Harry HR

HR-trender

Den stora utflyttningen av anställda: De fem främsta orsakerna till att arbetstagare byter spår 2023

In the rapidly evolving world of work, employees are increasingly on the move. For HR professionals, understanding why employees leave is crucial for developing effective retention strategies. Let's dive into the top five reasons employees are switching companies and see how Harry HR's solutions can help.

Strävan efter bättre balans mellan arbete och privatliv

En av de viktigaste förändringarna efter pandemin är önskan om en bättre balans mellan arbete och privatliv. Anställda söker flexibla arbetsformer, t.ex. distansarbete eller hybridmodeller, som gör att de kan kombinera sina personliga och yrkesmässiga åtaganden på ett mer effektivt sätt.

Brist på karriärutveckling

Anställda tenderar att sluta när de känner sig fast i sina roller och har begränsade möjligheter till utveckling eller avancemang. Företagen måste erbjuda tydliga karriärvägar och regelbunden feedback för att hålla de anställda engagerade och motiverade.

Otillräcklig ersättning

While money isn't everything, it's still an essential factor. Companies that fail to offer competitive salaries or benefits may find their talent pool shrinking.

Önskan om en mer positiv arbetsplatskultur

Arbetsplatskulturen spelar en stor roll för de anställdas tillfredsställelse. De företag som främjar delaktighet, respekt och en känsla av målmedvetenhet tenderar att behålla sina anställda längre.

Behov av mer utmanande arbete

Medarbetarna längtar efter meningsfullt och utmanande arbete. Att erbjuda möjligheter till kontinuerligt lärande och kompetensutveckling kan bidra till att hålla dem kvar i företaget.

Lyckligtvis erbjuder Harry HR en uppsättning innovativa HR-lösningar som tar upp dessa frågor. Våra verktyg ger HR-personalpersonal möjlighet att skapa en blomstrande och engagerande arbetsmiljö, från att skapa flexibla arbetsregler till att underlätta kontinuerligt lärande.

Kom ihåg att behålla de bästa talangerna handlar mindre om att undvika personalomsättning och mer om att skapa en arbetsplats där de anställda vill stanna kvar. Håll dig i framkant med Harry HR.

Dela detta :

Relaterade inlägg