Harry HR

Medarbetaranalys och insikter

Att avslöja kraften i medarbetarnas personas

illustration av personas för anställda, trend på artstation

In today's competitive business landscape, organizations are increasingly recognizing the importance of employee experience in attracting and retaining top talent. To create a remarkable employee experience, Företagen måste förstå sin personal på en djupare nivå.. Ett effektivt sätt att uppnå detta är att använda personas för anställda. I den här artikeln kommer vi att utforska de viktigaste delarna av att bygga upp personas för anställda och hur de kan användas för att förbättra upplevelsen för de anställda.

Vad är personas för anställda?

Personas för anställda är fiktiva representationer av organisationens olika personalgrupper. De går längre än grundläggande demografiska uppgifter och går in på de psykografiska aspekterna, t.ex. motivation, behov, utmaningar och ambitioner hos olika grupper av anställda. Precis som kundpersonas hjälper personalpersonas HR-team att få empati och insikt i de anställdas unika perspektiv.

Nyckelelement för att bygga upp personas för anställda

 1. Forskning och datainsamling
  För att skapa korrekta och meningsfulla personas för anställda måste HR-personalpersonal inleda en omfattande forskningsresa. Detta innebär att samla in kvalitativa och kvantitativa data från olika källor, inklusive undersökningar, intervjuer, fokusgrupper och plattformar för medarbetarfeedback. Genom att analysera dessa data framträder mönster och gemensamma drag, vilket gör det möjligt att identifiera olika medarbetarsegment.
 2. Identifiering av segmenteringskriterier
  Segmenteringskriterier gör det möjligt för HR-grupper att kategorisera anställda i meningsfulla grupper. Dessa kriterier kan omfatta faktorer som arbetsuppgifter, avdelningar, geografiska platser, generationer eller till och med psykografiska attribut som kommunikationspreferenser och arbetsstil. De valda kriterierna bör överensstämma med organisationens mål och möjliggöra skräddarsydda strategier för att möta de specifika behoven hos varje segment.
 3. Skapa personprofiler
  När segmenteringskriterierna har fastställts är det dags att skapa detaljerade personprofiler. Varje persona bör ha ett namn, ett foto och en berättelse som speglar personens egenskaper, motiv, mål, problem och förväntningar. Den här informationen gör personerna mer mänskliga och gör dem relaterbara för HR-team, chefer och ledare.
 4. Validera och förfina personas
  Personas för anställda är inte statiska enheter; de kräver kontinuerlig förfining och validering. HR-grupper bör söka feedback från anställda, chefer och andra intressenter för att säkerställa att personas är korrekta och relevanta. Det är viktigt att regelbundet se över och uppdatera personas utifrån nya insikter och nya behov hos medarbetarna.

Användning av personas för att förbättra Employee Experience

 1. Skräddarsy kommunikation och engagemang
  Med hjälp av personas för anställda kan HR-teamen utveckla riktad kommunikation och strategier för engagemang. Genom att förstå kommunikationspreferenser och motivationer hos olika medarbetarsegment kan organisationer skapa budskap och initiativ som ger resonans med varje persona och som främjar en känsla av kontakt och engagemang.
 2. Personalisering Learning och utveckling
  Medarbetarpersonas hjälper till att utformning av personligt anpassat lärande och utvecklingsprogram. Genom att identifiera färdigheter, intressen och karriärmöjligheter för olika medarbetarsegment kan HR-avdelningen skapa utbildningsmoduler och utvecklingsmöjligheter som är anpassade till individuella behov, vilket ökar medarbetarnas tillfredsställelse och professionella utveckling.
 3. Utforma meningsfulla belöningar och erkännanden
  Personliga personas hjälper HR-team skräddarsy program för belöningar och erkännande för att passa olika delar av arbetskraften. Genom att förstå vad som motiverar varje persona kan organisationer utforma belöningssystem som är i linje med deras preferenser, vilket ökar moralen, produktiviteten och den totala nöjdheten hos de anställda.
 4. Utformning av arbetsplatspolicy och praxis på arbetsplatsen
  Medarbetarpersonas ger värdefulla insikter om de unika utmaningarna och kraven hos olika medarbetarsegment. Denna information kan vägleda utvecklingen av inkluderande arbetsplatspolicyer, flexibla arbetsformer och initiativ som tar hänsyn till specifika personas behov. Genom att tillgodose dessa krav främjar organisationer följande en mer stödjande och engagerande arbetsmiljö.

Gratis mall för att skapa personas för anställda

Att skapa personas för anställda är ett strategiskt tillvägagångssätt för att förstå och förbättra medarbetarnas upplevelse. Genom att investera tid och kraft i att skapa exakta och detaljerade personas kan organisationer få värdefulla insikter om sin mångsidiga personalstyrka och anpassa initiativ, policyer och rutiner därefter. Medarbetarpersonas fungerar som vägledande verktyg och hjälper HR-team att skapa en inkluderande, engagerande och tillfredsställande arbetsmiljö som ger genklang.
  Dela detta :

  Relaterade inlägg