Harry HR

Ulepsz Employee Experience

Zapalanie Employee Experience: Sztuka słuchania (część 2 z 5)

Zagłębiając się w doskonalenie Employee Experience (EX), napotykamy na podstawową, aczkolwiek często pomijaną umiejętność: Słuchanie. Prawdziwe słuchanie wykracza poza samo słyszenie słów. Obejmuje ono zrozumienie uczuć, idei i pragnień leżących u podstaw tych słów. Jeśli chodzi o poprawę EX, słuchanie jest niezbędne.

Siła słuchania

Słuchanie swoich pracowników pomaga w budowaniu zaufania, zachęcanie do otwartej komunikacji, a także wspieranie kultury integracji. Co najważniejsze, dostarcza cennych spostrzeżeń na temat obszarów, które wymagają poprawy i tych, które działają dobrze.

Techniki skutecznego słuchania

Jak stać się lepszym słuchaczem w swojej organizacji? Zacznij od stworzenia bezpiecznych przestrzeni dla otwartego dialogu. Można to zrobić poprzez spotkania w ratuszu, wirtualne sesje pytań i odpowiedzi lub anonimowe skrzynki na sugestie. Celem jest zachęcenie pracowników do wyrażania swoich myśli bez obaw o represje.

Następny, wykorzystywać ankiety pracownicze. Ustrukturyzowane ankiety, takie jak ankieta pulsu, wskaźnik eNPS (ang. employee net promoter score) lub coroczne ankiety zaangażowania, mogą dostarczyć wielu danych na temat doświadczeń Twoich pracowników.

Dodatkowo, warto rozważyć spotkania kontrolne jeden na jeden. Dają one możliwość indywidualnego podejścia i mogą ujawnić problemy, które mogłyby zostać niezauważone w warunkach grupowych.

Przekształcanie informacji zwrotnej w działanie

Zbieranie informacji zwrotnych to tylko pierwszy krok. Prawdziwa wartość wynika z działania na podstawie tych informacji. Przeanalizuj dane, zidentyfikuj trendy i zrozum podstawowe problemy. Wykorzystaj te spostrzeżenia do wprowadzenia zmian, które poprawią doświadczenia pracowników.

Pamiętaj, że celem nie jest rozwiązanie każdego problemu w ciągu jednej nocy. Zamiast tego skup się na ciągłym doskonaleniu. Małe, stopniowe zmiany mogą z czasem przynieść dużą różnicę.

W następnej części naszej serii odkryjemy, w jaki sposób rozwijać kulturę wzmacniającą, która wzmacnia Employee Experience. Bądźcie czujni!

Udostępnij to :

Powiązane posty