Platforma Employee Experience bez niespodzianek

­čö« KRYSTALICZNIE CZYSTY
Wierzymy, ┼╝e nasze dzia┼éania mog─ů by─ç zr├│wnowa┼╝one tylko wtedy, gdy dostarczymy odpowiedni i godny produkt; w tym za┼é─ůczone warunki.

­čöÉ TWOJE BEZPIECZE┼âSTWO JEST DLA NAS WA┼╗NE
Przekazujemy wiele wra┼╝liwych danych. Dlatego pracujemy tylko zgodnie z europejskimi procedurami GDPR i ISO 27001.

Warunki korzystania z usług

Niniejsze warunki ┼Ťwiadczenia us┼éug ("Warunki Og├│lne") reguluj─ů korzystanie i subskrypcj─Ö Strony internetowej i/lub Platformy Harry HR dostarczanej przez ITeaal Beheer B.V. ("Harry HR"). Uzyskuj─ůc dost─Öp do Witryny i/lub Platformy Harry HR lub podpisuj─ůc lub akceptuj─ůc niniejsz─ů umow─Ö przez Strony, u┼╝ytkownik wyra┼╝a zgod─Ö na Warunki Og├│lne w imieniu w┼éasnym jako U┼╝ytkownik i/lub, w zale┼╝no┼Ťci od przypadku, w imieniu organizacji, kt├│r─ů reprezentuje ("Klient"), chyba ┼╝e posiada zast─Öpuj─ůc─ů pisemn─ů umow─Ö z Harry HR.

1. DEFINICJE I INTERPRETACJA

Nast─Öpuj─ůce terminy pisane wielk─ů liter─ů maj─ů znaczenie przypisane im poni┼╝ej:

 1. "Aktywny U┼╝ytkownik" oznacza U┼╝ytkownika, kt├│ry zosta┼é zaproszony do przy┼é─ůczenia si─Ö do Platformy Harry HR, kt├│ry jest zarejestrowany na Platformie Harry HR i kt├│rego rejestracja nie zosta┼éa dezaktywowana przez Klienta lub przez Harry HR na polecenie Klienta;
 2. "Podmiot Stowarzyszony" oznacza zar├│wno (a) ka┼╝dy podmiot bezpo┼Ťrednio lub po┼Ťrednio kontroluj─ůcy, kontrolowany przez lub b─Öd─ůcy pod wsp├│ln─ů kontrol─ů ze Stron─ů. Dla cel├│w odniesienia do jakiegokolwiek Podmiotu Stowarzyszonego w niniejszym dokumencie, "kontrola" (w tym terminy "kontroluj─ůcy" i "pod wsp├│ln─ů kontrol─ů") oznacza: (i) w┼éasno┼Ť─ç ponad 50% kapita┼éu w┼éasnego lub udzia┼éu w takim podmiocie, lub prawo do g┼éosowania za lub mianowania wi─Ökszo┼Ťci zarz─ůdu lub innego organu zarz─ůdzaj─ůcego takiego podmiotu; lub (ii) prawo do bezpo┼Ťredniego lub po┼Ťredniego kierowania lub powodowania kierowania zarz─ůdzaniem i polityk─ů takiego podmiotu w jakikolwiek spos├│b, czy to poprzez posiadanie papier├│w warto┼Ťciowych z prawem g┼éosu, na mocy umowy, lub w inny spos├│b;
 3. "Dane Klienta" oznaczaj─ů wszelkie tre┼Ťci, kt├│re mog─ů obejmowa─ç Dane Osobowe U┼╝ytkownik├│w, kt├│re Klient lub U┼╝ytkownicy przesy┼éaj─ů lub przekazuj─ů Harry HR w zwi─ůzku z Us┼éugami, w tym spersonalizowane pytania sporz─ůdzone przez U┼╝ytkownik├│w, odpowiedzi na ankiety, odpowiedzi na sonda┼╝e, zdj─Öcia i komentarze;
 4. "Dane Osobowe Klienta" oznaczaj─ů wszelkie Dane Osobowe zawarte w Danych Klienta;
 5. "Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie" oznacza (i) w przypadku U┼╝ytkownika - pierwsz─ů dat─Ö uzyskania przez U┼╝ytkownika dost─Öpu do Strony internetowej lub Platformy Harry HR; lub (ii) w przypadku Klienta - ostatni─ů dat─Ö podpisania Warunk├│w og├│lnych przez obie Strony lub dat─Ö zaakceptowania Warunk├│w og├│lnych przez Klienta, w zale┼╝no┼Ťci od przypadku;
 6. "Platforma Harry HR" oznacza narz─Ödzia i platform─Ö zaanga┼╝owania w miejscu pracy skomercjalizowane przez Harry HR jako "Harry HR" i dost─Öpne dla Klienta lub U┼╝ytkownik├│w;
 7. "Strony" oznaczaj─ů (i) Harry HR i Klienta; lub (ii) Harry HR i U┼╝ytkownika, w zale┼╝no┼Ťci od przypadku;
 8. "Dane Osobowe" maj─ů znaczenie okre┼Ťlone w przepisach o ochronie prywatno┼Ťci;
 9. "Przepisy dotycz─ůce ochrony prywatno┼Ťci" oznaczaj─ů wszelkie obowi─ůzuj─ůce przepisy dotycz─ůce ochrony danych i prywatno┼Ťci, regulacje i wytyczne reguluj─ůce ochron─Ö Danych Osobowych;
 10. "Polityka Prywatno┼Ťci" oznacza Polityk─Ö Prywatno┼Ťci Harry HR dost─Öpn─ů pod adresem https://harryhr.com/privacy.
 11. "Wra┼╝liwe dane osobowe" maj─ů znaczenie okre┼Ťlone w przepisach o ochronie prywatno┼Ťci i mog─ů obejmowa─ç ras─Ö, pochodzenie etniczne, pochodzenie narodowe, przynale┼╝no┼Ť─ç religijn─ů, orientacj─Ö seksualn─ů lub niepe┼énosprawno┼Ť─ç fizyczn─ů lub umys┼éow─ů;
 12. "Kontraktowany pracownik (pracownicy) klient├│w" oznacza ka┼╝dego U┼╝ytkownika zaproszonego przez Klienta do sk┼éadania odpowiedzi na ankiety, odpowiedzi na sondy, komentarze, opinie i sugestie za po┼Ťrednictwem Platformy Harry HR, w tym ka┼╝dego pracownika Klienta;
 13. "Termin" ma znaczenie okre┼Ťlone w punkcie 8.1 (Termin);
 14. "U┼╝ytkownik" oznacza, w zale┼╝no┼Ťci od przypadku, ka┼╝dego u┼╝ytkownika Strony lub ka┼╝d─ů osob─Ö fizyczn─ů, kt├│rej Klient zapewnia dost─Öp do Platformy Harry HR, w tym wszelkich administrator├│w kont, kierownika firmy, kierownika grupy oraz wszelkich Pracownik├│w Kontraktowych Klient├│w; oraz
 15. "Strona internetowa" oznacza publiczn─ů stron─Ö internetow─ů dost─Öpn─ů pod adresem https://HarryHR.com/ oraz jej siostrzane strony internetowe udost─Öpniane przez Harry'ego HR (w tym, https://harryhr.com/how-to ).
 16. Okre┼Ťlenie "w tym" nie jest ograniczaj─ůce i oznacza "w tym, bez ogranicze┼ä".

2. DOST─śP I KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB PLATFORMY HARRY HR

 1. Strona internetowa. U┼╝ytkownicy mog─ů uzyska─ç dost─Öp do Strony i korzysta─ç z niej zgodnie z Warunkami Og├│lnymi. Harry HR mo┼╝e zmieni─ç zawarto┼Ť─ç, cechy i funkcje Strony Internetowej w dowolnym czasie bez powiadomienia. Harry HR mo┼╝e w ka┼╝dej chwili, tymczasowo lub na sta┼ée, ograniczy─ç lub zawiesi─ç dost─Öp do Strony, wed┼éug w┼éasnego uznania, w tym w celu przeprowadzenia aktualizacji i konserwacji Strony.
 2. Us┼éugi. Podczas Okresu (zdefiniowanego w Sekcji 8.1 (Okres)), Harry HR przyznaje Klientowi oraz jego U┼╝ytkownikom i Podmiotom Powi─ůzanym prawo dost─Öpu i korzystania z Platformy Harry HR oraz wszelkich powi─ůzanych us┼éug, zgodnie z Warunkami Og├│lnymi ("Us┼éugi").
 3. Zmiany Us┼éug. Harry HR oferuje Us┼éugi materialnie zgodnie z opisem na swojej Stronie Internetowej i powi─ůzanej dokumentacji. Harry HR mo┼╝e zmieni─ç zawarto┼Ť─ç, cechy i funkcje Platformy Harry HR w dowolnym czasie bez powiadomienia. Harry HR zapewni Klientowi wcze┼Ťniejsze powiadomienie, je┼╝eli nast─ůpi zmiana Platformy Harry HR skutkuj─ůca og├│lnym istotnym zmniejszeniem celu Platformy Harry HR. Je┼╝eli takie istotne zmniejszenie nast─ůpi, a Klient b─Ödzie mia┼é istotny wp┼éyw na korzystanie z Platformy Harry HR, Klient mo┼╝e wypowiedzie─ç swoj─ů subskrypcj─Ö zgodnie z punktem 8.2(ii).
 4. Tymczasowe zawieszenie Us┼éug. Harry HR mo┼╝e tymczasowo ograniczy─ç lub zawiesi─ç Us┼éugi od czasu do czasu, wed┼éug w┼éasnego uznania, w tym w celu przeprowadzenia aktualizacji i konserwacji Platformy Harry HR. Klient mo┼╝e w ka┼╝dej chwili zapozna─ç si─Ö ze stron─ů statusu Harry HR (https://harryhr.statuspage.io), na kt├│rej z odpowiednim wyprzedzeniem podawane s─ů informacje o planowanej konserwacji, kt├│ra mo┼╝e mie─ç wp┼éyw na dost─Öpno┼Ť─ç Platformy Harry HR.
 5. Niedopuszczalne u┼╝ytkowanie. Klient i U┼╝ytkownicy nie b─Öd─ů, ani pr├│bowa─ç, ani pozwala─ç osobom trzecim na: (i) udost─Öpniania niepublicznych funkcji lub tre┼Ťci Strony lub Platformy Harry HR jakimkolwiek osobom trzecim; (ii) kopiowa─ç, powiela─ç, stosowa─ç in┼╝ynierii wstecznej, dekompilowa─ç, rozkodowywa─ç, dezasemblowa─ç, nagrywa─ç, zmienia─ç, ulepsza─ç, modyfikowa─ç, ┼é─ůczy─ç, adaptowa─ç, t┼éumaczy─ç, tworzy─ç dzie┼é pochodnych lub w inny spos├│b odtwarza─ç jakiejkolwiek cz─Ö┼Ťci Strony Internetowej lub Platformy Harry HR (dla jasno┼Ťci, Klient i U┼╝ytkownicy nie maj─ů dost─Öpu do Strony Internetowej lub Platformy Harry HR w celu zbudowania produktu lub us┼éugi konkurencyjnej w stosunku do Us┼éug lub zbudowania produktu wykorzystuj─ůcego pomys┼éy, cechy, funkcje lub grafik─Ö podobn─ů do tych zawartych na Stronie Internetowej lub Platformie Harry HR); (iii) wysy┼éania wirus├│w, robak├│w, bomb czasowych, koni troja┼äskich lub innych szkodliwych lub z┼éo┼Ťliwych kod├│w, plik├│w, skrypt├│w, agent├│w lub program├│w; (iv) pr├│b uzyskania nieautoryzowanego dost─Öpu lub zak┼é├│cania integralno┼Ťci lub dzia┼éania Strony Internetowej lub Platformy Harry HR; lub (v) korzystania ze Strony Internetowej lub Platformy Harry HR w spos├│b, kt├│ry obci─ů┼╝a lub zagra┼╝a integralno┼Ťci, wydajno┼Ťci lub dost─Öpno┼Ťci Strony Internetowej lub Platformy Harry HR. Ponadto Strona Internetowa lub Platforma Harry HR nie b─Öd─ů wykorzystywane do zbierania, zarz─ůdzania lub przetwarzania Wra┼╝liwych Danych Osobowych, a Harry HR nie b─Ödzie ponosi┼é ┼╝adnej odpowiedzialno┼Ťci, kt├│ra mo┼╝e wynika─ç z wykorzystania Strony Internetowej lub Platformy Harry HR przez Klienta lub U┼╝ytkownik├│w do zbierania lub przetwarzania Wra┼╝liwych Danych Osobowych. W szczeg├│lno┼Ťci, kategorie atrybut├│w U┼╝ytkownik├│w tworzone przez administratora konta Klienta nie b─Öd─ů tworzone w taki spos├│b, aby powodowa┼éy wprowadzanie Wra┼╝liwych Informacji Osobowych. Klient jest odpowiedzialny za poinformowanie U┼╝ytkownik├│w, ┼╝e Wra┼╝liwe Dane Osobowe nie powinny by─ç umieszczane na Platformie Harry HR. W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego punktu, Harry HR mo┼╝e zawiesi─ç dost─Öp Klienta i U┼╝ytkownik├│w do Strony lub Us┼éug bez uprzedniego powiadomienia, opr├│cz innych ┼Ťrodk├│w zaradczych, jakie Harry HR mo┼╝e mie─ç. HARRY HR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNO┼ÜCI ZA JAKIEKOLWIEK NIEDOPUSZCZALNE WYKORZYSTANIE PLATFORMY HARRY HR.
 6. Bezpiecze┼ästwo konta i dost─Öp. Klient i U┼╝ytkownicy podejm─ů wszelkie uzasadnione kroki, aby zapobiec nieautoryzowanemu dost─Öpowi do Platformy Harry HR, w tym poprzez ochron─Ö swoich hase┼é i innych informacji do logowania. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie dzia┼éania maj─ůce miejsce na jego koncie (inne ni┼╝ dzia┼éania, za kt├│re Harry HR jest bezpo┼Ťrednio odpowiedzialny i kt├│re nie s─ů wykonywane zgodnie z instrukcjami Klienta), niezale┼╝nie od tego, czy Klient autoryzowa┼é te dzia┼éania. Klient lub U┼╝ytkownicy powinni niezw┼éocznie powiadomi─ç Harry HR, je┼╝eli dowiedz─ů si─Ö o jakimkolwiek nieautoryzowanym dost─Öpie do, lub wykorzystaniu, swojego konta.
 7. Systemy Klienta. Klient jest odpowiedzialny za utrzymanie i aktualizacj─Ö wszelkich system├│w operacyjnych, przegl─ůdarek internetowych, oprogramowania antywirusowego lub innego oprogramowania, kt├│rego jego U┼╝ytkownicy u┼╝ywaj─ů w celu uzyskania dost─Öpu i korzystania z Us┼éug. Us┼éugi mog─ů nie dzia┼éa─ç prawid┼éowo, je┼Ťli systemy operacyjne, przegl─ůdarki internetowe i oprogramowanie antywirusowe Klienta nie s─ů aktualne.
 8. Niedopuszczalne zachowanie U┼╝ytkownik├│w. Aby pom├│c w zapewnieniu bezpiecznego i produktywnego korzystania z Platformy Harry HR, U┼╝ytkownicy nie b─Öd─ů, a Klient zapewni, ┼╝e U┼╝ytkownicy nie b─Öd─ů mieli niew┼éa┼Ťciwego zachowania, w tym (i) pr├│b ujawnienia to┼╝samo┼Ťci U┼╝ytkownika; (ii) podszywania si─Ö pod jak─ůkolwiek inn─ů osob─Ö lub podmiot; (iii) u┼╝ywania Us┼éug do wysy┼éania spamu lub innych niezam├│wionych wiadomo┼Ťci z naruszeniem obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w; (iv) zezwalanie na przesy┼éanie jakichkolwiek Danych Klienta lub wykorzystywanie Danych Klienta w spos├│b, kt├│ry jest niezgodny z prawem, szkodliwy, gro┼╝─ůcy, obra┼║liwy, agresywny, n─Ökaj─ůcy, znies┼éawiaj─ůcy, oszczerczy, wulgarny, obsceniczny, obra┼║liwy, nieprzyzwoity, upokarzaj─ůcy, nienawistny, nieetyczny lub w inny spos├│b niedopuszczalny, w tym ze wzgl─Ödu na ras─Ö, pochodzenie etniczne, narodowo┼Ť─ç, przynale┼╝no┼Ť─ç religijn─ů, orientacj─Ö seksualn─ů, p┼ée─ç, to┼╝samo┼Ť─ç p┼éciow─ů lub niepe┼énosprawno┼Ť─ç fizyczn─ů lub umys┼éow─ů. Klient i U┼╝ytkownicy rozumiej─ů, ┼╝e korzystaj─ůc z Us┼éug, mog─ů by─ç nara┼╝eni na Dane Klienta dostarczone przez U┼╝ytkownik├│w, kt├│re naruszaj─ů niniejsz─ů sekcj─Ö, i w ┼╝adnym wypadku Harry HR nie b─Ödzie ponosi─ç odpowiedzialno┼Ťci w jakikolwiek spos├│b za takie Dane Klienta. Harry HR ma prawo, wed┼éug w┼éasnego uznania, do usuni─Öcia wszelkich Danych Klienta, kt├│re naruszaj─ů Warunki Og├│lne, oraz do ujawnienia to┼╝samo┼Ťci U┼╝ytkownika Klientowi lub jakiemukolwiek organowi, je┼╝eli wymaga tego prawo, je┼╝eli taki U┼╝ytkownik przekazuje Dane Klienta z naruszeniem niniejszego punktu. KLIENT I U┼╗YTKOWNICY B─śD─ä SZANOWA─ć PRAWO PRACOWNIKA (PRACOWNIK├ôW) KLIENTA DO ZACHOWANIA ANONIMOWO┼ÜCI. Klient jest odpowiedzialny za monitorowanie i kontrolowanie wszelkiej aktywno┼Ťci prowadzonej przez U┼╝ytkownik├│w na Platformie Harry HR. Harry HR nie ma obowi─ůzku sprawdzania, w jaki spos├│b U┼╝ytkownicy korzystaj─ů z Platformy Harry HR, w tym w jaki spos├│b Kontraktowany(-i) Pracownik(-cy) Klienta odpowiada(-j─ů) na ankiety i sonda┼╝e oraz przekazuje(-j─ů) opinie i komentarze. HARRY HR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNO┼ÜCI ZA NIEDOPUSZCZALNE ZACHOWANIE U┼╗YTKOWNIK├ôW.
 9. Odszkodowanie przez Klienta lub U┼╝ytkownika. Klient lub u┼╝ytkownik b─Ödzie broni─ç, zabezpiecza─ç i chroni─ç Harry HR i jego urz─Ödnik├│w, dyrektor├│w, udzia┼éowc├│w, rodzic├│w, filie, agent├│w, nast─Öpc├│w i cesjonariuszy przed odpowiedzialno┼Ťci─ů, szkodami i kosztami, w tym wszelkimi naliczonymi odsetkami i uzasadnionymi op┼éatami prawnymi wynikaj─ůcymi z lub zwi─ůzanymi z roszczeniami os├│b trzecich w zwi─ůzku z (i) zawarto┼Ťci─ů lub charakterem Danych Klienta, w tym Danych Klienta z naruszeniem Sekcji 2.5 (Niedopuszczalne u┼╝ytkowanie) lub 2.8 (Niedopuszczalne zachowanie u┼╝ytkownik├│w); (ii) naruszeniem gwarancji w Sekcji 2.10 (Zgodno┼Ť─ç z przepisami) i Sekcji 4.1 (Dane Klienta); (iii) domniemanym lub faktycznym u┼╝yciem, nadu┼╝yciem, niew┼éa┼Ťciwym u┼╝yciem lub brakiem u┼╝ycia Strony internetowej lub Us┼éug przez Klienta lub jakiegokolwiek U┼╝ytkownika, w tym z naruszeniem Sekcji 2.5 (Niedopuszczalne u┼╝ycie) lub 2.8 (Niedopuszczalne zachowanie u┼╝ytkownik├│w). Harry HR musi zapewni─ç Klientowi lub U┼╝ytkownikowi szybkie pisemne powiadomienie o wszelkich takich roszczeniach, pozwach lub post─Öpowaniach, a tak┼╝e umo┼╝liwi─ç Klientowi lub U┼╝ytkownikowi prawo do przyj─Öcia wy┼é─ůcznej obrony i kontroli oraz wsp├│┼épracowa─ç z wszelkimi uzasadnionymi ┼╝─ůdaniami pomagaj─ůcymi Klientowi lub U┼╝ytkownikowi w obronie i rozstrzygni─Öciu takiej sprawy. Klient lub U┼╝ytkownik nie zawrze ugody lub kompromisu w sprawie jakiegokolwiek roszczenia, pozwu lub post─Öpowania bez uprzedniej pisemnej zgody Harry'ego HR, kt├│ra nie b─Ödzie bezzasadnie wstrzymywana, je┼╝eli (a) skutkuje odpowiedzialno┼Ťci─ů lub przyznaniem si─Ö do odpowiedzialno┼Ťci przez Harry'ego HR; (b) ugoda nie zawiera pe┼énego zwolnienia z odpowiedzialno┼Ťci dla Harry'ego HR; lub (c) ugoda zawiera warunki inne ni┼╝ pe┼éne zwolnienie z odpowiedzialno┼Ťci dla Harry'ego HR i wyp┼éata pieni─Ödzy.
 10. Zgodno┼Ť─ç z przepisami prawa. Podczas ┼Ťwiadczenia lub korzystania z Us┼éug, Strony b─Öd─ů przestrzega─ç wszystkich obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w, w tym przepis├│w dotycz─ůcych prywatno┼Ťci i obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w antykorupcyjnych. Klient jest r├│wnie┼╝ odpowiedzialny za uzyskanie od swoich U┼╝ytkownik├│w wszelkich zg├│d wymaganych przez obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa lub maj─ůcych uzasadniony interes w umo┼╝liwieniu Klientowi korzystania z Us┼éug oraz umo┼╝liwieniu Harry HR ┼Ťwiadczenia Us┼éug zgodnie z Warunkami Og├│lnymi.
 11. Przestrzeganie prawa przez U┼╝ytkownik├│w. Klient musi zapewni─ç, ┼╝e jego U┼╝ytkownicy przestrzegaj─ů wszystkich obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w, w tym przepis├│w dotycz─ůcych prywatno┼Ťci, podczas korzystania lub dost─Öpu do Platformy Harry HR, oraz ┼╝e tacy U┼╝ytkownicy podlegaj─ů Warunkom Og├│lnym i stosuj─ů si─Ö do nich.

3. OPŁATY ZA USŁUGI PLATFORMY HARRY HR I ROZLICZENIA

 1. Op┼éaty za us┼éugi. W zamian za Us┼éugi, Klient zap┼éaci Harry'emu HR op┼éaty maj─ůce zastosowanie do wybranego planu subskrypcji, jak okre┼Ťlono w Serwisie lub w wycenie dostarczonej na pi┼Ťmie przez Harry'ego HR, kt├│ra mo┼╝e by─ç miesi─Öczna, roczna lub wieloletnia ("Op┼éaty za Us┼éug─Ö"). Op┼éaty za us┼éug─Ö s─ů ustalane w zale┼╝no┼Ťci od liczby Aktywnych U┼╝ytkownik├│w. Op┼éaty za us┼éug─Ö maj─ůce zastosowanie do subskrypcji miesi─Öcznej s─ů fakturowane co miesi─ůc i s─ů p┼éatne w dniu wystawienia faktury. Op┼éaty za us┼éug─Ö w przypadku subskrypcji rocznej s─ů fakturowane co roku na pocz─ůtku okresu rocznego i s─ů p┼éatne w ci─ůgu trzydziestu (30) dni od daty faktury. Op┼éaty za us┼éugi zwi─ůzane z subskrypcj─ů wieloletni─ů s─ů fakturowane na pocz─ůtku okresu subskrypcji i s─ů p┼éatne w ci─ůgu trzydziestu (30) dni od daty faktury.
 2. Odnowienie. W przypadku subskrypcji miesi─Öcznych, subskrypcja Klienta zostanie automatycznie odnowiona pierwszego dnia po up┼éywie miesi─ůca subskrypcji ("Data Odnowienia") na dodatkowy okres subskrypcji jednego miesi─ůca, chyba ┼╝e Klient anuluje swoj─ů subskrypcj─Ö przed Dat─ů Odnowienia zgodnie z punktem 8.2(i) (Wypowiedzenie). Je┼╝eli Klient ma roczny lub wieloletni okres subskrypcji, Harry HR wy┼Ťle powiadomienie o odnowieniu co najmniej trzydzie┼Ťci (30) dni przed dat─ů wyga┼Ťni─Öcia rocznego lub wieloletniego okresu subskrypcji. Klient mo┼╝e odnowi─ç swoj─ů subskrypcj─Ö na ten sam okres subskrypcji przed up┼éywem tego okresu, w przeciwnym razie Warunki Og├│lne wygasn─ů zgodnie z punktem 8.1 (Okres). Op┼éaty za us┼éugi maj─ůce zastosowanie do ka┼╝dego takiego odnowienia b─Öd─ů standardowymi op┼éatami za us┼éugi Harry HR okre┼Ťlonymi na Stronie w momencie odnowienia.
 3. Zmiana liczby Aktywnych U┼╝ytkownik├│w. Op┼éaty za us┼éug─Ö s─ů ustalane w zale┼╝no┼Ťci od liczby Aktywnych U┼╝ytkownik├│w. Je┼Ťli Klient chce zwi─Ökszy─ç liczb─Ö U┼╝ytkownik├│w upowa┼╝nionych do dost─Öpu i korzystania z Platformy Harry HR, Klient mo┼╝e to zrobi─ç w nast─Öpuj─ůcy spos├│b:
  1. Abonament roczny lub wieloletni. Klient posiadaj─ůcy roczn─ů lub wieloletni─ů subskrypcj─Ö mo┼╝e w dowolnym momencie zwi─Ökszy─ç liczb─Ö autoryzowanych Aktywnych U┼╝ytkownik├│w poprzez sekcj─Ö "rozliczenia" na Platformie Harry HR. Wszelkie dodatkowe op┼éaty za us┼éug─Ö zwi─ůzane z takim zwi─Ökszeniem liczby autoryzowanych aktywnych u┼╝ytkownik├│w zostan─ů roz┼éo┼╝one na pozosta┼éy okres aktualnego abonamentu Klienta, obci─ů┼╝─ů konto Klienta i b─Öd─ů nale┼╝ne i p┼éatne po wdro┼╝eniu takiego zwi─Ökszenia liczby autoryzowanych aktywnych u┼╝ytkownik├│w.
  2. Abonament Miesi─Öczny. Klient w ramach miesi─Öcznej subskrypcji mo┼╝e w dowolnym momencie zwi─Ökszy─ç liczb─Ö uprawnionych Aktywnych U┼╝ytkownik├│w, bez konieczno┼Ťci uiszczania jakichkolwiek dodatkowych Op┼éat za Us┼éug─Ö zwi─ůzanych z takim zwi─Ökszeniem liczby uprawnionych Aktywnych U┼╝ytkownik├│w za pozosta┼éy okres bie┼╝─ůcego okresu subskrypcji. Liczba autoryzowanych p┼éatnych U┼╝ytkownik├│w do odnowionej subskrypcji b─Ödzie r├│wna liczbie autoryzowanych U┼╝ytkownik├│w w ostatnim dniu bie┼╝─ůcego, wygasaj─ůcego okresu subskrypcji.
 4. Korekta liczby aktywnych u┼╝ytkownik├│w po odnowieniu. Po odnowieniu okresu subskrypcji, Op┼éaty za Us┼éug─Ö b─Öd─ů ustalane w nast─Öpuj─ůcy spos├│b:
  1. Roczna lub Wieloletnia Subskrypcja. O ile Klient nie wyda innych instrukcji przed Dat─ů Odnowienia, dla ka┼╝dego odnowienia rocznej lub wieloletniej subskrypcji, liczba autoryzowanych p┼éatnych Aktywnych U┼╝ytkownik├│w do odnowionej subskrypcji b─Ödzie wy┼╝sz─ů z (i) autoryzowanych p┼éatnych Aktywnych U┼╝ytkownik├│w w bie┼╝─ůcym okresie subskrypcji; oraz (ii) rzeczywistej liczby U┼╝ytkownik├│w korzystaj─ůcych z Platformy Harry HR w bie┼╝─ůcym okresie subskrypcji. Je┼╝eli liczba Aktywnych U┼╝ytkownik├│w przekroczy liczb─Ö autoryzowanych Aktywnych U┼╝ytkownik├│w w okresie rocznym, Harry HR b─Ödzie uprawniony do uiszczenia wszelkich przyrostowych op┼éat za us┼éugi zwi─ůzanych z takimi dodatkowymi Aktywnymi U┼╝ytkownikami, roz┼éo┼╝onych na reszt─Ö okresu subskrypcji. W takim przypadku Harry HR powiadomi Klienta przed zafakturowaniem stosownych op┼éat za us┼éug─Ö.
  2. Abonament Miesi─Öczny. Liczba uprawnionych U┼╝ytkownik├│w p┼éatnych do odnowionej subskrypcji b─Ödzie r├│wna liczbie uprawnionych U┼╝ytkownik├│w w ostatnim dniu up┼éywaj─ůcego w├│wczas okresu subskrypcji.
 5. Brak zwrot├│w. O ile wyra┼║nie nie okre┼Ťlono inaczej w niniejszym dokumencie, p┼éatno┼Ťci nie podlegaj─ů zwrotowi i nie ma zwrot├│w ani kredyt├│w za cz─Ö┼Ťciowo wykorzystane okresy lub liczb─Ö U┼╝ytkownik├│w.
 6. Zaleg┼ée op┼éaty za us┼éugi. Harry HR ma prawo do zawieszenia us┼éug bez uprzedzenia, je┼╝eli zafakturowane przez Klienta op┼éaty za us┼éugi staj─ů si─Ö zaleg┼ée. Us┼éugi zostan─ů przywr├│cone w ci─ůgu jednego (1) dnia roboczego od dokonania p┼éatno┼Ťci.
 7. Bezp┼éatna pr├│ba lub subskrypcja Freemium. Je┼╝eli Klient zarejestruje si─Ö w celu uzyskania bezp┼éatnej wersji pr├│bnej lub subskrypcji freemium dla Us┼éug, Harry HR udost─Öpni takie Us┼éugi Klientowi na zasadzie bezp┼éatnej wersji pr├│bnej lub freemium do wcze┼Ťniejszego z nast─Öpuj─ůcych termin├│w (i) koniec bezp┼éatnego okresu pr├│bnego maj─ůcego zastosowanie do Klienta; (ii) data rozpocz─Öcia p┼éatnej subskrypcji zakupionej przez Klienta dla takich Us┼éug; lub (iii) zako┼äczenie wersji pr├│bnej lub subskrypcji freemium w dowolnym momencie przez Harry HR lub Klienta, wed┼éug w┼éasnego uznania.
 8. Procesor p┼éatno┼Ťci strony trzeciej. Harry HR zastrzega sobie prawo do korzystania z zewn─Ötrznego procesora p┼éatno┼Ťci zgodnego z PCI-DSS dla wszystkich rozlicze┼ä i otrzymywania p┼éatno┼Ťci w ramach niniejszej umowy. Klient niniejszym upowa┼╝nia Harry HR do udost─Öpniania informacji o p┼éatno┼Ťciach, kt├│re mog─ů zawiera─ç Dane Osobowe, takiemu zewn─Ötrznemu procesorowi p┼éatno┼Ťci, w tym w celu aktualizacji metody p┼éatno┼Ťci Klienta.
 9. Podatki. O ile nie okre┼Ťlono inaczej, Op┼éaty za Us┼éug─Ö nie zawieraj─ů ┼╝adnych podatk├│w, op┼éat, ce┼é lub podobnych ocen rz─ůdowych, w tym podatk├│w od warto┼Ťci dodanej, sprzeda┼╝y, u┼╝ytkowania lub potr─ůcanych u ┼║r├│d┼éa, nak┼éadanych przez jak─ůkolwiek lokaln─ů, stanow─ů, prowincjonaln─ů lub zagraniczn─ů jurysdykcj─Ö (┼é─ůcznie "Podatki"). Klient jest odpowiedzialny za p┼éacenie podatk├│w, z wyj─ůtkiem tych, kt├│re mog─ů by─ç na┼éo┼╝one na Harry HR w oparciu o jego doch├│d. Harry HR wystawi Klientowi faktur─Ö za takie podatki, je┼Ťli Harry HR ma prawny obowi─ůzek to zrobi─ç, a Klient zap┼éaci takie podatki, je┼Ťli zostan─ů one zafakturowane.

4. DANE

 1. Dane Klienta. Klient lub U┼╝ytkownik o┼Ťwiadcza i gwarantuje, ┼╝e posiada lub uzyska┼é wszystkie niezb─Ödne prawa, tytu┼éy i udzia┼éy oraz uzyska┼é wszystkie niezb─Ödne zgody na przekazanie Danych Klienta w zwi─ůzku z Warunkami Og├│lnymi, a tak┼╝e, ┼╝e Dane Klienta nie naruszaj─ů ┼╝adnych praw w┼éasno┼Ťci intelektualnej os├│b trzecich i s─ů wykorzystywane zgodnie z prawem pracy obowi─ůzuj─ůcym Klienta. Klient lub U┼╝ytkownik przyznaje Harry HR og├│lno┼Ťwiatowe, niewy┼é─ůczne, bezterminowe i wolne od tantiem prawo do dost─Öpu, u┼╝ywania, przetwarzania, kopiowania, rozpowszechniania, wykonywania, eksportowania i wy┼Ťwietlania Danych Klienta, tylko w zakresie dozwolonym przez prawo i tak, jak jest to zasadnie konieczne (i) w celu dostarczenia, utrzymania i ulepszenia Us┼éug; (ii) w celu zapobiegania lub rozwi─ůzywania problem├│w zwi─ůzanych z us┼éugami, bezpiecze┼ästwem, wsparciem lub problemami technicznymi; lub (iii) do tworzenia zanonimizowanych i zagregowanych danych niezwi─ůzanych z konkretnym Klientem, kt├│re nie stanowi─ů Danych Klienta i s─ů w┼éasno┼Ťci─ů Harry HR, w tym do wykorzystania jako benchmarking i cele marketingowe zgodnie z Polityk─ů Prywatno┼Ťci lub w inny spos├│b wyra┼║nie dozwolony na pi┼Ťmie przez Klienta lub wymagany przez prawo. Prawo to pozostaje w odniesieniu do anomimizowanych danych i wszelkich szcz─ůtkowych kopii zapasowych Danych Klienta wykonanych w zwyk┼éym toku dzia┼éalno┼Ťci nawet po rozwi─ůzaniu Warunk├│w Og├│lnych.
 2. Dane Klienta podlegaj─ů zasadom anonimowo┼Ťci i poufno┼Ťci. Odpowiedzi na ankiety, odpowiedzi na sonda┼╝e, komentarze, feedbacki i sugestie dostarczone przez Kontraktowanego Pracownika (pracownik├│w) klienta s─ů anonimowe i poufne, chyba ┼╝e Kontraktowany Pracownik (pracownicy) klienta zdecyduje w ramach Platformy Harry HR o usuni─Öciu anonimowo┼Ťci i poufno┼Ťci w odniesieniu do takich tre┼Ťci. Wszelkie Dane Klienta, dla kt├│rych Um├│wiony Pracownik (Pracownicy) Klienta nie wybra┼é (wybrali) usuni─Öcia anonimowo┼Ťci i poufno┼Ťci, zostan─ů zachowane przez Harry HR jako poufne i nie b─Öd─ů udost─Öpniane Klientowi. W przypadku, gdy Harry HR otrzyma wniosek od Kontraktowego Pracownika (pracownik├│w) Klienta o usuni─Öcie jego komentarza, kt├│ry mo┼╝e zawiera─ç Dane Osobowe, lub od U┼╝ytkownika o odebranie dotycz─ůcych go Danych Osobowych, kt├│re przekaza┼é Klientowi i kt├│re s─ů przetwarzane przez Harry HR, Klient niniejszym upowa┼╝nia Harry HR do spe┼énienia tego wniosku.
 3. Ochrona Danych Klienta. Harry HR b─Ödzie przechowywa─ç i przetwarza─ç Dane Klienta zgodnie z Polityk─ů Prywatno┼Ťci i Uzupe┼énieniem dotycz─ůcym przetwarzania danych, w stosownych przypadkach. Harry HR wdro┼╝y┼é systemy techniczne, organizacyjne i administracyjne, polityki i procedury oraz inne ┼Ťrodki wyszczeg├│lnione w Polityce Prywatno┼Ťci, aby pom├│c zapewni─ç bezpiecze┼ästwo, integralno┼Ť─ç, dost─Öpno┼Ť─ç i poufno┼Ť─ç Danych Klienta oraz zmniejszy─ç ryzyko nieautoryzowanego dost─Öpu do Danych Klienta lub ich wykorzystania. Niemniej jednak, hosting danych online wi─ů┼╝e si─Ö z ryzykiem nieautoryzowanego ujawnienia, utraty lub nara┼╝enia, a w dost─Öpie i korzystaniu z Platformy Harry HR, Klient przyjmuje takie ryzyko, z wyj─ůtkiem ra┼╝─ůcego zaniedbania lub bezprawnego post─Öpowania Harry HR.

Dane telemetryczne z Serwisu i Platformy Harry HR

 1. Dane telemetryczne. W zakresie dozwolonym przez prawo, dane telemetryczne zwi─ůzane z tym, jak U┼╝ytkownicy uzyskuj─ů dost─Öp i korzystaj─ů z Witryny i Platformy Harry HR (w tym cechy i funkcje Witryny i Platformy Harry HR wykorzystywane przez U┼╝ytkownik├│w, dane ┼Ťladu stosu i raporty z tym zwi─ůzane) oraz zanonimizowane lub zagregowane dane uzyskane z takich danych telemetrycznych nie stanowi─ů Danych Klienta i s─ů w┼éasno┼Ťci─ů Harry HR.

Dane osobowe

 1. Dane osobowe. Podczas korzystania z Us┼éug i/lub podczas uzyskiwania dost─Öpu do Strony Internetowej, w tym poprzez subskrypcj─Ö newslettera Harry HR, pobieranie tre┼Ťci ze Strony Internetowej lub korzystanie z chatbota Strony Internetowej, Klient i/lub U┼╝ytkownik mo┼╝e przekaza─ç Harry HR, a Harry HR mo┼╝e zbiera─ç, uzyskiwa─ç dost─Öp lub przetwarza─ç, Dane Osobowe, w tym, w stosownych przypadkach, Dane Klienta zawieraj─ůce Dane Osobowe. Harry HR b─Ödzie gromadzi─ç, uzyskiwa─ç dost─Öp lub przetwarza─ç wszelkie Dane Osobowe zgodnie z Polityk─ů Prywatno┼Ťci. Klient i/lub U┼╝ytkownik wyra┼╝a zgod─Ö na przekazywanie, przetwarzanie i przechowywanie Danych Osobowych zgodnie z Warunkami Og├│lnymi i Polityk─ů Prywatno┼Ťci oraz Uzupe┼énieniem dotycz─ůcym przetwarzania danych, w stosownych przypadkach.

Informacje poufne

 1. Informacje Poufne. "Informacje Poufne" oznaczaj─ů wszelkie niepubliczne, poufne lub wra┼╝liwe informacje, w tym Dane Klienta, ujawnione przez Stron─Ö lub w jej imieniu ("Strona Ujawniaj─ůca") drugiej Stronie ("Strona Otrzymuj─ůca") i nie obejmuj─ů ┼╝adnych informacji, kt├│re s─ů:
  1. z zastrze┼╝eniem obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w o ochronie prywatno┼Ťci, publicznie dost─Öpna lub p├│┼║niej stanie si─Ö publicznie dost─Öpna w spos├│b inny ni┼╝ w wyniku naruszenia Warunk├│w Og├│lnych;
  2. zgodnie z dokumentacj─ů i kompetentnymi dowodami: (a) znana Stronie Otrzymuj─ůcej lub jej pracownikom, agentom lub przedstawicielom przed takim ujawnieniem lub (b) bez wykorzystania Informacji Poufnych, jest niezale┼╝nie opracowana przez Stron─Ö Otrzymuj─ůc─ů lub jej pracownik├│w, agent├│w lub przedstawicieli po takim ujawnieniu; lub
  3. zgodnie z dokumentacj─ů i kompetentnymi dowodami, uzyskane nast─Öpnie zgodnie z prawem przez Stron─Ö Otrzymuj─ůc─ů lub jej pracownik├│w, agent├│w lub przedstawicieli od strony trzeciej bez zobowi─ůza┼ä do zachowania poufno┼Ťci, pod warunkiem, ┼╝e takie ┼║r├│d┼éo nie jest, wed┼éug wiedzy Strony Otrzymuj─ůcej, naruszeniem jej zobowi─ůza┼ä do zachowania poufno┼Ťci wobec Strony Ujawniaj─ůcej.
 2. Wykorzystanie lub ujawnienie Informacji Poufnych. Strona Otrzymuj─ůca b─Ödzie wykorzystywa─ç lub ujawnia─ç Informacje Poufne wy┼é─ůcznie w celu realizacji swoich praw i wype┼énienia obowi─ůzk├│w wynikaj─ůcych z Warunk├│w Og├│lnych. Strona Otrzymuj─ůca powinna zachowa─ç taki sam stopie┼ä staranno┼Ťci i ochrony w odniesieniu do Informacji Poufnych, jaki stosuje w odniesieniu do w┼éasnych informacji poufnych, a w ka┼╝dym razie co najmniej staranno┼Ť─ç i ostro┼╝no┼Ť─ç. Strona Otrzymuj─ůca nie b─Ödzie bezpo┼Ťrednio lub po┼Ťrednio ujawnia─ç, kopiowa─ç, rozpowszechnia─ç, publikowa─ç lub pozwala─ç jakiejkolwiek osobie trzeciej na dost─Öp do jakichkolwiek Informacji Poufnych, z wyj─ůtkiem tego, ┼╝e Harry HR mo┼╝e ujawni─ç Informacje Poufne swoim zewn─Ötrznym dostawcom us┼éug w zwi─ůzku z wykonywaniem lub ulepszaniem Us┼éug, w kt├│rym to przypadku Harry HR zapewni, ┼╝e osoba trzecia utrzymuje rozs─ůdne praktyki dotycz─ůce danych w celu utrzymania poufno┼Ťci i bezpiecze┼ästwa Informacji Poufnych i zapobiegania nieautoryzowanemu dost─Öpowi. Niezale┼╝nie od powy┼╝szego, Strona Otrzymuj─ůca mo┼╝e ujawni─ç Informacje Poufne zgodnie z wymogami obowi─ůzuj─ůcego prawa lub w┼éa┼Ťciwego organu prawnego lub rz─ůdowego. Strona Otrzymuj─ůca niezw┼éocznie powiadomi Stron─Ö Ujawniaj─ůc─ů o ka┼╝dym takim ┼╝─ůdaniu prawnym lub rz─ůdowym i b─Ödzie rozs─ůdnie wsp├│┼épracowa─ç ze Stron─ů Ujawniaj─ůc─ů we wszelkich wysi┼ékach zmierzaj─ůcych do uzyskania nakazu ochronnego lub w inny spos├│b zakwestionowania takiego wymaganego ujawnienia, na koszt Strony Ujawniaj─ůcej. Postanowienia niniejszej sekcji zast─Öpuj─ů wszelkie wcze┼Ťniejsze umowy o zachowaniu poufno┼Ťci mi─Ödzy stronami, a umowy takie nie maj─ů dalszej mocy ani skutk├│w.
 3. Zwrot Informacji Poufnych. Po rozwi─ůzaniu lub wyga┼Ťni─Öciu Warunk├│w Og├│lnych, na ┼╝─ůdanie jednej ze stron, druga strona zwr├│ci wszystkie Informacje Poufne; pod warunkiem jednak, ┼╝e ka┼╝da ze stron mo┼╝e zachowa─ç kopie Informacji Poufnych drugiej strony wy┼é─ůcznie do cel├│w archiwalnych, audytu, odzyskiwania danych po awarii, cel├│w prawnych i/lub regulacyjnych, pod warunkiem, ┼╝e strona zachowuj─ůca nie wykorzysta zachowanych Informacji Poufnych w ┼╝adnym innym celu.
 4. Przetrwanie zobowi─ůza┼ä do zachowania poufno┼Ťci. Z zastrze┼╝eniem obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa, powy┼╝sze zobowi─ůzania ka┼╝dej ze stron w odniesieniu do Informacji Poufnych pozostan─ů w mocy po rozwi─ůzaniu lub wyga┼Ťni─Öciu Warunk├│w Og├│lnych i b─Öd─ů obowi─ůzywa─ç przez okres trzech (3) lat po rozwi─ůzaniu lub wyga┼Ťni─Öciu Okresu Obowi─ůzywania, chyba ┼╝e obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa wymagaj─ů, aby Informacje Poufne by┼éy przechowywane przez d┼éu┼╝szy okres.

Prawa dodatkowe

 1. Strony mog─ů podlega─ç dodatkowym warunkom wynikaj─ůcym z og├│lnego rozporz─ůdzenia o ochronie danych (Rozporz─ůdzenie (UE) 2016/679). Takie warunki mo┼╝na znale┼║─ç w Uzupe┼énieniu dotycz─ůcym przetwarzania danych dost─Öpnym pod adresem https://HarryHR.com/gdpr-and-data-safety/, kt├│re niniejszym zostaje w┼é─ůczone przez odniesienie i stanowi cz─Ö┼Ť─ç Warunk├│w og├│lnych w zakresie, w jakim ma to zastosowanie. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niesp├│jno┼Ťci mi─Ödzy Uzupe┼énieniem dotycz─ůcym przetwarzania danych a Warunkami og├│lnymi, pierwsze┼ästwo ma Uzupe┼énienie dotycz─ůce przetwarzania danych.

5. GWARANCJE I ZRZECZENIA HARRY HR

 1. Harry HR o┼Ťwiadcza i gwarantuje, ┼╝e: (i) Platforma Harry HR nie narusza ┼╝adnych praw w┼éasno┼Ťci intelektualnej os├│b trzecich ani nie stanowi nadu┼╝ycia lub sprzeniewierzenia tajemnicy handlowej; (ii) pod warunkiem w┼éa┼Ťciwego wykorzystania przez Klienta, korzystanie przez Klienta z Platformy Harry HR nie narusza ┼╝adnych praw w┼éasno┼Ťci intelektualnej os├│b trzecich; oraz (iii) ma prawo przyzna─ç Klientowi dost─Öp i korzystanie z Platformy Harry HR.
 2. Zastrze┼╝enia dotycz─ůce gwarancji. HARRY HR NIE GWARANTUJE, ┼╗E STRONA INTERNETOWA LUB PLATFORMA HARRY HR B─śD─ä NIEPRZERWANE, TERMINOWE, WOLNE OD WAD, B┼ü─śD├ôW, WIRUS├ôW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENT├ôW LUB NIE B─śD─ä PRZEDMIOTEM NIEAUTORYZOWANEGO U┼╗YCIA LUB UJAWNIENIA. KLIENT AKCEPTUJE, ┼╗E STRONA INTERNETOWA I PLATFORMA HARRY HR S─ä DOSTARCZANE "TAK JAK JEST" I "TAK JAK S─ä DOST─śPNE", ZE WSZYSTKIMI WADAMI I B┼ü─śDAMI, JE┼ÜLI S─ä. HARRY HR NIE SK┼üADA ┼╗ADNYCH O┼ÜWIADCZE┼â ANI GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRA┼╣NYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNO┼ÜCI HANDLOWEJ I PRZYDATNO┼ÜCI DO OKRE┼ÜLONEGO CELU. INFORMACJE STWORZONE PRZEZ STRONY TRZECIE, DO KT├ôRYCH MO┼╗NA UZYSKA─ć DOST─śP NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB PLATFORMIE HARRY HR, NIE S─ä POPIERANE PRZEZ HARRY HR, I MOG┼üY NIE ZOSTA─ć ZWERYFIKOWANE PRZEZ HARRY HR, I POZOSTAJ─ä W GESTII STRONY TRZECIEJ. HARRY HR NIE KONTROLUJE DANYCH KLIENTA I NIE GWARANTUJE DOK┼üADNO┼ÜCI, INTEGRALNO┼ÜCI LUB JAKO┼ÜCI TAKICH DANYCH KLIENTA ORAZ WSZELKICH INFORMACJI UZYSKANYCH ZA PO┼ÜREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUB PLATFORMY HARRY HR. KLIENT PONOSI WY┼ü─äCZN─ä ODPOWIEDZIALNO┼Ü─ć ZA OCEN─ś DOK┼üADNO┼ÜCI, WIARYGODNO┼ÜCI, KOMPLETNO┼ÜCI I PRZYDATNO┼ÜCI DANYCH KLIENTA ORAZ WSZELKICH INFORMACJI UZYSKANYCH ZA PO┼ÜREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUB PLATFORMY HARRY HR, ORAZ ZA PODEJMOWANIE I WDRA┼╗ANIE DECYZJI OPARTYCH NA TAKICH INFORMACJACH, A TAK┼╗E RADZENIE SOBIE Z WSZELKIMI ZWI─äZANYMI Z TYM KONSEKWENCJAMI. HARRY HR NIE PONOSI ┼╗ADNEJ ODPOWIEDZIALNO┼ÜCI ZA TAKIE INFORMACJE PRZETWARZANE PRZEZ KLIENTA ZA PO┼ÜREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUB PLATFORMY HARRY HR.
 3. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 4. Dollar Cap. Z WYJ─äTKIEM OSZUSTWA, OBRA┼╗E┼â FIZYCZNYCH LUB ┼ÜMIERCI ALBO UMY┼ÜLNEJ LUB RA┼╗─äCEJ WINY KT├ôREJKOLWIEK ZE STRON, W PRZYPADKU ODSZKODOWANIA ZA NARUSZENIE W┼üASNO┼ÜCI INTELEKTUALNEJ, O KT├ôRYM MOWA W PUNKCIE 7.2 (ODSZKODOWANIE) LUB W PRZYPADKU ZOBOWI─äZA┼â ODSZKODOWAWCZYCH KLIENTA, O KT├ôRYCH MOWA W PUNKCIE 2.9 (ODSZKODOWANIE ZE STRONY KLIENTA LUB U┼╗YTKOWNIKA), W ┼╗ADNYM WYPADKU ┼ü─äCZNA, SKUMULOWANA ODPOWIEDZIALNO┼Ü─ć KT├ôREJKOLWIEK ZE STRON ZA UDOWODNIONE SZKODY BEZPO┼ÜREDNIE WYNIKAJ─äCE Z WARUNK├ôW OG├ôLNYCH LUB Z NIMI ZWI─äZANE NIE PRZEKROCZY CA┼üKOWITEJ KWOTY ZAP┼üACONEJ I NALE┼╗NEJ, JE┼ÜLI TAKA ISTNIEJE, PRZEZ KLIENTA NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY W CI─äGU 12 MIESI─śCY POPRZEDZAJ─äCYCH OSTATNIE ZDARZENIE POWODUJ─äCE ODPOWIEDZIALNO┼Ü─ć LUB STU DOLAR├ôW W PRZYPADKU U┼╗YTKOWNIKA. ISTNIENIE WI─śCEJ NI┼╗ JEDNEGO ROSZCZENIA NIE B─śDZIE POWI─śKSZA─ć ANI ROZSZERZA─ć TEGO LIMITU. STRONY ROZUMIEJ─ä, ┼╗E ZASADNICZYM CELEM TEJ SEKCJI JEST PODZIA┼ü RYZYKA W RAMACH TEJ UMOWY POMI─śDZY STRONY I OGRANICZENIE POTENCJALNEJ ODPOWIEDZIALNO┼ÜCI BIOR─äC POD UWAG─ś OP┼üATY ZA US┼üUG─ś, KT├ôRE BY┼üYBY ZNACZNIE WY┼╗SZE, GDYBY HARRY HR MIA┼ü PRZYJ─ä─ć JAK─äKOLWIEK INN─ä ODPOWIEDZIALNO┼Ü─ć NI┼╗ OKRE┼ÜLONA W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. HARRY HR OPAR┼üA SI─ś NA TYCH OGRANICZENIACH PRZY OKRE┼ÜLANIU CZY ZAPEWNI─ć PRAWA DO DOST─śPU I KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB US┼üUG.
 5. W ┼╗ADNYM WYPADKU STRONA NIE B─śDZIE ODPOWIEDZIALNA WOBEC DRUGIEJ STRONY ZA JAKIEKOLWIEK UTRACONE ZYSKI, PRZYCHODY, WARTO┼Ü─ć FIRMY LUB DANYCH, ANI ZA ┼╗ADNE SZKODY WYNIKOWE, PO┼ÜREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KARNE, WYNIKAJ─äCE Z WARUNK├ôW OG├ôLNYCH LUB Z NIMI ZWI─äZANE, NIEZALE┼╗NIE OD TEGO, W JAKI SPOS├ôB ZOSTA┼üY SPOWODOWANE, CZY TO W RAMACH KONTRAKTU, DELIKTU, CZY TE┼╗ INNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNO┼ÜCI, I NIEZALE┼╗NIE OD TEGO, CZY STRONA ZOSTA┼üA POINFORMOWANA O MO┼╗LIWO┼ÜCI WYST─äPIENIA TAKICH SZK├ôD, Z WYJ─äTKIEM UMY┼ÜLNEJ LUB RA┼╗─äCEJ WINY STRONY. POWY┼╗SZE WY┼ü─äCZENIA NIE B─śD─ä MIA┼üY ZASTOSOWANIA W ZAKRESIE ZABRONIONYM PRZEZ OBOWI─äZUJ─äCE PRAWO.
 6. W przypadku zatrudnienia przez Klienta konsultanta do wykonania us┼éug zwi─ůzanych z wdro┼╝eniem i korzystaniem z Platformy Harry HR, Harry HR nie ponosi ┼╝adnej odpowiedzialno┼Ťci w zwi─ůzku z takimi us┼éugami.
 7. W┼üASNO┼Ü─ć INTELEKTUALNA I INFORMACJE ZWROTNE
 8. Brak przyznanych praw. Harry HR zachowuje wszelkie prawa, tytu┼éy i udzia┼éy w i do Strony internetowej i Platformy Harry HR oraz tre┼Ťci, do kt├│rych Klient ma dost─Öp za po┼Ťrednictwem Strony internetowej i Platformy Harry HR, innych ni┼╝ Dane Klienta. Warunki Og├│lne nie przyznaj─ů Klientowi ┼╝adnych praw w┼éasno┼Ťci intelektualnej do Strony Internetowej lub Platformy Harry HR ani do logo i innych znak├│w towarowych Harry HR. Klient lub U┼╝ytkownicy nie mog─ů usuwa─ç, zmienia─ç lub zas┼éania─ç ┼╝adnych praw autorskich, znak├│w towarowych lub innych informacji o prawach w┼éasno┼Ťci pojawiaj─ůcych si─Ö w lub na Stronie internetowej lub Platformie Harry HR.
 9. Harry HR b─Ödzie broni─ç, zabezpiecza─ç i chroni─ç Klienta i jego urz─Ödnik├│w, dyrektor├│w, udzia┼éowc├│w, rodzic├│w, filie, agent├│w, nast─Öpc├│w i cesjonariuszy przed wszelkimi stratami wynikaj─ůcymi z roszcze┼ä os├│b trzecich, pod warunkiem jednak, ┼╝e Harry HR nie b─Ödzie ponosi─ç odpowiedzialno┼Ťci w zakresie, w jakim straty wynikaj─ůce z roszcze┼ä os├│b trzecich wobec Klienta wynikaj─ů z (i) zawarto┼Ťci lub charakteru Danych Klienta; (ii) jakiegokolwiek produktu nieb─Öd─ůcego w┼éasno┼Ťci─ů Harry HR; lub (iii) jakiejkolwiek modyfikacji, po┼é─ůczenia lub rozwoju Platformy Harry HR, kt├│ra nie jest wykonywana przez Harry HR. Klient musi dostarczy─ç Harry HR szybkie pisemne zawiadomienie o jakimkolwiek post─Öpowaniu odszkodowawczym dotycz─ůcym roszcze┼ä os├│b trzecich i da─ç Harry HR prawo do podj─Öcia wy┼é─ůcznej obrony i kontroli oraz wsp├│┼épracowa─ç z wszelkimi rozs─ůdnymi pro┼Ťbami wspomagaj─ůcymi Harry HR w obronie i rozstrzygni─Öciu takiej sprawy. Harry HR nie zawrze ugody ani kompromisu w sprawie jakiegokolwiek post─Öpowania odszkodowawczego dotycz─ůcego roszcze┼ä os├│b trzecich, kt├│re skutkuje odpowiedzialno┼Ťci─ů lub przyznaniem si─Ö do odpowiedzialno┼Ťci przez Klienta bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta, kt├│ra nie b─Ödzie bezzasadnie wstrzymywana. Harry HR nie zawrze ugody lub kompromisu w sprawie Roszczenia Strony Trzeciej podlegaj─ůcego Post─Öpowaniu Odszkodowawczemu bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta, kt├│ra nie b─Ödzie bezzasadnie wstrzymywana, je┼╝eli (a) skutkuje odpowiedzialno┼Ťci─ů lub przyznaniem si─Ö do odpowiedzialno┼Ťci przez Klienta; (b) ugoda nie zawiera pe┼énego zwolnienia z odpowiedzialno┼Ťci stron zwolnionych z odpowiedzialno┼Ťci; lub (c) ugoda zawiera warunki inne ni┼╝ pe┼éne zwolnienie z odpowiedzialno┼Ťci stron zwolnionych z odpowiedzialno┼Ťci i wyp┼éata pieni─Ödzy. Dla cel├│w niniejszego punktu zastosowanie maj─ů nast─Öpuj─ůce definicje:
  1. "Post─Öpowanie odszkodowawcze z tytu┼éu roszcze┼ä os├│b trzecich" oznacza wszelkie s─ůdowe, administracyjne lub arbitra┼╝owe dzia┼éania, pozwy, roszczenia, dochodzenia lub post─Öpowania wszcz─Öte przeciwko Klientowi, wynikaj─ůce z roszczenia osoby trzeciej, ┼╝e oprogramowanie u┼╝ywane w Platformie Harry HR narusza jakiekolwiek prawa w┼éasno┼Ťci intelektualnej takiej osoby trzeciej; oraz
  2. "Straty z tytu┼éu Roszcze┼ä Os├│b Trzecich" oznaczaj─ů ka┼╝d─ů kwot─Ö ostatecznie zas─ůdzon─ů lub wyp┼éacon─ů w ramach ugody w jakimkolwiek Post─Öpowaniu Odszkodowawczym dotycz─ůcym Roszcze┼ä Os├│b Trzecich.
 10. Wszelkie opinie lub sugestie przes┼éane lub udost─Öpnione przez Klienta lub U┼╝ytkownik├│w firmie Harry HR lub przez Platform─Ö Harry HR lub Stron─Ö Internetow─ů w celu ulepszenia Platformy Harry HR lub Strony Internetowej mog─ů zosta─ç wdro┼╝one przez firm─Ö Harry HR w dowolny spos├│b, w tym przysz┼ée ulepszenia i modyfikacje Strony Internetowej lub Platformy Harry HR. W takim przypadku Klient i U┼╝ytkownicy przyznaj─ů Harry HR nieograniczone, og├│lno┼Ťwiatowe, nieodwo┼éalne, wieczyste, podlegaj─ůce sublicencjonowaniu, zbywalne, w pe┼éni op┼éacone, wolne od tantiem prawo do wykorzystania wszelkich takich opinii lub sugestii w dowolnym celu bez ┼╝adnych zobowi─ůza┼ä lub rekompensat dla Klienta, U┼╝ytkownik├│w lub jakiejkolwiek osoby trzeciej. Ponadto, Harry HR ma prawo do ponownego wykorzystania ca┼éej og├│lnej wiedzy, do┼Ťwiadczenia, know-how, prac i technologii, w tym pomys┼é├│w, koncepcji, proces├│w i technik, zwi─ůzanych lub nabytych podczas ┼Ťwiadczenia Us┼éug.
 11. TERMIN I ROZWI─äZANIE
 12. Warunki Og├│lne obowi─ůzuj─ů od Daty Wej┼Ťcia w ┼╝ycie i (i) dla Klienta, do czasu wyga┼Ťni─Öcia wszystkich warunk├│w subskrypcji Platformy Harry HR, w tym wszystkich odnowie┼ä, lub do czasu ich rozwi─ůzania przez kt├│r─ůkolwiek lub obie Strony zgodnie z Sekcj─ů 8.2 (Wypowiedzenie); lub (ii) dla U┼╝ytkownika, tak d┼éugo jak uzyskuje on dost─Öp do Strony lub Platformy Harry HR ("Okres").Dla cel├│w Warunk├│w Og├│lnych, okres subskrypcji wygasa, je┼Ťli nie zostanie odnowiony zgodnie z Sekcj─ů 3.2 (Odnowienie).
 13. Og├│lne Warunki mog─ů zosta─ç wypowiedziane:
  1. przez Klienta w dowolnym momencie, je┼Ťli zrezygnuje on z Us┼éug za po┼Ťrednictwem swojego konta na Platformie Harry HR lub u przedstawiciela klienta Harry HR;
  2. przez Strony w ka┼╝dym czasie, je┼╝eli druga Strona istotnie naruszy kt├│rekolwiek ze swoich zobowi─ůza┼ä wynikaj─ůcych z Warunk├│w Og├│lnych. Je┼Ťli istotne naruszenie jest mo┼╝liwe do naprawienia, Warunki Og├│lne mog─ů zosta─ç rozwi─ůzane jedynie w przypadku, gdy takie naruszenie nie zostanie naprawione w ci─ůgu 15 dni od przekazania przez Stron─Ö drugiej Stronie powiadomienia o naruszeniu. Dla jasno┼Ťci, ka┼╝de naruszenie punktu 2.5 (Niedopuszczalne u┼╝ycie) i 2.8 (Niedopuszczalne zachowanie u┼╝ytkownik├│w) przez Klienta b─Ödzie uwa┼╝ane za istotne naruszenie Warunk├│w Og├│lnych;
  3. przez Harry HR, je┼Ťli Klient nie dokona jakiejkolwiek p┼éatno┼Ťci op┼éat za us┼éug─Ö w ci─ůgu 15 dni od dostarczenia przez Harry HR powiadomienia, ┼╝e takie kwoty s─ů zaleg┼ée dla Klienta; lub
  4. przez Harry'ego HR dla wygody, z co najmniej 30-dniowym uprzedzeniem w formie pisemnej w przypadku subskrypcji miesi─Öcznej lub z co najmniej 90-dniowym uprzedzeniem w formie pisemnej w przypadku subskrypcji rocznej lub wieloletniej.
 14. Op┼éata za wcze┼Ťniejsze rozwi─ůzanie - rozwi─ůzanie dla wygody. W przypadku, gdy Klient jednostronnie rozwi─ů┼╝e niniejsz─ů umow─Ö dla wygody przed up┼éywem Okresu Obowi─ůzywania i nie ui┼Ťci ca┼ékowitej Op┼éaty za Us┼éugi nale┼╝nej na mocy niniejszej umowy, zap┼éaci on jako odszkodowanie umowne op┼éat─Ö za rozwi─ůzanie umowy r├│wn─ů pozosta┼éym Op┼éatom za Us┼éugi w ramach umowy, kt├│re nie zosta┼éy jeszcze uiszczone przez Klienta ("Op┼éata za Rozwi─ůzanie"). Strony zastrzegaj─ů, ┼╝e op┼éata za rozwi─ůzanie umowy opisana powy┼╝ej nie jest kar─ů, ale raczej rozs─ůdn─ů miar─ů odszkodowania, opart─ů na oczekiwaniach stron co do charakteru strat, kt├│re mog─ů wynikn─ů─ç z takiego rozwi─ůzania umowy.
 15. Brak zwrotu w przypadku wypowiedzenia. Punkt 3.3 (Brak zwrot├│w) ma zastosowanie niezale┼╝nie od przyczyny rozwi─ůzania umowy. Jednak┼╝e, je┼Ťli Klient wypowiedzia┼é Warunki Og├│lne zgodnie z punktem 8.2 (ii) lub je┼Ťli Harry HR wypowiedzia┼é Warunki Og├│lne zgodnie z punktem 8.2 (iv), Harry HR zwr├│ci wszystkie przedp┼éacone op┼éaty za us┼éug─Ö proporcjonalnie do pozosta┼éej cz─Ö┼Ťci niewykorzystanego Okresu. KLIENT NINIEJSZYM WYRA┼╣NIE REZYGNUJE Z ZASTOSOWANIA ARTYKU┼ü├ôW OD 2125 DO 2129 KODEKSU CYWILNEGO QUEBECU.
 16. Wszelkie prawa i obowi─ůzki Stron wynikaj─ůce z niniejszych Warunk├│w, kt├│re ze wzgl─Ödu na sw├│j charakter maj─ů przetrwa─ç rozwi─ůzanie lub wyga┼Ťni─Öcie Warunk├│w Og├│lnych, przetrwaj─ů rozwi─ůzanie lub wyga┼Ťni─Öcie Warunk├│w Og├│lnych, w tym Punkty 2.5 (Niedopuszczalne u┼╝ytkowanie), 2.8 (Niedopuszczalne zachowanie u┼╝ytkownik├│w), 2.9 (Zwolnienie z odpowiedzialno┼Ťci przez Klienta), 4.7 (Wykorzystanie lub ujawnienie informacji poufnych), 5.2 (Wy┼é─ůczenia gwarancji), 6 (Ograniczenie odpowiedzialno┼Ťci), 7 (W┼éasno┼Ť─ç intelektualna i informacje zwrotne), 8 (Wypowiedzenie i rozwi─ůzanie) oraz 9 (Og├│lne) b─Öd─ů obowi─ůzywa─ç po rozwi─ůzaniu Warunk├│w Og├│lnych.

6. OGÓLNIE

 1. Klient przyznaje Harry HR prawo do u┼╝ywania nazwy i logo firmy Klienta jako odniesienia do cel├│w marketingowych lub promocyjnych, w tym na swojej stronie internetowej lub blogu oraz w innych publicznych lub prywatnych kontaktach z obecnymi lub potencjalnymi klientami Harry HR. Je┼╝eli Klient chce ograniczy─ç takie prawo w dowolnym momencie, powinien powiadomi─ç Harry'ego HR na nast─Öpuj─ůcy adres e-mail: hi@harryhr.com. Klient zachowuje wszelkie prawa, tytu┼éy i udzia┼éy w i do takiej nazwy firmy i logo.
 2. Prawo w┼éa┼Ťciwe i miejsce post─Öpowania. Warunki Og├│lne s─ů regulowane, interpretowane i egzekwowane wy┼é─ůcznie zgodnie z prawem obowi─ůzuj─ůcym w Holandii, bez odniesienia do: (i) wszelkich zasad kolizji prawa, kt├│re stosowa┼éyby prawo materialne innej jurysdykcji do praw lub obowi─ůzk├│w Stron; (ii) Konwencji Narod├│w Zjednoczonych o umowach mi─Ödzynarodowej sprzeda┼╝y towar├│w z 1980 roku; lub (iii) innych przepis├│w prawa mi─Ödzynarodowego. Wszelkie spory w jakikolwiek spos├│b zwi─ůzane z Us┼éugami lub Warunkami Og├│lnymi zostan─ů wszcz─Öte i rozstrzygni─Öte wy┼é─ůcznie w okr─Ögu s─ůdowym Zuid-Holland w Holandii, a Strony zrzekaj─ů si─Ö wszelkich zastrze┼╝e┼ä, ┼╝e miejsce to jest niedogodne lub niew┼éa┼Ťciwe. Ka┼╝da ze Stron zrzeka si─Ö prawa do procesu z udzia┼éem ┼éawy przysi─Ög┼éych w zwi─ůzku z jakimkolwiek pow├│dztwem lub sporem w jakikolwiek spos├│b wynikaj─ůcym z Us┼éug lub Warunk├│w Og├│lnych lub z nimi zwi─ůzanym.
 3. Wykonanie szczeg├│lne. Niezale┼╝nie od innych postanowie┼ä Warunk├│w Og├│lnych, Strona, kt├│ra nie naruszy┼éa Warunk├│w Og├│lnych mo┼╝e, w przypadku naruszenia Warunk├│w Og├│lnych, niezw┼éocznie wyst─ůpi─ç o ich wykonanie w drodze szczeg├│lnego wykonania lub nakazu, bez wymogu z┼éo┼╝enia kaucji lub innego zabezpieczenia.
 4. Si┼éa wy┼╝sza. O ile wyra┼║nie nie przewidziano inaczej w Warunkach Og├│lnych, Harry HR nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci z powodu jakiegokolwiek niepowodzenia lub op├│┼║nienia w wykonaniu swoich zobowi─ůza┼ä z powodu nieprzewidywalnego i nieodpartego zdarzenia, w tym przyczyn zewn─Ötrznych o tej samej charakterystyce, kt├│re mog─ů obejmowa─ç ataki typu denial-of-service, awari─Ö zewn─Ötrznego dostawcy us┼éug hostingowych lub dostawcy medi├│w, strajki, niedobory, zamieszki, po┼╝ary, dzia┼éanie Boga, wojn─Ö, terroryzm i dzia┼éania rz─ůdowe.
 5. Brak innych um├│w. Warunki Og├│lne stanowi─ů pe┼éne i wy┼é─ůczne o┼Ťwiadczenie o porozumieniu Stron w odniesieniu do przedmiotu niniejszego dokumentu i zast─Öpuj─ů wszelkie ustne lub pisemne oferty, porozumienia, o┼Ťwiadczenia, warunki, gwarancje, przymierza i inne komunikaty pomi─Ödzy Stronami dotycz─ůce niniejszego dokumentu, w tym, bez ogranicze┼ä, wszelkie umowy o zachowaniu poufno┼Ťci dotycz─ůce przedmiotu niniejszego dokumentu, wszelk─ů dokumentacj─Ö zam├│wienia, jak r├│wnie┼╝ wszelkie warunki lub dokumentacj─Ö, kt├│ra nie jest wyra┼║nie wymieniona w niniejszych Warunkach Og├│lnych.
 6. Harry HR może wysyłać zawiadomienia zgodnie z Warunkami Ogólnymi do punktów kontaktowych e-mail Klienta podanych przez Klienta. Klient może wysyłać powiadomienia zgodnie z Warunkami Ogólnymi do Harry HR na adres hi@harryhr.com. Zawiadomienia uważa się za otrzymane 24 godziny po ich wysłaniu.
 7. Cesja i nast─Öpcy prawni. Warunki Og├│lne s─ů wi─ů┼╝─ůce i przynosz─ů korzy┼Ťci nast─Öpcom prawnym i cesjonariuszom Stron.
 8. ┼╗adne zrzeczenie si─Ö przez kt├│r─ůkolwiek ze stron jakiegokolwiek niewykonania zobowi─ůzania przez drug─ů stron─Ö nie stanowi zrzeczenia si─Ö p├│┼║niejszego naruszenia lub niewykonania zobowi─ůzania przez stron─Ö naruszaj─ůc─ů.
 9. W zakresie dozwolonym przez obowi─ůzuj─ůce prawo Strony niniejszym zrzekaj─ů si─Ö wszelkich przepis├│w prawa, kt├│re powodowa┼éyby, ┼╝e kt├│rekolwiek z postanowie┼ä Warunk├│w Og├│lnych by┼éoby niewa┼╝ne lub w inny spos├│b niewykonalne pod jakimkolwiek wzgl─Ödem. W przypadku, gdy kt├│re┼Ť z postanowie┼ä Warunk├│w Og├│lnych zostanie uznane za niewa┼╝ne lub w inny spos├│b niewykonalne, postanowienie takie b─Ödzie interpretowane w taki spos├│b, aby spe┼éni─ç sw├│j zamierzony cel w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowi─ůzuj─ůce prawo, a pozosta┼ée postanowienia Warunk├│w Og├│lnych pozostan─ů w pe┼énej mocy.
 10. Eksport technologii. Klient nie mo┼╝e eksportowa─ç ┼╝adnego oprogramowania dostarczanego przez Harry HR lub w inny spos├│b usuwa─ç go z Holandii lub Unii Europejskiej, chyba ┼╝e w zgodzie ze wszystkimi obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa holenderskiego i unijnego. Nie ograniczaj─ůc og├│lnego charakteru powy┼╝szego, Klient nie mo┼╝e zezwoli─ç ┼╝adnej osobie trzeciej na dost─Öp lub korzystanie z Witryny lub Platformy Harry HR w lub eksport takiego oprogramowania do kraju obj─Ötego embargiem przez Holandi─Ö lub Uni─Ö Europejsk─ů.
 11. Prawo ochrony konsument├│w. Harry HR to narz─Ödzie do pracy przeznaczone do u┼╝ytku przez firmy i organizacje, a nie do cel├│w konsumenckich. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, przepisy dotycz─ůce ochrony konsument├│w nie maj─ů zastosowania.
 12. Nieodpowiednie zachowanie. Klient, jego u┼╝ytkownicy i Harry HR uznaj─ů prawo pracownik├│w do pracy w ┼Ťrodowisku wolnym od molestowania, w tym molestowania seksualnego i dyskryminacji. Strony nie b─Öd─ů i zapewni─ů, ┼╝e ich pracownicy, agenci i przedstawiciele nie b─Öd─ů anga┼╝owa─ç si─Ö w ┼╝adne zachowania, kt├│re tworz─ů zastraszaj─ůce, wrogie lub obra┼║liwe ┼Ťrodowisko pracy.

  W przypadku otrzymania zarzutu niew┼éa┼Ťciwego zachowania, molestowania lub dyskryminacji w zwi─ůzku z niniejszymi Warunkami Og├│lnymi, Strony zobowi─ůzuj─ů si─Ö do wsp├│┼épracy w celu priorytetowego zbadania sprawy.

  Naruszenie tego punktu b─Ödzie uwa┼╝ane za istotne naruszenie Warunk├│w Og├│lnych.

 13. Relacje Stron. Strony s─ů niezale┼╝nymi wykonawcami. Warunki Og├│lne nie tworz─ů partnerstwa, franczyzy, joint venture, agencji, powiernictwa lub stosunku pracy pomi─Ödzy Stronami. Ka┼╝da ze Stron o┼Ťwiadcza i gwarantuje, ┼╝e jest uprawniona do wyra┼╝enia zgody na Warunki Og├│lne w imieniu organizacji, kt├│r─ů reprezentuje.
 14. O ile Klient nie zawar┼é z Harry HR pisemnej umowy zast─Öpuj─ůcej, Harry HR mo┼╝e od czasu do czasu zmienia─ç Warunki Og├│lne na swojej stronie internetowej, w miar─Ö rozwoju swojej dzia┼éalno┼Ťci. Wszelkie zmiany Warunk├│w Og├│lnych b─Öd─ů obowi─ůzywa─ç od dnia, w kt├│rym Harry HR opublikuje zmiany. Klient i U┼╝ytkownicy mog─ů zapozna─ç si─Ö z najbardziej aktualn─ů wersj─ů Warunk├│w Og├│lnych w dowolnym momencie, odwiedzaj─ůc t─Ö stron─Ö pod adresem https://harryhr.com/terms. Je┼Ťli Klient lub U┼╝ytkownicy korzystaj─ů z Us┼éug lub uzyskuj─ů dost─Öp do strony internetowej, w zale┼╝no┼Ťci od przypadku, po dacie wej┼Ťcia w ┼╝ycie jakichkolwiek zmian, to korzystanie lub dost─Öp b─Ödzie oznacza─ç akceptacj─Ö zmienionych Warunk├│w Og├│lnych.
Ostatnia aktualizacja: 2022-10-06.