Harry HR

Paranna Employee Experience:tä

Employee Experience:n sytyttäminen: Johtajuuden vaikutus (osa 4 viidestä)

Kun edistymme matkallamme Employee Experience:n (EX) parantamisessa, keskitymme toiseen ratkaisevaan tekijään: Johtaminen.

Johdon rooli Employee Experience:n muotoilussa

Kaikkien tasojen johtajilla on ratkaiseva rooli työntekijäkokemuksen muokkaamisessa. Heidän toimintansa, päätöksensä ja viestintätyylinsä voivat vaikuttaa merkittävästi siihen, miten työntekijät kokevat työympäristönsä.

Vaikutusvaltaisten johtajien ominaisuudet

Mikä siis tekee johtajasta vaikutusvaltaisen myönteisen EX:n muokkaamisessa? Ensinnäkin hän osoittaa empatiaa. Empaattiset johtajat ymmärtävät ja arvostavat työntekijöidensä näkökulmia. He tunnistavat tiiminsä jäsenet yksilöinä, joilla on ainutlaatuisia kokemuksia ja pyrkimyksiä.

Toiseksi, vaikutusvaltaiset johtajat kommunikoivat tehokkaasti. He ilmaisevat selkeästi visionsa, odotuksensa ja palautteensa. He ovat myös erinomaisia kuuntelijoita, jotka osoittavat aitoa kiinnostusta työntekijöidensä ideoita ja huolenaiheita kohtaan.

Lopuksi he johtavat esimerkillään. Heidän tekonsa vastaavat heidän sanojaan, ja he noudattavat organisaation arvoja käyttäytymisessään. Tämä johdonmukaisuus luo luottamusta ja luo myönteisen sävyn koko organisaatiolle.

Employee Experience:tä parantavat johtamistoimet

Johtajat voivat toteuttaa erityistoimia EX:n parantamiseksi. Ensinnäkin mielekkään palautteen ja tunnustuksen antaminen voi auttaa pitkälle. Regularly acknowledging and appreciating employees' efforts parantaa moraalia ja sitoutumista.

Toiseksi johtajien tulisi antaa tiimeilleen valtuudet. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijöille uskotaan vastuuta, heille annetaan itsenäisyyttä ja tuetaan heidän ammatillista kasvuaan.

Lopuksi johtajien olisi edistää avoimuuden kulttuuria. Avoimuus organisaation tavoitteista, haasteista ja onnistumisista saa työntekijät tuntemaan itsensä arvostetuiksi ja osallisiksi.

Sarjamme seuraavassa ja viimeisessä osassa tarkastelemme, miten teknologiaa voidaan hyödyntää Employee Experience:n tehostamiseksi. Pysy kuulolla!


Useful Resources & Links - Leadership Employee Experience

"The Role of Leadership in Employee Engagement" by Gallup - Linkki

Gallup's research shows the impact of effective leadership on employee engagement.

"5 Ways Leaders Rock Employee Recognition" by Forbes - Linkki

Tässä Forbesin artikkelissa annetaan johtajille käytännön vinkkejä, joiden avulla he voivat antaa työntekijöilleen tunnustusta tehokkaasti.

Jaa tämä :

Aiheeseen liittyvät viestit