Den stora utflyttningen av anställda: De fem främsta orsakerna till att arbetstagare byter spår 2023

Artikeln skrevs på engelska och översattes automatiskt. 
Om du föredrar att läsa artikeln på det skrivna språket kan du ändra språket på webbplatsen.

I den snabbt föränderliga arbetsvärlden är de anställda alltmer på resande fot. För personalansvariga är det viktigt att förstå varför anställda slutar för att kunna utveckla effektiva strategier för att behålla personal. Låt oss dyka ner i de fem främsta orsakerna till att anställda byter företag och se hur Harry HR:s lösningar kan hjälpa till.

Strävan efter bättre balans mellan arbete och privatliv

En av de viktigaste förändringarna efter pandemin är önskan om en bättre balans mellan arbete och privatliv. Anställda söker flexibla arbetsformer, t.ex. distansarbete eller hybridmodeller, som gör att de kan kombinera sina personliga och yrkesmässiga åtaganden på ett mer effektivt sätt.

Brist på karriärutveckling

Anställda tenderar att sluta när de känner sig fast i sina roller och har begränsade möjligheter till utveckling eller avancemang. Företagen måste erbjuda tydliga karriärvägar och regelbunden feedback för att hålla de anställda engagerade och motiverade.

Otillräcklig ersättning

Pengar är inte allt, men de är ändå en viktig faktor. Företag som inte kan erbjuda konkurrenskraftiga löner eller förmåner kan få se sin talangpool krympa.

Önskan om en mer positiv arbetsplatskultur

Arbetsplatskulturen spelar en avgörande roll för nöjda medarbetare. De som främjar delaktighet, respekt och en känsla av mening tenderar att behålla medarbetarna längre.

Behov av mer utmanande arbete

Medarbetarna längtar efter meningsfullt och utmanande arbete. Att erbjuda möjligheter till kontinuerligt lärande och kompetensutveckling kan bidra till att hålla dem kvar i företaget.

Lyckligtvis erbjuder Harry HR en uppsättning innovativa HR-lösningar som tar upp dessa frågor. Våra verktyg ger HR-personalpersonal möjlighet att skapa en blomstrande och engagerande arbetsmiljö, från att skapa flexibla arbetsregler till att underlätta kontinuerligt lärande.

Kom ihåg att behålla de bästa talangerna handlar mindre om att undvika personalomsättning och mer om att skapa en arbetsplats där de anställda vill stanna kvar. Håll dig i framkant med Harry HR.

Den stora utflyttningen av anställda: De fem främsta orsakerna till att arbetstagare byter spår 2023

Svara på nya generationer
Förbättra upplevelserna för de anställda

Är du intresserad av att förbättra Employee Experiences i din organisation? Kontakta oss eller be om mer information. Vårt mål är att erbjuda fantastiska arbetsupplevelser för alla arbetstagare och vi delar gärna våra perspektiv och erfarenheter med dig.