Harry HR

Medarbeideranalyse og innsikt

De ansattes nettopromotorscore - eNPS (del 1 av 2)

Employee Net Promoter Score - Harry HR

Når ansatte er entusiastiske og engasjerte i arbeidet sitt, er det mer sannsynlig at de yter sitt beste. Et positivt arbeidsklima, flere muligheter og åpne kommunikasjonslinjer kan alle bidra til de ansattes engasjement. Når de ansatte er uinteresserte, går det ut over prestasjonene deres. Dette har en langsiktig effekt på virksomhetens resultater, produktivitet og lønnsomhet. Enkelt sagt kan uengasjerte ansatte være ganske kostbare for bedriften din.

Så hvordan kan du avgjøre om de ansatte er tilstrekkelig engasjerte eller ikke? Hvordan kvantifiserer du ansattes engasjement? Employee Net Promoter Score, forkortet eNPS, er en ofte brukt måling for dette formålet.

Hva er Employee Net Promoter Score eller forkortet eNPS?

Det er et mål som indikerer sannsynligheten for at de ansatte vil anbefale organisasjonen din som et godt sted å jobbe. På grunn av NPS' effektivitet når det gjelder å evaluere forbrukerlojalitet, har bedrifter tatt konseptet i bruk for å måle ansattes engasjement.

Det er faktisk ikke lett å vurdere medarbeiderengasjement. På grunn av begrepets abstrakte natur må vi se utover tall og kvantifiseringer. Det er da de ansattes nettopromotorscore kommer inn i ligningen.

Employee net promoter score (eNPS) er et mål som brukes til å avgjøre om de ansatte er fornøyde, tilfredse og lojale mot arbeidsgiveren sin via en spørreundersøkelse. Ansatte er grunnfjellet i enhver organisasjon. De ansattes lojalitet er et kritisk tegn på organisasjonens fremtidige levedyktighet. eNPS er en svært effektiv målemetode for å få innsikt i de ansattes følelser og meninger. Den gjør det mulig for deg å finne ut hvilken innflytelse din eksisterende forretningstaktikk har på medarbeidernes tilfredshet og engasjement.

Employee Net Promoter Score modifiserer dette spørsmålet for å kartlegge de ansattes holdninger til arbeidsgiveren: Hvor sannsynlig er det at du vil foreslå [virksomhet X] som et sted å jobbe? På samme måte som NPS bidrar til å konstruere et selskaps unike verditilbud og merkevareposisjonering for å bygge relasjoner med kundene, kan eNPS hjelpe selskaper med å forme verditilbudet til de ansatte og forbedre arbeidsgivermerket. De kan deretter bruke disse begrepene til å hjelpe de ansatte med å utvikle emosjonelle forbindelser, engasjement og lojalitet.

Hvordan eNPS beregnes

eNPS er basert på samme prinsipp som Net Promoter Score (NPS), som ble etablert på 1990-tallet av Fred Reichheld, Bain & Company og Satmetrix. Kundelojalitet kvantifiseres ved hjelp av NPS, mens medarbeiderlojalitet kvantifiseres ved hjelp av eNPS.

NPS bestemmes ved hjelp av svarene på følgende spørsmål:

"How likely are you, on a scale of 0-10, to suggest our product/service to family or friends?"

eNPS er avledet fra svar på et sammenlignbart spørsmål i en spørreundersøkelse. eNPS-spørsmål, snarere enn varer og tjenester, hjelper bedrifter med å bestemme de ansattes lojalitet:

"How likely are you, on a scale of 0-10, to recommend our organization to family or friends?"

Den viktigste fordelen med eNPS er at den gir en rask og enkel oversikt over hvor lojale og engasjerte en virksomhets ansatte er. Etter hvert som flere virksomheter tar i bruk strategien, øker mulighetene for benchmarking.

eNPS er en god langsgående målemetode siden den gjør det mulig å evaluere hvor mange ting som påvirker de ansatte over tid, for eksempel et år. Strategien er høyt verdsatt av både ledere og ansatte på grunn av dens kortfattede natur, noe som gjør den svært tidseffektiv. I tillegg kan du bruke resultatene fra eNPS-undersøkelsen til å finne ut hvor mange pådrivere du har. Ved å inkludere et oppfølgingsspørsmål får du dessuten informasjon om hva som gjør dem fornøyde. Som et resultat kan du utvikle anbefalinger for å maksimere antallet pådrivere på arbeidsplassen. Når du bruker eNPS-tilnærmingen, må du huske at tallene som angir hvor sannsynlig det er at de ansatte vil anbefale organisasjonen, ikke sier noe om de andre elementene som bidrar til de ansattes trivsel. Hvis du bare bruker undersøkelsen uten oppfølgingsspørsmål, er det umulig å finne ut hvorfor enkelte ansatte nøler med å anbefale arbeidsplassen sin, mens andre er entusiastiske.

Bruk eNPS til å forbedre organisasjonen din og Employee Experience

Med dette i tankene gir bruk av spørsmålet om de ansattes Net Promoter Score alene en rask oversikt som kan tjene som et solid utgangspunkt. Det kreves imidlertid mer detaljerte undersøkelser for virkelig å forstå de underliggende årsakene og for å kunne rette opp problemene. Alternativt, som et supplement til eNPS-undersøkelsen, noen få oppfølgingsspørsmål.

Med Harry HR - Measure Employee Net Promoter Score beregnes helt automatisk og i sanntid.

Merk: Dette er del 1 av totalt 2 innlegg. Klikk eller trykk her for å lese den andre delen.

Del dette :

Relaterte innlegg