Reimagining HR med ChatGPT: En Game Changer i 2023 og utover

Denne artikkelen ble skrevet på engelsk og automatisk oversatt. 
Endre språket på nettstedet hvis du foretrekker å lese artikkelen på skriftlig språk.

AI-teknologi, særlig samtalemodeller som ChatGPT, er i ferd med å omforme HR-landskapet. I 2023 og fremover gir den HR-ansatte uante muligheter til å automatisere oppgaver, forbedre beslutningstaking og medarbeideropplevelsen. La oss utforske tre måter ChatGPT har en betydelig innvirkning på.

Effektivisering av introduksjon og opplæring

Scenario: En HR-medarbeider kan bruke ChatGPT til å utforme en interaktiv onboarding-prosess. AI-chatboten kan svare på spørsmål om nyansettelser i sanntid, noe som reduserer behovet for inngripen fra HR.

ChatGPT Prompt: "Hei ChatGPT, kan du veilede meg gjennom selskapets permisjonsretningslinjer og prosedyren for å søke om permisjon?"

Styrke de ansattes engasjement

Scenario: ChatGPT kan brukes til å skape en interaktiv, AI-drevet plattform for kontinuerlig tilbakemelding og engasjement. Dette kan skje i form av regelmessige besøk, puls- eller undersøkelsereller åpne tilbakemeldingskanaler.

ChatGPT Prompt: "ChatGPT, kan du samle tilbakemeldinger om vår siste teambyggingsaktivitet?»

Intelligent rekrutteringsstøtte

Scenario: ChatGPT kan hjelpe HR-fagfolk i rekrutteringsprosessen ved å screene CV-er, planlegge intervjuer og til og med gjennomføre innledende kandidatvurdering.

ChatGPT Prompt: "ChatGPT, kan du skanne disse CV-ene og velge ut kandidater med mer enn fem års erfaring innen kunstig intelligens og maskinlæring?"

I årene som kommer vil ChatGPTs potensial bare vokse. Dens evne til å analysere store mengder data kan gi innsikt i ansattes atferd og trender, slik at HR kan ta mer informerte, strategiske beslutninger.

Harry HRVi er begeistret for det transformative potensialet til AI i HR. Løsningspakken vår er utformet for å integreres sømløst med AI-teknologier som ChatGPT, og hjelper HR-avdelinger med å bli mer effektive, strategiske og medarbeiderorienterte.

I en tid med digital transformasjon er det på tide at HR tar steget inn i fremtiden. Opplev kraften i kunstig intelligens med Harry HR og ChatGPT.

Reimagining HR med ChatGPT: En Game Changer i 2023 og utover

Reagere på nye generasjoner
Forbedre ansattes opplevelser

Er du interessert i å forbedre medarbeideropplevelsene i organisasjonen din? Ta kontakt med oss eller be om mer informasjon. Vårt mål er å gi alle arbeidstakere gode arbeidserfaringer, og vi deler gjerne våre perspektiver og erfaringer med deg.