Harry HR

Medarbeideranalyse og innsikt

Forstå arbeidsstyrken din med Employee Personas (personas)

Dagens ansatte

I støpeskjeen Personas for ansatte har blitt et populært verktøy for organisasjoner for å gi mer personlige og skreddersydde opplevelser for sine ansatte.

Vi har fremhevet alt du trenger å forstå om ansattpersonas i denne artikkelen for å gi deg den kompetansen du trenger for å bruke ansattpersonas på arbeidsplassen din - og drive forretningsvekst gjennom økt produktivitet, lojalitet og engasjement.

Hva er en ansattpersona?

En ansattpersona er en semi-fiktiv representasjon av en gruppe av arbeidsstyrken din som deler lignende egenskaper, erfaringer og atferd. Medarbeiderpersonas bygger på informasjonen og innsikten du har om personene som utgjør teamene dine. En ansattpersona er en detaljert profil av et bestemt ansattsegment som inneholder informasjon om deres egenskaper, holdninger, ønsker og behov. Personalavdelinger kan bruke disse profilene til å personalisere og tilpasse tiltakene sine mer effektivt til de ansattes behov.

Personas er et verktøy som har vært brukt i markedsføring i årevis, og i det siste i kundeopplevelsesprogrammer for å analysere øyeblikkene som betyr noe for bestemte forbrukergrupper. De blir også stadig mer utbredt innen HR, ettersom bedriftene ser viktigheten av å tilby mer personlige, skreddersydde opplevelser for arbeidstakerne deres; samlet innenfor Employee Experience-programmer.

Medarbeiderpersonas er en god metode for å skape en fortelling om ulike grupper i arbeidsstyrken, slik at HR-teamene kan komme i kontakt med de ansatte og utforme opplevelser som er tilpasset deres behov. Dessuten kan Employee Personas integreres i ethvert eksisterende HR-verktøy. For eksempel: Ta et nytt blikk på resultatet av pulsundersøkelsen din ved å se på utfallet og resultatene per persona i stedet for avdelinger og stillingstitler.

Forbedre forretningsresultatene ved å forme ansattes personas

For å skape fremragende Employee Experiences er det avgjørende å forstå de ansattes ideer, bekymringer, behov og synspunkter. Det er derfor avgjørende at du får en grundig forståelse av dem, og det er her Employee Personas kommer inn i bildet.
Etter det, ingen mennesker er helt identiske og ansatte kan passe inn i flere ansattpersonas enn én. Tenk på din egen gruppe: Hvor mange av kollegene dine har lignende (karriere)ambisjoner, organisatoriske forventninger og/eller atferd?

Utvid det til hele organisasjonen, og det blir lett å se hvor mye variasjon som finnes i arbeidsstyrken. Dette er for øvrig en positiv ting fordi mangfold er nødvendig for innovasjon!

Grunnlaget for å forbedre Employee Experience

Grunnlaget for å forbedre medarbeideropplevelsen er medarbeidernes kunnskap og anerkjennelse.

For å få en engasjert, produktiv og lojal arbeidsstyrke er det avgjørende å forstå deres perspektiver og problemer, samt deres ambisjoner og ønsker, og deretter utvikle løsninger for de ansatte basert på denne forståelsen. Arbeidsstyrker er imidlertid ikke homogene. Demografi, utdanningsbakgrunn, språk og ferdighetssett bidrar alle til en flergenerasjons, mangfoldig samling av ansatte, ofte med like mange forskjellige perspektiver og synspunkter som den totale befolkningen. I disse situasjonene kan personas som er laget på riktig måte, bidra til følgende ikke bare legge til rette for mer effektive, virkningsfulle og kostnadseffektive løsninger for de ansatte, men også gi en fokusert og empatisk tilnærming til forbedring av medarbeideropplevelsen.

Organisasjoner som kan tilpasse opplevelsene sine for de ansatte, vil ha mye større sjanse for å skape engasjement, siden de vil appellere til en mye større gruppe enn en bred tilnærming. Selvfølgelig er det vanskelig å skreddersy hver opplevelse til hver ansatt. Ved å forme Employee Personas for organisasjonen din kan du utvikle opplevelser for et mindre antall unike medarbeidertyper, noe som gjør det langt mer effektivt og kostnadseffektivt å skape svært personlige opplevelser som sannsynligvis vil engasjere medarbeiderne.

Når du har ansattpersonasene dine i hånden, kan du også kartlegge medarbeiderreisen for hver enkelt for å begynne å identifisere de kritiske øyeblikkene for ulike grupper, og gi deg et veikart med forbedringer og tiltak for å øke ansattes engasjement, produktivitet og lojalitet.

Fremgangsmåte etter at du har utformet Employee Personas for organisasjonen din

First of all, well done! Now that you've created a collection of employee personas, it's essential to use them to strengthen the Employee Experience - and det første trinnet er å kartlegge ansattes reiser..

Reisekartlegging er en strategi som bryter ned hele medarbeiderreisen i forskjellige øyeblikk, slik at du kan finne de kritiske punktene der du kan gripe inn for å forbedre opplevelsen. Når du har fullført kartleggingsprosessen, kan du begynne å utforme tilbakemeldingsprogrammer for å samle inn tilbakemeldinger i kritiske perioder og begynne å komme med ideer til hvordan du kan forbedre opplevelsen for hver gruppe.

Ved å gjennomføre Tilbakemeldingssystemer på disse punktene, rettet mot de ansatte som betyr mest (som bestemt av personas og de demografiske dataene du har innhentet), kan du begynne å få bedre kunnskap om trinnene som er nødvendige for å forbedre opplevelsen. Denne strategien gjør det mulig for deg å tilpasse opplevelsen ved å bli kjent med de ansatte på et personlig nivå og bestemme hvilke aktiviteter som vil ha størst effekt på engasjement, produktivitet, lojalitet og, selvfølgelig, inntekter.

Kartlegging av ansattes reise med ansattpersonas

Nå er det på tide å identifisere stadier som er viktige for hver medarbeiderrolle, de såkalte trinnene i medarbeiderreisen.

Deretter definerer du de ulike stadiene i ansettelsesprosessen i bedriften og de forventede resultatene for hvert trinn. Rekruttering, ansettelse, introduksjon, lønn og goder, kontinuerlig engasjement, frivillige aktiviteter, opplæring og utvikling, progresjon, prestasjonsstyring og utmerkelser er bare noen få eksempler på temaer du bør vurdere.

Deretter lager du et storyboard eller kart. Visualiser reisen fra de ansattes perspektiv. Inkluder data fra turnover, medarbeiderundersøkelser, offboarding og andre interaksjoner om mål og forventninger. Beskriv bedriftens prosesser og kontaktpunkter på hvert nivå, og legg merke til eventuelle problemer, for eksempel ineffektiv onboarding, ineffektive systemer for prestasjonsvurdering eller manglende muligheter for karriereutvikling. Analyser overgangene mellom trinnene og identifiser steder langs reisen der en ansatt kan føle seg desorientert eller uinteressert.

Til slutt bør du vurdere å iverksette tiltak. Eliminate roadblocks along the Employee's Journey. Er for eksempel introduksjonsprosedyren svært komplisert? Gjennomføres medarbeidersamtaler til rett tid og ofte? Inkluder potensielle løsninger som en standardisert onboarding-prosess og lederopplæring i hvordan man gjennomfører effektive medarbeidersamtaler. I tillegg kan du tilby karriereutviklingsprogrammer eller forbedre den interne kommunikasjonen for å holde de ansatte informert om forretningsbeslutninger og endringer i medarbeideropplevelseskartet, slik at organisasjonen kan fungere best mulig! ?

Del dette :

Relaterte innlegg