Harry HR

Aktywacja lub dezaktywacja SatisQuestions

Jeśli chcesz dezaktywować lub aktywować jedno lub wiele Pytań satysfakcji z Bieżącej ankiety pracowniczej, najpierw przejdź do Przeglądu Pytań satysfakcji w pulpicie Harry HR.

Po każdej linii w przeglądzie znajduje się przełącznik umożliwiający aktywację lub dezaktywację filaru, podfilaru lub konkretnego SatisQuestion.

Jeśli brakuje Ci SatisQuestion w przeglądzie, sprawdź czy przełącznik Pokaż nieaktywne znajduje się w górnej części przeglądu. Domyślnie nieaktywne elementy nie będą pokazywane w przeglądach. Po włączeniu tej opcji wszystkie nieaktywne elementy będą widoczne.

Dezaktywacja filaru, podfilaru lub konkretnego pytania satysfakcjonującego będzie miała natychmiastowy skutek. Te SatisQuestions nie będą już pokazywane wszystkim Twoim pracownikom lub pracownikom docelowym.

Aktywacja lub dezaktywacja SatisQuestions
Jak oceniasz ten artyku??