Harry HR

Werknemersanalyse en -inzichten

Begrijp uw personeel met Employee Personas

Hedendaagse werknemers

Vormgeven Werknemer Persona's zijn een populair instrument geworden voor organisaties om meer gepersonaliseerde en op maat gemaakte ervaringen te bieden aan hun werknemers.

We hebben in dit artikel alles wat u moet begrijpen over werknemerspersona's uitgelicht om u de competenties te geven die nodig zijn om werknemerspersona's op uw werkplek te gebruiken - en bedrijfsgroei te stimuleren door een grotere productiviteit, behoud en betrokkenheid.

Wat is een Employee Persona?

Een Employee Persona is een semi-fictieve voorstelling van een groep van uw werknemers die vergelijkbare kenmerken, ervaringen en gedragingen delen. Persona's voor werknemers zijn gebaseerd op de informatie en inzichten die u hebt over de mensen waaruit uw teams bestaan. Een Employee Persona is een gedetailleerd profiel van een bepaald werknemerssegment dat informatie bevat over hun kwaliteiten, attitudes, wensen en behoeften. Personeelsafdelingen kunnen deze profielen gebruiken om hun initiatieven effectiever te personaliseren en aan te passen aan de behoeften van hun werknemers.

Persona's zijn een instrument dat al jaren wordt gebruikt in marketing en, meer recentelijk, in programma's voor klantervaring om de momenten te analyseren die van belang zijn voor specifieke consumentencohorten. Ze worden ook steeds meer gebruikt in HR, omdat bedrijven het belang inzien van het verstrekken van meer gepersonaliseerde, op maat gemaakte ervaringen aan hun werknemers; samengebracht binnen Werknemerservaringsprogramma's.

Persona's van werknemers zijn een goede methode om een verhaal te creëren rond verschillende groepen binnen het personeelsbestand, waardoor HR-teams contact kunnen leggen met hun werknemers en ervaringen kunnen ontwerpen die zijn afgestemd op hun behoeften. Bovendien kunnen Employee Personas worden geïntegreerd in elke bestaande HR-tool. Bijvoorbeeld: Kijk met een frisse blik naar de uitkomsten van uw Pulse Survey door te kijken naar de uitkomsten en resultaten per persona in plaats van afdelingen en functietitels.

Bedrijfsprestaties verbeteren door het vormgeven van Employee Personas

Om uitstekende werknemerservaringen te creëren, is het essentieel om de ideeën, zorgen, behoeften en standpunten van uw werknemers te begrijpen. Het is daarom van cruciaal belang dat u een grondig inzicht in hen krijgt, en dat is waar Employee Personas om de hoek komen kijken.
Daarna, geen twee mensen zijn volledig identiek en werknemers kunnen in meer Employee Personas passen dan één. Overweeg uw eigen ploeg: Hoeveel van uw collega's delen vergelijkbare (loopbaan)ambities, organisatorische verwachtingen en/of gedrag?

Breid dit uit tot de hele organisatie, en het wordt duidelijk hoeveel variatie er bestaat in het personeelsbestand. Dit is overigens een positieve zaak, omdat diversiteit is noodzakelijk voor innovatie!

De basis voor een betere Employee Experience

De basis voor het verbeteren van de werknemerservaring is kennis en waardering van de werknemers.

Inzicht in hun perspectieven en problemen, hun ambities en wensen en hun doelstellingen, en vervolgens het ontwikkelen van werknemersoplossingen op basis van dat inzicht, is essentieel voor een betrokken, productief en loyaal personeelsbestand. Werknemers zijn echter niet homogeen. Demografie, opleiding, taal en vaardigheden dragen allemaal bij tot een multigenerationele, diverse verzameling werknemers, vaak met evenveel verschillende perspectieven en visies als de totale bevolking. In deze situaties kunnen de juiste persona's van werknemers niet alleen de levering van effectievere, efficiëntere en kosteneffectievere werknemersoplossingen vergemakkelijken, maar ook een gericht, empathisch aanpak ter verbetering van de werknemerservaring.

Organisaties die hun ervaringen voor werknemers kunnen aanpassen, hebben een veel grotere kans om betrokkenheid te creëren, omdat ze een veel grotere groep zullen aanspreken dan een brede aanpak. Natuurlijk is het moeilijk om elke ervaring af te stemmen op elke werknemer. Door Employee Personas voor uw organisatie op te stellen, kunt u ervaringen ontwikkelen voor kleinere aantallen unieke typen werknemers, waardoor het veel efficiënter en kosteneffectiever wordt om sterk gepersonaliseerde ervaringen te creëren die waarschijnlijk een band zullen scheppen met werknemers.

Met de persona's van uw werknemers in de hand kunt u ook voor elke groep het traject van de werknemer in kaart brengen om de kritieke momenten voor de verschillende groepen vast te stellen, zodat u een stappenplan krijgt met verbeteringen en maatregelen om de betrokkenheid, de productiviteit en het behoud van werknemers te verbeteren.

Te nemen stappen nadat u Employee Personas voor uw organisatie hebt opgesteld

Allereerst, goed gedaan! Nu je een verzameling werknemerspersona's hebt gemaakt, is het essentieel om deze te gebruiken om de Employee Experience te versterken - en de eerste stap is het in kaart brengen van Employee Journeys.

Journey mapping is een strategie waarbij het volledige traject van de werknemer wordt opgedeeld in verschillende momenten, zodat u de kritieke punten kunt aanwijzen waarop u kunt ingrijpen om de ervaring te verbeteren. Nadat u het traject in kaart hebt gebracht, kunt u beginnen met het ontwerpen van feedbackprogramma's om feedback te verzamelen op kritieke momenten en ideeën op te doen over hoe de ervaring voor elke groep kan worden verbeterd.

Door de uitvoering van feedbacksystemen op deze punten, gericht op de medewerkers die er het meest toe doen (zoals bepaald door uw persona's en de demografische gegevens die u hebt verkregen), kunt u een beter inzicht krijgen in de stappen die nodig zijn om de ervaring te verbeteren. Met deze strategie kunt u de ervaring personaliseren door uw werknemers op een persoonlijk niveau te leren kennen en te bepalen welke activiteiten het meeste effect zullen hebben op betrokkenheid, productiviteit, retentie en, uiteraard, omzet.

Employee Journey Mapping met Employee Personas

Nu is het tijd om stadia te identificeren die van belang zijn voor elke Employee Persona; de zogenaamde stappen in de Employee Journey.

Definieer vervolgens de verschillende stadia van tewerkstelling in uw bedrijf en de verwachte resultaten voor elke stap. Werving, indienstneming, inwerken, lonen en voordelen, voortdurende betrokkenheid, vrijwilligersactiviteiten, opleiding en ontwikkeling, progressie, prestatiebeheer en beloningen zijn slechts enkele voorbeelden van te overwegen onderwerpen.

Maak daarna een storyboard of plattegrond. Visualiseer de reis vanuit het perspectief van de werknemers. Neem gegevens op uit personeelsverloop, personeelsenquêtes, offboarding en andere interacties over doelen en verwachtingen. Schets de processen en contactpunten van het bedrijf op elk niveau, met vermelding van eventuele problemen, zoals ineffectieve onboarding, ineffectieve prestatiebeoordelingssystemen of een gebrek aan carrièremogelijkheden. Analyseer de overgangen tussen stadia en identificeer plekken onderweg waar een werknemer zich gedesoriënteerd of ongeïnteresseerd kan voelen.

Tot slot, overweeg actie te ondernemen. Wegversperringen op de reis van de werknemer elimineren. Is de inwerkprocedure bijvoorbeeld erg ingewikkeld? Worden prestatiebeoordelingen tijdig en frequent uitgevoerd? Denk aan mogelijke oplossingen zoals een gestandaardiseerd onboardingproces en managementtraining over het voeren van effectieve functioneringsgesprekken. Ook het aanbieden van programma's voor loopbaanontwikkeling of het verbeteren van de interne communicatie om werknemers op de hoogte te houden van bedrijfsbeslissingen en veranderingen in het traject van de werknemerservaring ondersteunen uw organisatie om optimaal te functioneren! 🎉

Deel dit :

Verwante berichten