Harry HR

HR-trender

Nye Employee Experience-studier viser at Employee Experience er viktigere enn noensinne

Employee Experience-illustrasjon, trend på artstation

In today's competitive business environment, companies are increasingly realizing that the employee experience is just as important as the product or service they offer. A positive employee experience can lead to increased employee satisfaction, engagement, and retention, which in turn can lead to improved business performance.

Sammendrag av nyere Employee Experience-studier

En fersk studie fra Society for Human Resource Management (SHRM) viser at 70% av de ansatte er villige til å forlate jobben for å få en bedre medarbeideropplevelse. Studien viste også at bedrifter med en god medarbeideropplevelse har 21% høyere fortjenestemargin enn bedrifter med en svak medarbeideropplevelse.

En annen studie, utført av Gallup Organization, viser at engasjerte medarbeidere er 21% mer produktive enn uengasjerte. Engasjerte medarbeidere er også mer tilbøyelige til å bli værende i bedriften, noe som kan spare bedriften for rekrutterings- og opplæringskostnader.

Konklusjon Nyere Employee Experience-studier

Bevisene er klare: Medarbeidernes opplevelse og engasjement er viktige faktorer som kan påvirke bedriftens resultater. Bedrifter som fokuserer på å skape en positiv medarbeideropplevelse, har større sannsynlighet for å tiltrekke seg og beholde de beste talentene, forbedre produktiviteten og øke fortjenesten.

Slik forbedrer du Employee Experience og engasjementet

Det er mange ting bedrifter kan gjøre for å forbedre medarbeidernes opplevelse og engasjement. Noen av de viktigste er

  • Å gi de ansatte en klar følelse av formål og retning.
  • Skape en kultur preget av tillit og respekt
  • Tilbyr muligheter for læring og utvikling
  • Tilby konkurransedyktig kompensasjon og fordeler
  • Balanse mellom jobb og privatliv
  • Anerkjenne og belønne de ansattes bidrag

Ved å ta disse grepene kan bedrifter skape en positiv medarbeideropplevelse som vil føre til økt medarbeidertilfredshet, engasjement og evne til å holde på medarbeiderne.

Del dette :

Relaterte innlegg