Vad händer om du inte investerar i Employee Experience?

Artikeln skrevs på engelska och översattes automatiskt. 
Om du föredrar att läsa artikeln på det skrivna språket kan du ändra språket på webbplatsen.

Employee Experience (EX) är ett brett begrepp som omfattar alla aspekter av en medarbetares resa med ett företag, från anställningsprocessen till avgångsfesten. Det inkluderar allt från den fysiska arbetsmiljön till Företagskultur till möjligheterna till professionell utveckling.

I dagens konkurrensutsatta affärsmiljö har företag som investerar i EX en betydande fördel. Ett positivt EX kan leda till ett antal fördelar, t.ex:

 • Ökad medarbetarengagemang och produktivitet
 • Minskad omsättning
 • Förbättrad kundnöjdhet
 • Ett starkare arbetsgivarvarumärke

Å andra sidan kan företag som inte investerar i EX stå inför ett antal utmaningar, t.ex:

 • Låg moral bland medarbetarna
 • Hög omsättning
 • Dålig kundservice
 • Ett svagt arbetsgivarvarumärke

Kort sagt, att investera i EX är avgörande för alla företag som vill lyckas i dagens ekonomi.

Här är några konkreta exempel på vad som kan hända om ett företag inte investerar i EX:

 • Låg moral bland de anställda. Medarbetare som är missnöjda med sina jobb är mindre benägna att vara engagerade och produktiva. De kan också vara mer benägna att lämna företaget, vilket kan leda till höga kostnader för personalomsättning.
 • Hög omsättning. När anställda lämnar ett företag kostar det företaget pengar att ersätta dem. Det tar också tid att lära upp nya medarbetare, vilket kan störa produktiviteten.
 • Dålig kundservice. Medarbetare som är missnöjda med sina jobb är mindre benägna att ge bra kundservice. Detta kan leda till förlorade kunder och intäkter.
 • Svagt arbetsgivarvarumärke. Ett företag med ett svagt arbetsgivarvarumärke kommer att ha svårt att attrahera och behålla topptalanger. Detta kan göra det svårt att växa verksamheten.

Om du är företagsledare måste du ta EX på allvar. Att investera i EX är en av de bästa sakerna du kan göra för att förbättra ditt företags resultat.

Här är några tips på hur du kan förbättra ditt företags EX:

Genom att följa dessa tips kan du skapa en positiv EX som kommer att gynna ditt företag på många sätt.

Vad händer om du inte investerar i Employee Experience?

Svara på nya generationer
Förbättra upplevelserna för de anställda

Är du intresserad av att förbättra Employee Experiences i din organisation? Kontakta oss eller be om mer information. Vårt mål är att erbjuda fantastiska arbetsupplevelser för alla arbetstagare och vi delar gärna våra perspektiv och erfarenheter med dig.