Att tända Employee Experience: Ledarskapets inflytande (del 4 av 5)

Artikeln skrevs på engelska och översattes automatiskt. 
Om du föredrar att läsa artikeln på det skrivna språket kan du ändra språket på webbplatsen.

När vi gör framsteg i vår resa för att förbättra Employee Experience (EX) fokuserar vi på en annan viktig faktor: Ledarskap.

Ledarskapets roll i utformningen av Employee Experience

Ledare på alla nivåer spelar en viktig roll för att forma medarbetarnas upplevelse. Deras handlingar, beslut och kommunikationsstil kan i hög grad påverka hur de anställda uppfattar sin arbetsmiljö.

Kännetecken hos inflytelserika ledare

Så vad är det som gör att en ledare har inflytande för att skapa ett positivt EX? För det första visar de empati. Empatiska ledare förstår och värdesätter sina medarbetares perspektiv. De erkänner sina teammedlemmar som individer med unika erfarenheter och ambitioner.

För det andra, inflytelserika ledare kommunicerar effektivt. De formulerar tydligt sin vision, sina förväntningar och sin feedback. De är också utmärkta lyssnare och visar ett genuint intresse för de anställdas idéer och problem.

Slutligen föregår de med gott exempel. Deras handlingar stämmer överens med deras ord och de upprätthåller organisationens värderingar i sitt beteende. Denna konsekvens skapar förtroende och sätter en positiv ton för hela organisationen.

Ledarskapsåtgärder som förbättrar Employee Experience

Ledare kan vidta specifika åtgärder för att förbättra EX. För det första att ge meningsfull feedback och erkännande kan gå långt. Regelbundet erkänna och uppskatta de anställdas insatser. ökar moralen och engagemanget.

För det andra bör ledarna ge sina team mer makt. Detta innebär att de anställda får ansvar, att de får självständighet och att de får stöd för sin yrkesmässiga utveckling.

Slutligen bör ledarna främja en kultur av öppenhet. Att vara öppen med organisationens mål, utmaningar och framgångar gör att de anställda känner sig uppskattade och delaktiga.

I nästa och sista delen av vår serie ska vi utforska hur tekniken kan användas för att förbättra Employee Experience. Håll ögonen öppna!


Användbara Resources och länkar - Ledarskap Employee Experience

"Ledarskapets betydelse för medarbetarnas engagemang" av Gallup - Länk

Gallups undersökningar visar hur effektivt ledarskap påverkar medarbetarengagemang.

"5 Ways Leaders Rock Employee Recognition" av Forbes - Länk

I den här artikeln från Forbes finns praktiska tips för ledare som vill uppmärksamma sina anställda på ett effektivt sätt.

Att tända Employee Experience: Ledarskapets inflytande (del 4 av 5)

Svara på nya generationer
Förbättra upplevelserna för de anställda

Är du intresserad av att förbättra Employee Experiences i din organisation? Kontakta oss eller be om mer information. Vårt mål är att erbjuda fantastiska arbetsupplevelser för alla arbetstagare och vi delar gärna våra perspektiv och erfarenheter med dig.