Harry HR

Dodawanie nowych działów do organizacji

Twoja struktura organizacyjna powinna być dobrze przedstawiona również w Twojej Platformie Harry HR. Harry HR widzi organizacje jako zbiór działów lub lokalizacji z jednym lub kilkoma zespołami w nich.

Aby dodać nowy dział lub lokalizację do swojej organizacji, przejdź do Organizacji w sekcji Zarządzanie użytkownikami w pulpicie Harry HR.

W prawej górnej części przeglądu znajduje się przycisk Dodaj dział. Podczas wprowadzania nowego działu możesz wybrać jednego lub więcej swoich pracowników do przypisania jako kierownika działu.

Jeśli pracujesz z Importem Użytkowników w Platformie Harry HR każdy nowy zaimportowany dział zostanie utworzony automatycznie. Należy pamiętać, że kierownicy działów są w stanie dogonić wszystkie powiązane dane dla swojego działu z pulpitu Harry HR. Na przykład oznacza to, że są w stanie przeglądać wyniki SatisQuestions dla całego swojego działu i wszystkich zespołów w jego obrębie.

Dodawanie nowych działów do organizacji
Jak oceniasz ten artyku??