Harry HR

HR-trender

Nya Employee Experience-studier visar att Employee Experience är viktigare än någonsin

Employee Experience-illustration, trendigt på artstation

In today's competitive business environment, companies are increasingly realizing that the employee experience is just as important as the product or service they offer. A positive employee experience can lead to increased employee satisfaction, engagement, and retention, which in turn can lead to improved business performance.

Sammanfattning av de senaste Employee Experience-studierna

En nyligen genomförd studie av Society for Human Resource Management (SHRM) visade att 70% av medarbetarna är villiga att lämna sina jobb för att få en bättre medarbetarupplevelse. Studien visade också att företag med en stark medarbetarupplevelse har en 21% högre vinstmarginal än de med en svag medarbetarupplevelse.

En annan studie, gjord av Gallup Organization, visade att engagerade medarbetare är 21% mer produktiva än oengagerade medarbetare. Engagerade medarbetare är också mer benägna att stanna kvar på företaget, vilket kan spara pengar på rekryterings- och utbildningskostnader.

Slutsats Nya Employee Experience-studier

Bevisen är tydliga: medarbetarnas erfarenheter och engagemang är viktiga faktorer som kan påverka företagets resultat. Företag som fokuserar på att skapa en positiv medarbetarupplevelse kommer med större sannolikhet att locka till sig och behålla topptalanger, förbättra produktiviteten och öka vinsten.

Hur man förbättrar Employee Experience och engagemang

Det finns många saker som företag kan göra för att förbättra medarbetarnas upplevelse och engagemang. Några av de viktigaste är följande:

  • Ge medarbetarna en tydlig känsla av syfte och riktning
  • Skapa en kultur av förtroende och respekt
  • Erbjuda möjligheter till lärande och utveckling
  • Erbjuda konkurrenskraftig ersättning och förmåner
  • Balansera arbete och privatliv
  • Erkänna och belöna medarbetarnas bidrag

Genom att vidta dessa åtgärder kan företag skapa en positiv medarbetarupplevelse som leder till ökad medarbetarnöjdhet, engagemang och retention.

Dela detta :

Relaterade inlägg