Denne artikkelen ble skrevet på engelsk og automatisk oversatt. 
Endre språket på nettstedet hvis du foretrekker å lese artikkelen på skriftlig språk.

I dagens konkurranseutsatte forretningslandskap anerkjenner organisasjoner i økende grad betydningen av medarbeideropplevelsen for å tiltrekke seg og beholde topptalenter. For å skape en bemerkelsesverdig ansatt bedrifter må forstå arbeidsstyrken sin på et dypere nivå. En effektiv måte å oppnå dette på er å bruke personas for ansatte. I denne artikkelen vil vi utforske nøkkelelementene i å bygge medarbeiderpersonas og hvordan de kan utnyttes for å forbedre medarbeideropplevelsen.

Hva er ansattpersonas?

Medarbeiderpersonas er fiktive representasjoner av organisasjonens ulike arbeidsstyrkesegmenter. De går utover grunnleggende demografi og fordyper seg i de psykografiske aspektene, som motivasjon, behov, utfordringer og ambisjoner for ulike ansattgrupper. På samme måte som kundepersonas hjelper ansattpersonas HR-team med å få empati og innsikt i de ansattes unike perspektiver.

Nøkkelelementer i oppbygging av ansattes personas

 1. Forskning og datainnsamling
  For å skape nøyaktige og meningsfulle personas for medarbeiderne må HR-avdelingen gjennomføre et omfattende forskningsarbeid. Dette innebærer å samle inn kvalitative og kvantitative data fra ulike kilder, blant annet spørreundersøkelser, intervjuer, fokusgrupper og tilbakemeldinger fra ansatte plattformer. Ved å analysere disse dataene fremkommer mønstre og fellestrekk som gjør det mulig å identifisere ulike medarbeidersegmenter.
 2. Identifisere segmenteringskriterier
  Segmenteringskriterier gjør det mulig for HR-team å kategorisere ansatte i meningsfulle grupper. Disse kriteriene kan omfatte faktorer som jobbroller, avdelinger, geografiske steder, generasjoner eller til og med psykografiske attributter som kommunikasjonspreferanser og arbeidsstil. De valgte kriteriene bør være i tråd med organisasjonens mål og muliggjøre skreddersydde strategier for å møte de spesifikke behovene til hvert segment.
 3. Opprette personprofiler
  Når segmenteringskriteriene er etablert, er det på tide å lage detaljerte personaprofiler. Hver persona bør ha et navn, et bilde og en fortelling som gjenspeiler personas egenskaper, motivasjon, mål, smertepunkter og forventninger. Denne informasjonen menneskeliggjør personaene og gjør dem relaterbare for HR-team, ledere og ledere.
 4. Validering og raffinering av personas
  Medarbeiderpersonas er ikke statiske enheter; de krever kontinuerlig forbedring og validering. HR-teamene bør be om tilbakemeldinger fra ansatte, ledere og andre interessenter for å sikre at personasene er nøyaktige og relevante. Det er viktig å revidere og oppdatere personasene med jevne mellomrom basert på ny innsikt og nye behov hos de ansatte.

Bruk av ansattes personas for å forbedre Employee Experience

 1. Skreddersy kommunikasjon og engasjement
  Medarbeiderpersonas gjør det mulig for HR-team å utvikle målrettet kommunikasjon og engasjementsstrategier. Ved å forstå kommunikasjonspreferansene og motivasjonen til ulike medarbeidersegmenter kan organisasjoner utforme budskap og initiativer som gir gjenklang hos hver enkelt persona, og fremme en følelse av tilknytning og engasjement.
 2. Tilpasse Learning og utvikling
  Ansatte personas bidrar til å utforming av tilpasset opplæring og utviklingsprogrammer. Ved å kartlegge ferdighetene, interessene og karriereønskene til de ulike medarbeidersegmentene kan HR utvikle opplæringsmoduler og utviklingsmuligheter som er tilpasset den enkeltes behov. medarbeidertilfredshet og faglig utvikling.
 3. Utforme meningsfulle belønninger og anerkjennelse
  Personas for ansatte hjelper HR-team skreddersy belønnings- og anerkjennelsesprogrammer for å passe ulike segmenter av arbeidsstyrken. Ved å forstå hva som motiverer hver enkelt persona, kan organisasjoner utforme belønningssystemer som samsvarer med deres preferanser, og dermed øke moralen, produktiviteten og den generelle medarbeidertilfredsheten.
 4. Utforming av retningslinjer og praksis på arbeidsplassen
  Personas for ansatte gir verdifull innsikt i de unike utfordringene og behovene til ulike segmenter av ansatte. Denne informasjonen kan veilede utviklingen av inkluderende retningslinjer på arbeidsplassen, fleksible arbeidsordninger og tiltak som tar hensyn til spesifikke personas behov. Ved å imøtekomme disse kravene fremmer organisasjoner et mer støttende og engasjerende arbeidsmiljø.

Gratis mal for å lage personas for ansatte

Å lage personas er en strategisk tilnærming til å forstå og forbedre medarbeideropplevelsen. Ved å investere tid og krefter i å lage nøyaktige og detaljerte personas, kan organisasjoner få verdifull innsikt i sin mangfoldige arbeidsstyrke og tilpasse tiltak, retningslinjer og praksis deretter. Personasene fungerer som veiledende verktøy som hjelper HR-teamene med å skape et inkluderende, engasjerende og tilfredsstillende arbeidsmiljø som gir gjenklang.
  Avduking av kraften i ansattes personas

  Reagere på nye generasjoner
  Forbedre ansattes opplevelser

  Er du interessert i å forbedre medarbeideropplevelsene i organisasjonen din? Ta kontakt med oss eller be om mer informasjon. Vårt mål er å gi alle arbeidstakere gode arbeidserfaringer, og vi deler gjerne våre perspektiver og erfaringer med deg.