Werknemers importeren in Harry HR

Harry HR werkt het best als al uw werknemers toegang hebben tot het platform.

Het bijwerken van uw werknemersgegevensbestand kan eenvoudig en snel gebeuren door een bijgewerkt CSV-bestand met de stamgegevens van uw personeelsbestand te importeren.

In het Harry HR Dashboard navigeert u naar Gebruikers in de sectie Gebruikersbeheer.

Tik rechtsboven in het scherm op Gebruikers exporteren. Een CSV-bestand wordt naar uw computer gedownload met de huidige gegevensset. Nu hoeft u alleen nog de records bij te werken en eventuele nieuwe werknemers aan het bestand toe te voegen.

Als een van uw werknemers uw organisatie heeft verlaten dan verwijdert U die regel uit het CSV bestand of U geeft een einddatum op voor die werknemer. Na deze datum of wanneer de lijn voor deze specifieke werknemer wordt verwijderd, wordt de toegang tot het Harry HR platform voor deze persoon ingetrokken.

Nu u klaar bent met het bijwerken van het CSV-bestand, moet u het uploaden om de wijzigingen van kracht te laten worden. Tik op de knop Gebruikers importeren die zich links van de knop Gebruikers exporteren bevindt.

Kies en selecteer het bestand dat U net hebt aangemaakt en breng vervolgens de kolommen van uw data import in kaart met die op het Harry HR platform. Met deze functionaliteit kan U ook een geëxporteerd bestand van uw Core HR Systeem gebruiken en dit onmiddellijk uploaden naar Harry HR door de juiste kolommen te mappen.

Nadat u de juiste kolommen voor de mapping hebt geselecteerd, tikt u op de knop Gebruikers importeren. Een Pop Up zal in uw scherm openen om uw import te bevestigen.

Door op de knop Bevestigen te tikken worden alle updates onmiddellijk doorgevoerd.

De import functionaliteit controleert ook uw huidige licentie op het platform. Als u meer werknemers uploadt dan uw huidige licentie toelaat, zal uw upload mislukken. Neem in dat geval contact op met uw Harry HR Customer Success Manager.

Als u op zoek bent naar een geautomatiseerde manier om rekeningen op de Harry HR EXP en uw Core HR-systeem te synchroniseren, neem dan contact op met uw Klanten Succes Manager om te bespreken wat mogelijk is.

Werknemers importeren in Harry HR
Wat vind je van dit artikel?
Bijgewerkt op 16 november 2021