Harry HR

Aktivere eller deaktivere SatisQuestions

Hvis du vil deaktivere eller aktivere ett eller flere SatisQuestions fra din pågående medarbeiderundersøkelse, går du først til SatisQuestions-oversikten i Harry HR Dashboard.

Etter hver linje i oversikten er det en bryter for å aktivere eller deaktivere en søyle, en undersøyle eller et spesifikt SatisQuestion.

Hvis du savner et SatisQuestion i oversikten, kan du se etter bryteren Vis inaktive øverst i oversikten. Som standard vises ikke inaktive elementer i oversikter. Ved å slå dette på, vil alle inaktive også vises.

Deaktivering av en søyle, undersøyle eller et spesifikt SatisQuestion vil tre i kraft umiddelbart. Disse SatisQuestions vil ikke lenger vises for alle ansatte eller målrettede ansatte.

Aktivere eller deaktivere SatisQuestions
How would you rate this article?