Igniting Employee Experience: Kunsten å lytte (del 2 av 5)

Denne artikkelen ble skrevet på engelsk og automatisk oversatt. 
Endre språket på nettstedet hvis du foretrekker å lese artikkelen på skriftlig språk.

Når vi går dypere inn i forbedringen av Employee Experience (EX), støter vi på en grunnleggende, men ofte oversett ferdighet: Lytting. Ekte lytting går utover det å bare høre ord. Det innebærer å forstå følelsene, ideene og ønskene som ligger til grunn for disse ordene. Når det gjelder å forbedre EX, er lytting uunnværlig.

Kraften i å lytte

Å lytte til de ansatte bidrar til å bygge tillit, oppmuntre til åpen kommunikasjonog fremme en inkluderingskultur. Det viktigste er at den gir verdifull innsikt i hvilke områder som må forbedres, og hvilke som fungerer godt.

Teknikker for effektiv lytting

Hvordan kan du bli en bedre lytter i organisasjonen din? Begynn med å skape trygge rom for åpen dialog. Dette kan gjøres gjennom allmøter, virtuelle spørsmål og svar-økter eller anonyme forslagskasser. Målet er å oppmuntre de ansatte til å uttrykke sine tanker uten frykt for represalier.

Neste, bruke medarbeiderundersøkelser. Strukturert undersøkelser som pulsundersøkelser, Employee Net Promoter Score (eNPS) eller årlige engasjementsundersøkelser kan gi et vell av data om medarbeidernes opplevelser.

I tillegg bør du vurdere en-til-en-sjekker. Disse gir mulighet for individuell oppmerksomhet og kan avdekke problemer som kanskje ikke blir lagt merke til i gruppesammenheng.

Å gjøre tilbakemeldinger om til handling

Å samle inn tilbakemeldinger er bare det første trinnet. Den virkelige verdien kommer fra å handle på denne tilbakemeldingen. Analyser dataene, identifiser trender og forstå de underliggende problemene. Bruk denne innsikten til å drive frem endringer som vil forbedre de ansattes opplevelse.

Husk at målet ikke er å løse alle problemer over natten. Fokuser i stedet på kontinuerlig forbedring. Små, trinnvise endringer kan utgjøre en stor forskjell over tid.

I neste del av serien vil vi utforske hvordan vi kan fremme en kultur som styrker Employee Experience. Følg med videre!

Igniting Employee Experience: Kunsten å lytte (del 2 av 5)

Reagere på nye generasjoner
Forbedre ansattes opplevelser

Er du interessert i å forbedre medarbeideropplevelsene i organisasjonen din? Ta kontakt med oss eller be om mer informasjon. Vårt mål er å gi alle arbeidstakere gode arbeidserfaringer, og vi deler gjerne våre perspektiver og erfaringer med deg.