Harry HR

Paranna Employee Experience:tä

Employee Experience:n sytyttäminen: voimaannuttavan kulttuurin edistäminen (osa 3/5)

As we continue our journey into improving the Employee Experience (EX), we encounter an important driver: corporate culture. The culture of an organization shapes the everyday experiences of its employees. It?s the shared values, norms, and practices that define "how we do things here."

Kulttuurin rooli Employee Experience:ssä

Myönteinen yrityskulttuuri voi lisätä sitoutumista, tuottavuutta ja sitoutumista. Lisäksi siitä voi tulla kilpailuetu huippulahjakkuuksien houkuttelemisessa.

Voimaannuttavan kulttuurin rakentaminen

Miten voit siis edistää voimaannuttavaa kulttuuria? Ensinnäkin selkeys on ratkaisevan tärkeää. Kaikkien tulisi ymmärtää organisaation tehtävä, arvot ja tavoitteet. Näiden periaatteiden tulisi ohjata päätöksentekoa organisaation kaikilla tasoilla.

Seuraavaksi investoi työntekijöihisi. Tarjota oppimis- ja kehitysmahdollisuuksia auttaa työntekijöitä kasvamaan ammatillisesti. Tunnusta ja palkitse heidän saavutuksensa. Varmista, että he tietävät, että heidän panostaan arvostetaan.

Edistetään yhteistyötä ja osallisuutta. Kannusta tiimityöskentelyyn ja Varmista, että jokainen ääni tulee kuulluksi.. Voimaannuttava kulttuuri on sellainen, jossa monimuotoisuutta juhlitaan ja erilaiset näkökulmat ovat tervetulleita.

Luottamuksen ja autonomian vaaliminen

Luottamus ja autonomia ovat voimaannuttavan kulttuurin tunnusmerkkejä. Kun työntekijät tuntevat, että heihin luotetaan, he tekevät todennäköisemmin aloitteita, tekevät päätöksiä ja tuntevat olevansa vastuussa työstään.

Luottamuksen edistäminen edellyttää johdonmukaista viestintää, avoimuus ja oikeudenmukaisuus. Se tarkoittaa lupausten pitämistä ja vastuun kantamista virheistä.

Autonomian osalta kyse on siitä, että työntekijöille annetaan vapaus tehdä parasta työtään. Tämä ei tarkoita sitä, että he joutuvat selvittämään kaiken itse. Sen sijaan se tarkoittaa selkeiden odotusten ja tarvittavien resurssien tarjoamista ja sen jälkeen sitä, että annetaan heidän loistaa.

Sarjamme seuraavassa osassa perehdymme johdon rooliin Employee Experience:n muotoilussa. Pysy kuulolla!

Jaa tämä :

Aiheeseen liittyvät viestit