Harry HR

Polityka prywatności

Dowiedz się, jak chronimy Twoją prywatność w Harry HR. Nasza Polityka prywatności określa nasze zobowiązanie do ochrony Twoich danych osobowych. Zapewniamy, że Twoje dane są przetwarzane z najwyższą starannością i przejrzystością.

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2024 r.

Harry HR - ITéaal Beheer BV oferuje platformę - w tym narzędzia i aplikacje - skomercjalizowane jako "Harry HR", które zapewniają środki do pomiaru i poprawy Employee Experience. Robimy to, dając wszystkim pracownikom głos w ich organizacji poprzez aplikację Harry HR Experience dla pracowników i Dashboard dla liderów.
Harry HR - ITéaal Beheer BV rozumie znaczenie ochrony danych osobowych i ewentualne skutki, jakie wyciek danych może mieć dla naszych klientów. Dlatego też ukształtowaliśmy procedury biznesowe i zabezpieczenia. Wszystko po to, aby chronić wrażliwe informacje organizacyjne i/lub osobowe Twoje i Twoich pracowników oraz organizacji.

Zastosowanie i zakres

Nasza polityka prywatności opisuje nasze praktyki w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Wrażliwe informacje organizacyjne i/lub osobiste przez Harry'ego HR - ITéaal Beheer BV (występującego pod nazwą handlową "Harry HR").

Niniejsza Polityka Prywatności ("Polityka") ma na celu ustanowienie odpowiedzialnych i przejrzystych praktyk zarządzania Informacjami Osobowymi oraz spełnienie odpowiednich i obowiązujących wymogów prawnych. Niniejsza Polityka określa standardy, obowiązki i zobowiązania Harry HR w odniesieniu do wszelkich Wrażliwych Informacji Organizacyjnych i/lub Danych Osobowych zbieranych, udostępnianych lub przetwarzanych przez Harry HR w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej i określa zobowiązania Harry HR, które wynikają z naszych Warunków Service ("Warunki") zawartych między Harry HR a jej klientami korporacyjnymi ("Klient"), na mocy których Harry HR może obsługiwać lub mieć dostęp do Wrażliwych Informacji Organizacyjnych i/lub Danych Osobowych.

Niniejsza Polityka reguluje również Wrażliwe Informacje Organizacyjne i/lub Osobowe zebrane o Użytkownikach strony HarryHR.com (jak określono w Warunkach) i wyjaśnia, w jaki sposób Harry HR wykorzystuje i ujawnia Wrażliwe Informacje Organizacyjne i/lub Osobowe zebrane od osób i/lub organizacji, które odwiedzają jego stronę internetową i w inny sposób współdziałają z Harry HR poprzez https://harryhr.com i jego siostrzane strony internetowe. Wyjaśnia ona również, w jaki sposób Harry HR wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie. Jeśli nie zgadzasz się z tą polityką, nie uzyskuj dostępu ani nie korzystaj z Harry HR EXP i/lub Platformy i wszelkich powiązanych usług ("Usługi") lub naszej strony internetowej(-ów).

Jak dbamy o Twoje dane

Wrażliwe informacje organizacyjne i/lub osobiste jest zdefiniowana jako każda informacja o możliwej do zidentyfikowania osobie. Może to obejmować, na przykład, adresy e-mail i dane kontaktowe oraz wszelkie podobne informacje dostarczone Harry'emu HR w trakcie jego działalności gospodarczej lub które Harry HR może otrzymać z zapytań biznesowych. Informacje osobiste, które są zagregowane i/lub pozbawione tożsamości lub które nie mogą być powiązane z możliwą do zidentyfikowania osobą, nie są uważane za Informacje osobiste.

Zgodność międzynarodowa
Harry HR przestrzega: 

1. Przepisy dotyczące ochrony danych mające zastosowanie do Harry HR (RODO, w UE i hostowane)
2. Przepisy antyspamowe mające zastosowanie do Harry'ego HR
3. Obowiązujące standardy branżowe dotyczące ochrony danych, poufności lub bezpieczeństwa informacji. 

Harry HR prowadzi globalną działalność i dlatego w niektórych przypadkach informacje zarządzane przez Harry HR mogą być przekazywane, przetwarzane i przechowywane w innych krajach, chociaż przez cały czas Harry HR zapewni, że Wrażliwe informacje organizacyjne i/lub osobiste jest chroniony przez procedury i zabezpieczenia poufności i bezpieczeństwa, które są co najmniej równoważne tym, które są stosowane przez Harry HR. Przekazujemy tylko wrażliwe dane organizacyjne i/lub osobowe do innego kraju, jeśli jest to "potrzebne". Regularnie wszystkie nasze dane są hostowane i tym samym przechowywane w Holandii w wydzielonych fizycznie centrach danych.

Harry HR przestrzega niniejszej Polityki, a także obowiązujących holenderskich przepisów o ochronie danych w sektorze prywatnym, takich jak AVG (w stosownych przypadkach).

Harry HR przestrzega również ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679). W stosownych przypadkach nasze zobowiązanie do przestrzegania takiego rozporządzenia można znaleźć w naszym Uzupełnieniu dotyczącym przetwarzania danych. Harry HR (lub strony trzecie działające w imieniu Harry HR) może przekazywać Wrażliwe Informacje Organizacyjne i/lub Dane Osobowe, które zbiera Harry HR, do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku wystąpienia takiego transferu Harry HR podejmie kroki w celu zapewnienia ochrony Wrażliwych Informacji Organizacyjnych i/lub Informacji Osobowych.
Harry HR będzie dokonywał takich transferów tylko wtedy, gdy wystąpi co najmniej jeden z poniższych warunków:

Harry HR zawarł umowę w oparciu o "Standardowe klauzule umowne", o ile taka umowa w połączeniu ze środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewnia odpowiednie zabezpieczenia praw osób, których dane osobowe są przekazywane. Taki transfer jest regulowany przez "Wiążące reguły korporacyjne", które zostały zatwierdzone przez organy ochrony danych. Lub taki transfer jest objęty "decyzją o adekwatności" Komisji Unii Europejskiej. 

Wykorzystanie Twoich danych poprzez nasze usługi

Podczas świadczenia Usług, Harry HR przetwarza jedynie Wrażliwe informacje organizacyjne i/lub osobiste zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa. Harry HR generalnie używa Wrażliwe informacje organizacyjne i/lub osobiste  od lub o swoich Klientach i Użytkownikach w następujących celach:

- Do tworzenia, zakładania i administrowania Kontem/Kontami Klienta.
- Aby przetwarzać płatności, odpowiadać na zapytania Klienta związane z jego kontem i kontaktować się z Klientem w sprawie Service Harry HR lub spraw związanych z kontem
- W celu zapewnienia Services, w tym zapewnienia Klientowi i jego Użytkownikom dostępu i korzystania z Platformy Harry HR (EXP) oraz obsługi klienta
- Zarządzanie i rozwijanie działalności i operacji Harry HR
- Pomiar i analiza zachowań użytkowników
- Aby monitorować, utrzymywać i ulepszać Service Harry HR, Produkty, Stronę internetową i Marketing lub inne funkcje.
- Aby zrozumieć, jak Użytkownicy współdziałają z Harry HR i zapewnić prawidłowe działanie naszych usług, produktów lub funkcji
- Aby rozwijać nowe usługi, produkty, funkcje, programy i promocje
- Aby zrozumieć potrzeby i preferencje Klientów i Użytkowników oraz dostosować sposób, w jaki dostosowujemy i sprzedajemy produkty, programy i Service naszym Klientom i Użytkownikom w oparciu o ich zainteresowania i sposób korzystania z nich.
- Spełnienie wymogów prawnych i regulacyjnych oraz umożliwienie Harry HR spełnienia wymogów umownych dotyczących Usług świadczonych na rzecz Klienta
- Prowadzić ankiety na temat jakości Service i/lub Produktów Harry HR lub w celu zbierania informacji zwrotnych na temat Service
- Aby dostarczyć Klientowi oferty dodatkowych usług, funkcji i produktów, które zdaniem Harry'ego HR mogą być dla niego interesujące
- Prowadzenie badań rynkowych lub benchmarkingowych oraz analizy danych poprzez śledzenie i analizowanie obecnych lub wcześniej zgromadzonych Wrażliwych Informacji Organizacyjnych i/lub Osobowych.
- Aby zmierzyć skuteczność naszych działań marketingowych i sprzedażowych

Kiedy i jeśli to możliwe, Harry HR będzie wykorzystywać Wrażliwe Informacje Organizacyjne i/lub Osobowe w zagregowanym i/lub pozbawionym tożsamości formacie.
O ile nie jest to wymagane lub upoważnione przez prawo, Harry HR nie będzie wykorzystywał Wrażliwe informacje organizacyjne i/lub osobiste  w jakimkolwiek innym lub nowym celu bez uzyskania uprzedniej zgody Klienta (-ów).

Harry HR generalnie gromadzi i wykorzystuje Wrażliwe informacje organizacyjne i/lub osobiste z lub o jej stronie internetowej Użytkownicy w następujący sposób:

Informacje dostarczane przez użytkowników
W wielu przypadkach Harry HR zbiera Wrażliwe Informacje Organizacyjne i/lub Dane Osobowe bezpośrednio od Użytkowników podczas ich wizyty lub korzystania z witryny. 

Harry HR może zbierać imię i nazwisko Użytkownika, funkcję, jednostkę organizacyjną i nazwę, informacje kontaktowe, adres e-mail i wszelkie inne informacje podane, gdy Użytkownicy składają zapytanie, rezerwują demo lub kontaktują się z Harry HR za pośrednictwem strony internetowej.
Kiedy Użytkownicy zapisują się, aby otrzymywać newsletter Harry HR lub kiedy Użytkownicy składają wniosek lub zamówienie na próbę lub usługę Harry HR.

Kiedy Użytkownicy odwiedzają stronę internetową, mogą, od czasu do czasu, zostać poproszeni o podanie informacji takich jak tytuł Użytkownika, aby pomóc Harry HR spersonalizować lub dostosować doświadczenie Użytkownika podczas korzystania z witryny.

Kiedy Użytkownicy odwiedzają stronę internetową, Harry HR może zbierać, przy użyciu środków elektronicznych takich jak pliki cookies, informacje techniczne. Informacje te mogą obejmować informacje o wizytach na stronie internetowej, w tym adres IP komputera Użytkownika i jaka przeglądarka została użyta do obejrzenia strony, system operacyjny Użytkownika, rozdzielczość ekranu, lokalizację, ustawienia językowe w przeglądarkach, stronę, z której Użytkownik przyszedł, wyszukiwane słowa kluczowe (jeśli przybył z wyszukiwarki lub podobnej), liczbę odsłon, wprowadzone informacje, obejrzane reklamy itp.
Dane te są wykorzystywane do pomiaru i poprawy skuteczności strony internetowej lub zwiększenia doświadczenia dla użytkowników. Podczas gdy większość czasu te informacje są zdepersonalizowane, jeśli te informacje odnoszą się do możliwej do zidentyfikowania osoby, Harry HR będzie traktować te informacje jako wrażliwe informacje organizacyjne i/lub osobiste. 

Harry HR może również, bez ograniczeń, zbierać i wykorzystywać następujący rodzaj informacji, gdy Użytkownicy odwiedzają i/lub współdziałają z Harry HR na stronie internetowej:
- Google Analytics: Harry HR korzysta z Google Analytics, co pozwala mu zobaczyć informacje na temat aktywności na stronie internetowej Użytkownika, w tym, ale nie tylko, odsłon, źródła i czasu spędzonego na naszej stronie. Informacje te są zdepersonalizowane i wyświetlane jako liczby, co oznacza, że nie mogą być śledzone z powrotem do osób. Użytkownicy mogą zrezygnować z korzystania z Google Analytics przez Harry HR odwiedzając stronę rezygnacji z Google Analytics.

- HubSpot: Harry HR korzysta z HubSpot, który pozwala mu zobaczyć informacje na temat aktywności użytkowników na stronie internetowej, w tym, ale nie tylko, odsłon, źródła i czasu spędzonego na naszej stronie. Jednak informacje te nie są depersonalizowane, a Użytkownicy nie mogą zrezygnować z korzystania przez Harry HR z HubSpot.

- Google AdWords: Harry HR wykorzystuje Google AdWords Remarketing do reklamowania Harry HR w całym Internecie oraz do reklamowania na stronach internetowych osób trzecich (w tym Google) poprzednich użytkowników strony. Remarketing AdWords będzie wyświetlał reklamy Użytkownikom na podstawie tego, jakie części strony internetowej Harry HR oglądali, poprzez umieszczenie pliku cookie w przeglądarce internetowej Użytkownika. Może to oznaczać, że Harry HR reklamuje się poprzednim użytkownikom, którzy nie wykonali zadania na stronie lub może to być w formie reklamy na stronie wyników wyszukiwania Google lub stronie w sieci Google Display Network. Ten plik cookie w żaden sposób nie identyfikuje Użytkownika ani nie daje dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego Użytkownika. Plik cookie służy jedynie do wskazania innym stronom internetowym, że Użytkownik odwiedził określoną stronę w witrynie, aby mogły one pokazać Użytkownikowi reklamy związane z tą stroną. Jeżeli Użytkownicy nie chcą uczestniczyć w remarketingu Google AdWords, mogą z niego zrezygnować, odwiedzając menedżera preferencji reklam Google.

Harry HR może również zezwolić ograniczonej liczbie zaufanych stron trzecich na instalację plików cookie ze strony internetowej. Strona internetowa może zawierać reklamy osób trzecich oraz linki do innych stron internetowych, które mogą być wykorzystywane do generowania spersonalizowanych reklam. Spersonalizowane reklamy, czasami określane jako reklamy oparte na zainteresowaniach lub behawioralne, są reklamami opartymi na informacjach o Użytkownikach, takich jak odsłony strony na stronie internetowej, zapytania o informacje lub zakupy na stronie internetowej. Harry HR nie dostarcza żadnych Wrażliwych Informacji Organizacyjnych i/lub Informacji Osobowych reklamodawcom lub stronom trzecim, które wyświetlają reklamy oparte na zainteresowaniach na stronie internetowej. Jednak reklamodawcy i inne strony trzecie (w tym sieci reklamowe, firmy obsługujące reklamy i inni dostawcy usług, z których możemy korzystać) mogą zakładać, że użytkownicy, którzy wchodzą w interakcję lub klikają na spersonalizowaną reklamę lub treść wyświetlaną na stronie internetowej, są częścią grupy, do której skierowana jest reklama lub treść. 

Reklamodawcy lub firmy reklamowe pracujące w naszym imieniu czasami używają technologii do obsługi reklam, które pojawiają się na stronie internetowej bezpośrednio do przeglądarki Użytkowników. Mogą również używać plików cookie do pomiaru skuteczności swoich reklam i do personalizacji treści reklam. Harry HR nie ma dostępu ani kontroli nad plikami cookie lub innymi funkcjami, które reklamodawcy i strony internetowe osób trzecich mogą wykorzystywać, a praktyki informacyjne tych reklamodawców i stron internetowych osób trzecich nie są objęte niniejszą Polityką. Prosimy o bezpośredni kontakt z nimi, aby uzyskać więcej informacji o ich praktykach prywatności. Użytkownicy mogą również ogólnie zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych reklam od zewnętrznych reklamodawców i sieci reklamowych, którzy są członkami Digital Advertising Alliance of the Netherlands. 

Wybór z ciasteczkami
Użytkownicy mogą zablokować użycie plików cookie poprzez aktywację ustawień w swojej przeglądarce. Funkcja "Pomoc" w większości przeglądarek poinformuje Użytkowników, jak uniemożliwić przeglądarce przyjmowanie nowych plików cookie, jak sprawić, by przeglądarka informowała Użytkowników o otrzymaniu nowego pliku cookie lub jak całkowicie wyłączyć pliki cookie. Jeśli użytkownicy nie wyrażą zgody lub zablokują pliki cookie, mogą nie mieć dostępu do wszystkich lub części zawartości strony internetowej. Dodatkowo, Użytkownicy mogą wyłączyć lub usunąć podobne dane wykorzystywane przez dodatki do przeglądarki, zmieniając ustawienia dodatku lub odwiedzając stronę internetową jego producenta.

Polityka prywatności innych stron internetowych
Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie wykorzystania i ujawniania informacji przez Harry HR. Inne strony internetowe, które mogą być dostępne poprzez stronę internetową, mają własne polityki prywatności i praktyki zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych.

Dane osobowe z innych źródeł
Harry HR może uzyskać od osób trzecich dodatkowe Wrażliwe Informacje Organizacyjne i/lub Osobowe o Użytkowniku strony internetowej, jeżeli taki Użytkownik udzielił zgody tym osobom trzecim na udostępnienie swoich informacji.

Dzielenie się Wrażliwe informacje organizacyjne i/lub osobiste
Harry HR nie będzie sprzedawać, wynajmować ani handlować danymi osobowymi żadnym osobom trzecim. Jednakże, Harry HR może udostępniać Wrażliwe informacje organizacyjne i/lub osobiste gdy jest to dozwolone i/lub wymagane przez prawo lub w następujący sposób:

W ramach Harry'ego HR
Możemy udostępniać Wrażliwe informacje organizacyjne i/lub osobiste w ramach Harry HR (tj. pomiędzy naszymi oddziałami i spółkami zależnymi) w Holandii w celach opisanych w niniejszej Polityce.

Usługodawcy
Harry HR może udzielić dostępu do Wrażliwych Informacji Organizacyjnych i/lub Informacji Osobowych zewnętrznym dostawcom usług w związku z wykonywaniem lub ulepszaniem swojej strony internetowej i Usług. Przed udostępnieniem jakichkolwiek Wrażliwych Informacji Organizacyjnych i/lub Informacji Osobowych jakimkolwiek swoim zewnętrznym dostawcom usług, Harry HR zapewni, że strona trzecia utrzymuje rozsądne praktyki zarządzania danymi w celu zachowania poufności i bezpieczeństwa Wrażliwych Informacji Organizacyjnych i/lub Informacji Osobowych oraz zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi.

Dozwolone lub wymagane przez prawo
Harry HR może ujawnić Wrażliwe Informacje Organizacyjne i/lub Dane Osobowe zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub właściwego organu prawnego lub rządowego. Harry HR może również ujawnić informacje swoim księgowym, audytorom, agentom i prawnikom w związku z egzekwowaniem lub ochroną swoich praw. Harry HR może również ujawnić pewne Wrażliwe Informacje Organizacyjne i/lub Dane Osobowe, gdy ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że takie ujawnienie jest w uzasadniony sposób niezbędne do ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa innych osób i siebie, zgodnie z lub jako upoważnione przez prawo.
W przypadku, gdy Harry HR otrzyma rządowe lub inne regulacyjne żądanie dotyczące jakichkolwiek Wrażliwych Informacji Organizacyjnych i/lub Osobowych, Harry HR niezwłocznie powiadomi o tym Klienta, chyba że jest to zabronione, aby Klient miał możliwość obrony takiego działania. Harry HR będzie w uzasadniony sposób współpracował z Klientem w takiej obronie.

Transakcja biznesowa
Harry HR może ujawnić Wrażliwe informacje organizacyjne i/lub osobiste osobie trzeciej w związku ze sprzedażą lub przeniesieniem działalności lub aktywów, fuzją, reorganizacją lub finansowaniem części naszej działalności. Jednakże w przypadku, gdy transakcja zostanie zakończona, Dane Osobowe pozostaną chronione przez obowiązujące przepisy o ochronie danych. W przypadku gdy transakcja nie zostanie sfinalizowana, Harry HR zażąda od drugiej strony, aby nie wykorzystywała ani nie ujawniała Wrażliwe informacje organizacyjne i/lub osobiste otrzymanych w jakikolwiek sposób i do usunięcia takich Wrażliwe informacje organizacyjne i/lub osobiste.

Program ochrony i bezpieczeństwa

Harry HR będzie przechowywać i przetwarzać Wrażliwe Informacje Organizacyjne i/lub Dane Osobowe w sposób zgodny z branżowymi standardami bezpieczeństwa i tak długo, jak będzie to konieczne do celów opisanych w niniejszej Polityce, chyba że dłuższe przechowywanie jest wymagane przez prawo.
Harry HR wdrożył techniczne, organizacyjne i administracyjne systemy, polityki i procedury, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo, integralność i poufność Wrażliwych Informacji Organizacyjnych i/lub Osobowych oraz zmniejszyć ryzyko nieautoryzowanego dostępu do Wrażliwych Informacji Organizacyjnych i/lub Osobowych lub ich wykorzystania, w tym: 

1. Odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne oraz inne środki bezpieczeństwa zaprojektowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Wrażliwych Informacji Organizacyjnych i/lub Osobowych, którymi zarządza
2. Projekt zabezpieczenia mający na celu uniemożliwienie naruszenia własnych systemów informacyjnych, sieci komputerowych lub plików danych przez nieuprawnionych użytkowników, wirusy lub złośliwe programy komputerowe
3. Odpowiednie praktyki wewnętrzne, w tym m.in. szyfrowanie danych w tranzycie; stosowanie odpowiedniego oprogramowania typu firewall i antywirusowego; utrzymywanie tych środków zaradczych, systemów operacyjnych i innych aplikacji z odpowiednimi, rozsądnymi, aktualnymi definicjami wirusów i poprawkami bezpieczeństwa, tak aby uniknąć negatywnego wpływu na Wrażliwe Informacje Organizacyjne i/lub Osobowe, którymi zarządza
4. Odpowiednie rejestrowanie i alerty w celu monitorowania kontroli dostępu oraz zapewnienia integralności i poufności danych
5. Umożliwienie dostępu do systemów i aplikacji wyłącznie uprawnionym Użytkownikom, a wszystkim osobom posiadającym uprawnienia do 
Wrażliwe informacje organizacyjne i/lub osobiste musi mieć rzeczywistą potrzebę biznesową przed uzyskaniem dostępu (razem "Program ochrony i bezpieczeństwa").

Nasi pracownicy i szkolenia wewnętrzne

Harry HR utrzymuje odpowiednie programy szkoleniowe aby upewnić się, że jej pracownicy i wszelkie inne osoby działające w jej imieniu są świadomi i przestrzegają jej Programu bezpieczeństwa i ochrony.
Harry HR sprawuje niezbędny i odpowiedni nadzór nad swoimi właściwymi pracownikami w celu zachowania odpowiedniej poufności i bezpieczeństwa Wrażliwych Informacji Organizacyjnych i/lub Osobowych, którymi zarządza. 

(Dane) Incydenty
W przypadku incydentu dotyczącego Wrażliwych Informacji Organizacyjnych i/lub Osobowych Harry HR niezwłocznie powiadomi Klienta o naruszeniu danych, o utracie danych lub o niepowodzeniu programu bezpieczeństwa i ochrony Harry HR:

1. Które spowodowały lub istnieje podejrzenie, że spowodowały utratę, nieuprawniony dostęp, ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie Wrażliwych Informacji Organizacyjnych i/lub Osobowych (w tym zapisów papierowych)
2. Wktóre, zdaniem Harry'ego HR, stwarzają realne ryzyko wyrządzenia znacznej krzywdy osobom, których Wrażliwe informacje organizacyjne i/lub osobiste jest dotknięty ("Incydent związany z danymi").

Wstępne zawiadomienie może mieć formę skróconą, jednak w stosownych przypadkach Klient otrzyma wyczerpujące pisemne zawiadomienie w wymaganych prawem ramach czasowych. Zawiadomienie podsumowuje w rozsądnych szczegółach charakter i zakres Incydentu związanego z danymi (w tym każdy typ elementu danych) oraz działania naprawcze podjęte lub do podjęcia przez Harry HR.
Harry HR niezwłocznie podejmie wszelkie niezbędne i wskazane działania naprawcze oraz będzie współpracował z Klientem we wszystkich uzasadnionych staraniach mających na celu złagodzenie negatywnych skutków Incydentów Danych oraz zapobieżenie ich ponownemu wystąpieniu.

Prawa użytkowników

W zakresie, w jakim przetwarzanie przez Harry HR Wrażliwych Informacji Organizacyjnych i/lub Osobowych podlega Ogólnemu Rozporządzeniu o Ochronie Danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679), Harry HR opiera się na swoich uzasadnionych interesach, opisanych powyżej, które nie są nadrzędne wobec Państwa interesów związanych z ochroną danych, w celu przetwarzania Wrażliwych Informacji Organizacyjnych i/lub Osobowych. 

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Użytkownicy mają również prawo do: 

1. Dostęp i sprostowanie lub usunięcie Wrażliwych Informacji Organizacyjnych i/lub Osobowych, w zakresie, w jakim Harry HR może potrzebować zachować pewne Wrażliwe Informacje Organizacyjne i/lub Osobowe, w tym dla celów przechowywania dokumentacji lub w celu wypełnienia zobowiązań prawnych
2. Ograniczenia lub sprzeciwu wobec korzystania przez Harry HR z Wrażliwych Informacji Organizacyjnych i/lub Danych Osobowych (choć w niektórych przypadkach może to oznaczać zaprzestanie korzystania z Usług lub strony internetowej), gdy Harry HR powołuje się na uzasadniony interes (lub interes powiązanej strony trzeciej) i istnieje coś o szczególnej sytuacji Użytkownika, co wpływa na podstawowe prawa i wolności Użytkownika
3. Złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych osobowych
4. Użytkownicy / Klienci nie będą musieli uiszczać opłat za korzystanie z takich praw, jednakże Harry HR może pobrać uzasadnioną opłatę lub odmówić spełnienia żądania, jeżeli żądanie jest bezpodstawne, powtarzalne lub nadmierne.

Odezwij się do nas

Wszelkie pytania, uwagi lub skargi dotyczące niniejszej Polityki lub postępowania Harry HR z Wrażliwymi Informacjami Organizacyjnymi i/lub Osobowymi można kierować, wysyłając wiadomość na adres hi@harryhr.com.

Użytkownik i/lub Klient, który chce skorzystać ze swoich praw do ochrony danych, w odniesieniu do Wrażliwych Informacji Organizacyjnych i/lub Osobowych przechowywanych lub przetwarzanych przez nas w imieniu Klienta (np. pracodawcy), musi skierować swoje zapytanie do takiego Klienta, jako kontrolera danych. Jeżeli Harry HR otrzyma wniosek takiego Użytkownika o skorzystanie z jego praw do ochrony danych (w tym o dostęp do Wrażliwych Informacji Organizacyjnych i/lub Osobowych lub ich poprawienie), Harry HR przekieruje Użytkownika do Klienta i na prośbę Klienta pomoże mu w odpowiedzi na taki wniosek, jeżeli będzie to miało zastosowanie.

Zmiana polityki prywatności
Harry HR będzie dokonywał przeglądu i aktualizacji swoich zasad i procedur w miarę potrzeb, aby zachować aktualność zasad i przepisów, nowych technologii, standardów i obaw klientów. W związku z tym niniejsza Polityka może się od czasu do czasu zmieniać. 

Jeżeli Harry HR wprowadzi zmiany, które w istotny sposób zmienią prawa prywatności Użytkowników, Harry HR może dostarczyć dodatkowe powiadomienie, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez Usługi lub stronę internetową. Jeżeli Użytkownicy i/lub Klienci nie zgadzają się z warunkami niniejszej Polityki, ich jedynym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania ze stron internetowych i naszych usług.