Harry HR

Lägga till nya avdelningar i din organisation

Din organisationsstruktur bör också vara väl presenterad i Harry HR-plattformen. Harry HR ser organisationer som en uppsättning avdelningar eller platser med ett eller flera team i dem.

Om du vill lägga till en ny avdelning eller plats i din organisation går du till Organisation i avsnittet Användarhantering i Harry HR Dashboard.

Till höger i översikten hittar du knappen Lägg till avdelning. När du lägger in en ny avdelning kan du välja en eller flera av dina anställda som du vill utse som avdelningsansvarig.

Om du arbetar med användarimport i Harry HR-plattformen skapas alla nya importerade avdelningar automatiskt. Tänk på att avdelningsansvariga kan få tillgång till all tillhörande data för sin avdelning från Harry HR Dashboard. Det innebär till exempel att de kan se resultatet av SatisQuestions för hela avdelningen och alla team inom den.

Lägga till nya avdelningar i din organisation
Hur skulle du betygsätta denna artikel?