Design Thinking om de ervaring van werknemers te verbeteren

Werknemerservaring Proces Harry HR

Er is een toenemende behoefte bij personeelsafdelingen om zich alleen te richten op "Werknemerservaring". Werknemerservaring is een term die verwijst naar de perceptie van een werknemer van hun interacties met vele facetten van de organisatie waarvoor zij werken. Het begrip ervaring is de reis die een werknemer maakt vanaf het moment dat hij of zij een baan zoekt tot het moment dat hij of zij het bedrijf verlaat en daarna. Het begrip EX (employee experience) is zeer breed en omvat een groot aantal factoren, waaronder de manier waarop bedrijven hun werknemers werven, opleiden, betrekken en evalueren. In dit artikel geven wij u een inleiding over waarom het belangrijk is om nu in EX te investeren en hoe u Design Thinking kunt gebruiken om de verandering voor uw organisatie in gang te zetten.

Een goed ontwerp rond uw Employee Experience komt elke organisatie ten goede

Volgens onderzoek heeft een positieve werknemerservaring verschillende gunstige effecten, waaronder de volgende:

  • Verhoging van de productiviteit: Werknemers die tevreden en betrokken zijn, presteren harder en slimmer, creëren meer en geven minder uit, wat het resultaat onmiddellijk ten goede komt.
  • Verbetering van het behoud van talent: De gelukkigste werknemers zullen minder snel vertrekken, en dit ontwikkelt weer de vaardigheden en ervaring van de hele organisatie.
  • Minder verloop: Het omgekeerde van verhoogde retentie. Het voorkomt de kosten van het werven en opleiden van vervangende werknemers.
  • Vermindering van het absenteïsme: Dit heeft een positieve invloed op de productiviteit en het moreel.
  • Toename van innovatie en creativiteit: Het staat vast dat de tevredenheid van werknemers correleert met de productie en acceptatie van innovatieve ideeën.

Design thinking om u te helpen EX te verbeteren

Design Thinking is een methode om creatieve goederen en diensten te creëren. Het wordt echter steeds vaker ingezet om te voldoen aan de behoeften van de hedendaagse werknemers. De verwachtingen evolueren, en dat geldt ook voor de aanpak van personeelsafdelingen.

Design Thinking, ook wel aangeduid als op de mens gericht of (in dit geval) op de werknemer gericht ontwerpis een zeer effectief proces dat zich richt op het empathisch begrijpen van de niet-gearticuleerde behoeften van mensen, terwijl ook een regime voor evaluatie en tolerantie voor mislukking wordt vastgesteld. In termen van het bevorderen van een positieve cultuur kan het worden gebruikt om de mensen, uitdagingen en behoeften van een bedrijf te onderzoeken en te begrijpen, om vervolgens ervaringen te ontwerpen die een gevoel van erbij horen, voldoening en tevredenheid bevorderen.

Via onze Innovatie Consulting praktijk hebben we bijvoorbeeld Design Thinking gebruikt om nieuwe mensenstrategieën te ontwikkelen die prioriteit geven aan ontwikkeling en groei, visies, doelen en waarden die echt de wensen van werknemers weerspiegelen, een nieuw wervingsproces voor afgestudeerden dat prioriteit geeft aan het voordeel voor de gebruiker boven het voordeel voor de organisatie, en een prestatiebeoordelingsproces waarbij de mens centraal staat, om er maar een paar te noemen. De mogelijkheden om Design Thinking te integreren in werkervaringen zijn vrijwel onbeperkt en ongelooflijk nuttig. Laten we nu eens bespreken hoe design thinking de ervaring van werknemers kan verbeteren

Een innovatiecultuur tot stand brengen

Niet alleen kan Design Thinking u helpen bij het creëren van superieure ervaringen tijdens het rekruteringsproces en het exit-interview, maar het kan u ook helpen uw klanten beter te begrijpen. Door een design mindset in de organisatie op te nemen, betrekt u de perspectieven van uw teamleden bij elke interne beslissing en de perspectieven van uw klanten bij elke externe keuze. Dit maakt de vertaling van bedrijfsdoelstellingen in klantgerichte initiatieven mogelijk en de ontwikkeling van een cultuur waarin elk teamlid de impact van zijn handelingen op klanten in overweging neemt.

Bovendien kan de inbedding van designpraktijken dienen als brug tussen verschillende afdelingen en teams. Elk teamlid moet de empathie van de gebruiker begrijpen en ervoor zorgen dat deze in alle aspecten van de organisatie doordringt. Daardoor werkt elke afdeling, van financiën tot klantenservice tot marketing, samen om de gebruikerservaring te begrijpen, deze te analyseren en vervolgens te bepalen welke waarde zij gezamenlijk kunnen ontwikkelen en leveren. Dit voegt niet alleen waarde toe aan de consument, maar verhoogt ook het belang van elke afdeling en bevordert een meer collaboratieve en productieve sfeer.

De angsten en risico's begrijpen om te beginnen met het verbeteren van Employee Experience

Dit is niet het einde. Design Thinking helpt de immobilisatie te vermijden die zou kunnen optreden als gevolg van mislukking. Door kleinschalige tests wordt falen zodanig beheerst dat het niet als negatief maar als nieuwe informatie wordt beschouwd. Design Thinkers beschikken over snelle, vindingrijke en effectieve technieken om hun aannames te evalueren, wat de risico's van onjuiste aannames minimaliseert. Wanneer een nieuw bedrijfssysteem of -structuur wordt ingevoerd, is het zeker dat het uitgebreid is onderzocht, overwogen en getest, wat meer vertrouwen geeft.

Er zijn verschillende componenten voor het creëren van een geweldige cultuur, maar het proces kan soms zweverig aanvoelen. Design Thinking draagt bij tot het oplossen van deze dubbelzinnigheid door een gestructureerde methode te bieden voor het herontwerpen van werknemerservaringen, een kans voor individuen om hun stem te laten horen, en ook door te helpen bij de vorming van nieuwe denkwijzen. Wanneer werknemers zich actief kunnen inzetten, hun eigen organisatie kunnen ondersteunen en verbeteren en tegelijkertijd hun vaardigheden en ideeën kunnen verbeteren, winnen niet alleen zij, maar ook uw cultuur.

Design Thinking om de ervaring van werknemers te verbeteren

Vind je dit bericht leuk? Deel het op uw sociale netwerken

Delen op facebook
Delen op linkedin
Delen op twitter
Delen op email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.