Harry HR

Financiële Zorg & Ondersteuning

Het onkostendeclaratiedilemma: Nederlandse werknemers laten miljoenen liggen uit angst om als gierig te worden gezien

83 euro

Nederlandse werknemers zijn allesbehalve enthousiast over de rompslomp van het indienen van onkostendeclaraties bij hun werkgevers, voornamelijk uit angst om te worden gezien als krenterig. Onderzoek toont aan dat werknemers gemiddeld € 83 per persoon per jaar aan onkostendeclaraties laten liggen, wat resulteert in een enorm voordeel van € 328 miljoen per jaar voor werkgevers.

Jongeren laten het meeste geld achter

In vergelijking met andere leeftijdsgroepen is het interessant om te zien dat het de jongere generatie is die het meeste geld laat liggen door geen onkostendeclaraties in te dienen. Fintech-bedrijf Pleo onderzocht 1.042 Nederlandse werknemers om tot deze bevindingen te komen.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse werknemers gemiddeld 83,30 euro per persoon aan onkosten niet declareren, wat werkgevers een aanzienlijk financieel voordeel oplevert van ruim 328 miljoen euro per jaar. Deze cijfers zijn gebaseerd op het feit dat werknemers gemiddeld € 1.237,20 per jaar aan zakelijke kosten moeten voorschieten, maar dat niet iedereen voldoende declareert om het hele bedrag terug te krijgen.

Jongeren tussen 18-35 jaar: Het grootste financiële verlies

Van alle leeftijdsgroepen lijden personen tussen 18 en 35 jaar het grootste financiële verlies door niet-opgeëiste uitgaven, namelijk 191,70 euro. Bovendien dragen zij ook de hoogste maandelijkse lasten van 194,20 euro aan voorschotten. Werknemers tussen 35 en 50 jaar lopen jaarlijks 80,30 euro mis, terwijl 50-plussers gemiddeld 42,60 euro aan zakelijke uitgaven verzuimen te declareren. Bovendien hoeft deze oudere bevolkingsgroep gemiddeld slechts 72,70 euro per maand voor te schieten.

Angst voor veroordeling weerhoudt jongeren ervan om uitgaven te declareren

Het onderzoek bracht ook aan het licht dat jonge werknemers vaak afzien van het declareren van uitgaven uit angst om als gierig te worden bestempeld. Van alle respondenten gaf 22% toe declaraties voor kleine bedragen te vermijden, waarbij dit cijfer steeg tot 32% onder jonge werknemers. Factoren zoals overbelasting van het werk en zoekgeraakte bonnetjes of declaratieformulieren werden in een op de vijf gevallen genoemd als reden voor het verwaarlozen van onkostendeclaraties.

Onkostendeclaraties veroorzaken stress onder jongere werknemers

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat werknemers tussen 18 en 35 jaar stress ervaren wanneer ze onkosten voorschieten. Een opmerkelijke 30% gaf aan zich zorgen te maken dat ze hun eigen rekeningen niet kunnen betalen, waarbij een op de drie af en toe geld opnam van spaarrekeningen of andere rekeningen om werkgeversuitgaven te dekken. Bovendien vond 37% van de jonge werknemers dat voorschotten niet meer van deze tijd zijn.

Frustratie met het onkostendeclaratieproces

Het verzamelen van bonnetjes bleek lastig voor 24% van de respondenten, terwijl het correct en volledig invullen van onkostendeclaratieformulieren nog erger bleek te zijn. Hoewel tweederde van de werknemers zegt voldoende begeleiding te krijgen bij het indienen van onkostendeclaraties, vinden ze het proces nog steeds omslachtig.

Eilika Regenbrecht, Country Manager van Pleo Nederland, benadrukte dat jonge werknemers financieel kwetsbaar zijn, maar paradoxaal genoeg het meeste geld ongevraagd laten. Ze merkte ook op dat het ontbreken van bonnetjes werkgevers kan benadelen, wat leidt tot minder mogelijkheden om btw terug te vorderen.

Deel dit :

Verwante berichten