Platforma za izkušnje zaposlenih brez presenečenj

🔮 KRISTALNO ČISTA
Verjamemo, da so naše dejavnosti lahko trajnostne le, če zagotovimo ustrezen in dostojen izdelek, vključno s priloženimi pogoji.

🔐 VAŠA VARNOST NAM JE POMEMBNA
Prenašamo veliko občutljivih podatkov. Zato delamo samo po evropskih postopkih GDPR in ISO 27001.

Pogoji uporabe storitev

Ti pogoji uporabe storitev ("Splošni pogoji") urejajo uporabo spletnega mesta in/ali platforme Harry HR, ki jo zagotavlja družba ITeaal Beheer B.V. ("Harry HR"), ter naročnino nanjo. Z dostopom do spletnega mesta in/ali platforme Harry HR ali s podpisom ali sprejetjem te pogodbe s strani strank se strinjate s Splošnimi pogoji v svojem imenu kot uporabnik in/ali, odvisno od primera, v imenu organizacije, ki jo zastopate ("stranka"), razen če imate s podjetjem Harry HR sklenjeno nadomestno pisno pogodbo.

1. OPREDELITVE POJMOV IN RAZLAGA

Naslednji izrazi z veliko začetnico imajo spodaj navedeni pomen:

 1. "Aktivni uporabnik" pomeni uporabnika, ki je bil povabljen, da se pridruži platformi Harry HR, ki je registriran na platformi Harry HR in katerega registracije ni deaktivirala stranka ali Harry HR po navodilih stranke;
 2. "Povezano podjetje" pomeni (a) vsak subjekt, ki neposredno ali posredno obvladuje pogodbenico, ga obvladuje ali je pod skupnim nadzorom z njo. Za namene sklicevanja na katero koli povezano podjetje po tej pogodbi "nadzor" (vključno z izrazoma "nadzor" in "pod skupnim nadzorom") pomeni: (i) lastništvo več kot 50% lastniškega ali upravičenega deleža takega podjetja ali pravico do glasovanja ali imenovanja večine članov upravnega odbora ali drugega upravnega organa takega podjetja; ali (ii) moč, da neposredno ali posredno vodi ali povzroči vodenje in politiko takega podjetja na kakršen koli način, bodisi prek lastništva vrednostnih papirjev z glasovalno pravico, s pogodbo ali kako drugače;
 3. "Podatki stranke" pomenijo kakršno koli vsebino, ki lahko vključuje osebne podatke uporabnikov, ki jo stranka ali uporabniki predložijo ali prenesejo družbi Harry HR v povezavi s storitvami, vključno s prilagojenimi vprašanji, ki jih pripravijo uporabniki, odgovori na ankete, odgovori na ankete, slikami in komentarji;
 4. "Osebni podatki stranke" pomenijo vse osebne podatke, ki jih vsebujejo podatki stranke;
 5. "Datum začetka veljavnosti" pomeni (i) za uporabnika prvi datum, ko je uporabnik dostopal do spletnega mesta ali platforme Harry HR; ali (ii) za stranko zadnji datum, ko sta obe stranki podpisali splošne pogoje, ali datum, ko je stranka sprejela splošne pogoje, odvisno od primera;
 6. "Platforma Harry HR" pomeni orodja in platformo za vključevanje na delovnem mestu, ki jih družba Harry HR trži pod imenom "Harry HR" in do katerih dostopa stranka ali uporabniki;
 7. "Pogodbenici" pomenita (i) Harry HR in stranko ali (ii) Harry HR in uporabnika, odvisno od primera;
 8. "Osebni podatki" imajo pomen, določen v zakonih o zasebnosti;
 9. "Zakonodaja o zasebnosti" pomeni vso veljavno zakonodajo o varstvu podatkov in zasebnosti, predpise in smernice, ki urejajo varstvo osebnih podatkov;
 10. "Pravilnik o zasebnosti" pomeni Harryjev HR pravilnik o zasebnosti, ki je na voljo na spletni strani https://harryhr.com/privacy.
 11. "Občutljivi osebni podatki" imajo pomen, določen v zakonih o zasebnosti, in lahko vključujejo raso, etnično pripadnost, narodnost, versko pripadnost, spolno usmerjenost ali telesno ali duševno invalidnost;
 12. "Pogodbeni zaposleni stranke" pomeni katerega koli uporabnika, ki ga stranka povabi k oddaji odgovorov na ankete, odgovorov na ankete, komentarjev, povratnih informacij in predlogov prek platforme Harry HR, vključno s katerim koli zaposlenim stranke;
 13. "Obdobje" ima pomen, določen v oddelku 8.1 (Obdobje);
 14. "Uporabnik" pomeni, odvisno od primera, katerega koli uporabnika spletnega mesta ali posameznika, ki mu stranka omogoči dostop do platforme Harry HR, vključno s skrbniki računov, vodjo podjetja, vodjo skupine in katerim koli pogodbenim(-i) zaposlenim(-i) stranke; in
 15. "Spletno mesto" pomeni javno spletno mesto, ki je na voljo na naslovu https://HarryHR.com/, in sestrska spletna mesta, ki jih zagotavlja Harry HR (vključno s https://harryhr.com/how-to ).
 16. Izraz "vključno" ni omejujoč in pomeni "vključno z, brez omejitev.

2. DOSTOP IN UPORABA SPLETNEGA MESTA ALI PLATFORME HARRY HR

 1. Spletna stran. Uporabniki lahko dostopajo do spletnega mesta in ga uporabljajo v skladu s splošnimi pogoji. Harry HR lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni vsebino, lastnosti in funkcije spletnega mesta. Družba Harry HR lahko po lastni presoji kadar koli začasno ali trajno omeji ali prekine dostop do spletnega mesta, vključno z izvajanjem nadgradenj in vzdrževanja spletnega mesta.
 2. Storitve. V času trajanja (kot je opredeljeno v poglavju 8.1 (Trajanje)) Harry HR stranki ter njenim uporabnikom in povezanim osebam podeli pravico do dostopa in uporabe platforme Harry HR ter vseh povezanih storitev v skladu s splošnimi pogoji ("storitve").
 3. Spremembe storitev. Harry HR ponuja storitve v skladu z opisom na svojem spletnem mestu in s tem povezano dokumentacijo. Družba Harry HR lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni vsebino, lastnosti in funkcije platforme Harry HR. Družba Harry HR bo stranko predhodno obvestila, če pride do spremembe platforme Harry HR, ki povzroči splošno bistveno zmanjšanje namena platforme Harry HR. Če pride do takšnega bistvenega zmanjšanja in je stranka bistveno prizadeta pri uporabi platforme Harry HR, lahko prekine svojo naročnino v skladu z oddelkom 8.2(ii).
 4. Začasna prekinitev storitev. Družba Harry HR lahko po lastni presoji občasno začasno omeji ali prekine izvajanje Storitev, vključno z izvajanjem nadgradenj in vzdrževanjem platforme Harry HR. Stranka si lahko kadar koli ogleda statusno stran podjetja Harry HR (https://harryhr.statuspage.io), kjer je pred načrtovanim vzdrževanjem, ki bi lahko vplivalo na razpoložljivost platforme Harry HR, podano razumno obvestilo.
 5. Nesprejemljiva uporaba. Stranka in uporabniki ne smejo, ne smejo poskušati in ne smejo dovoliti tretjim osebam, da: (i) delijo nejavnih funkcij ali vsebine spletnega mesta ali platforme Harry HR s tretjimi osebami; (ii) kopirati, podvajati, izvajati povratnega inženiringa, dekompilirati, dekodirati, dešifrirati, razstavljati, snemati, spreminjati, izboljševati, modificirati, združevati, prilagajati, prevajati, ustvarjati izpeljank ali kako drugače reproducirati katerega koli dela spletnega mesta ali platforme Harry HR (zaradi jasnosti: stranka in uporabniki ne smejo dostopati do spletnega mesta ali platforme Harry HR, da bi ustvarili izdelek ali storitev, konkurenčno storitvi, ali da bi ustvarili izdelek z uporabo idej, značilnosti, funkcij ali grafike, ki so podobne tistim na spletnem mestu ali v platformi Harry HR); (iii) pošiljanje virusov, črvov, časovnih bomb, trojanskih konjev ali drugih škodljivih ali zlonamernih kod, datotek, skript, agentov ali programov; (iv) poskus nepooblaščenega dostopa do spletnega mesta ali platforme Harry HR ali prekinitev celovitosti ali delovanja spletnega mesta ali platforme Harry HR; ali (v) uporaba spletnega mesta ali platforme Harry HR na način, ki preobremenjuje ali ogroža celovitost, delovanje ali razpoložljivost spletnega mesta ali platforme Harry HR. Poleg tega se spletišče ali platforma Harry HR ne sme uporabljati za zbiranje, upravljanje ali obdelavo občutljivih osebnih podatkov in podjetje Harry HR ne bo imelo nobene odgovornosti, ki bi lahko nastala zaradi uporabe spletišča ali platforme Harry HR s strani stranke ali uporabnikov za zbiranje ali obdelavo občutljivih osebnih podatkov. Zlasti kategorije atributov uporabnikov, ki jih ustvari skrbnik računa stranke, ne smejo biti ustvarjene tako, da bi lahko povzročile vnos Občutljivih osebnih podatkov. Stranka je odgovorna, da uporabnike obvesti, da se občutljivi osebni podatki ne smejo vnašati v platformo Harry HR. V primeru suma kršitve tega poglavja lahko družba Harry HR brez predhodnega obvestila začasno prekine dostop stranke in uporabnikov do spletnega mesta ali storitev, poleg drugih pravnih sredstev, ki jih ima družba Harry HR na voljo. DRUŽBA HARRY HR NE PREVZEMA NOBENE ODGOVORNOSTI ZA NESPREJEMLJIVO UPORABO PLATFORME HARRY HR.
 6. Varnost in dostop do računa. Stranka in uporabniki sprejmejo vse razumne ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do platforme Harry HR, vključno z zaščito svojih gesel in drugih prijavnih podatkov. Stranka je odgovorna za vse dejavnosti, ki se izvajajo v njenem računu (razen za dejavnosti, za katere je neposredno odgovoren Harry HR in se ne izvajajo v skladu z navodili stranke), ne glede na to, ali je stranka to dejavnost odobrila ali ne. Stranka ali uporabniki morajo takoj obvestiti družbo Harry HR, če ugotovijo nepooblaščen dostop do svojega računa ali njegovo uporabo.
 7. Sistemi za stranke. Stranka je odgovorna za vzdrževanje in posodabljanje vseh operacijskih sistemov, internetnih brskalnikov, protivirusne programske opreme ali druge programske opreme, ki jo njeni uporabniki uporabljajo za dostop do storitev in njihovo uporabo. Storitve morda ne bodo delovale pravilno, če strankini operacijski sistemi, internetni brskalniki in protivirusna programska oprema niso posodobljeni.
 8. Nesprejemljivo vedenje uporabnikov. Da bi zagotovili varno in produktivno uporabo platforme Harry HR, uporabniki ne smejo, stranka pa mora poskrbeti, da uporabniki nimajo neprimernega vedenja, vključno z (i) poskusi razkritja identitete uporabnika; (ii) izdajanjem za katero koli drugo osebo ali subjekt; (iii) uporabo storitev za pošiljanje neželene pošte ali drugih nezaželenih sporočil v nasprotju z veljavnimi zakoni; ali (iv) omogočanje predložitve kakršnih koli podatkov stranke ali uporaba podatkov stranke na način, ki je nezakonit, škodljiv, grozeč, žaljiv, nasilen, nadlegovalen, žaljiv, obrekljiv, vulgaren, nespodoben, žaljiv, nespodoben, ponižujoč, sovražen, neetičen ali kako drugače neprimeren, vključno na podlagi rase, narodnosti, nacionalnega porekla, verske pripadnosti, spolne usmerjenosti, spola, spolne identitete ali telesne ali duševne invalidnosti. Stranka in uporabniki razumejo, da so z uporabo storitev lahko izpostavljeni podatkom strank, ki jih posredujejo uporabniki in so v nasprotju s tem razdelkom, in Harry HR v nobenem primeru ne bo na kakršen koli način odgovoren za takšne podatke strank. Družba Harry HR ima pravico, da po lastni presoji odstrani vse podatke strank, ki kršijo splošne pogoje, in razkrije identiteto uporabnika stranki ali kateremu koli organu, če to zahteva zakon, če tak uporabnik posreduje podatke strank v nasprotju s tem razdelkom. STRANKA IN UPORABNIKI MORAJO SPOŠTOVATI PRAVICO POGODBENEGA(-IH) USLUŽBENCA(-OV) STRANKE, DA OSTANEJO ANONIMNI. Stranka je odgovorna za spremljanje in nadzor vseh dejavnosti, ki jih uporabniki izvajajo v platformi Harry HR. Družba Harry HR ni dolžna pregledovati, kako Uporabniki uporabljajo platformo Harry HR, vključno s tem, kako pogodbeni uslužbenec(-i) stranke odgovarja(-jo) na ankete in vprašalnike ter zagotavlja(-jo) povratne informacije in komentarje. DRUŽBA HARRY HR NE PREVZEMA NOBENE ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI NESPREJEMLJIVO RAVNANJE UPORABNIKOV.
 9. Odškodnina s strani stranke ali uporabnika. Stranka ali uporabnik mora braniti, povrniti škodo in zavarovati podjetje Harry HR ter njegove uradnike, direktorje, delničarje, matične družbe, hčerinske družbe, zastopnike, naslednike in pooblaščence pred obveznostmi, škodo in stroški, vključno z vsemi nastalimi obrestmi, ter razumnimi pravnimi stroški, ki izhajajo iz zahtevkov tretjih oseb ali so povezani z njimi v povezavi z (i) vsebino ali naravo podatkov stranke, vključno s podatki stranke v nasprotju z oddelki 2 in 3.5 (Nesprejemljiva uporaba) ali 2.8 (Nesprejemljivo ravnanje uporabnikov); (ii) kršitvijo jamstev v oddelku 2.10 (Skladnost z zakoni) in oddelku 4.1 (Podatki stranke); (iii) domnevno ali dejansko uporabo, zlorabo, neustrezno uporabo ali neuporabo spletnega mesta ali storitev s strani stranke ali uporabnika, vključno s kršitvijo oddelkov 2.5 (Nesprejemljiva uporaba) ali 2.8 (Nesprejemljivo ravnanje uporabnikov). Harry HR mora stranko ali uporabnika nemudoma pisno obvestiti o vsakem takem zahtevku, tožbi ali postopku in stranki ali uporabniku omogočiti pravico, da prevzame izključno obrambo in nadzor, ter sodelovati z vsemi razumnimi zahtevami, ki stranki ali uporabniku pomagajo pri obrambi in reševanju take zadeve. Stranka ali uporabnik ne sme skleniti poravnave ali skleniti kompromisa v zvezi s takšnim zahtevkom, tožbo ali postopkom brez predhodnega pisnega soglasja družbe Harry HR, pri čemer takšno soglasje ne sme biti nerazumno zavrnjeno, če (a) to povzroči odgovornost ali priznanje odgovornosti družbe Harry HR; (b) poravnava ne vključuje popolnega odpusta odgovornosti za družbo Harry HR; ali (c) poravnava vključuje druge pogoje kot popoln odpust odgovornosti za družbo Harry HR in plačilo denarja.
 10. Skladnost z zakoni. Pogodbenici pri zagotavljanju ali uporabi storitev upoštevata vse veljavne zakone, vključno z zakoni o zasebnosti in veljavnimi protikorupcijskimi zakoni. Stranka je tudi odgovorna, da od svojih uporabnikov pridobi vsa soglasja, ki jih zahtevajo veljavni zakoni, ali da ima legitimen interes, da lahko stranka uporablja storitve, in da družbi Harry HR omogoči zagotavljanje storitev v skladu s splošnimi pogoji.
 11. Skladnost s strani uporabnikov. Stranka mora zagotoviti, da njeni uporabniki pri uporabi ali dostopu do platforme Harry HR spoštujejo vse veljavne zakone, vključno z zakoni o zasebnosti, ter da za te uporabnike veljajo Splošni pogoji in da jih spoštujejo.

3. PRISTOJBINE ZA STORITVE PLATFORME HARRY HR IN ZARAČUNAVANJE

 1. Pristojbine za storitve. Kot nadomestilo za storitve mora stranka podjetju Harry HR plačati pristojbine, ki veljajo za izbrani naročniški načrt, kot je določeno na spletni strani ali v ponudbi, ki jo pisno zagotovi podjetje Harry HR, ki je lahko mesečna, letna ali večletna ("pristojbine za storitve"). Pristojbine za storitve se določijo glede na število aktivnih uporabnikov. Pristojbine za storitve, ki veljajo za mesečno naročnino, se zaračunajo mesečno in so plačljive na datum računa. Pristojbine za storitve, ki veljajo za letno naročnino, se zaračunajo letno na začetku letnega obdobja in so plačljive v tridesetih (30) dneh od datuma računa. Storitvene pristojbine za večletno naročnino se zaračunajo na začetku naročniškega obdobja in so plačljive v tridesetih (30) dneh od datuma izstavitve računa.
 2. Obnovitev. Pri mesečnih naročninah se naročnikova naročnina samodejno podaljša prvi dan po izteku naročniškega meseca ("datum podaljšanja") za dodatno enomesečno naročniško obdobje, razen če naročnik pred datumom podaljšanja prekliče naročnino v skladu z oddelkom 8.2(i) (Prenehanje). Če ima naročnik letno ali večletno naročniško obdobje, mora Harry HR poslati obvestilo o podaljšanju vsaj trideset (30) dni pred datumom izteka letnega ali večletnega naročniškega obdobja. Stranka lahko podaljša naročnino za isto naročniško obdobje pred iztekom obdobja, sicer splošni pogoji prenehajo veljati v skladu z oddelkom 8.1 (Obdobje veljavnosti). Stroški storitev, ki veljajo za vsako tako podaljšanje, so standardni stroški storitev družbe Harry HR, kot so navedeni na spletnem mestu v času podaljšanja.
 3. Sprememba števila aktivnih uporabnikov. Pristojbine za storitve se določijo glede na število aktivnih uporabnikov. Če želi stranka povečati število uporabnikov, ki so pooblaščeni za dostop do platforme Harry HR in njeno uporabo, lahko to stori na naslednji način:
  1. Letna ali večletna naročnina. Stranka z letno ali večletno naročnino lahko kadar koli poveča število pooblaščenih aktivnih uporabnikov v razdelku "obračunavanje" na platformi Harry HR. Morebitne dodatne pristojbine za storitve, povezane s takšnim povečanjem števila pooblaščenih aktivnih uporabnikov, se sorazmerno porazdelijo na preostalo obdobje naročnikovega trenutnega naročniškega obdobja in se zaračunajo na naročnikov račun ter zapadejo v plačilo ob izvedbi takšnega povečanja števila pooblaščenih aktivnih uporabnikov.
  2. Mesečna naročnina. Stranka z mesečno naročnino lahko kadar koli poveča število pooblaščenih aktivnih uporabnikov, ne da bi ji bilo treba plačati dodatne pristojbine za storitve, povezane s takšnim povečanjem števila pooblaščenih aktivnih uporabnikov, za preostalo obdobje veljavne naročnine. Število pooblaščenih plačljivih uporabnikov za podaljšano naročnino je enako številu pooblaščenih uporabnikov na zadnji dan takrat veljavnega iztekajočega se obdobja naročnine.
 4. Prilagoditev števila aktivnih uporabnikov ob podaljšanju. Ob podaljšanju naročniškega obdobja se pristojbine za storitve določijo na naslednji način:
  1. Letna ali večletna naročnina. Če naročnik pred datumom podaljšanja ne odredi drugače, je za vsako podaljšanje letne ali večletne naročnine število pooblaščenih plačanih aktivnih uporabnikov v podaljšani naročnini enako višjemu izmed (i) pooblaščenih plačanih aktivnih uporabnikov v trenutnem naročniškem obdobju in (ii) dejanskega števila uporabnikov, ki uporabljajo platformo Harry HR v trenutnem naročniškem obdobju. Če število aktivnih uporabnikov preseže število pooblaščenih aktivnih uporabnikov v letnem obdobju, je družba Harry HR upravičena do plačila vseh dodatnih pristojbin za storitve, povezanih s takimi dodatnimi aktivnimi uporabniki, sorazmerno s preostankom naročniškega obdobja. V takem primeru Harry HR obvesti stranko pred izstavitvijo računa za ustrezne pristojbine za storitve.
  2. Mesečna naročnina. Število pooblaščenih plačanih uporabnikov za obnovljeno naročnino je enako številu pooblaščenih uporabnikov na zadnji dan iztekajočega se naročniškega obdobja.
 5. Vračil ni. Razen če ni izrecno drugače določeno v tej pogodbi, plačila niso vračljiva in ni vračil ali dobropisov za delno uporabljena obdobja ali število uporabnikov.
 6. Nadomestila za zamujene storitve. Harry HR ima pravico, da brez predhodnega obvestila prekine izvajanje storitev, če stranka zamudi plačilo zaračunanih pristojbin za storitve. Storitve se obnovijo v enem (1) delovnem dnevu po plačilu.
 7. Brezplačni preizkus ali naročnina Freemium. Če se stranka registrira za brezplačno poskusno obdobje ali naročnino na brezplačne storitve, bo Harry HR dal stranki na voljo takšne storitve na podlagi brezplačnega poskusnega obdobja ali naročnine na brezplačne storitve brezplačno do zgodnejšega od naslednjih datumov: (i) konca brezplačnega poskusnega obdobja, ki velja za stranko; (ii) datuma začetka plačljive naročnine, ki jo je stranka kupila za takšne storitve; ali (iii) prenehanja poskusnega obdobja ali naročnine na brezplačne storitve kadar koli s strani Harry HR ali stranke po njeni lastni presoji.
 8. Tretja oseba, ki obdeluje plačila. Harry HR si pridržuje pravico, da za vse obračunavanje in prejemanje plačil po tej pogodbi uporabi tretjega obdelovalca plačil, ki je skladen s PCI-DSS. Stranka s tem pooblašča družbo Harry HR, da posreduje podatke o plačilu, ki lahko vključujejo osebne podatke, takemu tretjemu obdelovalcu plačil, vključno z namenom posodobitve strankinega načina plačila.
 9. Davki. Če ni navedeno drugače, pristojbine za storitve ne vključujejo nobenih davkov, dajatev, carin ali podobnih državnih dajatev, vključno z davki na dodano vrednost, prometnimi davki, davki na uporabo ali davčnimi odtegljaji, ki jih lahko odmeri katera koli lokalna, državna, pokrajinska ali tuja jurisdikcija (skupaj "davki"). Stranka je odgovorna za plačilo davkov, razen tistih, ki jih je mogoče odmeriti Harry HR na podlagi njenega dohodka. Družba Harry HR bo stranki izstavila račun za takšne davke, če je to zakonsko obvezana storiti, stranka pa bo plačala takšne davke, če ji bo izstavljen račun.

4. PODATKI

 1. Podatki o strankah. Stranka ali uporabnik izjavlja in jamči, da ima v lasti ali je pridobil vse potrebne pravice, lastništvo in delež ter pridobil vsa potrebna soglasja za prenos podatkov stranke v zvezi s splošnimi pogoji in da podatki stranke ne kršijo pravic intelektualne lastnine tretjih oseb ter se uporabljajo v skladu z vsemi delovnimi zakoni, ki veljajo za stranko. Stranka ali uporabnik podeljuje podjetju Harry HR svetovno, neizključno, trajno in brezplačno pravico do dostopa, uporabe, obdelave, kopiranja, distribucije, izvajanja, izvoza in prikaza podatkov stranke le v obsegu, ki ga dovoljuje zakon, in kolikor je razumno potrebno (i) za zagotavljanje, vzdrževanje in izboljšanje storitev; (ii) za preprečevanje ali reševanje težav s storitvami, varnostjo, podporo ali tehničnih težav; ali (iii) za ustvarjanje anonimiziranih in zbirnih podatkov, ki niso povezani z določeno stranko, ki ne predstavljajo podatkov stranke in so v lasti družbe Harry HR, vključno za uporabo v namene primerjalne analize in trženja v skladu s Pravilnikom o zasebnosti ali kot drugače izrecno pisno dovoli stranka ali kot zahteva zakon. Ta pravica velja za anomizirane podatke in vse preostale varnostne kopije podatkov o strankah, ki so bile izdelane v običajnem poteku poslovanja, tudi po prenehanju veljavnosti splošnih pogojev.
 2. Podatki strank, za katere veljata anonimnost in zaupnost. Odgovori na ankete, odgovori na ankete, komentarji, povratne informacije in predlogi, ki jih posredujejo pogodbeni uslužbenci stranke, so anonimni in zaupni, razen če pogodbeni uslužbenci stranke v okviru platforme Harry HR izberejo odstranitev anonimnosti in zaupnosti v zvezi s takšno vsebino. Vse podatke o strankah, za katere pogodbeni uslužbenci strank niso izbrali odstranitve anonimnosti in zaupnosti, Harry HR ohrani kot zaupne in jih ne deli s stranko. Če podjetje Harry HR prejme zahtevo pogodbenega(-ih) zaposlenega(-ih) stranke, da izbriše svoj komentar, ki lahko vsebuje osebne podatke, ali zahtevo uporabnika, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval stranki in ki jih obdeluje podjetje Harry HR, stranka s tem pooblasti podjetje Harry HR, da izpolni to zahtevo.
 3. Zaščita podatkov o strankah. Harry HR hrani in obdeluje podatke strank v skladu s Politiko zasebnosti in Dodatkom o obdelavi podatkov, kjer je to primerno. Družba Harry HR je uvedla tehnične, organizacijske in upravne sisteme, politike in postopke ter druge ukrepe, podrobno opisane v Politiki zasebnosti, ki pomagajo zagotavljati varnost, celovitost, razpoložljivost in zaupnost podatkov strank ter zmanjšujejo tveganje nepooblaščenega dostopa do podatkov strank ali njihove uporabe. Kljub temu gostovanje podatkov na spletu vključuje tveganja nepooblaščenega razkritja, izgube ali izpostavljenosti, zato stranka pri dostopu do platforme Harry HR in njeni uporabi prevzema takšna tveganja, razen v primeru hude malomarnosti ali nezakonitega ravnanja družbe Harry HR.

Telemetrični podatki s spletnega mesta in platforme Harry HR

 1. Telemetrični podatki. V obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, telemetrični podatki, povezani s tem, kako uporabniki dostopajo do spletnega mesta in platforme Harry HR ter ju uporabljajo (vključno z lastnostmi in funkcijami spletnega mesta in platforme Harry HR, ki jih uporabljajo uporabniki, podatki o sledenju kupov in s tem povezana poročila), ter anonimizirani ali agregirani podatki, pridobljeni iz takih telemetričnih podatkov, ne predstavljajo podatkov strank in so v lasti družbe Harry HR.

Osebni podatki

 1. Osebni podatki. Pri uporabi storitev in/ali ob dostopu do spletnega mesta, vključno z naročanjem na novice družbe Harry HR, prenosom vsebine s spletnega mesta ali uporabo klepetalnega robota na spletnem mestu, lahko stranka in/ali uporabnik posreduje družbi Harry HR, ta pa lahko zbira, dostopa ali obdeluje osebne podatke, po potrebi vključno s podatki stranke, ki vsebujejo osebne podatke. Družba Harry HR zbira, dostopa ali obdeluje vse Osebne podatke v skladu s Politiko zasebnosti. Stranka in/ali uporabnik soglaša s prenosom, obdelavo in shranjevanjem Osebnih podatkov v skladu s Splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti ter Dodatkom o obdelavi podatkov, kjer je to primerno.

Zaupne informacije

 1. Zaupne informacije. "Zaupne informacije" pomenijo vse nejavne, zaupne ali občutljive informacije, vključno s podatki o strankah, ki jih pogodbenica ali v njenem imenu ("pogodbenica, ki razkriva") razkrije drugi pogodbenici ("pogodbenica, ki prejme"), in izključujejo vse informacije, ki so:
  1. ob upoštevanju veljavnih zakonov o zasebnosti, javno dostopen ali pozneje postane javno dostopen, razen zaradi kršitve Splošnih pogojev;
  2. kot je razvidno iz dokumentarnih in pristojnih dokazov: (a) so bili stranki prejemnici ali njenim zaposlenim, zastopnikom ali predstavnikom znani pred takim razkritjem ali (b) jih je stranka prejemnica ali njeni zaposleni, zastopniki ali predstavniki neodvisno razvili po takem razkritju brez uporabe zaupnih informacij; ali
  3. kot je razvidno iz dokumentarnih in pristojnih dokazov, ki jih je pogodbenica prejemnica ali njeni zaposleni, agenti ali predstavniki pozneje zakonito pridobili od tretje osebe brez obveznosti zaupnosti, pod pogojem, da takšen vir po vednosti pogodbenice prejemnice ne krši njenih obveznosti nerazkrivanja do pogodbenice razkrivajoče.
 2. Uporaba ali razkritje zaupnih informacij. Pogodbenica prejemnica lahko uporablja ali razkrije zaupne informacije samo za uveljavljanje svojih pravic in izpolnjevanje svojih obveznosti v skladu s Splošnimi pogoji. Pogodbenica prejemnica mora v zvezi z zaupnimi informacijami ravnati z enako stopnjo skrbnosti in zaščite, kot ravna z lastnimi zaupnimi informacijami, v vsakem primeru pa mora ravnati vsaj s skrbnostjo dobrega gospodarja. Prejemna stranka ne sme neposredno ali posredno razkriti, kopirati, distribuirati, ponovno objaviti ali dovoliti, da bi tretja oseba imela dostop do zaupnih informacij, razen da lahko družba Harry HR razkrije zaupne informacije svojim tretjim ponudnikom storitev v zvezi z izvajanjem ali izboljšanjem storitev; v tem primeru bo družba Harry HR zagotovila, da tretja oseba vzdržuje razumne podatkovne prakse za ohranjanje zaupnosti in varnosti zaupnih informacij ter preprečevanje nepooblaščenega dostopa. Ne glede na zgoraj navedeno lahko prejemna stranka razkrije Zaupne informacije, če to zahteva veljavna zakonodaja ali ustrezni pravni ali vladni organi. Pogodbenica prejemnica mora pogodbenico razkrivajočo stranko nemudoma obvestiti o vsaki taki pravni ali vladni zahtevi in razumno sodelovati s pogodbenico razkrivajočo stranko pri vseh prizadevanjih za pridobitev zaščitne odredbe ali kako drugače izpodbijati tako zahtevano razkritje na stroške pogodbenice razkrivajoče stranke. Določbe tega oddelka nadomeščajo vse predhodne sporazume o nerazkrivanju med pogodbenicama in takšni sporazumi nimajo več nobene veljave ali učinka.
 3. Vrnitev zaupnih informacij. Po prenehanju ali izteku Splošnih pogojev in na zahtevo stranke druga stranka drugi vrne vse zaupne informacije; vendar lahko vsaka stranka obdrži kopije zaupnih informacij druge stranke izključno za arhiviranje, revizijo, obnovo po nesreči, pravne in/ali regulativne namene, pod pogojem, da stranka, ki obdrži zaupne informacije, teh ne bo uporabila za noben drug namen.
 4. Preživetje obveznosti zaupnosti. V skladu z veljavnimi zakoni zgornje obveznosti vsake pogodbenice v zvezi z zaupnimi informacijami ostanejo veljavne tudi po prenehanju ali izteku Splošnih pogojev in veljajo še tri (3) leta po prenehanju ali izteku obdobja, razen če veljavni zakoni zahtevajo, da se zaupne informacije hranijo dlje časa.

Dodatne pravice

 1. Za stranke lahko veljajo dodatni pogoji v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679). Takšni pogoji so na voljo v Dodatku o obdelavi podatkov, ki je na voljo na spletni strani https://HarryHR.com/gdpr-and-data-safety/ in je s tem vključen s sklicevanjem ter je del Splošnih pogojev, kolikor je to primerno. V primeru kakršnega koli nasprotja ali neskladja med Dodatkom o obdelavi podatkov in Splošnimi pogoji prevlada Dodatek o obdelavi podatkov.

5. GARANCIJE IN IZJAVE družbe HARRY HR

 1. Harry HR izjavlja in jamči, da: (i) platforma Harry HR ne krši pravic intelektualne lastnine tretjih oseb in ne predstavlja zlorabe ali prilastitve poslovne skrivnosti; (ii) pod pogojem, da stranka pravilno uporablja, njena uporaba platforme Harry HR ne krši pravic intelektualne lastnine tretjih oseb; in (iii) ima pravico, da stranki odobri dostop in uporabo platforme Harry HR.
 2. Odpovedi odgovornosti v zvezi z garancijo. HARRY HR NE JAMČI, DA BO SPLETNA STRAN ALI PLATFORMA HARRY HR NEPREKINJENA, PRAVOČASNA, BREZ NAPAK, BREZ NAPAK, VIRUSOV ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH SESTAVIN ALI DA NE BO PREDMET NEPOOBLAŠČENE UPORABE ALI RAZKRITJA. STRANKA SE STRINJA, DA STA SPLETNO MESTO IN PLATFORMA HARRY HR ZAGOTOVLJENA "TAKŠNA, KAKRŠNA STA" IN "NA VOLJO", Z VSEMI MOREBITNIMI NAPAKAMI IN POMANJKLJIVOSTMI. DRUŽBA HARRY HR NE DAJE NOBENIH IZRECNIH ALI IMPLICITNIH ZAGOTOVIL, VKLJUČNO S KAKRŠNIMI KOLI IMPLICITNIMI JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. INFORMACIJ, KI JIH USTVARIJO TRETJE OSEBE IN DO KATERIH JE MOGOČE DOSTOPATI NA SPLETNEM MESTU ALI PLATFORMI HARRY HR, HARRY HR NE POTRJUJE IN JIH MORDA NI PREGLEDALA TER ZANJE ODGOVARJA TRETJA OSEBA. DRUŽBA HARRY HR NE NADZORUJE PODATKOV STRANK IN NE JAMČI ZA TOČNOST, CELOVITOST ALI KAKOVOST TAKIH PODATKOV STRANK IN VSEH INFORMACIJ, PRIDOBLJENIH PREK SPLETNEGA MESTA ALI PLATFORME HARRY HR. STRANKA JE IZKLJUČNO ODGOVORNA ZA OCENO TOČNOSTI, ZANESLJIVOSTI, POPOLNOSTI IN UPORABNOSTI PODATKOV STRANKE IN VSEH INFORMACIJ, PRIDOBLJENIH Z UPORABO SPLETNEGA MESTA ALI PLATFORME HARRY HR, TER ZA SPREJEMANJE IN IZVAJANJE ODLOČITEV NA PODLAGI TAKŠNIH INFORMACIJ IN OBRAVNAVANJE VSEH POVEZANIH POSLEDIC. HARRY HR NE PREVZEMA NOBENE ODGOVORNOSTI ZA TAKŠNE INFORMACIJE, KI JIH STRANKA OBRAVNAVA PREK SPLETNEGA MESTA ALI PLATFORME HARRY HR.
 3. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
 4. Kapaciteta v dolarjih. RAZEN V PRIMERU GOLJUFIJE, TELESNE POŠKODBE ALI SMRTI ALI NAMERNE ALI HUDE KRIVDE ENE OD STRANK, ZA ODŠKODNINO ZA KRŠITEV INTELEKTUALNE LASTNINE IZ POGLAVJA 7.2 (ODŠKODNINA) ALI ZA ODŠKODNINSKE OBVEZNOSTI STRANKE IZ POGLAVJA 2.9 (ODŠKODNINA S STRANI STRANKE ALI UPORABNIKA), V NOBENEM PRIMERU SKUPNA KUMULATIVNA ODGOVORNOST KATERE KOLI STRANKE ZA DOKAZANO NEPOSREDNO ŠKODO, KI IZHAJA IZ SPLOŠNIH POGOJEV ALI JE Z NJIMI POVEZANA, NE SME PRESEGATI SKUPNEGA ZNESKA, KI GA JE STRANKA PLAČALA IN MORA PLAČATI PO TEH POGOJIH V 12 MESECIH PRED ZADNJIM DOGODKOM, ZARADI KATEREGA JE NASTALA ODGOVORNOST, ALI STO DOLARJEV V PRIMERU UPORABNIKA. OBSTOJ VEČ KOT ENEGA ZAHTEVKA NE POVEČUJE ALI PODALJŠUJE TE OMEJITVE. STRANKE RAZUMEJO, DA JE BISTVENI NAMEN TEGA POGLAVJA PORAZDELITI TVEGANJA PO TEJ POGODBI MED STRANKAMI IN OMEJITI MOREBITNO ODGOVORNOST GLEDE NA PRISTOJBINE ZA STORITVE, KI BI BILE BISTVENO VIŠJE, ČE BI HARRY HR PREVZEL KAKRŠNO KOLI DRUGO ODGOVORNOST, RAZEN KOT JE DOLOČENO V TEM POGLAVJU. DRUŽBA HARRY HR SE JE PRI ODLOČANJU O ZAGOTAVLJANJU PRAVIC DO DOSTOPA DO SPLETNEGA MESTA ALI STORITEV IN NJIHOVE UPORABE ZANAŠALA NA TE OMEJITVE.
 5. V NOBENEM PRIMERU STRANKA NI ODGOVORNA DRUGI STRANKI ZA IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKOV, DOBREGA IMENA, POSLOVANJA ALI PODATKOV ALI KAKRŠNO KOLI POSLEDIČNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI KAZENSKO ŠKODO, KI IZHAJA IZ SPLOŠNIH POGOJEV ALI JE Z NJIMI POVEZANA, NE GLEDE NA VZROK, BODISI NA PODLAGI POGODBE, CIVILNEGA DELIKTA ALI KATERE KOLI DRUGE TEORIJE ODGOVORNOSTI IN NE GLEDE NA TO, ALI JE BILA STRANKA OPOZORJENA NA MOŽNOST TAKŠNE ŠKODE, RAZEN V PRIMERU NAMERNE ALI HUDE KRIVDE STRANKE. ZGORNJE IZKLJUČITVE NE VELJAJO, ČE JE TO PREPOVEDANO Z VELJAVNO ZAKONODAJO.
 6. Če stranka najame svetovalca za izvajanje storitev v zvezi z izvajanjem in uporabo platforme Harry HR, družba Harry HR ne nosi nobene odgovornosti v zvezi s takšnimi storitvami.
 7. INTELEKTUALNA LASTNINA IN POVRATNE INFORMACIJE
 8. Pravice niso podeljene. Harry HR ohrani vse pravice, naslove in interese v zvezi s spletnim mestom in platformo Harry HR ter vsebino, do katere stranka dostopa prek spletnega mesta in platforme Harry HR, razen podatkov stranke. Splošni pogoji stranki ne podeljujejo nobenih pravic intelektualne lastnine v zvezi s spletnim mestom ali platformo Harry HR ali logotipi in drugimi blagovnimi znamkami družbe Harry HR. Stranka ali uporabniki ne smejo odstraniti, spremeniti ali zakriti nobenih obvestil o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah ali drugih lastniških pravicah, ki se pojavljajo na spletnem mestu ali platformi Harry HR.
 9. Družba Harry HR bo stranko in njene uradnike, direktorje, delničarje, matične družbe, hčerinske družbe, zastopnike, naslednike in pooblaščence branila, jim povrnila škodo in jih obvarovala pred vsemi izgubami zaradi zahtevkov tretjih oseb, vendar pod pogojem, da družba Harry HR ni odgovorna, če izgube zaradi zahtevkov tretjih oseb proti stranki izhajajo iz (i) vsebine ali narave podatkov stranke; (ii) katerega koli izdelka, ki ni izdelek družbe Harry HR; ali (iii) katere koli spremembe, kombinacije ali razvoja platforme Harry HR, ki ga ne izvaja družba Harry HR. Stranka mora družbo Harry HR nemudoma pisno obvestiti o kakršnem koli postopku, ki ga je mogoče zavarovati s terjatvijo tretje osebe, in družbi Harry HR omogočiti, da prevzame izključno obrambo in nadzor ter sodeluje z vsemi razumnimi zahtevami, ki družbi Harry HR pomagajo pri obrambi in reševanju takšne zadeve. Družba Harry HR ne sme skleniti poravnave ali skleniti kompromisa v postopku, ki ga je mogoče obravnavati kot odškodninski zahtevek tretje osebe in katerega posledica je odgovornost ali priznanje odgovornosti s strani stranke, brez predhodnega pisnega soglasja stranke, pri čemer takšno soglasje ne sme biti neutemeljeno zavrnjeno. Družba Harry HR ne sme skleniti poravnave ali skleniti kompromisa v nobenem postopku, ki ga je mogoče obravnavati kot odškodninski zahtevek tretje osebe, brez predhodnega pisnega soglasja stranke, pri čemer takšno soglasje ne sme biti nerazumno zavrnjeno, če (a) to povzroči odgovornost ali priznanje odgovornosti s strani stranke; (b) poravnava ne vključuje popolnega odpusta odgovornosti za odškodninsko upravičene stranke; ali (c) poravnava vključuje druge pogoje kot popoln odpust odgovornosti za odškodninsko upravičene stranke in izplačilo denarja. V tem oddelku se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:
  1. "Postopek, ki ga je mogoče povrniti zaradi zahtevka tretje osebe" pomeni vsak sodni, upravni ali arbitražni postopek, tožbo, zahtevek, preiskavo ali postopek, sprožen proti stranki zaradi zahtevka tretje osebe, da programska oprema, ki se uporablja v platformi Harry HR, krši pravice intelektualne lastnine te tretje osebe; in
  2. "Izgube iz zahtevkov tretjih oseb" pomeni vsak znesek, ki je pravnomočno prisojen ali plačan v okviru poravnave v katerem koli postopku, ki ga je mogoče povrniti v primeru zahtevka tretje osebe.
 10. Vse povratne informacije ali predloge, ki jih stranka ali uporabniki pošljejo ali delijo s podjetjem Harry HR ali s platformo Harry HR ali spletnim mestom za izboljšanje platforme Harry HR ali spletnega mesta, lahko podjetje Harry HR izvede na kakršen koli način, vključno s prihodnjimi izboljšavami in spremembami spletnega mesta ali platforme Harry HR. V takem primeru stranka in uporabniki podelijo podjetju Harry HR neomejeno, svetovno, nepreklicno, trajno, podlicenčno, prenosljivo, v celoti plačano in brezplačno pravico do uporabe vseh takšnih povratnih informacij ali predlogov za kakršen koli namen brez obveznosti ali nadomestila za stranko, uporabnike ali katero koli tretjo osebo. Poleg tega lahko družba Harry HR ponovno uporabi vse splošno znanje, izkušnje, know-how, dela in tehnologije, vključno z idejami, koncepti, procesi in tehnikami, ki so povezani s storitvami ali so bili pridobljeni med njihovim izvajanjem.
 11. TRAJANJE IN PRENEHANJE
 12. Splošni pogoji začnejo veljati na datum začetka veljavnosti in (i) za stranko, dokler ne potečejo vsi pogoji naročnine na platformo Harry HR, vključno z vsemi podaljšanji, ali dokler jih katera koli od strank ali obe stranki ne prekineta v skladu z oddelkom 8.2 (Prekinitev); ali (ii) za uporabnika, dokler dostopa do spletnega mesta ali platforme Harry HR ("obdobje").Za namene splošnih pogojev se obdobje naročnine izteče, če se ne podaljša v skladu z oddelkom 3.2 (Podaljšanje).
 13. Splošni pogoji se lahko prekinejo:
  1. Stranka lahko kadar koli prekliče storitve prek svojega računa na platformi Harry HR ali pri predstavniku stranke Harry HR;
  2. pogodbenici kadar koli, če druga pogodbenica bistveno krši katero koli svojo obveznost v skladu s Splošnimi pogoji. Če je bistveno kršitev mogoče odpraviti, se lahko Splošni pogoji prekinejo le, če takšna kršitev ni odpravljena v 15 dneh po tem, ko pogodbenica obvesti drugo pogodbenico o kršitvi. Zaradi jasnosti se za bistveno kršitev Splošnih pogojev šteje vsaka kršitev poglavja 2.5 (Nesprejemljiva uporaba) in 2.8 (Nesprejemljivo ravnanje uporabnikov) s strani stranke;
  3. Harry HR, če stranka ne plača nobenega plačila pristojbin za storitve v 15 dneh po tem, ko je Harry HR obvestil stranko, da so ti zneski zapadli; ali
  4. s strani družbe Harry HR zaradi priročnosti z najmanj 30-dnevnim pisnim obvestilom za mesečno naročnino ali z najmanj 90-dnevnim pisnim obvestilom za letno ali večletno naročnino.
 14. Provizija za predčasno prekinitev pogodbe - prekinitev iz koristoljubnosti. Če stranka enostransko odpove to pogodbo iz koristoljubnosti pred iztekom obdobja in ni vnaprej plačala vseh pristojbin za storitve, ki jih je treba plačati po tej pogodbi, mora kot pogodbeno odškodnino plačati pristojbino za odpoved v višini preostalih pristojbin za storitve po tej pogodbi, ki jih stranka še ni plačala ("pristojbina za predčasno odpoved"). Pogodbenici določata, da zgoraj opisana pristojbina za prekinitev pogodbe ni kazen, temveč razumno merilo odškodnine, ki temelji na pričakovanju pogodbenic glede narave izgub, ki lahko nastanejo zaradi takšne prekinitve pogodbe.
 15. Brez povračila v primeru prekinitve. Oddelek 3.3 (Brez povračil) se uporablja ne glede na vzrok prekinitve. Če pa je stranka odpovedala Splošne pogoje v skladu z oddelkom 8.2(ii) ali če je podjetje Harry HR odpovedalo Splošne pogoje v skladu z oddelkom 8.2(iv), podjetje Harry HR povrne vse vnaprej plačane pristojbine za storitve, sorazmerno za preostanek neizkoriščenega obdobja. STRANKA SE IZRECNO ODPOVEDUJE UPORABI ČLENOV 2125 DO 2129 CIVILNEGA ZAKONIKA QUEBECA.
 16. Vse pravice in obveznosti pogodbenic, ki so po svoji naravi razumno namenjene temu, da ostanejo veljavne tudi po prenehanju ali izteku Splošnih pogojev, ostanejo veljavne tudi po prenehanju ali izteku Splošnih pogojev, vključno s poglavji 2.5 (Nesprejemljiva uporaba), 2.8 (Nesprejemljivo ravnanje uporabnikov), 2.8 (Nesprejemljivo ravnanje uporabnikov) in 2.9 (Nesprejemljivo ravnanje uporabnikov).9 (Odškodninska odgovornost stranke), 4.7 (Uporaba ali razkritje zaupnih informacij), 5.2 (Odpovedi od jamstva), 6 (Omejitev odgovornosti), 7 (Intelektualna lastnina in povratne informacije), 8 (Obdobje in prenehanje) in 9 (Splošno) ostanejo v veljavi tudi po prenehanju Splošnih pogojev.

6. SPLOŠNO

 1. Stranka podjetju Harry HR podeljuje pravico, da ime in logotip podjetja stranke uporabi kot referenco za trženjske ali promocijske namene, vključno na svoji spletni strani ali blogu ter v drugih javnih ali zasebnih komunikacijah z obstoječimi ali potencialnimi strankami podjetja Harry HR. Če želi stranka kadar koli omejiti to pravico, mora o tem obvestiti podjetje Harry HR na naslednji elektronski naslov: hi@harryhr.com. Stranka obdrži vse pravice, naslove in interese v zvezi s takšnim imenom in logotipom podjetja.
 2. Pristojno pravo in kraj. Splošni pogoji se urejajo, razlagajo in izvršujejo izključno v skladu z zakoni, ki se uporabljajo na Nizozemskem, brez sklicevanja na: (i) kolizije zakonov, ki bi za pravice ali dolžnosti strank uporabljale materialno pravo druge jurisdikcije; (ii) Konvencijo Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga iz leta 1980; ali (iii) druge mednarodne zakone. Vsi sodni spori, kakor koli povezani s storitvami ali Splošnimi pogoji, se začnejo in vodijo izključno v sodnem okrožju Zuid-Holland na Nizozemskem, pri čemer se pogodbenici odpovedujeta vsakršnemu ugovoru, da je takšno sodišče neprimerno ali neustrezno. Vsaka stranka se odpoveduje pravici do sojenja pred porotnim sodiščem v zvezi s kakršno koli tožbo ali sodnim sporom, ki na kakršen koli način izhaja iz ali je povezan s storitvami ali splošnimi pogoji.
 3. Posebna zmogljivost. Ne glede na katero koli drugo določbo Splošnih pogojev lahko pogodbenica, ki ne krši Splošnih pogojev, ob kakršni koli kršitvi Splošnih pogojev nemudoma zahteva izvršitev Splošnih pogojev s posebno izvršbo ali sodno odredbo, ne da bi ji bilo treba položiti varščino ali drugo jamstvo.
 4. Višja sila. Razen če je v splošnih pogojih izrecno določeno drugače, Harry HR ni odgovoren za neizpolnitev ali zamudo pri izpolnjevanju svojih obveznosti zaradi nepredvidljivega in neustavljivega dogodka, vključno z zunanjimi vzroki z enakimi značilnostmi, ki lahko vključujejo napade z zavrnitvijo storitve, izpad tretjega ponudnika gostovanja ali ponudnika storitev, stavke, pomanjkanje, nemire, požare, višje sile, vojno, terorizem in vladne ukrepe.
 5. Brez drugih sporazumov. Splošni pogoji so popolna in izključna izjava o sporazumu strank v zvezi s predmetom te pogodbe in nadomeščajo vse ustne ali pisne ponudbe, dogovore, predstavitve, pogoje, jamstva, zaveze in drugo komunikacijo med strankama v zvezi s tem, med drugim tudi vse sporazume o nerazkrivanju informacij v zvezi s predmetom te pogodbe, vso dokumentacijo za naročila ter vse pogoje ali dokumentacijo, ki niso izrecno navedeni v teh splošnih pogojih.
 6. Harry HR lahko pošilja obvestila v skladu s Splošnimi pogoji na strankine e-poštne kontaktne točke, ki jih je navedla stranka. Stranka lahko obvestila v skladu s Splošnimi pogoji pošlje podjetju Harry HR na naslov hi@harryhr.com. Obvestila se štejejo za prejeta 24 ur po njihovem pošiljanju.
 7. Dodelitev in nasledniki. Splošni pogoji so zavezujoči za pravne naslednike in pravne naslednice strank ter v njihovo korist.
 8. Nobena odpustitev katere koli neizpolnitve obveznosti s strani druge pogodbenice s strani katere koli pogodbenice ne pomeni odpustitve katere koli naknadne kršitve ali neizpolnitve obveznosti s strani pogodbenice, ki ni izpolnila obveznosti.
 9. V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, se pogodbenici odpovedujeta vsem zakonskim določbam, zaradi katerih bi bila katera koli določba splošnih pogojev neveljavna ali kako drugače neizvršljiva v katerem koli pogledu. Če se ugotovi, da je določba Splošnih pogojev neveljavna ali kako drugače neizvršljiva, se takšna določba razlaga tako, da izpolnjuje svoj predvideni namen v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, preostale določbe Splošnih pogojev pa ostanejo v celoti veljavne in učinkovite.
 10. Izvoz tehnologije. Stranka ne sme izvažati nobene programske opreme, ki jo zagotavlja Harry HR, ali jo kako drugače odstraniti iz Nizozemske ali Evropske unije, razen v skladu z vsemi veljavnimi nizozemskimi zakoni in predpisi ter predpisi EU. Brez omejevanja splošnosti zgoraj navedenega, stranka ne sme dovoliti nobeni tretji osebi, da dostopa do spletnega mesta ali platforme Harry HR ali jo uporablja v državi, za katero velja embargo Nizozemske ali Evropske unije, ali izvaža takšno programsko opremo v to državo.
 11. Zakon o varstvu potrošnikov. Harry HR je orodje za delo, namenjeno podjetjem in organizacijam, in ne potrošnikom. V največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, se zakoni o varstvu potrošnikov ne uporabljajo.
 12. Neprimerno vedenje. Naročnik, njegovi uporabniki in Harry HR priznavajo pravico zaposlenih do dela v okolju brez nadlegovanja, vključno s spolnim nadlegovanjem in diskriminacijo. Stranke ne smejo in morajo zagotoviti, da njihovi zaposleni, zastopniki in predstavniki ne sodelujejo pri nobenem ravnanju, ki ustvarja zastrašujoče, sovražno ali žaljivo delovno okolje.

  Če v zvezi s temi splošnimi pogoji prejmete obtožbo o neprimernem ravnanju, nadlegovanju ali diskriminaciji, se pogodbenici strinjata, da bosta sodelovali, da se zadeva prednostno razišče.

  Kršitev tega poglavja se šteje za bistveno kršitev Splošnih pogojev.

 13. Razmerje med strankami. Pogodbenici sta neodvisni pogodbenici. Splošni pogoji med strankama ne ustvarjajo partnerskega, franšiznega, skupnega podjetja, agencije, fiduciarnega ali delovnega razmerja. Vsaka pogodbenica izjavlja in jamči, da je pooblaščena za soglasje k Splošnim pogojem v imenu organizacije, ki jo zastopa.
 14. Razen če stranka s podjetjem Harry HR sklene nadomestno pisno pogodbo, lahko podjetje Harry HR na svojem spletnem mestu občasno spremeni splošne pogoje glede na razvoj svojega poslovanja. Vse spremembe Splošnih pogojev začnejo veljati na dan, ko jih družba Harry HR objavi. Stranka in uporabniki lahko kadar koli pregledajo najnovejšo različico Splošnih pogojev, če obiščejo to stran na naslovu https://harryhr.com/terms. Če stranka ali uporabniki uporabljajo storitve ali dostopajo do spletnega mesta, odvisno od primera, po datumu začetka veljavnosti kakršnih koli sprememb, bo ta uporaba ali dostop pomenil sprejetje spremenjenih splošnih pogojev.
Zadnja posodobitev: 2022-10-06.