Harry HR

Finansiell omsorg og støtte

Utleggsrapportens dilemma: Nederlandske arbeidstakere lar millioner stå uoppfordret i frykt for å bli sett på som gjerrige

83 euro

Nederlandske arbeidstakere er langt fra begeistret for bryderiet med å sende inn reiseregninger til arbeidsgiveren for refusjon, hovedsakelig på grunn av frykten for å bli oppfattet som gjerrigknarker. Undersøkelser viser at arbeidstakerne i gjennomsnitt gir avkall på 83 pund per person i årlige utgiftsrefusjoner, noe som gir arbeidsgiverne en enorm fordel på 328 millioner pund i året.

Ungdom etterlater mest penger uten å gjøre krav på dem

Sammenlignet med andre aldersgrupper er det interessant å merke seg at det er den yngre generasjonen som har en tendens til å unnlate å levere reiseregninger. Fintech-selskapet Pleo har undersøkt 1042 nederlandske arbeidstakere for å komme frem til disse funnene.

Undersøkelsen viser at nederlandske arbeidstakere i gjennomsnitt etterlater 83,30 pund per person som ikke blir dekket, noe som gir arbeidsgiverne en betydelig økonomisk fordel på over 328 millioner pund årlig. Disse tallene er basert på det faktum at ansatte i gjennomsnitt må forskuttere 1 237,20 pund per år i forretningsutgifter, men ikke alle sender inn nok krav til å få dekket hele beløpet.

Ungdom i alderen 18-35 år: De største økonomiske tapene

Blant alle aldersgrupper er det personer mellom 18 og 35 år som lider det største økonomiske tapet på grunn av uavhentede utgifter, med 191,70 euro. De bærer også den største månedlige byrden på 194,20 euro i forskuddsbetalinger. Arbeidstakere i alderen 35 til 50 år går glipp av 80,30 euro i året, mens de som er 50 år og eldre i gjennomsnitt unnlater å deklarere 42,60 euro i forretningsutgifter. Til gjengjeld trenger de eldre bare å forskuttere i gjennomsnitt 72,70 euro i måneden.

Frykt for å bli dømt hindrer ungdom i å oppgi utgifter

Undersøkelsen avdekket også at unge arbeidstakere ofte lar være å oppgi utgifter av frykt for å bli stemplet som gjerrige. Av alle respondentene innrømmet 22% at de unngår å kreve inn småbeløp, og dette tallet steg til 32% blant unge arbeidstakere. Faktorer som overbelastning på jobben og kvitteringer eller utleggsskjemaer på avveie oppgis i ett av fem tilfeller som årsaker til at man unnlater å føre reiseregninger.

Utleggsrapporter skaper stress blant yngre medarbeidere

Undersøkelsen viser også at arbeidstakere mellom 18 og 35 år opplever stress når de skal dekke utgifter. Hele 30% uttrykte bekymring for ikke å kunne betale sine egne regninger, og én av tre tok av og til ut penger fra sparepenger eller andre kontoer for å dekke arbeidsgivers utgifter. I tillegg mener 37% av de unge arbeidstakerne at forskuddsbetaling er utdatert.

Frustrasjon over utleggsrapportprosessen

For 24% av de spurte var det å samle inn kvitteringer et problem, mens det å fylle ut utleggsrapporten korrekt og fullstendig var enda mer frustrerende. Selv om to tredjedeler av de ansatte hevder at de får tilstrekkelig veiledning om hvordan de skal sende inn reiseregninger, synes de likevel at prosessen er tungvint.

Eilika Regenbrecht, Country Manager for Pleo Nederland, understreket at unge arbeidstakere er økonomisk sårbare, men paradoksalt nok er det de som ikke krever inn mest penger. Hun påpekte også at manglende kvitteringer kan være en ulempe for arbeidsgivere, noe som fører til reduserte muligheter for å få tilbakebetalt moms.

Del dette :

Relaterte innlegg