Harry HR

Työntekijöiden analytiikka ja näkemykset

Employee Net Promoter Score - eNPS (osa 1 / 2)

Employee Net Promoter Score - Harry HR

Kun työntekijät ovat innostuneita ja panostavat työhönsä, he todennäköisesti tekevät parhaansa. Myönteinen työilmapiiri, lisääntyneet mahdollisuudet ja avoimet viestintäyhteydet voivat kaikki edistää työntekijöiden sitoutumista. Kun työntekijät eivät ole kiinnostuneita, heidän suorituskykynsä kärsii. Tämä vaikuttaa pitkällä aikavälillä yrityksen tuloksiin, tuottavuuteen ja kannattavuuteen. Yksinkertaisesti sanottuna sitoutumattomat työntekijät voivat tulla yrityksellesi varsin kalliiksi.

Miten voit siis määrittää, ovatko työntekijäsi riittävän sitoutuneita vai eivät? Miten voit mitata työntekijöiden sitoutumista? Employee Net Promoter Score, lyhennettynä eNPS, on usein käytetty mittari tähän tarkoitukseen.

Mikä on Employee Net Promoter Score tai lyhyesti eNPS?

Se on mittari, joka osoittaa, kuinka todennäköisesti työntekijäsi suosittelevat organisaatiotasi hyvänä työpaikkana. Koska NPS on ollut tehokas kuluttajien uskollisuuden arvioinnissa, yritykset ovat ottaneet sen käyttöön myös työntekijöiden sitoutumisen mittaamisessa.

Työntekijöiden sitoutumisen arviointi ei todellakaan ole helppoa. Käsitteen abstraktin luonteen vuoksi meidän on katsottava numeroita ja määrällisiä tunnuslukuja pidemmälle. Tällöin yhtälöön tulee mukaan työntekijöiden nettopromoottoripisteet.

Employee Net Promoter Score (eNPS) on mittari, jota käytetään määrittämään kyselytutkimuksen avulla, ovatko työntekijät onnellisia, tyytyväisiä ja lojaaleja työnantajalleen. Työntekijät ovat minkä tahansa organisaation kivijalka. Työntekijöiden lojaalisuus on kriittinen merkki organisaatiosi tulevasta elinkelpoisuudesta. eNPS on erittäin tehokas mittari, jolla saat tietoa työntekijöidesi tunteista ja mielipiteistä. Sen avulla voit selvittää, miten nykyiset liiketoimintataktiikkasi vaikuttavat työntekijöiden tyytyväisyyteen ja sitoutumiseen.

Employee Net Promoter Score muuttaa tätä kysymystä siten, että siinä selvitetään työntekijöiden asenteita työnantajaansa kohtaan: Kuinka todennäköisesti suosittelisit [yritys X:ää] työpaikaksi? Samoin kuin NPS auttaa rakentamaan yrityksen ainutlaatuisen arvolupauksen ja brändin asemoinnin asiakassuhteiden luomiseksi, eNPS voi auttaa yrityksiä muokkaamaan työntekijöiden arvolupausta ja parantamaan työnantajabrändiä. Sen jälkeen ne voivat käyttää näitä käsitteitä auttaakseen työntekijöitä kehittämään tunnesiteitä, sitoutumista ja uskollisuutta.

Miten eNPS lasketaan

eNPS perustuu samaan periaatteeseen kuin Net Promoter Score (NPS), jonka Fred Reichheld, Bain & Company ja Satmetrix perustivat 1990-luvulla. Asiakasuskollisuus mitataan NPS:n avulla, mutta työntekijäuskollisuus mitataan eNPS:n avulla.

NPS määritetään seuraavaan kysymykseen annettujen vastausten perusteella:

"Kuinka todennäköisesti (asteikolla 0-10) suosittelisit tuotteitamme/palveluitamme perheellesi tai ystävillesi?"

eNPS on johdettu vastauksista vertailukelpoiseen tutkimuskysymykseen. eNPS-kysymykset, eivät niinkään tuotteet ja palvelut, auttavat yrityksiä määrittämään työntekijöiden lojaalisuutta:

"Kuinka todennäköisesti (asteikolla 0-10) suosittelisit organisaatiotamme perheellesi tai ystävillesi?"

eNPS:n ensisijainen etu on, että se antaa nopean ja helpon kuvan siitä, kuinka lojaaleja ja sitoutuneita yrityksen työntekijät ovat. Kun yhä useammat yritykset ottavat strategian käyttöön, vertailuanalyysin mahdollisuudet lisääntyvät.

eNPS on hyvä pitkittäismittari, sillä sen avulla voit arvioida, miten monet asiat vaikuttavat työntekijöihin ajan, esimerkiksi vuoden, kuluessa. Sekä johtajat että henkilöstö arvostavat strategiaa, koska se on ytimekäs ja siksi erittäin aikatehokas. Lisäksi voit käyttää eNPS-tutkimuksen tuloksia määrittääksesi, kuinka monta promoottoria sinulla on. Sisällyttämällä jatkokysymyksen saat lisäksi tietoa siitä, mikä saa heidät tyytyväisiksi. Tämän tuloksena voit kehittää suosituksia, joilla maksimoidaan promoottoreiden määrä työpaikalla. Kun käytät eNPS-lähestymistapaa, pidä mielessä, että luvut, jotka osoittavat, kuinka todennäköisesti työntekijät suosittelevat organisaatiota, eivät kerro mitään muista tekijöistä, jotka vaikuttavat työntekijöiden hyvinvointiin. Pelkän kyselyn käyttäminen ilman jatkokysymyksiä tekee mahdottomaksi selvittää, miksi tietyt työntekijät epäröivät suositella työpaikkaansa, kun taas toiset ovat innostuneita.

Käytä eNPS:ää organisaatiosi ja työntekijäkokemuksen parantamiseen.

Tätä silmällä pitäen työntekijän Net Promoter Score -kysymyksen käyttäminen yksinään tarjoaa nopean näkymän, joka voi olla hyvä lähtökohta. Tarvitaan kuitenkin yksityiskohtaisempia tutkimuksia, jotta voidaan todella ymmärtää taustalla olevat syyt ja korjata ongelmat. Vaihtoehtoisesti eNPS-kyselyn täydennykseksi muutama jatkokysymys.

Osoitteessa Harry HR - Measure® Employee Net Promoter Score lasketaan täysin automaattisesti ja reaaliaikaisesti.

Huomaa: Tämä on osa 1 yhteensä 2:sta viestistä. Klikkaa tai napauta tästä lukeaksesi toisen osan.

Jaa tämä :

Aiheeseen liittyvät viestit