskaper om vår plattform.

Harry HR - Knowledge är tillgängligt på datorer och mobila enheter. Våra mobilappar finns tillgängliga för både Android- och iOS-enheter via respektive appbutik. Dessutom kan vår webbaserade plattform nås via alla moderna webbläsare, vilket eliminerar behovet av ytterligare programvaruinstallation. Se dock till att ha en stabil internetanslutning för optimal prestanda.

Frågor om fakturering

Upptäck svar på faktureringsrelaterade frågor i vårt avsnitt Faktureringsfrågor. Få insikter om prenumerationsplaner, betalningsmetoder och faktureringscykler för att effektivt hantera ditt Harry HR - Knowledge-konto.

Harry HR erbjuder flera prenumerationsplaner för att tillgodose olika organisatoriska behov, inklusive månads- och årsalternativ med varierande nivåer av funktioner och support. Kontakta oss för mer information och för att begära en personlig offert för din organisation.