Pas het interval tussen verzonden SatisQuestions aan

SatisQuestions is een doorlopende methode om het sentiment en het welzijn onder uw medewerkers te meten. SatisQuestions worden willekeurig uitgezet onder alle medewerkers op basis van de frequentie en het aantal vragen zoals geconfigureerd door uw organisatie.

Standaard verstuurt het platform elke twee weken drie willekeurige SatisQuestions naar alle medewerkers. Om het aantal SatisQuestions en de Frequentie ervan aan te passen log je in op het Harry HR Dashboard.

Navigeer naar Instellingen en ga naar het tabblad SatisQuestions. Aan de rechterkant kunt u de frequentie van het versturen van SatisQuestions aanpassen, evenals het aantal vragen per cyclus.

Als een werknemer het aantal Satisfiervragen binnen de opgegeven frequentie heeft beantwoord, zullen er geen nieuwe Satisfiervragen meer worden getoond totdat de frequentie opnieuw begint. Het Harry HR platform zal nooit meer SatisQuestions aan werknemers tonen dan het aantal vragen dat u in het dashboard heeft aangegeven.

Dus, als u de afgelopen maand geen antwoord hebt gegeven op SatisQuestions en u maakt weer een inhaalslag, dan worden er niet meer dan drie vragen gesteld als dat het aantal vragen is dat u in de instellingen hebt ingesteld.

Wij raden u aan om ongeveer 150 SatisQuestions in te stellen, verdeeld over 8 of meer pijlers, om een goed inzicht te krijgen in uw personeel zonder hen te overvragen. Gebaseerd op de standaardinstellingen en wetende dat werknemers vrije dagen zullen opnemen, zorgt dit aantal vragen ervoor dat alle vragen binnen een jaar door alle werknemers beantwoord zullen worden. Alle SatisQuestions kunnen maar één keer per jaar door een werknemer worden beantwoord. Als er geen SatisQuestions meer te beantwoorden zijn door een specifieke werknemer, zullen er geen SatisQuestions meer verschijnen in de Medewerkers Experience.

Pas het interval tussen verzonden SatisQuestions aan
Wat vind je van dit artikel?
Bijgewerkt op 25 november 2021