Harry HR

Aktywacja/dezaktywacja (wybranego) zasobu

Zasoby są aktywowane i widoczne dla wybranych grup po utworzeniu natychmiast. Jeśli chcesz usunąć lub dezaktywować Zasób, przejdź do strony przeglądu Zasobów w ramach Pulpitu Harry'ego HR.

Po prawej stronie w przeglądzie znajduje się przełącznik, za pomocą którego można aktywować lub dezaktywować zasób.

Po dezaktywacji danego Zasobu, stanie się on natychmiast niedostępny poprzez Doświadczenie Pracownika.

Aktywacja/dezaktywacja (wybranego) zasobu
How would you rate this article?