Harry HR

Forbedre Employee Experience

Igniting Employee Experience: Fremme en kultur som gir makt (del 3 av 5)

Når vi fortsetter arbeidet med å forbedre Employee Experience (EX), støter vi på en viktig drivkraft: bedriftskulturen. Kulturen i en organisasjon preger hverdagen til de ansatte. Det er de felles verdiene, normene og praksisene som definerer "hvordan vi gjør ting her".

Kulturens rolle i Employee Experience

En positiv bedriftskultur kan øke engasjementet, produktiviteten og holde på de ansatte. Dessuten kan det bli et konkurransefortrinn når det gjelder å tiltrekke seg de beste talentene.

Bygging av en kultur som gir makt

Så hvordan kan du fremme en kultur som gir innflytelse? For det første er klarhet avgjørende. Alle bør forstå organisasjonens oppdrag, verdier og mål. Disse prinsippene bør være retningsgivende for beslutningstaking på alle nivåer i organisasjonen.

Deretter investerer du i medarbeiderne dine. Tilby lærings- og utviklingsmuligheter for å hjelpe ansatte med å utvikle seg profesjonelt. Anerkjenne og belønne deres prestasjoner. Sørg for at de vet at deres bidrag blir verdsatt.

Til slutt, fremme samarbeid og inkludering. Oppmuntre til teamarbeid, og sørge for at alle stemmer blir hørt. En myndiggjørende kultur er en kultur der mangfoldet feires, og der ulike perspektiver er velkomne.

Å dyrke tillit og selvstendighet

Tillit og selvstendighet er kjennetegn på en kultur som styrker medarbeiderne. Når ansatte føler at de har tillit, er det mer sannsynlig at de tar initiativ, tar beslutninger og føler eierskap til arbeidet sitt.

Å fremme tillit innebærer konsekvent kommunikasjonåpenhet og rettferdighet. Det betyr å holde løfter og stå til ansvar når det begås feil.

Når det gjelder autonomi, handler det om å gi de ansatte frihet til å gjøre sitt beste arbeid. Dette betyr ikke å la dem finne ut av alt på egen hånd. I stedet betyr det å gi klare forventninger og de ressursene de trenger, og deretter trekke seg tilbake for å la dem skinne.

I neste del av serien ser vi nærmere på lederskapets rolle i utformingen av Employee Experience. Følg med videre!

Del dette :

Relaterte innlegg