Wij respecteren de veiligheid van gegevens
Net als jij. ūüĒĎ

EUROPEES GEBASEERD - GDPR-BEWIJS
Al onze activiteiten volgen strikt de EU GDPR-wetgeving. Als gecertificeerd ISO 27001-bedrijf volgen al onze activiteiten de richtlijnen voor veiligheid en beveiliging.

ūüĆ≥ FYSIEK GESCHEIDEN GROENE HOSTING
Wij geloven in een groene en veilige toekomst voor ons allemaal. Al onze hosting activiteiten vinden plaats binnen Nederland in datacenters die uitsluitend gebruik maken van zonne- en/of windenergie.

Privacybeleid

Laatste update: 7 juni 2021.

Harry HR - ITéaal Beheer BV biedt een platform - inclusief tools en applicaties - gecommercialiseerd als "Harry HR" die de middelen bieden om Employee Experience te meten en te verbeteren. Dit doen we door alle medewerkers een stem te geven binnen hun organisatie door middel van de Harry HR eBuddy app voor Medewerkers.
Harry HR - ITéaal Beheer BV begrijpt het belang van het beschermen van Persoonsgegevens en de eventuele impact die datalekken kunnen hebben voor onze klanten. Daarom hebben wij bedrijfsprocedures en beveiligingsmaatregelen vormgegeven. Dit alles ter bescherming van uw en uw medewerkers en organisaties Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens.

Toepassing en reikwijdte

Ons privacybeleid beschrijft onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie door Harry HR - ITéaal Beheer BV (in de handel gebracht als "Harry HR").

Dit Privacybeleid ("Beleid") is bedoeld om verantwoorde en transparante praktijken vast te stellen voor het beheer van Persoonsgegevens en om te voldoen aan de relevante en toepasselijke wettelijke vereisten. Dit Beleid zet de normen, verantwoordelijkheden en verplichtingen van Harry HR uiteen met betrekking tot Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens die door Harry HR worden verzameld, geraadpleegd of verwerkt in het kader van haar bedrijfsactiviteiten, en specificeert de verplichtingen van Harry HR die voortvloeien uit onze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden") die zijn aangegaan tussen Harry HR en haar zakelijke klanten ("Klant"), waarbij Harry HR Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens zou kunnen behandelen of er toegang toe zou kunnen hebben.

Dit Beleid heeft ook betrekking op Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie die wordt verzameld over Gebruikers van de HarryHR.com website (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden) en legt uit hoe Harry HR Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie gebruikt en openbaar maakt die wordt verzameld van mensen en/of organisaties die haar website bezoeken en anderszins met Harry HR interageren via https://harryhr.com en haar zusterwebsites. Ook wordt uitgelegd hoe Harry HR gebruik maakt van cookies en soortgelijke technologie√ęn. Indien u niet akkoord gaat met dit Beleid, dient u geen toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Harry HR EXP en/of het Platform en enige gerelateerde diensten ("Diensten") of onze website(s).

Hoe wij voor uw gegevens zorgen

Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie¬†wordt gedefinieerd als alle informatie over een identificeerbaar individu. Dit kan bijvoorbeeld e-mailadressen en contactgegevens omvatten en alle soortgelijke informatie die aan Officevibe wordt verstrekt in het kader van zijn bedrijfsactiviteiten, of die Officevibe kan ontvangen uit zakelijke vragen. Persoonlijke informatie die geaggregeerd en/of gede√Įdentificeerd is of die niet in verband kan worden gebracht met een identificeerbaar individu, wordt niet beschouwd als Persoonlijke informatie.

Internationale naleving
Harry HR voldoet aan: 

1. Wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op Harry HR (GDPR, EU en gehost)
2. Anti-spam wetgeving van toepassing op Harry HR
3. Toepasselijke industri√ęle normen inzake gegevensbescherming, vertrouwelijkheid of informatiebeveiliging.¬†

Harry HR is wereldwijd actief en daarom kan in sommige gevallen door Harry HR beheerde informatie worden overgedragen, verwerkt en opgeslagen in andere landen, hoewel Harry HR er te allen tijde voor zal zorgen dat Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie wordt beschermd door vertrouwelijkheids- en beveiligingsprocedures en -beschermingen die minimaal gelijkwaardig zijn aan die welke door Harry HR zelf worden gehanteerd of uitbesteed. Wij dragen alleen over Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens naar een ander land indien dit 'nodig' is. Regelmatig worden al onze gegevens gehost en daarmee opgeslagen binnen Nederland in fysiek gescheiden datacenters.

Harry HR houdt zich aan dit Beleid, alsmede aan de toepasselijke Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming in de particuliere sector, zoals AVG.

Harry HR houdt zich ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Waar van toepassing, kan onze inzet voor deze verordening worden gevonden in ons Addendum Gegevensverwerking. Harry HR (of derden die namens Harry HR handelen) kan Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens die Harry HR verzamelt, overdragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Wanneer een dergelijke overdracht plaatsvindt, zal Harry HR stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens worden beschermd.
Harry HR zal dergelijke overdrachten alleen verrichten als aan ten minste één van de volgende voorwaarden is voldaan:

Harry HR heeft een contract gesloten op basis van de "Standaardcontractbepalingen", op voorwaarde dat een dergelijk contract, in combinatie met technische en organisatorische maatregelen, passende waarborgen biedt voor de rechten van de personen wier persoonsgegevens worden doorgegeven. Op deze doorgifte zijn "bindende bedrijfsvoorschriften" van toepassing, die zijn goedgekeurd door de gegevensbeschermingsautoriteiten. Of een dergelijke doorgifte valt onder een "besluit inzake adequaatheid" van de Commissie van de Europese Unie. 

Gebruik van uw gegevens via onze diensten

Bij het verlenen van de Diensten, verwerkt Harry HR alleen Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie in overeenstemming met de Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving. Harry HR gebruikt in het algemeen Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie  van of over haar Klanten en Gebruikers voor de volgende doeleinden:

- Voor het aanmaken, instellen en beheren van de Account(s) van de Klant
- Om betalingen te verwerken, te antwoorden op vragen van de Klant in verband met zijn rekening en om contact op te nemen met de Klant over de Diensten van Harry HR of aangelegenheden in verband met zijn rekening
- Om Diensten te verlenen, met inbegrip van het verlenen van toegang tot en gebruik van het Harry HR (EXP) Platform en klantenondersteuning aan de Klant en zijn Gebruikers
- Het beheren en ontwikkelen van Harry HR's business en operaties
- Om gebruikersgedrag te meten en te analyseren
- Om de Diensten, Producten, Website en Marketing van Harry HR of andere functies te controleren, te onderhouden en te verbeteren
- Om te begrijpen hoe Gebruikers omgaan met Harry HR en om ervoor te zorgen dat onze diensten, producten of functies correct werken
- Om nieuwe diensten, producten, functies, programma's en promoties te ontwikkelen
- Om de behoeften en voorkeuren van klanten en gebruikers te begrijpen en aan te passen hoe wij producten, programma's en diensten op maat maken en verkopen aan onze klanten en gebruikers op basis van hun belangstelling en gebruik
- Om te voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten en om Harry HR in staat te stellen te voldoen aan contractuele vereisten met betrekking tot de Diensten die aan de Klant worden verleend
- Om enquêtes te houden over de kwaliteit van de Diensten en/of Producten van Harry HR of om feedback te verzamelen over de Diensten
- om de Klant aanbiedingen te doen voor aanvullende diensten, functies en producten waarvan Harry HR denkt dat ze interessant kunnen zijn voor de Klant
- om markt- of benchmarkonderzoek en gegevensanalyse uit te voeren door het traceren en analyseren van huidige of eerder verzamelde Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens
- Om de doeltreffendheid van onze marketing- en verkoopactiviteiten te meten

Waar en indien mogelijk, zal Harry HR Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens gebruiken in een samengevoegd en/of niet-ge√Įdentificeerd formaat.
Tenzij vereist of toegestaan door de wet, zal Harry HR geen gebruik maken van Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie  voor enig ander of nieuw doel zonder voorafgaande toestemming van haar Klant(en).

Harry HR verzamelt en gebruikt in het algemeen Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie van of over haar website Gebruikers als volgt:

Door gebruikers verstrekte informatie
In veel gevallen verzamelt Harry HR Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens rechtstreeks van Gebruikers wanneer zij de website bezoeken of gebruiken. 

Harry HR kan de naam, functie, organisatieonderdeel en naam, contactinformatie, e-mailadres en andere informatie van Gebruikers verzamelen wanneer Gebruikers een aanvraag doen, een demo boeken of contact opnemen met Harry HR via de website.
Wanneer Gebruikers zich aanmelden om de nieuwsbrief van Harry HR te ontvangen of wanneer Gebruikers een verzoek of een bestelling indienen voor een proef of dienst van Harry HR.

Wanneer Gebruikers de website bezoeken, kunnen zij, van tijd tot tijd, worden uitgenodigd om informatie te verstrekken, zoals de titel van de Gebruiker, om Harry HR te helpen de ervaring van de Gebruiker bij het gebruik van de website te personaliseren of aan te passen.

Wanneer Gebruikers de website bezoeken, kan Harry HR, met behulp van elektronische middelen zoals cookies, technische informatie verzamelen. Deze informatie kan bestaan uit gegevens over bezoeken aan de website, waaronder het IP-adres van de computer van de Gebruiker en welke browser is gebruikt om de website te bekijken, het besturingssysteem van de Gebruiker, de resolutie van het scherm, de locatie, de taalinstellingen in browsers, de site waar de Gebruiker vandaan kwam, gezochte trefwoorden (indien afkomstig van een zoekmachine of iets dergelijks), het aantal bekeken pagina's, ingevoerde informatie, bekeken advertenties, enzovoort.
Deze gegevens worden gebruikt om de effectiviteit van de website te meten en te verbeteren of om de ervaring voor Gebruikers te verbeteren. Hoewel deze informatie meestal geanonimiseerd is, zal Harry HR, indien deze informatie betrekking heeft op een identificeerbaar individu, deze informatie behandelen als Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens. 

Harry HR kan ook, zonder beperkingen, het volgende type informatie verzamelen en gebruiken wanneer Gebruikers de website bezoeken en/of interactie hebben met Harry HR:
- Google Analytics: Harry HR maakt gebruik van Google Analytics waarmee zij informatie kan zien over de website-activiteiten van Gebruikers, waaronder, maar niet beperkt tot, paginaweergaven, bron en tijd die op onze website wordt doorgebracht. Deze informatie is geanonimiseerd en wordt weergegeven als getallen, wat betekent dat het niet kan worden herleid tot individuen. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van Google Analytics door naar de afmeldingspagina van Google Analytics te gaan.

- HubSpot: Harry HR maakt gebruik van HubSpot waarmee het informatie kan zien over de website-activiteiten van de Gebruiker, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, paginaweergaves, bron en tijd besteed op onze website. Deze informatie wordt echter niet geanonimiseerd en Gebruikers kunnen zich niet afmelden voor het gebruik van HubSpot door Harry HR.

- Google AdWords: Harry HR maakt gebruik van Google AdWords Remarketing om Harry HR te adverteren over het internet en om te adverteren op websites van derden (waaronder Google) aan eerdere bezoekers van de website. AdWords remarketing toont advertenties aan Gebruikers op basis van welke onderdelen van de Harry HR website zij hebben bekeken door het plaatsen van een cookie op de webbrowser van de Gebruikers. Dit kan betekenen dat Harry HR adverteert aan eerdere bezoekers die een taak op de site niet hebben voltooid of dit kan zijn in de vorm van een advertentie op de Google zoekresultatenpagina, of een site in het Google Display Netwerk. Deze cookie identificeert de Gebruiker op geen enkele manier en geeft geen toegang tot de computer of het mobiele apparaat van de Gebruiker. De cookie wordt alleen gebruikt om aan andere websites aan te geven dat de Gebruiker een bepaalde pagina op de website heeft bezocht, zodat zij de Gebruiker advertenties met betrekking tot die pagina kunnen tonen. Indien Gebruikers niet wensen deel te nemen aan Google AdWords Remarketing, kunnen zij zich afmelden door een bezoek te brengen aan Google's Ads Preferences Manager.

Harry HR kan ook een beperkt aantal vertrouwde derde partijen toestaan cookies van de website te installeren. De website kan advertenties van derden en links naar andere websites bevatten die kunnen worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te genereren. Gepersonaliseerde advertenties, soms ook wel op interesses gebaseerde advertenties of gedragsgebaseerde advertenties genoemd, zijn advertenties die gebaseerd zijn op informatie over Gebruikers, zoals paginaweergaven op de website, informatieverzoeken of aankopen op de website. Harry HR verstrekt geen Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens aan adverteerders of aan sites van derden die op interesse gebaseerde advertenties op de website tonen. Adverteerders en andere derde partijen (inclusief de advertentienetwerken, ad-serving bedrijven, en andere dienstverleners die wij kunnen gebruiken) kunnen echter aannemen dat Gebruikers die interactie hebben met of klikken op een gepersonaliseerde advertentie of inhoud die op de website wordt weergegeven, deel uitmaken van de groep waar de advertentie of inhoud op is gericht. 

Adverteerders of advertentiebedrijven die namens ons werken, gebruiken soms technologie om de advertenties die op de website verschijnen, rechtstreeks aan de browser van Gebruikers aan te bieden. Zij kunnen ook cookies gebruiken om de doeltreffendheid van hun advertenties te meten en om de inhoud van de advertenties te personaliseren. Harry HR heeft geen toegang tot of controle over cookies of andere functies die adverteerders en websites van derden kunnen gebruiken, en de informatiepraktijken van deze adverteerders en websites van derden worden niet gedekt door dit Beleid. Gelieve hen rechtstreeks te contacteren voor meer informatie over hun privacypraktijken. Gebruikers kunnen zich in het algemeen ook afmelden voor het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties van externe adverteerders en advertentienetwerken die lid zijn van de Digital Advertising Alliance of the Netherlands. 

Keuze met koekjes
Gebruikers kunnen het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in hun browser te activeren. De "Help"-functie op de meeste browsers vertelt Gebruikers hoe ze kunnen voorkomen dat hun browser nieuwe cookies accepteert, hoe ze de browser kunnen laten waarschuwen wanneer ze een nieuwe cookie ontvangen, of hoe ze cookies helemaal kunnen uitschakelen. Indien Gebruikers ervoor kiezen om geen toestemming te geven, of om cookies te blokkeren, is het mogelijk dat zij geen toegang hebben tot de gehele of een deel van de inhoud van de website. Bovendien kunnen Gebruikers gelijkaardige gegevens die door browser add-ons worden gebruikt, uitschakelen of verwijderen door de instellingen van de add-on te wijzigen of de website van de fabrikant ervan te bezoeken.

Privacybeleid van andere websites
Dit beleid heeft alleen betrekking op het gebruik en de openbaarmaking van informatie door Harry HR. Andere websites die toegankelijk kunnen zijn via de website hebben hun eigen privacybeleid en praktijken voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van gegevens.

Persoonlijke informatie uit andere bronnen
Harry HR kan van derden aanvullende Gevoelige Organisatorische en/of Persoonlijke Informatie over een Gebruiker van de website verkrijgen, indien die Gebruiker aan die derden toestemming heeft gegeven om zijn informatie te delen.

Het delen van Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie
Harry HR zal Persoonlijke Informatie niet verkopen, verhuren of verhandelen aan een derde partij. Harry HR kan echter wel delen Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie wanneer dit bij wet is toegestaan en/of vereist, of als volgt:

Binnen Officevibe
Wij kunnen delen Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie binnen Harry HR (d.w.z. tussen onze filialen en dochterondernemingen) in Nederland voor de doeleinden die in dit Beleid worden beschreven.

Dienstverleners
Harry HR kan toegang verlenen tot Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens aan derde dienstverleners in verband met de uitvoering of de verbetering van haar website en Diensten. Alvorens Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens te delen met een van haar derde dienstverleners, zal Harry HR zich ervan vergewissen dat de derde redelijke praktijken van gegevensbeheer hanteert om de vertrouwelijkheid en beveiliging van Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens te handhaven en onbevoegde toegang te voorkomen.

Zoals toegestaan of vereist door de wet
Harry HR kan Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens bekendmaken zoals vereist door de toepasselijke wetgeving of door de juiste wettelijke of overheidsinstantie. Harry HR kan ook informatie vrijgeven aan zijn accountants, auditors, agenten en advocaten in verband met de handhaving of bescherming van zijn wettelijke rechten. Harry HR kan ook bepaalde Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens vrijgeven wanneer het redelijke gronden heeft om aan te nemen dat een dergelijke vrijgave redelijkerwijs noodzakelijk is om de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen en zichzelf te beschermen, in overeenstemming met of zoals toegestaan door de wet.
Ingeval Harry HR een verzoek van de overheid of andere regelgevende instanties ontvangt om Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens, zal Harry HR de Klant hiervan onverwijld op de hoogte brengen, tenzij dit verboden is, zodat de Klant de mogelijkheid heeft zich te verweren tegen een dergelijke actie. Harry HR zal in redelijkheid met de Klant samenwerken bij een dergelijke verdediging.

Zakelijke transactie
Harry HR kan openbaar maken Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie aan een derde in verband met een verkoop of overdracht van zaken of activa, een samenvoeging, reorganisatie of financiering van delen van onze activiteiten. Indien de transactie echter wordt voltooid, blijven de Persoonlijke gegevens beschermd door de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. In het geval dat de transactie niet wordt voltooid, zal Officevibe de andere partij verplichten om de Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie ontvangen op welke manier dan ook en deze te verwijderen Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie.

Veiligheids- en beveiligingsprogramma

Harry HR zal de Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens opslaan en verwerken op een wijze die in overeenstemming is met de beveiligingsnormen in de sector, en zo lang als nodig is voor de doeleinden die in dit Beleid worden beschreven, tenzij een langere bewaring bij wet is vereist.
Harry HR heeft technische, organisatorische en administratieve systemen, beleidslijnen en procedures ge√Įmplementeerd om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens te helpen waarborgen en het risico van ongeoorloofde toegang tot of gebruik van Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens te beperken, waaronder:¬†

1. Passende administratieve, technische en fysieke waarborgen en andere beveiligingsmaatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens die hij beheert, te waarborgen
2. Een beveiligingsontwerp dat bedoeld is om te voorkomen dat de eigen informatiesystemen, computernetwerken of gegevensbestanden door onbevoegde Gebruikers, virussen of kwaadaardige computerprogramma's worden gecompromitteerd
3. Passende interne praktijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, versleuteling van gegevens in doorvoer; het gebruik van passende firewall- en antivirussoftware; het onderhouden van deze tegenmaatregelen, besturingssystemen en andere toepassingen met passende, redelijkerwijs bijgewerkte virusdefinities en beveiligingspatches, om nadelige gevolgen voor de Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens die hij beheert, te voorkomen
4. Passende logging en waarschuwingen om toezicht te houden op de toegangscontroles en om de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen
5. Alleen geautoriseerde gebruikers toegang verlenen tot systemen en toepassingen, en alle personen met geautoriseerde toegang tot 
Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie moeten een echte zakelijke noodzaak hebben om er kennis van te nemen alvorens toegang te krijgen (samen "Beveiligings- en veiligheidsprogramma").

Onze medewerkers en interne opleiding

Harry HR handhaaft adequate opleidingsprogramma's om ervoor te zorgen dat haar werknemers en alle anderen die namens haar optreden, op de hoogte zijn van en zich houden aan haar beveiligings- en veiligheidsprogramma.
Harry HR zal het nodige en passende toezicht uitoefenen op haar betrokken werknemers om de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens die zij beheert op passende wijze te handhaven. 

(Gegevens) Incidenten
In geval van een incident met Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens stelt Harry HR de Klant onverwijld in kennis van een datalek, van een verlies van gegevens of van een tekortkoming in het Beveiligings- en Veiligheidsprogramma van Harry HR:

1. dat heeft geleid of vermoedelijk heeft geleid tot het verlies, de ongeoorloofde toegang, de openbaarmaking, het gebruik of de verkrijging van gevoelige organisatorische en/of persoonsgegevens (met inbegrip van registers op papier)
2. Wdat, naar de mening van Harry HR, een re√ęel risico inhoudt van aanzienlijke schade aan personen wier¬†Gevoelige organisatorische en/of persoonlijke informatie¬†is getroffen ("Gegevensincident").

Hoewel de initi√ęle kennisgeving in beknopte vorm kan gebeuren, wordt de Klant binnen de wettelijk vereiste termijn schriftelijk in kennis gesteld van een volledige kennisgeving, indien van toepassing. De kennisgeving bevat een redelijk gedetailleerd overzicht van de aard en de omvang van het gegevensincident (met inbegrip van elk type gegevenselement) en van de corrigerende maatregelen die door Harry HR zijn genomen of zullen worden genomen.
Harry HR neemt onverwijld alle noodzakelijke en raadzame corrigerende maatregelen, en werkt samen met de Klant in alle redelijke inspanningen om de nadelige gevolgen van Data-Incidenten te beperken en herhaling ervan te voorkomen.

Wettelijke rechten van gebruikers

Voor zover de verwerking van Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens door Harry HR onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) valt, baseert Harry HR zich op haar gerechtvaardigde belangen, zoals hierboven beschreven, die niet zwaarder wegen dan uw belangen op het gebied van gegevensbescherming, om Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens te verwerken. 

Behoudens de toepasselijke wetgeving, hebben Gebruikers ook het recht om: 

1. Toegang tot en rectificatie of wissing van Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens, voor zover Officevibe bepaalde Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens moet bewaren, onder meer voor het bijhouden van een register of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
2. 2. Het gebruik van Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens door Harry HR te beperken of daartegen bezwaar te maken (hoewel dit in sommige gevallen kan betekenen dat u de Diensten of de website niet langer gebruikt) wanneer Harry HR zich beroept op een rechtmatig belang (of dat van een gelieerde derde) en er iets aan de hand is met de specifieke situatie van de Gebruiker dat van invloed is op de fundamentele rechten en vrijheden van de Gebruiker
3. Een klacht indienen bij hun lokale gegevensbeschermingsautoriteit
4. Gebruikers/klanten hoeven geen vergoeding te betalen om dergelijke rechten uit te oefenen, maar Harry HR kan een redelijke vergoeding vragen of weigeren in te gaan op een verzoek dat ongegrond, herhaaldelijk of buitensporig is.

Neem contact met ons op

Vragen, opmerkingen of klachten over dit Beleid of over de manier waarop Harry HR omgaat met Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens kunnen worden gericht aan hi@harryhr.com.

Een Gebruiker en/of Klant die zijn rechten inzake gegevensbescherming wenst uit te oefenen met betrekking tot Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens die door ons worden opgeslagen of verwerkt namens een Klant (bv. de werkgever), moet zijn/haar vraag richten tot die Klant, als zijnde de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. Indien Harry HR het verzoek van een dergelijke Gebruiker ontvangt om zijn gegevensbeschermingsrechten uit te oefenen (met inbegrip van het verzoek om toegang tot of correctie van Gevoelige Organisatorische en/of Persoonsgegevens), zal Harry HR de Gebruiker doorverwijzen naar de Klant en, op verzoek van de Klant, de Klant bijstaan bij het beantwoorden van een dergelijk verzoek, indien van toepassing.

Wijziging van het privacybeleid
Harry HR zal zijn beleid en procedures evalueren en bijwerken indien nodig om up-to-date te blijven met regels en voorschriften, nieuwe technologie√ęn, normen en klantenproblemen. Dit beleid kan derhalve van tijd tot tijd worden gewijzigd.¬†

Indien Harry HR wijzigingen aanbrengt die de privacyrechten van Gebruikers wezenlijk veranderen, kan Harry HR bijkomende kennisgeving verschaffen, zoals via e-mail of via de Diensten of de website. Indien Gebruikers en/of Klanten het niet eens zijn met de voorwaarden van dit Beleid, is hun enige verhaalsmogelijkheid het stopzetten van het gebruik van de websites en onze diensten.