De Employee Net Promoter Score - eNPS (deel 1 van 2)

Dit artikel is geschreven in het Engels en is automatisch vertaald. 
Verander de taal van de website als u het artikel liever in de geschreven taal leest.

Wanneer werknemers enthousiast zijn en investeren in hun werk, is de kans groter dat zij optimaal presteren. Een positieve werksfeer, meer kansen, en open communicatie lijnen kunnen allemaal bijdragen aan werknemersbetrokkenheid. Wanneer werknemers ongeïnteresseerd zijn, lijden hun prestaties eronder. Dit heeft een langdurig effect op de resultaten, de productiviteit en de winstgevendheid van het bedrijf. Eenvoudig gezegd, ongeïnteresseerde werknemers kunnen uw bedrijf veel geld kosten.

Hoe kunt u dus bepalen of uw werknemers voldoende betrokken zijn? Hoe kwantificeer je de betrokkenheid van medewerkers? De Employee Net Promoter Score, afgekort eNPS, is hiervoor een veelgebruikte metriek.

Wat is Employee Net Promoter Score of kortweg eNPS?

Het is een maatstaf die aangeeft hoe waarschijnlijk het is dat uw werknemers uw organisatie aanbevelen als een goede plek om te werken. Vanwege de doeltreffendheid van NPS bij de beoordeling van de loyaliteit van consumenten, hebben bedrijven het concept binnenin overgenomen om de betrokkenheid van werknemers te meten.

Het beoordelen van de betrokkenheid van werknemers is inderdaad niet eenvoudig. Vanwege de abstracte aard van de term moeten we verder kijken dan cijfers en kwantificeerders. Dit is wanneer de net promotor score voor werknemers in beeld komt.

Employee net promoter score (eNPS) is een metriek die wordt gebruikt om via een enquête te bepalen of werknemers gelukkig, tevreden en loyaal zijn aan hun werkgever. Werknemers vormen het fundament van elke organisatie. De loyaliteit van werknemers is een kritische aanwijzing voor de toekomstige levensvatbaarheid van uw organisatie. eNPS is een zeer effectieve metriek om inzicht te krijgen in de gevoelens en meningen van uw werknemers. Het stelt u in staat om de invloed van uw bestaande bedrijfstactieken op de tevredenheid en betrokkenheid van uw werknemers vast te stellen. medewerkerstevredenheid en betrokkenheidsniveaus.

Employee Net Promoter Score wijzigt deze vraag om de houding van werknemers ten opzichte van hun werkgever vast te stellen: Hoe waarschijnlijk is het dat u [bedrijf X] aanbeveelt als werkplek? Net zoals de NPS helpt om de unieke waardepropositie en merkpositionering van een bedrijf vorm te geven om relaties met klanten op te bouwen, kan de eNPS bedrijven helpen om hun waardepropositie voor werknemers vorm te geven en hun werkgeversmerk te verbeteren. Vervolgens kunnen zij deze begrippen gebruiken om werknemers te helpen een emotionele band, betrokkenheid en loyaliteit te ontwikkelen.

Hoe eNPS wordt berekend

eNPS is gebaseerd op hetzelfde principe als de Net Promoter Score (NPS), die in de jaren negentig werd ontwikkeld door Fred Reichheld, Bain & Company en Satmetrix. Klantenloyaliteit wordt gekwantificeerd met NPS, maar werknemersloyaliteit wordt gekwantificeerd met eNPS.

De NPS wordt bepaald aan de hand van de antwoorden op de volgende vraag:

"Hoe waarschijnlijk is het dat u, op een schaal van 0-10, ons product/dienst aan familie of vrienden zult aanbevelen?"

De eNPS is afgeleid van antwoorden op een vergelijkbare enquêtevraag. eNPS-vragen, in plaats van items en diensten, helpen bedrijven bij het bepalen van de loyaliteit van werknemers:

"Hoe waarschijnlijk is het, op een schaal van 0-10, dat u onze organisatie aanbeveelt aan familie of vrienden?"

Het belangrijkste voordeel van de eNPS is dat het een snel en gemakkelijk beeld geeft van hoe loyaal en betrokken de werknemers van een bedrijf zijn. Naarmate meer bedrijven de strategie invoeren, neemt het vooruitzicht op benchmarking toe.

eNPS is een goede longitudinale meetmethode omdat u ermee kunt evalueren hoe veel zaken de medewerkers in de loop van de tijd, bijvoorbeeld een jaar, beïnvloeden. De strategie staat hoog aangeschreven bij zowel managers als medewerkers vanwege het beknopte karakter, waardoor het zeer tijdsefficiënt is. Bovendien kunt u de bevindingen van de eNPS-enquête gebruiken om te bepalen hoeveel promotors u hebt. Door een vervolgvraag op te nemen, krijgt u bovendien informatie over wat hen tevreden maakt. Op basis daarvan kunt u aanbevelingen ontwikkelen om het aantal promotors op de werkplek te maximaliseren. Houd er bij de eNPS-aanpak rekening mee dat de cijfers die aangeven hoe waarschijnlijk het is dat werknemers de organisatie aanbevelen, niets zeggen over de andere elementen die bijdragen aan het welzijn van werknemers. Door alleen de enquête te gebruiken zonder vervolgvragen is het onmogelijk vast te stellen waarom sommige werknemers aarzelen om hun werkplek aan te bevelen, terwijl andere enthousiast zijn.

Gebruik eNPS om uw organisatie te verbeteren en Employee Experience

Met dit in gedachten biedt alleen al het gebruik van de Net Promoter Score-vraag van de werknemer een snel beeld dat kan dienen als een solide startpunt. Meer gedetailleerde enquêtes zijn nodig om de onderliggende oorzaken echt te begrijpen en problemen te kunnen corrigeren. Als alternatief, als aanvulling op het eNPS-onderzoek, een paar vervolgvragen.

Met Harry HR - Measure® uw Employee Net Promoter Score wordt volledig automatisch en in real-time berekend.

Let op: Dit is deel 1 van in totaal 2 berichten. Klik of Tik hier om het tweede deel te lezen.

De Employee Net Promoter Score - eNPS (deel 1 van 2)

Inspelen op nieuwe generaties
Zet in op Employee Experience

Geïnteresseerd in het verbeteren van de Employee Experience binnen uw organisatie? Neem contact met ons op of vraag om meer informatie. Ons doel is het bieden van geweldige werkervaringen voor alle werknemers. We delen graag onze perspectieven en ervaringen met u.