Hva skjer hvis du ikke investerer i Employee Experience?

Denne artikkelen ble skrevet på engelsk og automatisk oversatt. 
Endre språket på nettstedet hvis du foretrekker å lese artikkelen på skriftlig språk.

Employee Experience (EX) er et vidt begrep som omfatter alle aspekter av en medarbeiders reise med en bedrift, fra ansettelsesprosessen til pensjonsfesten. Det omfatter alt fra det fysiske arbeidsmiljøet til de ansattes bedriftskultur til mulighetene for faglig utvikling.

I dagens konkurranseutsatte forretningsmiljø har selskaper som investerer i EX, en betydelig fordel. En positiv EX kan føre til en rekke fordeler, blant annet:

 • Økt ansattes engasjement og produktivitet
 • Redusert omsetning
 • Økt kundetilfredshet
 • Et sterkere employer brand

På den annen side kan selskaper som ikke investerer i EX, stå overfor en rekke utfordringer:

 • Lav moral blant de ansatte
 • Høy omsetning
 • Dårlig kundeservice
 • Et svakt employer brand

Kort sagt er investeringer i EX avgjørende for alle selskaper som ønsker å lykkes i dagens økonomi.

Her er noen konkrete eksempler på hva som kan skje hvis et selskap ikke investerer i EX:

 • Lav moral blant de ansatte. Ansatte som mistrives i jobben, er mindre tilbøyelige til å være engasjerte og produktive. De kan også være mer tilbøyelige til å forlate selskapet, noe som kan føre til høye turnoverkostnader.
 • Høy omsetning. Når ansatte slutter i en bedrift, koster det bedriften penger å erstatte dem. Det tar også tid å lære opp nye medarbeidere, noe som kan forstyrre produktiviteten.
 • Dårlig kundeservice. Ansatte som mistrives i jobben, er mindre tilbøyelige til å yte god kundeservice. Dette kan føre til tapte kunder og inntekter.
 • Svakt employer brand. Et selskap med et svakt employer brand vil ha vanskelig for å tiltrekke seg og beholde de beste talentene. Dette kan gjøre det vanskelig å få virksomheten til å vokse.

Hvis du er bedriftsleder, må du ta EX på alvor. Å investere i EX er noe av det beste du kan gjøre for å forbedre bedriftens resultater.

Her er noen tips til hvordan du kan forbedre bedriftens EX:

Ved å følge disse tipsene kan du skape en positiv EX som kommer bedriften til gode på mange måter.

Hva skjer hvis du ikke investerer i Employee Experience?

Reagere på nye generasjoner
Forbedre ansattes opplevelser

Er du interessert i å forbedre medarbeideropplevelsene i organisasjonen din? Ta kontakt med oss eller be om mer informasjon. Vårt mål er å gi alle arbeidstakere gode arbeidserfaringer, og vi deler gjerne våre perspektiver og erfaringer med deg.