Harry HR

Nieuwe afdelingen toevoegen aan uw organisatie

Uw organisatiestructuur moet ook goed worden weergegeven in uw Harry HR Platform. Harry HR ziet organisaties als een geheel van afdelingen of locaties met daarin één of meerdere teams.

Om een nieuwe afdeling of locatie toe te voegen aan uw organisatie navigeert u naar Organisatie binnen de sectie Gebruikersbeheer in het Harry HR Dashboard.

Rechtsboven in het overzicht vindt u de knop Afdeling toevoegen. Bij het invoeren van een nieuwe afdeling kunt u één of meer van uw medewerkers selecteren om toe te wijzen als afdelingsmanager.

Als u werkt met User Imports in het Harry HR Platform wordt elke nieuwe geïmporteerde afdeling automatisch aangemaakt. Houd er rekening mee dat afdelingsmanagers alle bijbehorende gegevens voor hun afdeling kunnen inzien vanuit het Harry HR Dashboard. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze de resultaten van SatisQuestions voor hun hele afdeling en alle teams daarbinnen kunnen bekijken.

Nieuwe afdelingen toevoegen aan uw organisatie
Wat vind je van dit artikel?