Skapa evenemanget "Introduktion av en ny anställd".

Införandet av en kommunikationshändelse för nya medarbetare i Harry HR-plattformen gör det möjligt att automatiskt skicka ut ett personligt e-postmeddelande under preboardingfasen och att meddela att en ny teammedlem har tillträtt via den sociala väggen.

Genom att växla evenemanget till aktivt kan du ställa in det personliga e-postmeddelandet genom att fylla i fälten. Använd det här e-postmeddelandet som en möjlighet att positivt välkomna undertecknandet av kontraktet för din nya anställde. Vårt råd är att använda ett inspirerande ämne som, Bara några veckor till din första arbetsdag!

Du kan också skapa ett inlägg på den sociala väggen som publiceras två veckor före den nya teammedlemmens första arbetsdag. Om det finns en social vägggrupp för det team där den nya medarbetaren börjar arbeta publiceras det sociala vägginlägget i teamgruppen. Om så inte är fallet publiceras inlägget i avdelningsgruppen eller, om det inte heller finns någon sådan grupp, i gruppen Alla anställda.

Nu vet alla kollegor om sin nya kollega på förhand.

Både e-postmeddelandet och inlägget på den sociala väggen kommer att skickas ut och publiceras två veckor innan den nya medarbetaren börjar som en del av din förberedelseprocess.

Skapa evenemanget "Introduktion av en ny anställd".
Hur bedömer du denna artikel?