Harry HR

HR-trender

Employee Experience-trender 2023

Medarbetarupplevelsen (EX) är summan av alla interaktioner som en anställd har med sin arbetsgivare, från det ögonblick då han eller hon ansöker om ett jobb till den dag då han eller hon slutar. Den omfattar allt från introduktionsprocessen till arbetsmiljön och företagskulturen.

År 2023 kommer medarbetarnas upplevelse att vara viktigare än någonsin. The Great Resignation har visat att anställda är mer villiga att lämna sina jobb om de inte är nöjda med sin upplevelse. Detta innebär att arbetsgivare måste fokusera på att skapa en positiv EX om de vill locka till sig och behålla topptalanger.

Här är några av de viktigaste trenderna för medarbetarupplevelsen 2023:

Flexibilitet och Employee Experience år 2023

De anställda vill ha mer flexibilitet i sina arbetsförhållanden. Detta inkluderar möjligheten att arbeta hemifrån, bestämma sina egna arbetstider och ta pauser när de behöver det.

Välbefinnande och psykisk hälsa

Anställda är alltmer bekymrade över sin hälsa och sitt välbefinnande. Arbetsgivare kan visa sina anställda att de bryr sig om dem genom att erbjuda friskvårdsprogram, t.ex. gym på plats, hälsosamma matalternativ och stöd för psykisk hälsa.

Mångfald och integration

Medarbetarna vill arbeta på en mångsidig och inkluderande arbetsplats. Detta innebär att skapa en kultur där alla känner sig välkomna och respekterade, oavsett ras, kön, sexuell läggning eller andra personliga egenskaper.

Learning och utveckling

Medarbetarna vill kunna lära sig och utvecklas i sin karriär. Arbetsgivarna kan hjälpa sina anställda att göra detta genom att ge dem tillgång till utbildning och utvecklingsmöjligheter.

Ersättning och förmåner

De anställda vill ha rättvis ersättning och tillgång till bra förmåner. Detta inkluderar sjukförsäkring, pensionsplaner och betald ledighet.

Genom att fokusera på dessa trender kan arbetsgivarna skapa en positiv EX som lockar till sig och behåller de bästa talangerna.

Förutom dessa trender finns det några andra saker som arbetsgivare kan göra för att förbättra sina anställdas upplevelse år 2023. Dessa inkluderar:

  • Lyssna på de anställda. Ett av de bästa sätten att förbättra upplevelsen för de anställda är att lyssna på vad de anställda har att säga. Detta kan göras genom undersökningar, fokusgrupper och enskilda samtal.
  • Att vara öppen. Medarbetarna vill känna att de är en del av teamet och att de har en röst i beslutsfattandet. Arbetsgivare kan visa sina anställda att de är öppna genom att kommunicera öppet och ärligt med dem.
  • Erkänna och belöna anställda. Anställda vill bli erkända och belönade för deras hårda arbete. Arbetsgivaren kan göra detta genom att ge de anställda offentligt beröm, ge dem bonusar och erbjuda dem möjligheter till avancemang.

Genom att vidta dessa åtgärder kan arbetsgivaren skapa en positiv upplevelse för de anställda som gynnar både de anställda och företaget.

Dela detta :

Relaterade inlägg