Harry HR

Aktivera eller inaktivera SatisQuestions

Om du vill avaktivera eller aktivera en eller flera SatisQuestions från din pågående medarbetarundersökning går du först till SatisQuestions Overview i Harry HR Dashboard.

Efter varje rad i översikten finns en växel för att aktivera eller inaktivera en pelare, en underpelare eller en specifik SatisQuetion.

Om du saknar en SatisQuetion i översikten kan du kontrollera om du har kryssat för att visa inaktiva frågor högst upp i översikten. Som standard visas inte inaktiva element i översikterna. Om du aktiverar denna funktion visas alla inaktiva element också.

Inaktivering av en pelare, en underpelare eller en specifik SatisQuestion har omedelbar verkan. Dessa frågor kommer inte längre att visas för alla dina anställda eller målgruppsanställda anställda.

Aktivera eller inaktivera SatisQuestions
How would you rate this article?