Harry HR

Lägga till nya team till dina avdelningar

Din organisationsstruktur bör också vara väl presenterad i Harry HR-plattformen. Harry HR ser organisationer som en uppsättning avdelningar eller platser med ett eller flera team i dem.

Om du vill lägga till ett nytt team på en av dina avdelningar eller platser navigerar du till Organisation i avsnittet Användarhantering i Harry HR Dashboard.

Öppna den avdelning eller plats som du vill lägga till ett nytt team på. Tryck nu på knappen Lägg till team under alla befintliga team inom den specifika avdelningen. När du lägger in ett nytt team kan du välja en eller flera av dina anställda som du vill utse som teamledare.

Om du arbetar med användarimport i Harry HR-plattformen skapas alla nya importerade team automatiskt. Tänk på att teamcheferna kan se alla tillhörande uppgifter om sitt team från Harry HR Dashboard. I ett exempel innebär detta att teamcheferna kan se resultatet av SatisQuestions för sina team.

Lägga till nya team till dina avdelningar
Hur skulle du betygsätta denna artikel?