Zapalanie Employee Experience: Budowanie kultury upełnomocniania (część 3 z 5)

Ten artykuł został napisany w języku angielskim i automatycznie przetłumaczony. 
Proszę zmienić język strony, jeśli wolisz czytać artykuł w języku pisanym.

Kontynuując naszą podróż w kierunku poprawy Employee Experience (EX), napotykamy na ważny czynnik: kulturę korporacyjną. Kultura organizacji kształtuje codzienne doświadczenia jej pracowników. To wspólne wartości, normy i praktyki, które określają "jak my tu działamy".

Rola kultury w Employee Experience

Pozytywna kultura korporacyjna może zwiększyć zaangażowanie, produktywność i utrzymanie w firmie. Co więcej, może stać się przewagą konkurencyjną w przyciąganiu największych talentów.

Budowanie kultury wzmacniającej pozycję

Jak więc możesz wspierać kulturę wzmacniania pozycji? Po pierwsze, kluczowa jest jasność. Każdy powinien rozumieć misję, wartości i cele organizacji. Zasady te powinny przyświecać podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeblach organizacji.

Następnie zainwestuj w swoich ludzi. Oferowanie możliwości uczenia się i rozwoju aby pomóc pracownikom w rozwoju zawodowym. Uznawać i nagradzać ich osiągnięcia. Upewnij się, że wiedzą, że ich wkład jest doceniany.

Wreszcie, promuj współpracę i integrację. Zachęcaj do pracy zespołowej i upewnij się, że każdy głos jest słyszalny. Kultura wzmacniająca to taka, w której celebruje się różnorodność, a różne perspektywy są mile widziane.

Kultywowanie zaufania i autonomii

Zaufanie i autonomia są cechami charakterystycznymi dla kultury opartej na zaufaniu. Kiedy pracownicy czują się zaufani, są bardziej skłonni do podejmowania inicjatywy, decyzji i poczucia odpowiedzialności za swoją pracę.

Budowanie zaufania wymaga konsekwentnej komunikacjiprzejrzystość i uczciwość. Oznacza to spełnianie obietnic i odpowiedzialność w przypadku popełnienia błędów.

Jeśli chodzi o autonomię, chodzi o to, aby dać pracownikom swobodę wykonywania ich najlepszej pracy. Nie oznacza to pozostawienia ich, aby wszystko wymyślili sami. Oznacza to raczej zapewnienie jasnych oczekiwań i zasobów, których potrzebują, a następnie wycofanie się, aby pozwolić im zabłysnąć.

W kolejnej części naszej serii, zajmiemy się rolą przywództwa w kształtowaniu Employee Experience. Bądźcie na bieżąco!

Zapalanie Employee Experience: Budowanie kultury upełnomocniania (część 3 z 5)

Odpowiedź na nowe pokolenia
Podnieś poziom doświadczenia pracowników

Jesteś zainteresowany podniesieniem poziomu doświadczeń pracowników w swojej organizacji? Skontaktuj się z nami lub poproś o więcej informacji. Naszym celem jest zapewnienie wspaniałych doświadczeń zawodowych wszystkim pracownikom i chętnie podzielimy się z Tobą naszymi perspektywami i doświadczeniami.