Vikten av att utforma en ordentlig Onboarding Journey

Artikeln skrevs på engelska och översattes automatiskt. 
Om du föredrar att läsa artikeln på det skrivna språket kan du ändra språket på webbplatsen.

En ordentlig introduktionsresa är en kritisk aspekt av den anställdas upplevelse. Studier har faktiskt visat att en strukturerad introduktionsprocess kan öka antalet nyanställda med så mycket som 82%. Genom att ge nya medarbetare de verktyg, resurser och det stöd de behöver för att lyckas kan organisationer ge dem förutsättningar för långsiktig framgång.

Goda onboarding-resor är avgörande för en positiv Employee Experiences

En väl utformad introduktionsresa bör innehålla både praktiska och kulturella inslag. Från pappersarbete och orienteringssessioner till mentorprogram och sociala evenemang, bör introduktionsprocessen anpassas till varje enskild anställds specifika behov och mål.

Nyckelkomponenter för en framgångsrik onboarding-resa

Vilka är de viktigaste komponenterna i en lyckad onboarding-resa? Här är några saker att tänka på:

  1. Tydliga förväntningar: Från första dagen bör nyanställda ha en tydlig förståelse för vad som förväntas av dem. Detta omfattar deras arbetsuppgifter, resultatmått och annan relevant information.
  2. Löpande återkoppling: Regelbunden feedback är viktigt för att hjälpa nyanställda att anpassa sig till sina nya roller och ansvarsområden. Cheferna bör planera in regelbundna möten för att ge feedback och svara på eventuella frågor.
  3. Stödjande kultur: En stödjande och välkomnande kultur är avgörande för att behålla medarbetarna. Uppmuntra teammedlemmarna att välkomna nyanställda och ge möjligheter till socialisering och teambuilding.

Genom att ta sig tid att utforma en omfattande introduktionsresa kan organisationer ge sina anställda förutsättningar för långsiktig framgång. Fördelarna med en ordentlig onboardingresa är tydliga, från att öka andelen anställda som behåller sin anställning till att förbättra den allmänna arbetstillfredsställelsen.

Vikten av att utforma en ordentlig Onboarding Journey

Svara på nya generationer
Förbättra upplevelserna för de anställda

Är du intresserad av att förbättra Employee Experiences i din organisation? Kontakta oss eller be om mer information. Vårt mål är att erbjuda fantastiska arbetsupplevelser för alla arbetstagare och vi delar gärna våra perspektiv och erfarenheter med dig.