Harry HR

Medarbeideranalyse og innsikt

Avduking av kraften i ansattes personas

illustrasjon av ansattes personas, trending på artstation

In today's competitive business landscape, organizations are increasingly recognizing the importance of employee experience in attracting and retaining top talent. To create a remarkable employee experience, bedrifter må forstå arbeidsstyrken sin på et dypere nivå. En effektiv måte å oppnå dette på er å bruke personas for ansatte. I denne artikkelen vil vi utforske nøkkelelementene i å bygge medarbeiderpersonas og hvordan de kan utnyttes for å forbedre medarbeideropplevelsen.

Hva er ansattpersonas?

Medarbeiderpersonas er fiktive representasjoner av organisasjonens ulike arbeidsstyrkesegmenter. De går utover grunnleggende demografi og fordyper seg i de psykografiske aspektene, som motivasjon, behov, utfordringer og ambisjoner for ulike ansattgrupper. På samme måte som kundepersonas hjelper ansattpersonas HR-team med å få empati og innsikt i de ansattes unike perspektiver.

Nøkkelelementer i oppbygging av ansattes personas

 1. Forskning og datainnsamling
  For å skape nøyaktige og meningsfylte personas for de ansatte må HR-ansvarlige legge ut på en omfattende forskningsreise. Dette innebærer å samle inn kvalitative og kvantitative data fra ulike kilder, inkludert spørreundersøkelser, intervjuer, fokusgrupper og plattformer for tilbakemeldinger fra ansatte. Ved å analysere disse dataene dukker det opp mønstre og fellestrekk som gjør det mulig å identifisere ulike medarbeidersegmenter.
 2. Identifisere segmenteringskriterier
  Segmenteringskriterier gjør det mulig for HR-team å kategorisere ansatte i meningsfulle grupper. Disse kriteriene kan omfatte faktorer som jobbroller, avdelinger, geografiske steder, generasjoner eller til og med psykografiske attributter som kommunikasjonspreferanser og arbeidsstil. De valgte kriteriene bør være i tråd med organisasjonens mål og muliggjøre skreddersydde strategier for å møte de spesifikke behovene til hvert segment.
 3. Opprette personprofiler
  Når segmenteringskriteriene er etablert, er det på tide å lage detaljerte personaprofiler. Hver persona bør ha et navn, et bilde og en fortelling som gjenspeiler personas egenskaper, motivasjon, mål, smertepunkter og forventninger. Denne informasjonen menneskeliggjør personaene og gjør dem relaterbare for HR-team, ledere og ledere.
 4. Validering og raffinering av personas
  Medarbeiderpersonas er ikke statiske enheter; de krever kontinuerlig forbedring og validering. HR-teamene bør be om tilbakemeldinger fra ansatte, ledere og andre interessenter for å sikre at personasene er nøyaktige og relevante. Det er viktig å revidere og oppdatere personasene med jevne mellomrom basert på ny innsikt og nye behov hos de ansatte.

Bruk av ansattes personas for å forbedre Employee Experience

 1. Skreddersy kommunikasjon og engasjement
  Medarbeiderpersonas gjør det mulig for HR-team å utvikle målrettet kommunikasjon og engasjementsstrategier. Ved å forstå kommunikasjonspreferansene og motivasjonen til ulike medarbeidersegmenter kan organisasjoner utforme budskap og initiativer som gir gjenklang hos hver enkelt persona, og fremme en følelse av tilknytning og engasjement.
 2. Tilpasse Learning og utvikling
  Ansatte personas bidrar til å utforming av tilpasset opplæring og utviklingsprogrammer. Ved å identifisere ferdighetene, interessene og karriereønskene til ulike medarbeidersegmenter, kan HR sette sammen opplæringsmoduler og vekstmuligheter som er tilpasset den enkeltes behov, og dermed øke medarbeidernes tilfredshet og faglige utvikling.
 3. Utforme meningsfulle belønninger og anerkjennelse
  Personas for ansatte hjelper HR-team skreddersy belønnings- og anerkjennelsesprogrammer for å passe ulike segmenter av arbeidsstyrken. Ved å forstå hva som motiverer hver enkelt persona, kan organisasjoner utforme belønningssystemer som samsvarer med deres preferanser, og dermed øke moralen, produktiviteten og den generelle medarbeidertilfredsheten.
 4. Utforming av retningslinjer og praksis på arbeidsplassen
  Personas for ansatte gir verdifull innsikt i de unike utfordringene og behovene til ulike segmenter av ansatte. Denne informasjonen kan veilede utviklingen av inkluderende retningslinjer på arbeidsplassen, fleksible arbeidsordninger og tiltak som tar hensyn til spesifikke personas behov. Ved å imøtekomme disse kravene fremmer organisasjoner et mer støttende og engasjerende arbeidsmiljø.

Gratis mal for å lage personas for ansatte

Å lage personas er en strategisk tilnærming til å forstå og forbedre medarbeideropplevelsen. Ved å investere tid og krefter i å lage nøyaktige og detaljerte personas, kan organisasjoner få verdifull innsikt i sin mangfoldige arbeidsstyrke og tilpasse tiltak, retningslinjer og praksis deretter. Personasene fungerer som veiledende verktøy som hjelper HR-teamene med å skape et inkluderende, engasjerende og tilfredsstillende arbeidsmiljø som gir gjenklang.
  Del dette :

  Relaterte innlegg